Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Sulejman Badić 36300 Novi Pazar Radnička 15Priložen zahtev 20.05.2015. god.

1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvolePrilaže strankaPriložen dokument 20.05.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže stranka
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLAPriložen dokument 26.05.2015. god.