Dostavljanje tehničke dokumentacije

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-27305-CFPM-7/2017 NIS a.d. Novi Pazar 28.08.2017.god. Pogledaj
2.

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1.
2.

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-146/15 Grad Novi Pazar 22.04.2015.god. Pogledaj
2. 351-406/15 Slobodan Milić, Bruno Dobrić i drugi 26.10.2015.god. Pogledaj