Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
GP "Đondić" d.o.o. Novi Pazar 28.Novembra kula dom bb Priložen dokument 25.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin
1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu Prilaže stranka Priložen dokument 25.12.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 28.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin