Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
IKAN 2013 DOO Ive Andrića 146 , Novi Pazar 20898534 , PIB 107926583 Priložen zahtev 02.03.2015. god

1 - Izjava završetka temelja Prilaže stranka Priložen dokument 02.03.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka Priložen dokument 02.03.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 12.03.2015. god.