Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
GP "Đondić" d.o.o. Novi Pazar28.Novembra kula dom bbPriložen dokument 25.12.2015. god.

1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smisluPrilaže strankaPriložen dokument 25.12.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 28.12.2015. god.