Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Slobodan Milić, Bruno Dobrić i dr. 36300 Novi Pazar Kosančićeva bb Priložen zahtev 07.09.2015. god.
WordPress Data Table
1 Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva Prilaže stranka Priložen dokument 07.09.2015. god.
2 Zahtev za uknjižbu i dodelu kućnog broja Priložen dokument 22.09.2015. god.
3 Uverenje o evidenciji kućnog broja Priložen dokument 08.10.2015. god.
4 REŠENJE O UPISU U LISTU NEPOKRETNOSTI Priložen dokument 08.10.2015. god.
WordPress Data Table