2024

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-40158-ISAWHA-4/2024 Elektrodistirbucija Srbija d.o.o. Beograd 17.01.2024.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-2996-LOCAH-5/2023 Grad Novi Pazar 19.01.2024.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-1768-ISAW-1/2024 Bajram Alić 01.02.2024.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-2258-ISAWHA-2/2024 Nacionalna služba za zapošljavanje 14.02.2024.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-2985-ISAW-1/2024 Okružni zatvor Novi Pazar 19.02.2024.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-3599-ISAW-1/2024 Grad Novi Pazar 20.02.2024.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-39427-ISAWHA-8/2024 Elektrodistirbucija Srbija d.o.o. Beograd 29.03.2024.god. Izdato rešenje
8.
9.
WordPress Tables Plugin

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-34175-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 05.01.2023.god Izdato rešenje
2. ROP-NPA-32019-ISAWHA-3/2022 Rifat Bajramović 16.01.2023.god Izdato rešenje
3. ROP-NPA-19025-ISAWHA-5/2023 Ferid Ibrović 17.01.2023.god Izdato rešenje
4. ROP-NPA-32539-ISAW-3/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 09.01.2023.god Izdato rešenje
5. ROP-NPA-39875-ISAW-3/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 14.02.2023.god Izdato rešenje
6. ROP-NPA-38794-ISAWHA-6/2023 Sabrija Ahmatović 24.02.2023.god Izdato rešenje
7. ROP-NPA-18154-ISAW-7/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 27.02.2023.god Izdato rešenje
8. ROP-NPA-37485-ISAWHA-4/2023 Zito Coković 02.03.2023.god Izdato rešenje
9. ROP-NPA-1600-ISAW-9/2023 Grad Novi Pazar 07.03.2023.god Izdato rešenje
10. ROP-NPA-39461-ISAWHA-3/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 22.03.2023.god Izdato rešenje
11. ROP-NPA-33985-ISAWHA-3/2023 Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija 22.03.2023.god Izdato rešenje
12. ROP-NPA-1600-ISAWA-10/2023 Grad Novi Pazar 27.03.2023.god Izdato rešenje
13. ROP-NPA-5701-ISAW-2/2023 Sead Maljevac 04.04.2023.god Izdato rešenje
14
15 ROP-NPA-5971-ISAW-2/2023 Grad Novi Pazar 13.04.2023.god Izdato rešenje
16 ROP-NPA-5786-ISAW-3/2023 Adela i Sead Škrijelj 28.04.2023.god Izdato rešenje
17 ROP-NPA-2992-ISAWHA-4/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 03.03.2023.god Izdato rešenje
18 ROP-NPA-14041-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 19.05.2023.god Izdato rešenje
19 ROP-NPA-39005-ISAWHA-3/2023 Senad Bronja 24.05.2023.god Izdato rešenje
20 ROP-NPA-3098-ISAWHA-6/2023 Rifat i Vasvija Murić 25.05.2023.god Izdato rešenje
21 ROP-NPA-7144-ISAW-3/2023 Grad Novi Pazar 25.05.2023.god Izdato rešenje
22 ROP-NPA-39543-ISAWHA-6/2023 Semir Zoranić 25.05.2023.god Izdato rešenje
23 ROP-NPA-15757-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 06.06.2023.god Izdato rešenje
24 ROP-NPA-14949-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 06.06.2023.god Izdato rešenje
25 ROP-NPA-14724-ISAWHA-2/2023 Grad Novi Pazar 08.06.2023.god Izdato rešenje
26 ROP-NPA-9003-ISAWHA-3/2023 Faik Mekić 09.06.2023.god Izdato rešenje
27 ROP-NPA-10988-ISAWHA-3/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 23.06.2023.god Izdato rešenje
28 ROP-NPA-21631-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 24.07.2023.god Izdato rešenje
29 ROP-NPA-10692-ISAW-4/2023 Admir Škrijelj 04.08.2023.god Izdato rešenje
30 ROP-NPA-22790-ISAWHA-2/2023 Kemal i Nuriye Bayraktar 14.08.2023.god Izdato rešenje
31 ROP-NPA-25074-ISAW-2/2023 Grad Novi Pazar 22.08.2023.god Izdato rešenje
32 ROP-NPA-28576-ISAWHA-2/2023 Enisa Zukorlić 20.09.2023.god Izdato rešenje
33 ROP-NPA-31617-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 29.09.2023.god Izdato rešenje
34 ROP-NPA-16337-ISAWHA-3/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 11.10.2023.god Izdato rešenje
35 ROP-NPA-28708-ISAW-2/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 16.10.2023.god Izdato rešenje
36 ROP-NPA-33811-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 17.10.2023.god Izdato rešenje
37 ROP-NPA-37268-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 09.11.2023.god Izdato rešenje
38 ROP-NPA-40893-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 04.12.2023.god Izdato rešenje
39 ROP-NPA-40901-ISAW-1/2023 Ismet Jakupović 06.12.2023.god Izdato rešenje
40 ROP-NPA-41752-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 12.12.2023.god Izdato rešenje
41 ROP-NPA-42074-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 19.12.2023.god Izdato rešenje
42 ROP-NPA-40878-ISAWHA-2/2023 Grad Novi Pazar 19.12.2023.god Izdato rešenje
43 ROP-NPA-41754-ISAW-1/2023 Grad Novi Pazar 26.12.2023.god Izdato rešenje
44 ROP-NPA-7927-ISAWA-7/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o. Beograd 29.12.2023.god Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-90-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-85-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-86-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-92-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-89-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-94-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-93-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-95-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 13.01.2021.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-25744-ISAWHA-11/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 20.01.2021.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-36523-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 25.01.2021.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-2249-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 31.01.2021.god. Izdato rešenje
