Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
ENVER ROHBAU Novi Pazar Ismeta Mujezinovića 6 20950048 i 108195485
WordPress Tables Plugin
1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu Prilaže stranka Priložen dokument 09.12.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka Priložen dokument 09.12.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 11.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin