1 - Izjava završetka temelja Prilaže stranka Priložen dokument 06.05.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka Priložen dokument 06.05.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 19.05.2015. god.
WordPress Data Table
Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"NOVA DPI" d.o.o. Kej 37. Sandžačke divizije, Novi Pazar 20858591, PIB 107720198 Priložen zahtev 06.05.2015. god.
WordPress Data Table