Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Sead Hamzić 36300 Novi Pazar Avoja c/6 Priložen zahtev 30.04.2015. god.
WordPress Data Table
1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvole Prilaže stranka Priložen dokument 30.04.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže stranka Priložen dokument 30.04.2015. god.
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA Priložen dokument 07.05.2015. god.
WordPress Data Table