Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
ENVER ROHBAU Novi PazarIsmeta Mujezinovića 6 20950048 i 108195485

1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smisluPrilaže strankaPriložen dokument 09.12.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže strankaPriložen dokument 09.12.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 11.12.2015. god.