Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Slobodan Milić, Bruno Dobrić i dr.36300 Novi Pazar Kosančićeva bbPriložen zahtev 07.09.2015. god.

1Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahtevaPrilaže strankaPriložen dokument 07.09.2015. god.
2Zahtev za uknjižbu i dodelu kućnog brojaPriložen dokument 22.09.2015. god.
3 Uverenje o evidenciji kućnog brojaPriložen dokument 08.10.2015. god.
4 REŠENJE O UPISU U LISTU NEPOKRETNOSTIPriložen dokument 08.10.2015. god.