Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Bahrija Hasanović 36300 Novi Pazar Narodnog Fronta 44
WordPress Tables Plugin
1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvole Prilaže stranka
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže stranka
2 ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU Priložen dokument 09.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin