Uknjižba objekta i dodela kućnog broja u okviru objedinjene procedure

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-364/15 "Dacić prom" d.o.o 09.10.1015.god Pogledaj