Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Nermin Kolašinac 36300 Novi Pazar 28.Novembra 55/27Priložen zahtev 19.10.2015. god.

1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvolePrilaže strankaPriložen dokument 19.10.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže stranka
2ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJUPriložen dokument 03.11.2015. god.