Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Dembauu" zanatska radnja Novi Pazar 8.Mart 8
WordPress Tables Plugin
1 - Izjava završetka temelja Prilaže stranka Priložen dokument 14.10.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka Priložen dokument 14.10.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 19.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin