Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Fero beton " D.O.O Novi Pazar Mur bb Priložen dokument 23.10.2015. god.
WordPress Data Table
1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu Prilaže stranka Priložen dokument 23.10.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 06.11.2015. god.
WordPress Data Table