Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Sulejman Badić 36300 Novi Pazar Stevana Nemanje 2 Priložen zahtev 24.08.2015. god.
WordPress Tables Plugin
1 Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva Prilaže stranka Priložen dokument 24.08.2015. god.
2 Zahtev prema Javnim Preduzećima
3 Opomena
4 Obaveštenja Priložen dokument 26.08.2015. god
WordPress Tables Plugin