Uknjižba objekta i dodela kućnog broja u okviru objedinjene procedure

2024

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Data Table