Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Elmir" D.O.O Novi Pazar Stevana Nemanje 50 Priložen dokument 27.10.2015. god.
WordPress Data Table
1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu Prilaže stranka Priložen dokument 27.10.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 06.11.2015. god.
WordPress Data Table