Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Nermin Kolašinac 36300 Novi Pazar 28.Novembra 55/27 Priložen zahtev 19.10.2015. god.
WordPress Data Table
1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvole Prilaže stranka Priložen dokument 19.10.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže stranka
2 ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU Priložen dokument 03.11.2015. god.
WordPress Data Table