1 - Izjava završetka temelja Prilaže stranka Priložen zahtev 06.07.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka Priložen zahtev 06.07.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen zahtev 07.07.2015. god.
WordPress Tables Plugin
Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Energogroup d.o.o 11040 Beograd 17352890, PIB 100834428 Priložen zahtev 06.07.2015. god.
WordPress Tables Plugin