Потврђени урбанистички пројекти

2019

Red. brojПредметПодносилац захтеваДатум објавеПројекат
1. Стамбено пословна зграда у Дубровачкој улици, на кат. парцелама број 1137/5 и 1137/1 КО ПобрђеКовачевић Фериз19.07.2019.Погледај
2.
3.
4.
5.

2018

Red. brojПредметПодносилац захтеваДатум објавеПројекат
1. Стамбено пословна зграда у Дубровачкој улици, на кат. парцелама број 1137/5 и 1137/1 КО ПобрђеКовачевић Фериз19.07.2019.Погледај
2.
3.
4.
5.

2017

Ред. број Број предмета Подносилац захтева Датум објавеКартон процедуре
1.
2.
3.
4.
5.

2016

Ред. број Број предмета Подносилац захтева Датум објавеКартон процедуре
1.
2.
3.
4.
5.