12. ROP-NPA-2418-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 08.02.2021.god. Izdato rešenje
13. ROP-NPA-32553-ISAW-2/2022 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 09.02.2021.god. Izdato rešenje
14. ROP-NPA-36820-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 09.02.2021.god. Izdato rešenje
15. ROP-NPA-34015-ISAWHA-5/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 02.03.2021.god. Izdato rešenje
16. ROP-NPA-33585-ISAWHA-5/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 02.03.2021.god. Izdato rešenje
17. ROP-NPA-38863-ISAWHA-5/2022 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 02.03.2021.god. Izdato rešenje
18. ROP-NPA-34015-ISAWHA-6/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 16.03.2021.god. Izdato rešenje
19. ROP-NPA-40033-ISAW-5/2022 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 24.03.2021.god. Izdato rešenje
20. ROP-NPA-1436-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 31.03.2021.god. Izdato rešenje
21 ROP-NPA-13750-ISAWHA-5/2022 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 05.04.2021.god. Izdato rešenje
22 ROP-NPA-4971-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 24.05.2021.god. Izdato rešenje
23 ROP-NPA-5199-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 30.05.2021.god. Izdato rešenje
24 ROP-NPA-33546-ISAW-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 27.06.2021.god. Izdato rešenje
25 ROP-NPA-37678-ISAW-5/2022 GOOD WOOD NUMANOVIĆ DOO NOVI PAZAR 28.06.2021.god. Izdato rešenje
26 ROP-NPA-701-ISAW-7/2022 Grad Novi Pazar 07.07.2021.god. Izdato rešenje
27 ROP-NPA-22380-ISAWHA-4/2022 Rešad Drndar, Samra Drndar 14.07.2021.god. Izdato rešenje
28 ROP-NPA-17318-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 19.07.2021.god. Izdato rešenje
29 ROP-NPA-24161-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 10.08.2021.god. Izdato rešenje
30 ROP-NPA-9805-ISAWHA-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 10.08.2021.god. Izdato rešenje
31 ROP-NPA-24165-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 12.08.2021.god. Izdato rešenje
32 ROP-NPA-18353-ISAW-3/2022 Đorđe Mijatović 15.08.2021.god. Izdato rešenje
33 ROP-NPA-1600-ISAWA-6/2022 Grad Novi Pazar 16.08.2021.god. Izdato rešenje
34 ROP-NPA-10202-ISAWHA-7/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.08.2021.god. Izdato rešenje
35 ROP-NPA-19186-ISAW-3/2022 Grad Novi Pazar 23.08.2021.god. Izdato rešenje
36 ROP-NPA-11445-ISAW-5/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 23.08.2021.god. Izdato rešenje
37 ROP-NPA-24938-ISAW-2/2022 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
38 ROP-NPA-25589-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
39 ROP-NPA-8395-ISAWHA-5/2022 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
40 ROP-NPA-25403-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
41 ROP-NPA-25402-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
42 ROP-NPA-25881-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 29.08.2021.god. Izdato rešenje
43 ROP-NPA-1455-WA-4/2022 Grad Novi Pazar 30.08.2021.god. Izdato rešenje
44 ROP-NPA-23193-ISAW-2/2022 Esmeralda Poturak 31.08.2021.god. Izdato rešenje
45 ROP-NPA-13823-ISAWHA-4/2022 SPCO ZARAŠKU OBLAST U NOVOM PAZARU 06.09.2021.god. Izdato rešenje
46 ROP-NPA-22070-ISAW-4/2022 Tahir Mavrić 06.09.2021.god. Izdato rešenje
47 ROP-NPA-33585-ISAWHA-8/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 13.09.2021.god. Izdato rešenje
48 ROP-NPA-34013-ISAWHA-7/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 20.09.2021.god. Izdato rešenje
49 ROP-NPA-27343-ISAWHA-2/2022 Hajriz Kovačanin 21.09.2021.god. Izdato rešenje
50 ROP-NPA-38168-ISAW-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 11.10.2021.god. Izdato rešenje
51 ROP-NPA-5862-ISAW-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 11.10.2021.god. Izdato rešenje
52 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 14.10.2021.god. Izdato rešenje
53 ROP-NPA-26587-ISAWHA-2/2022 Ahmet Kolašinac 17.10.2021.god. Izdato rešenje
54 ROP-NPA-31969-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 17.10.2021.god. Izdato rešenje
55 ROP-NPA-29248-ISAWHA-3/2022 Šefćeta,Bilsena,Belma,Anes,Anesa Nicević,Zekanović,Hadžibulić,Nicević,Nicević-Nuhović 18.10.2021.god. Izdato rešenje
56 ROP-NPA-32453-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 19.10.2021.god. Izdato rešenje
57 ROP-NPA-31970-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 20.10.2021.god. Izdato rešenje
58 ROP-NPA-33120-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 31.10.2021.god. Izdato rešenje
59 ROP-NPA-33124-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 31.10.2021.god. Izdato rešenje
60 ROP-NPA-29210-ISAW-3/2022 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Izdato rešenje
61 ROP-NPA-34234-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Izdato rešenje
62 ROP-NPA-34235-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 03.11.2021.god. Izdato rešenje
63 ROP-NPA-34232-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 03.11.2021.god. Izdato rešenje
64 ROP-NPA-24144-ISAWHA-7/2022 Grad Novi Pazar 14.11.2021.god. Izdato rešenje
65 ROP-NPA-35456-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 15.11.2021.god. Izdato rešenje
66 ROP-NPA-36713-ISAW-1/2022 Grad Novi Pazar 17.11.2021.god. Izdato rešenje
67 ROP-NPA-27877-ISAW-4/2022 Dženan i Zehra Palamar 23.11.2021.god. Izdato rešenje
68 ROP-NPA-34187-ISAWHA-2/2022 Javno preduzeće pošta Srbije Beograd (Palilula) 24.11.2021.god. Izdato rešenje
69 ROP-NPA-40032-ISAW-1/2022 Aladin Lotinac 26.11.2021.god. Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-38284-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.01.2021.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-1650-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 27.01.2021.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-32070-ISAWHA-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.01.2021.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-38639-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.03.2021.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-11983-ISAWA-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.03.2021.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-5822-ISAW-1/2021 Lidija Čolović 15.03.2021.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-30035-ISAW-3/2021 Grad Novi Pazar 24.03.2021.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-34970-ISAW-4/2021 Nacionalna služba za zapošljavanje 01.04.2021.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-24908-ISAW-6/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.04.2021.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-24918-ISAW-6/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.04.2021.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-24900-ISAW-6/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.04.2021.god. Izdato rešenje
12. ROP-NPA-35146-ISAWHA-5/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 21.04.2021.god. Izdato rešenje
13. ROP-NPA-35913-ISAWHA-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.03.2021.god. Izdato rešenje
14. ROP-NPA-38842-ISAWHA-5/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.04.2021.god. Izdato rešenje
15. ROP-NPA-34678-ISAWHA-4/2021 Grad Novi Pazar 29.04.2021.god. Izdato rešenje
16. ROP-NPA-131-ISAW-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2021.god. Izdato rešenje
17. ROP-NPA-27706-CPIH-6/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.05.2021.god. Izdato rešenje
18. ROP-NPA-15558-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 02.06.2021.god. Izdato rešenje
19. ROP-NPA-32493-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Izdato rešenje
20. ROP-NPA-21720-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 19.07.2021.god. Izdato rešenje
21 ROP-NPA-21836-ISAWHA-2/2021 Meris Ramović 29.07.2021.god. Izdato rešenje
22 ROP-NPA-35863-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.07.2021.god. Izdato rešenje
23 ROP-NPA-27371-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 30.07.2021.god. Izdato rešenje
24 ROP-NPA-27375-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
25 ROP-NPA-27373-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
26 ROP-NPA-27367-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
27 ROP-NPA-27374-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
28 ROP-NPA-27370-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
29 ROP-NPA-27368-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 26.08.2021.god. Izdato rešenje
30 ROP-NPA-27366-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 27.08.2021.god. Izdato rešenje
31 ROP-NPA-35644-ISAWHA-6/2021 Fahrudin Mujović 30.08.2021.god. Izdato rešenje
32 ROP-NPA-24675-ISAW-3/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 09.09.2021.god. Izdato rešenje
33 ROP-NPA-22672-ISAWHA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.09.2021.god. Izdato rešenje
34 ROP-NPA-31536-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
35 ROP-NPA-31542-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
36 ROP-NPA-31534-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
37 ROP-NPA-31541-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
38 ROP-NPA-31552-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
39 ROP-NPA-31817-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
40 ROP-NPA-31525-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
41 ROP-NPA-31539-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
42 ROP-NPA-31546-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
43 ROP-NPA-31543-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 22.09.2021.god. Izdato rešenje
44 ROP-NPA-31815-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 24.09.2021.god. Izdato rešenje
45 ROP-NPA-31819-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 28.09.2021.god. Izdato rešenje
46 ROP-NPA-31532-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 29.09.2021.god. Izdato rešenje
47 ROP-NPA-31540-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 29.09.2021.god. Izdato rešenje
48 ROP-NPA-31548-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 29.09.2021.god. Izdato rešenje
49 ROP-NPA-31812-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 29.09.2021.god. Izdato rešenje
50 ROP-NPA-31821-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 29.09.2021.god. Izdato rešenje
51 ROP-NPA-22145-ISAWHA-3/2021 Azra Gegić i Hasib Gegić 29.09.2021.god. Izdato rešenje
52 ROP-NPA-32629-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 30.09.2021.god. Izdato rešenje
53 ROP-NPA-32651-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 30.09.2021.god. Izdato rešenje
54 ROP-NPA-32641-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 30.09.2021.god. Izdato rešenje
55 ROP-NPA-32634-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 30.09.2021.god. Izdato rešenje
56 ROP-NPA-32642-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 30.09.2021.god. Izdato rešenje
57 ROP-NPA-32636-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 01.10.2021.god. Izdato rešenje
58 ROP-NPA-32646-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 01.10.2021.god. Izdato rešenje
59 ROP-NPA-32637-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 01.10.2021.god. Izdato rešenje
60 ROP-NPA-32644-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.10.2021.god. Izdato rešenje
61 ROP-NPA-23449-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.10.2021.god. Izdato rešenje
62 ROP-NPA-22238-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.10.2021.god. Izdato rešenje
63 ROP-NPA-25482-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.10.2021.god. Izdato rešenje
64 ROP-NPA-24802-ISAWHA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.10.2021.god. Izdato rešenje
65 ROP-NPA-35339-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 21.10.2021.god. Izdato rešenje
66 ROP-NPA-21925-ISAWHA-5/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.10.2021.god. Izdato rešenje
67 ROP-NPA-31245-ISAW-2/2021 Mirsad Tutić 01.11.2021.god. Izdato rešenje
68 ROP-NPA-38170-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 04.11.2021.god. Izdato rešenje
69 ROP-NPA-37973-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.11.2021.god. Izdato rešenje
70 ROP-NPA-38169-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.11.2021.god. Izdato rešenje
71 ROP-NPA-37972-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.11.2021.god. Izdato rešenje
72 ROP-NPA-37559-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.11.2021.god. Izdato rešenje
73 ROP-NPA-13041-ISAWHA-5/2021 Hazbo Kadrić 08.11.2021.god. Izdato rešenje
74 ROP-NPA-29617-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.11.2021.god. Izdato rešenje
75 ROP-NPA-39677-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 16.11.2021.god. Izdato rešenje
76 ROP-NPA-16994-ISAW-5/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.11.2021.god. Izdato rešenje
77 ROP-NPA-40879-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.11.2021.god. Izdato rešenje
78 ROP-NPA-40876-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 19.11.2021.god. Izdato rešenje
79 ROP-NPA-40881-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 19.11.2021.god. Izdato rešenje
80 ROP-NPA-40872-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 19.11.2021.god. Izdato rešenje
81 ROP-NPA-40886-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 23.11.2021.god. Izdato rešenje
82 ROP-NPA-40873-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 23.11.2021.god. Izdato rešenje
83 ROP-NPA-40871-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 23.11.2021.god. Izdato rešenje
84 ROP-NPA-40882-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 24.11.2021.god. Izdato rešenje
85 ROP-NPA-41903-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 01.12.2021.god. Izdato rešenje
86 ROP-NPA-42144-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 02.12.2021.god. Izdato rešenje
87 ROP-NPA-40617-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.12.2021.god. Izdato rešenje
88 ROP-NPA-44574-ISAWHA-2/2021 Grad Novi Pazar 17.12.2021.god. Izdato rešenje
89 ROP-NPA-44565-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 21.12.2021.god. Izdato rešenje
90 ROP-NPA-39156-ISAWHA-2/2021 Adis Durović 21.11.2021.god. Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-1600-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 24.01.2020.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-1600-ISAWA-2/2020 Grad Novi Pazar 07.02.2020.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-16014-ISAW-3/2020 Grad Novi Pazar (Rekonstrucija OŠ Cana) 12.02.2020.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-3391-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (startap) 20.02.2020.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-4350-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (lokalni put Ilidža-Jasenovik) 26.02.2020.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-4864-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (ul. Omladinska) 28.02.2020.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-4862-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (krak prema Brunčevićima) 28.02.2020.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-4873-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar ( krak Varevske na ul. I.Andrića) 28.02.2020.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-4876-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (put Zaguljača- Oholje) 28.02.2020.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-4351-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (put B.Vode dzamija) 03.03.2020.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-4872-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (Radnička- Kej Skopskih) 03.03.2020.god. Izdato rešenje
12. ROP-NPA-5137-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar ( krak puta Sitniče) 03.03.2020.god. Izdato rešenje
13. ROP-NPA-4868-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (krak ul. Hercegovačka) 04.03.2020.god. Izdato rešenje
14. ROP-NPA-4865-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (S.Bačanina) 04.03.2020.god. Izdato rešenje
15. ROP-NPA-4871-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (Hercegoačka1-2) 06.03.2020.god. Izdato rešenje
16. ROP-NPA-5140-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (Trnava Mava) 06.03.2020.god. Izdato rešenje
17. ROP-NPA-31906-ISAW-7/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.03.2020.god. Izdato rešenje
18. ROP-NPA-896-ISAWHA-4/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.04.2020.god. Izdato rešenje
