1 - Izjava završetka temelja Prilaže stranka Priložen zahtev 12.06.2015. god
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka Priložen zahtev 12.06.2015. god
2 OBAVEŠTENJE Priložen zahtev 15.06.2015. god
WordPress Tables Plugin
Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
IKAN 2013 DOO Ive Andrića 146 , Novi Pazar 20898534 , PIB 107926583 Priložen zahtev 12.06.2015. god
WordPress Tables Plugin