2024

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-43972-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 05.01.2024.god Donet zaključak
2. ROP-NPA-40158-ISAW-3/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 09.01.2024.god Donet zaključak
3. ROP-NPA-43978-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 10.01.2024.god Donet zaključak
4. ROP-NPA-2076-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 01.02.2024.god Donet zaključak
5. ROP-NPA-2049-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 09.02.2024.god Donet zaključak
6. ROP-NPA-2923-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 12.01.2024.god Donet zaključak
7. ROP-NPA-2673-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 12.01.2024.god Donet zaključak
8. ROP-NPA-2918-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 12.01.2024.god Donet zaključak
9. ROP-NPA-2926-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 13.02.2024.god Donet zaključak
10. ROP-NPA-2258-ISAW-1/2024 Nacionalna služba za zapošljavanje 13.02.2024.god Donet zaključak
11 ROP-NPA-39427-ISAW-4/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 29.02.2024.god Donet zaključak
12 ROP-NPA-40018-ISAW-2/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 05.03.2024.god Donet zaključak
13 ROP-NPA-24675-ISAWA-5/2024 SKY TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd 20.03.2024.god Donet zaključak
14 ROP-NPA-25536-ISAW-5/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 08.04.2024.god Donet zaključak
15. ROP-NPA-9991-ISAWA-1/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 15.04.2024.god Donet zaključak
16. ROP-NPA-1007-ISAW-2/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 15.04.2024.god Donet zaključak
17. ROP-NPA-10282-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 17.04.2024.god Donet zaključak
18. ROP-NPA-25536-ISAW-5/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 08.04.2024.god Donet zaključak
19 ROP-NPA-13707-ISAW-1/2024 Muamera Šusterac 14.05.2024.god Donet zaključak
20 ROP-NPA-9683-ISAW-3/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 14.05.2024.god Donet zaključak
21 ROP-NPA-40018-ISAW-3/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 15.05.2024.god Donet zaključak
22 ROP-NPA-24675-ISAWA-6/2024 SKY TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd 21.05.2024.god Donet zaključak
23 ROP-NPA-3835-ISAWA-5/2024 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 21.05.2024.god Donet zaključak
WordPress Data Table

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-19025-ISAW-4/2022 Ferid Ibrović 10.01.2023.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-287-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 25.01.2023.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-39461-ISAW-2/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 25.01.2023.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-33985-ISAW-2/2023 Mnistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 10.02.2023.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-37485-ISAW-3/2023 Zito Coković 10.02.2023.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-38794-ISAW-5/2023 Sabrija Ahmatović 17.02.2023.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-5256-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 10.03.2023.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-5971-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 13.03.2023.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-41947-ISAW-2/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 14.03.2023.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-7144-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 23.03.2023.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-7144-ISAWHA-2/2023 Grad Novi Pazar 04.04.2023.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-3098-ISAW-3/2023 Rifat i Vasvija Murić 05.04.2023.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-2992-ISAW-3/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 07.04.2023.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-3098-ISAWHA-4/2023 Rifat i Vasvija Murić 27.04.2023.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-17785-ISAW-4/2023 Halil Kuč 28.04.2023.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-41563-ISAW-3/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 08.05.2023.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-39543-ISAW-5/2023 Semir Zoranić 12.05.2023.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-39005-ISAW-2/2023 Senad Bronja 16.05.2023.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-3098-ISAW-5/2023 Rifat i Vasvija Murić 18.04.2023.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-17785-ISAWHA-5/2023 Halil Kuč 19.05.2023.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-6023-ISAW-3/2023 Sinan Plojović 24.05.2023.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-14724-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 29.05.2023.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-14672-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 01.06.2023.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-17785-ISAW-6/2023 Halil Kuč 01.06.2023.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-6023-ISAWHA-4/2023 Sinan Plojović 02.06.2023.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-10988-ISAW-2/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 05.06.2023.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-9003-ISAW-2/2023 Faik Mekić 05.06.2023.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-1787-ISAW-4/2023 Grad Novi Pazar 13.06.2023.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-17785-ISAWHA-7/2023 Halil Kuč 13.06.2023.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-19408-ISAW-1/2023 Semir Halilović 03.07.2023.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-22790-ISAW-1/2023 Kemal i Nuriye Bayraktar 27.07.2023.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-23242-ISAW-1/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 02.08.2023.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-16337-ISAW-2/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 05.09.2023.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-28576-ISAW-1/2023 Enisa Zukorlić 14.09.2023.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-31156-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 29.09.2023.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-30333-ISAW-1/2023 Okružni zatvor Novi Pazar 29.09.2023.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-32716-ISAW-1/2023 Sahmir Ljajić 09.10.2023.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-1787-ISAW-5/2023 Grad Novi Pazar 11.10.2023.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-37035-ISAW-1/2023 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD 03.11.2023.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-30277-ISAW-2/2023 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I USLUGA NOVI SAD 14.11.2023.