19. ROP-NPA-895-ISAW-4/2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 28.04.2020.god. Izdato rešenje
20. ROP-NPA-10339-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.05.2020.god. Izdato rešenje
21. ROP-NPA-8125-ISAWHA-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.06.2020.god. Izdato rešenje
22. ROP-NPA-11983-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.06.2020.god. Izdato rešenje
23. ROP-NPA-12045-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.06.2020.god. Izdato rešenje
24. ROP-NPA-1635-ISAWHA-4/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.06.2020.god. Izdato rešenje
25. ROP-NPA-13798-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 16.06.2020.god. Izdato rešenje
26. ROP-NPA-13797-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 20.06.2020.god. Izdato rešenje
27. ROP-NPA-13800-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 20.06.2020.god. Izdato rešenje
28. ROP-NPA-16698-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 15.07.2020.god. Izdato rešenje
29. ROP-NPA-25636-ISAWHA-5/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.07.2020.god. Izdato rešenje
30. ROP-NPA-40003-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.07.2020.god. Izdato rešenje
31. ROP-NPA-19974-ISAWHA-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.08.2020.god. Izdato rešenje
32. ROP-NPA-11340-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.09.2020.god. Izdato rešenje
33. ROP-NPA-24906-ISAW-1/2020 Nacionalna služba za zapošljavanje 16.09.2020.god. Izdato rešenje
34. ROP-NPA-26212-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.09.2020.god. Izdato rešenje
35. ROP-NPA-27833-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 02.10.2020.god. Izdato rešenje
36. ROP-NPA-29829-ISAW-1/2020 Šemso Omerović 22.10.2020.god. Izdato rešenje
37. ROP-NPA-23989-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.10.2020.god. Izdato rešenje
38. ROP-NPA-6688-ISAW-12/2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IKO COMPANY NOVI PAZAR 02.11.2020.god. Izdato rešenje
39. ROP-NPA-25558-ISAWHA-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2020.god. Izdato rešenje
40. ROP-NPA-31533-ISAWHA-2/2020 Grad Novi Pazar 17.11.2020.god. Izdato rešenje
41. ROP-NPA-34067-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 24.11.2020.god. Izdato rešenje
42. ROP-NPA-35248-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 03.12.2020.god. Izdato rešenje
43. ROP-NPA-24227-ISAWHA-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.12.2020.god. Izdato rešenje
44. ROP-NPA-13797-GR-2/2020 Grad Novi Pazar 24.12.2020.god. Izdato rešenje
45. ROP-NPA-24698-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.12.2020.god. Izdato rešenje
46. ROP-NPA-35246-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 31.12.2020.god. Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-38611-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. 12. Srpske Brigade 10.01.2019.god Izdato rešenje
2. ROP-NPA-903-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.01.2019.god Izdato rešenje
3. ROP-NPA-2429-ISAWHA-3/2019 Grad Novi Pazar- ul. Kejska 09.02.2019.god Izdato rešenje
4. ROP-NPA-2429-ISAWHA-6/2019 Grad Novi Pazar- ul. Kejska 10.02.2019.god Izdato rešenje
5. ROP-NPA-3835-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul. Kejska 26.02.2019.god Izdato rešenje
6. ROP-NPA-30759-ISAWHA-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.02.2019.god Izdato rešenje
7. ROP-NPA-5285-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.03.2019.god Izdato rešenje
8. ROP-NPA-3508-ISAWHA-3/2019 Grad Novi Pazar- inv. održavanje platoa 26.03.2019.god Izdato rešenje
9. ROP-NPA-6436-ISAWHA-3/2019 Grad Novi Pazar- hala "Pendik" 03.04.2019.god Izdato rešenje
10. ROP-NPA-9596-ISAW-1/2019 Ranka Sekulić 17.04.2019.god Izdato rešenje
11. ROP-NPA-36890-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.04.2019.god Izdato rešenje
12. ROP-NPA-11701-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- krak 408 na 409 ul.Dubrovačka 14.05.2019.god Izdato rešenje
13. ROP-NPA-12083-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul.Osmana Đikića 15.05.2019.god Izdato rešenje
14. ROP-NPA-12063-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- krak ul.1.Maj 15.05.2019.god Izdato rešenje
15. ROP-NPA-12068-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul.Jugovića sa krakom 15.05.2019.god Izdato rešenje
16. ROP-NPA-12059-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul.404 ul. Dubrovačke 15.05.2019.god Izdato rešenje
17. ROP-NPA-12067-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- krak XI ulice naselje Mur 15.05.2019.god Izdato rešenje
18. ROP-NPA-12065-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- krak ul.1.Maj 15.05.2019.god Izdato rešenje
19. ROP-NPA-12070-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul.Rasima Halilovića 15.05.2019.god Izdato rešenje
20. ROP-NPA-12060-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- krak ul.1.Maj 15.05.2019.god Izdato rešenje
21 ROP-NPA-5285-WA-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.05.2019.god Izdato rešenje
22 ROP-NPA-14264-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar ul. Radnička na ul. Sutjeska 30.05.2019.god Izdato rešenje
23 ROP-NPA-14272-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar XVI ul. R. Boškovića 30.05.2019.god Izdato rešenje
24. ROP-NPA-14273-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak II ul. N.Fronta 31.05.2019.god Izdato rešenje
25. ROP-NPA-14415-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak ul. K.Racina 31.05.2019.god Izdato rešenje
26. ROP-NPA-14420-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar nastavak ul. S.Kovačevića 31.05.2019.god Izdato rešenje
27. ROP-NPA-14425-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak ul.E.Hadžovića 31.05.2019.god Izdato rešenje
28. ROP-NPA-14426-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak IV ul. Zlatiborska 31.05.2019.god Izdato rešenje
29. ROP-NPA-14429-ISAW-1/2019 Grad Novi PAzar krak lokalnog puta u s. Mišćiće 31.05.2019.god Izdato rešenje
30. ROP-NPA-14432-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak II ul. u naselju N.banja 31.05.2019.god Izdato rešenje
31. ROP-NPA-14441-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak II ul. G.Aleksinac 31.05.2019.god Izdato rešenje
32. ROP-NPA-14435-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar pristupna saobraćajnica ka OŠ Lukare 31.05.2019.god Izdato rešenje
33. ROP-NPA-14930-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar uključenje na M22 06.06.2019.god Izdato rešenje
34. ROP-NPA-14927-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak 418 Duborvačka 06.06.2019.god Izdato rešenje
35. ROP-NPA-14927-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak ulice Generala Živkovića 06.06.2019.god Izdato rešenje
36. ROP-NPA-14827-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar OŠ Bagri 06.06.2019.god Izdato rešenje
37. ROP-NPA-14828-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar ulica Zmaj Jovina 06.06.2019.god Izdato rešenje
38. ROP-NPA-14831-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar ulica Zmaj Jovina krak 2 06.06.2019.god Izdato rešenje
39. ROP-NPA-14832-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar ulica Nurije Pozderca 06.06.2019.god Izdato rešenje
40. ROP-NPA-14928-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar ulica Vojkovačka 06.06.2019.god Izdato rešenje
41. ROP-NPA-14932-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar ulica Brodarevska 06.06.2019.god Izdato rešenje
42 ROP-NPA-36498-ISAWHA-5/2019 „ND PETROL“ d.o.o.Novi Pazar 03.07.2019.god Izdato rešenje
43 ROP-NPA-335-ISAWHA-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.07.2019.god Izdato rešenje
44 ROP-NPA-21056-ISAW-1/2019 INA-DESING& ENGINEERING doo Novi Pazar 30.07.2019.god Izdato rešenje
45 ROP-NPA-5011-ISAW-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.07.2019.god Izdato rešenje
46 ROP-NPA-35972-ISAW-6/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.08.2019.god Izdato rešenje
47 ROP-NPA-6526-ISAW-5/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.08.2019.god Izdato rešenje
49 ROP-NPA-21249-ISAWHA-2/2019 Saladin Karalić 26.08.2019.god Izdato rešenje
50 ROP-NPA-14510-ISAW-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.08.2019.god Izdato rešenje
51 ROP-NPA-21955-ISAWHA-2/2019 Muzej "RAS" Novi Pazar 03.09.2019.god Izdato rešenje
52 ROP-NPA-9503-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.09.2019.god Izdato rešenje
53 ROP-NPA-9502-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.09.2019.god Izdato rešenje
54 ROP-NPA-29094-ISAW-1/2019 Albin Jerebičanin 02.10.2019.god Izdato rešenje
55 ROP-NPA-31467-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, N.Fronta 21.10.2019.god Izdato rešenje
56 ROP-NPA-31483-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, Jolovića-Pnuće 21.10.2019.god Izdato rešenje
57 ROP-NPA-31978-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, Ive Andrića 23.10.2019.god Izdato rešenje
58 ROP-NPA-31975-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak Dubrovačke 23.10.2019.god Izdato rešenje
59 ROP-NPA-31973-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak 402 Dubrovačke 23.10.2019.god Izdato rešenje
60 ROP-NPA-31964-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak N.Pozderca 24.10.2019.god Izdato rešenje
61 ROP-NPA-31969-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, prva deonica lokalnog puta škola Deževa-fudbalski stadion 24.10.2019.god Izdato rešenje
62 ROP-NPA-31971-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak Hadžet 24.10.2019.god Izdato rešenje
63 ROP-NPA-31979-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar,krak III N.Fronta 24.10.2019.god Izdato rešenje
64 ROP-NPA-31970-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak V N.Pozderca 25.10.2019.god Izdato rešenje
65 ROP-NPA-32742-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, Deževa- Skokovo 28.10.2019.god Izdato rešenje
66 ROP-NPA-32695-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. R.BOškovića 28.10.2019.god Izdato rešenje
67 ROP-NPA-32692-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, S.Nemanje 28.10.2019.god Izdato rešenje
68 ROP-NPA-32691-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar,krak ul. R. Boškovića 28.10.2019.god Izdato rešenje
69 ROP-NPA-32688-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak X ul. R.Boškovića 28.10.2019.god Izdato rešenje
70 ROP-NPA-32687-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. R.Ackovića 28.10.2019.god Izdato rešenje
71 ROP-NPA-32686-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. Svojbor 28.10.2019.god Izdato rešenje
72 ROP-NPA-33531-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, lokalni put Trnava- Osoje 01.11.2019.god Izdato rešenje
73 ROP-NPA-33822-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. Svojbor 07.11.2019.god Izdato rešenje
74 ROP-NPA-33821-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. 406 na krak ul. 411 08.11.2019.god Izdato rešenje
