Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Sead Hamzić 36300 Novi Pazar Avoja c/6Priložen zahtev 24.04.2015. god.

1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvolePrilaže strankaPriložen dokument 24.04.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže strankaPriložen dokument 24.04.2015. god.
2 ZAKLJUČAK O ODBACIVANJUPriložen dokument 30.04.2015. god.