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-40878-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 06.12.2023.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-41237-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 08.12.2023.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-41226-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 12.12.2023.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-41764-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 12.12.2023.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-42426-ISAW-1/2023 Bajram Alić 20.12.2023.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-41988-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 26.12.2023.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-43705-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 29.12.2023.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-43375-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 29.12.2023.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-25744-ISAW-10/2021 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 10.01.2022.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-91-ISAWHA-2/2022 Grad Novi Pazar 21.01.2022.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-3240-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 14.02.2022.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-31805-ISAWHA-2/2022 Grad Novi Pazar 17.02.2022.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-38863-ISAW-4/2022 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 17.02.2022.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-33585-ISAW-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 17.02.2022.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-34015-ISAW-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 17.02.2022.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-31805-ISAW-3/2022 Grad Novi Pazar 23.02.2022.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-13750-ISAW-3/2022 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23.02.2022.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-8699-ISAWHA-2/2022 Asim Zejnelović 28.04.2022.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-8699-ISAW-3/2022 Asim Zejnelović 23.005.2022.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-14621-ISAW-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 26.05.2022.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-22380-ISAW-3/2022 Rešad Drndar, Samra Drndar 03.06.2022.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-9805-ISAW-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 01.07.2022.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-34013-ISAW-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 01.07.2022.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-33585-ISAW-6/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 01.07.2022.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-21085-ISAW-2/2022 Grad Novi Pazar 19.07.2022.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-13823-ISAW-3/2022 EPARHIJA RAŠKO-PRIZRENSKA I KOSOVSKO-METOHIJSKA GRAČANICA 27.07.2022.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-10202-ISAW-5/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 10.08.2022.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-8395-ISAW-4/2022 Grad Novi Pazar 10.08.2022.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-18154-ISAW-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.08.2022.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-33546-ISAW-6/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.08.2022.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-24968-ISAW-1/2022 Munir Mušić 23.08.2022.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-21497-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 23.08.2022.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-25401-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 24.08.2022.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-25074-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 24.08.2022.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-25595-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 26.08.2022.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-22070-ISAWHA-3/2022 Tahir Mavrić 26.08.2022.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-18154-ISAWHA-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 31.08.2022.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-26587-ISAW-1/2022 Ahmet Kolašinac 06.09.2022.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-27343-ISAW-1/2022 Hajriz Kovačanin 08.09.2022.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-21560-ISAW-3/2022 Grad Novi Pazar 13.09.2022.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-34013-ISAWHA-6/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 13.09.2022.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-27794-ISAW-1/2022 Goran Glođović 15.09.2022.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-5285-ISAW-3/2022 Operator distibutivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak Novi Pazar 21.09.2022.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-29248-ISAW-1/2022 Šefćeta,Bilsena,Belma,Anes,Anesa Nicević,Zekanović,Hadžibulić,Nicević,Nicević-Nuhović 22.09.2022.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-29210-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 30.09.2022.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-29210-ISAWHA-2/2022 Grad Novi Pazar 12.10.2022.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-25401-ISAW-2/2022 Grad Novi Pazar 12.10.2022.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-37678-ISAW-6/2022 GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR 28.10.2022.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-33634-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 28.10.2022.god. Donet zaključak
42 Javno preduzeće Pošte Srbije Beograd (Palilula) 02.11.2022.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-35023-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 09.11.2022.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-24144-ISAW-5/2022 Grad Novi Pazar 09.11.2022.god. Donet zaključak
45 09.11.2022.god. Grad Novi Pazar 15.11.2022.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-32019-ISAW-2/2022 Rifat Bajramović 08.11.2022.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-18154-ISAW-6/2022 Operator distibutivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak Novi Pazar 26.12.2022.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-98-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2022.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-91-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2022.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-88-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2022.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-87-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 14.01.2022.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-12185-ISAW-5/2021 Munir Koca 14.01.2022.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-6765-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 18.04.2022.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-8699-ISAW-1/2022 Asim Zejnelović 18.04.2022.god. Donet zaključak
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
WordPress Data Table

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-14559-ISAWHA-5/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.01.2020.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-16014-ISAW-2/2020 OŠ Desanka Maksimović 04.02.2020.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-4119-ISAW-1/202 Grad Novi Pazar (S.Kovačevića- M22 26.02.2020.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-6827-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (potporni zid u ulici Kolubarskoj) 19.03.2020.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-896-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 31.03.2020.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-8125-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.04.2020.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-10286-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.05.2020.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-1635-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2020.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-10885-ISAW-1/2020 Akcionarsko društvo UKRAS VISOKOGRADNJA MERMER I GRANIT Novi Pazar 19.05.2020.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-8125-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.05.2020.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-10286-ISAWHA-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.06.2020.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-25636-ISAWA-4/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.06.2020.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-19974-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.08.2020.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-20482-ISAW-1/2020 SZKTR STAR NOVI PAZAR 12.08.2020.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-20512-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.08.2020.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-21711-ISAW-1/2020 Ministarstvo finansija, PORESKE UPRAVE sa sedištem u Beograd, Save Miškovića 3-5. Filijala Novi Pazar, AVNOJ-a bb 21.08.2020.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-8920-ISAW-6/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.10.2020.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-30410-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.10.2020.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-23178-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.10.2020.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-30821-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.10.2020.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-31089-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 30.10.2020.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-31533-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 30.10.2020.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-13041-ISAW-3/2020 Hazbo Kadrić 06.11.2020.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-24698-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2020.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-8920-ISAWHA-7/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.11.2020.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-24227-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.11.2020.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-34970-ISAW-1/2020 Nacionalna služba za zapošljavanje 25.11.2020.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-14155-ISAW-3/2020 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I USLUGA NOVI SAD 25.11.2020.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-32070-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.12.2020.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-38018-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. 409 04.01.2019.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-13931-ISAWHA-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2019.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-36890-ISAWHA-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.01.2019.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-30759-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.01.2019.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-36498-ISAWHA-2/2018 ND PETROL 2000 D.O.O. 31.01.2019.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-2429-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Kejska 07.02.2019.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-2429-ISAW-4/2019 Grad Novi Pazar- Kejska 10.02.2019.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-2566-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul.Kej 12. Srpske brigade plato 12.02.2019.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-36498-ISAW-3/2019 ND PETROL 2000 DOO 14.02.2019.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-3508-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Kulturni centar 25.02.2019.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-5447-ISAW-1/2019 Vasilije Aksović 14.03.2019.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-5290-ISAW-1/2019 Doo laser internacional Novi Pazar 14.03.2019.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-6436-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- SUU Pendik 21.03.2019.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-6938-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Fiskulturna sala u Pžegi 29.03.2019.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-27840-ISAW-3/2019 NOVA DPI DOO Novi Pazar 02.04.2019.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-11432-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.05.2019.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-12066-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Mur potporni zid 17.05.2019.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-335-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.07.2019.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-21249-ISAW-1/2019 Saladin Karalić 29.07.2019.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-25636-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.08.2019.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-31965-ISAWHA-4/2019 Senada balić 04.09.2019.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-27988-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.08.2019.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-28754-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.08.2019.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-30037-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar 09.10.2019.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-31470-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar 17.10.2019.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-31974-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak ul. Sutjeska 25.10.2019.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-16911-ISAW-4/2019 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 14.11.2019.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-34677-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul.R.Boškovića 18.11.2019.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-34678-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. B.Bakračevića 18.11.2019.god. Donet zaključak
30. ROP-NPA-34686-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. osvetljenje pristupnih saobraćajnica i parkinga potes zgrada Simpo 19.11.2019.god. Donet zaključak
31. ROP-NPA-30035-ISAW-2/2019 Grad Novi Pazar, sanacija klizišta u naselju Šestovo 26.11.2019.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-35994-ISAW-1/2019 Ljubinko Marić 04.12.2019.god. Donet zaključak
33. ROP-NPA-37377-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ulica N.Pozderca 10.12.2019.god. Donet zaključak
34. ROP-NPA-14559-ISAW-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.12.2019.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-122-ISAW-1/2018 Hajrija Turković 12.01.2018.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-1900-ISAW-1/2018 Soko Hasanović 02.02.2018.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-823-IUPH-2/2018 Hajrija Turković 08.02.2018.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-4213-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.8.Mart 26.02.2018.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-4217-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.410 26.02.2018.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-4222-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Bačanina 26.02.2018.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-4218-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-4226-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.J.Ristovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-4214-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Pribojska 26.02.2018.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-4230-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
11 ROP-NPA-4215-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.S.Spasojevića i Prištinska 26.02.2018.god. Donet zaključak
12 ROP-NPA-4224-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.I.Mujezinovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
13 ROP-NPA-4229-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Pljevljanska 26.02.2018.god. Donet zaključak
14 ROP-NPA-4970-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- NN mreža 07.03.2018.god. Donet zaključak
15 ROP-NPA-5271-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.krak II Mur 07.03.2018.god. Donet zaključak
16 ROP-NPA-5409-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.03.2018.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-6533-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.408 i 409 19.03.2018.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-4214-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- ul.Pribojska 19.03.2018.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-4218-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića 19.03.2018.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-6207-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Hercegovačka i Kragujevačka 22.03.2018.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-7537-ISAW-1/2018 PRIVREDNO DRUŠTVO „INA-DESING & ENGINEERING DOO 30.03.2018.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-13092-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- gimnazija 23.05.2018.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-13671-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- rekreacioni 29.05.2018.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-13632-ISAW-1/2018 Enver Gegić 29.05.2018.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-14855-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- potporni zid 05.06.2018.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-15289-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Kejska 08.06.2018.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-13632-ISAWHA-2/2018 Enver Gegić 11.06.2018.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-15940-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- vodovod G.Živkovića 14.06.2018.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-16791-ISAW-1/2018 Muamer Redžović 20.06.2018.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-18340-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Dom zdravlja 06.07.2018.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-19459-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- lift 13.07.2018.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-18340-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- Dom zdravlja 16.07.2018.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-20374-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- plato atl. stadion 24.07.2018.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-21385-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- saobraćajnice potes Jalija 02.08.2018.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-21382-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- fudbalski teren rekreacioni centar 02.08.2018.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-21383-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- igralište i parking Svojbor 02.08.2018.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-22148-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- rekonstrukcija Kejske saobraćajnice 07.08.2018.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-22177-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- kružni tok raskrsnica kod bolnice 07.08.2018.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-25160-ISAW-1/2018 Vedad Prušević 03.09.2018.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-26448-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Hercegovačka i Kragujevačka 14.09.2018.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-26449-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- plato ispred KC 17.09.2018.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-30854-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.10.2018.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-13931-ISAW-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.12.2018.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-36215-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.12.2018.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-36498-ISAW-1/2018 ND Petrol doo Novi Pazar 14.12.2018.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-30-ISAW-1/2016 Telenor d.o.o. Beograd 11.01.2017.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-29756-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2017.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-29756-ISAWHA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.01.2017.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-29732-ISAW-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.02.2017.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-3738-ISAW-1/2017 Samir Spica 01.03.2017.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-4021-ISAW-1/2017 DOO LASER- INTERNACIONAL 02.03.2017.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-29732-ISAW-3/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.03.2017.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-6404-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-6405-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-6412-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-6413-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-6414-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-6415-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-6414-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar 07.04.2017.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-11858-ISAW-1/2017 DOO LASER- INTERNACIONAL 12.05.2017.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-30561-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.06.2017.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-17976-ISAW-1/2017 Turistička organizacija Novi Pazar 29.06.2017.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-21121-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 25.07.2017.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-22295-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 28.07.2017.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-24440-ISAW-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.09.2017.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-28062-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (RASKRSNICA KOD BOLNICE) 21.09.2017.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-30944-ISAW-1/2017 Smajil i Mirsad Asotić 13.10.2017.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-31809-ISAW-1/2017 Hasib Kačar 18.10.2017.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-31809-ISAWHA-2/2017 Hasib Kačar 26.10.2017.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-32570-ISAW-1/2017 Fazlija Kadrić 27.10.2017.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-33718-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.11.2017.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-34271-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul.Zenuna Haskovića) 10.11.2017.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-37766-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.12.2017.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-38047-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.12.2017.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-62-ISAW-1/2016 Energomontaža AD 25.01.2016 god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-453-ISAW-1/2016 Rešad Ibrahimovć 12.02.2016 god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-935-ISAW-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 02.03.2016 god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-2751-ISAW-1/2016 Vedad Prušević 21.03.2016 god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-7416-ISAW-1/2016 Rešad Ibrahimović 21.04.2016 god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-2751-ISAWHA-2/2016 Vedad Prušević 25.04.2016 god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-11119-ISAW-1/2016 Đula Šabanović 02.06.2016 god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-11621-ISAW-1/2016 Ljubinko Jolović 06.06.2016 god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-11119-ISAWHA-2/2016 Đula Šabanović 13.06.2016 god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-11621-ISAWHA-2/2016 Ljubinko Jolović 19.06.2016 god. Donet zaključak
11 ROP-NPA-17783-ISAW-1/2016 AD PUTTST "LIPA" NOVI PAZAR 31.07.2016 god. Donet zaključak
12 ROP-NPA-18312-ISAW-1/2016 Ljubinko Jolović 04.08.2016 god. Donet zaključak
13 ROP-NPA-21110-ISAW-1/2016 JP "Elektroprivreda Srbije" 31.08.2016 god. Donet zaključak
14 ROP-NPA-12066-ISAW-2/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 31.08.2016 god. Donet zaključak
15 ROP-NPA-17366-ISAW-2/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 05.09.2016 god. Donet zaključak
16 ROP-NPA-24613-ISAW-2/2016 Nurija Martinović 28.09.2016 god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-19884-ISAW-2/2016 Telenor d.o.o 14.10.2016 god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-19884-ISAWHA-3/2016 Telenor d.o.o 12.10.2016 god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-19884-ISAW-4/2016 Telenor d.o.o 01.11.2016 god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-20463-ISAW-3/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 02.11.2016 god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-28887-ISAW-1/2016 Ljubinko Jolović 07.11.2016 god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-29345-ISAWI-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 07.11.2016 god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-33512-ISAW-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 21.12.2016 god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-118/15 Telekom Srbija AD Beograd 16.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-113/15 Telekom Srbija AD Beograd 18.03.2015.god. Pogledaj
3. 351-69/15 Nusret Kučević 19.03.2015.god. Pogledaj
4. 351-131/15 MZ "Trnava" 31.03.2015.god. Pogledaj
5. 351-189/15 Esad Gudžević 15.05.2015.god. Pogledaj
6. 351-216/15 "Etemović Company" d.o.o. 12.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-219/15 Grad Novi Pazar 12.06.2015.god. Pogledaj
8. 351-240/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 25.06.2015.god. Pogledaj
9. 351-243/15 Grad Novi Pazar 25.06.2015.god. Pogledaj
10. 351-252/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
11. 351-284/15 Faruk Škrijelj 30.07.2015.god. Pogledaj
12. 353-206/15 Avdija Šabaredžović 30.07.2015.god. Pogledaj
13. 351-298/15 VIP mobile punomoćnik "Kodar inženjering" 04.08.2015.god. Pogledaj
14. 351-310/15 Bekim Šahović 13.08.2015.god. Pogledaj
15. 351-311/15 Nedžib Doljanac 14.08.2015.god. Pogledaj
16. 351-341/15 KRYO GAS d.o.o 02.09.2015.god Pogledaj
17. 351-361/15 Muamer Husović 08.09.2015.god Pogledaj
18. 351-366/15 "Elektromontaža" AD 10.09.2015.god Pogledaj
19. 351-368/15 JKP "Gradska toplana" 11.09.2015.god Pogledaj
20. 351-382/15 "KryoGas" d.o.o. 28.09.2015.god Pogledaj
21. 351-401/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015. god Pogledaj
22. 351-403/15 Opšta bolnica Novi Pazar 19.10.2015 god. Pogledaj
23. 351-431/15 Šeća Crnišanin 28.10.2015 god. Pogledaj
24. 351-449/15 Dževad Aličković 16.11.2015 god. Pogledaj
25. 351-470/15 Džemail Župić 06.11.2015 god. Pogledaj
26. 351-506/15 Laser Internacional d.o.o. 28.12.2015 god. Pogledaj
WordPress Data Table