75 ROP-NPA-33825-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak V ul. I.Andrića 08.11.2019.god Izdato rešenje
76 ROP-NPA-33828-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. 408 08.11.2019.god Izdato rešenje
77 ROP-NPA-33819-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak X ul. M.Selimović 08.11.2019.god Izdato rešenje
78 ROP-NPA-33831-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. Svojbor 08.11.2019.god Izdato rešenje
79 ROP-NPA-31974-ISAWHA-2/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. Sutjeska 08.11.2019.god Izdato rešenje
80 ROP-NPA-33835-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul. 407 08.11.2019.god Izdato rešenje
81 ROP-NPA-33824-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. Užička 08.11.2019.god Izdato rešenje
82 ROP-NPA-31470-ISAWHA-2/2019 Grad Novi Pazar, ul.Moskovska i Omladinska 12.11.2019.god Izdato rešenje
83 ROP-NPA-25636-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2019.god Izdato rešenje
84 ROP-NPA-34676-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. krak Pribojska 14.11.2019.god Izdato rešenje
85 ROP-NPA-34674-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. krak Pobrđe 15.11.2019.god Izdato rešenje
86 ROP-NPA-34675-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, saobraćajnica Simpo 15.11.2019.god Izdato rešenje
87 ROP-NPA-34680-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, Kožlje Tunel ka groblju 18.11.2019.god Izdato rešenje
88 ROP-NPA-34472-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.11.2019.god Izdato rešenje
89 ROP-NPA-34670-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak II ul.Sandžačke 18.11.2019.god Izdato rešenje
90 ROP-NPA-34685-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul.Pribojske 18.11.2019.god Izdato rešenje
91 ROP-NPA-34671-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak Mišćiće 18.11.2019.god Izdato rešenje
92 ROP-NPA-34682-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul.410 18.11.2019.god Izdato rešenje
93 ROP-NPA-34673-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, put M22- Bajevica 18.11.2019.god Izdato rešenje
94 ROP-NPA-34681-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak II ul. S.Kovačevića 18.11.2019.god Izdato rešenje
95 ROP-NPA-34584-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.11.2019.god Izdato rešenje
96 ROP-NPA-34515-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.11.2019.god Izdato rešenje
97 ROP-NPA-34678-ISAWHA-2/2019 Grad Novi Pazar, ul. B.Bakračevića 26.11.2019.god Izdato rešenje
98 ROP-NPA-28587-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.11.2019.god Izdato rešenje
99 ROP-NPA-34677-ISAWHA-2/2019 Grad Novi Pazar, krak IX R.Boškovića 28.11.2019.god Izdato rešenje
100 ROP-NPA-36883-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, nastavak ul. Podbijelje 03.12.2019.god Izdato rešenje
101 ROP-NPA-36882-ISAW-1/2019 Novi Pazar, put Mur- Paralovo 05.12.2019.god Izdato rešenje
102 ROP-NPA-36881-ISAW-1/2019 Novi Pazar, krak Sebečevo 05.12.2019.god Izdato rešenje
103 ROP-NPA-36880-ISAW-1/2019 Novi Pazar, put Dojeviće- Baletiće II deonica 05.12.2019.god Izdato rešenje
104 ROP-NPA-37380-ISAW-1/2019 Novi Pazar, put Biserovačka prema Vojniću 10.12.2019.god Izdato rešenje
105 ROP-NPA-37376-ISAW-1/2019 Novi Pazar, Vojkovačka krak 10.12.2019.god Izdato rešenje
106 ROP-NPA-37383-ISAW-1/2019 Novi Pazar, krak A Pribojska 10.12.2019.god Izdato rešenje
107 ROP-NPA-37384-ISAW-1/2019 Novi Pazar, krak levo Kopaonička 10.12.2019.god Izdato rešenje
108 ROP-NPA-37378-ISAW-1/2019 Novi Pazar,ulica prema Dugalića Brda 10.12.2019.god Izdato rešenje
109 ROP-NPA-37377-ISAWHA-2/2019 Novi Pazar, krak IV ul. N.Pozderca 17.12.2019.god Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-37766-WA-3/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.01.2018.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-38328-ISAWHA-2/2018 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD 16.01.2018.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-825-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.01.2018.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-4339-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Hercegovačka 27.02.2018.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-4969-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.8.Mart 08.03.2018.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-5266-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Jaklja 09.03.2018.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-5268-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.krak II Mur 09.03.2018.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-5273-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.krak VIII Mur 09.03.2018.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-5267-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.N.Fronta 09.03.2018.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-5274-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Sutjeska 09.03.2018.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-5271-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- ul.Dubrovačka 421 12.03.2018.god. Izdato rešenje
12. ROP-NPA-5841-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Lukare 12.03.2018.god. Izdato rešenje
13. ROP-NPA-5409-ISAWHA-3/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.04.2018.god. Izdato rešenje
14. ROP-NPA-9081-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Pobrđe 13.04.2018.god. Izdato rešenje
15. ROP-NPA-9226-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Jaklja 13.04.2018.god. Izdato rešenje
