Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
GP "Elmir" d.o.o. Novi Pazar Stevana Nemanje 50 17188747 i 101794230
WordPress Data Table
1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu Prilaže stranka Priložen dokument 17.11.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 17.11.2015. god.
WordPress Data Table