16. ROP-NPA-10239-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Pribojska 27.04.2018.god. Izdato rešenje
17. ROP-NPA-10244-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.J.Ristovića 27.04.2018.god. Izdato rešenje
18. ROP-NPA-10284-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.8.Mart 30.04.2018.god. Izdato rešenje
19. ROP-NPA-10272-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Dubrovačka 410 30.04.2018.god. Izdato rešenje
20. ROP-NPA-10269-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.I.Mujezinovića 30.04.2018.god. Izdato rešenje
21. ROP-NPA-10242-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Pljevljanska 30.04.2018.god. Izdato rešenje
22. ROP-NPA-10270-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Bačanina 30.04.2018.god. Izdato rešenje
23. ROP-NPA-10409-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića 03.05.2018.god. Izdato rešenje
24. ROP-NPA-11699-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- plato iza toplane 09.05.2018.god. Izdato rešenje
25. ROP-NPA-11692-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Kolubarska 09.05.2018.god. Izdato rešenje
26. ROP-NPA-11418-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Š.Koče krak iza stare Lučne 09.05.2018.god. Izdato rešenje
27. ROP-NPA-11422-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.4.Juli 09.05.2018.god. Izdato rešenje
28. ROP-NPA-11704-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.I.Andrića 09.05.2018.god. Izdato rešenje
29. ROP-NPA-11706-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.E.Hadžovića 09.05.2018.god. Izdato rešenje
30. ROP-NPA-11419-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Svojbor-Hotkovo 09.05.2018.god. Izdato rešenje
31. ROP-NPA-11695-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Kolubarska 09.05.2018.god. Izdato rešenje
32. ROP-NPA-11424-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Biserovačka 09.05.2018.god. Izdato rešenje
33. ROP-NPA-11705-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Š.Koče 10.05.2018.god. Izdato rešenje
34. ROP-NPA-11700-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića 10.05.2018.god. Izdato rešenje
35. ROP-NPA-11691-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.I.Hadžipećanin 14.05.2018.god. Izdato rešenje
36. ROP-NPA-12118-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Murska 15.05.2018.god. Izdato rešenje
37. ROP-NPA-12122-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Dubrovačka 405 15.05.2018.god. Izdato rešenje
38. ROP-NPA-12117-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića 15.05.2018.god. Izdato rešenje
39. ROP-NPA-12121-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Sjenička 15.05.2018.god. Izdato rešenje
40. ROP-NPA-12124-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Pobrđe-Ciglana 16.05.2018.god. Izdato rešenje
41 ROP-NPA-13288-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- trotoari 23.05.2018.god. Izdato rešenje
42 ROP-NPA-14452-ISAW-1/2018 Mirzet Zećirović 06.06.2018.god. Izdato rešenje
43 ROP-NPA-15291-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- tunel džamija Kožlje 08.06.2018.god. Izdato rešenje
44 ROP-NPA-16429-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- kraci Dubrovačka 404 18.06.2018.god. Izdato rešenje
45 ROP-NPA-16437-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar-kraci Dubrovačka 415 18.06.2018.god. Izdato rešenje
46 ROP-NPA-16449-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar-kraci ul. Postenjske 18.06.2018.god. Izdato rešenje
47 ROP-NPA-16424-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak III Sandžačke brigade 18.06.2018.god. Izdato rešenje
48 ROP-NPA-16451-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak ul. Jalija 18.06.2018.god. Izdato rešenje
49 ROP-NPA-16422-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar ul. D.Milanovića 18.06.2018.god. Izdato rešenje
50 ROP-NPA-16453-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar krak I i II ul. Pribojska 18.06.2018.god. Izdato rešenje
51 ROP-NPA-16428-ISAW-1/2018 Gradd Novi Pazar V.Kolašinca 18.06.2018.god. Izdato rešenje
52 ROP-NPA-16432-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Dubrovačka 19.06.2018.god. Izdato rešenje
53 ROP-NPA-16450-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- R.Rožajca 19.06.2018.god. Izdato rešenje
54 ROP-NPA-16440-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. G.Živkovića 19.06.2018.god. Izdato rešenje
55 ROP-NPA-16452-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Ljubljanska 19.06.2018.god. Izdato rešenje
56 ROP-NPA-14914-ISAW-3/2018 Grad Novi Pazar- Gimnazija 27.06.2018.god. Izdato rešenje
57 ROP-NPA-16791-ISAWHA-2/2018 Muamer Redžović 29.06.2018.god. Izdato rešenje
58 ROP-NPA-18277-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- potporni zid 04.07.2018.god. Izdato rešenje
59 ROP-NPA-18920-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- M22-Paralovo 09.07.2018.god. Izdato rešenje
60 ROP-NPA-18917-ISAW-1/2018 Gradd Novi Pazar- vodovna mreža ul. G. Živkovića 10.07.2018.god. Izdato rešenje
61 ROP-NPA-19524-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- levi krak ul. Zlatiborske 16.07.2018.god. Izdato rešenje
62 ROP-NPA-19531-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak ul. Dubrovačke 420 16.07.2018.god. Izdato rešenje
63 ROP-NPA-20366-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- N.Fornta 24.07.2018.god. Izdato rešenje
64 ROP-NPA-20867-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. G.Živkovića 25.07.2018.god. Izdato rešenje
65 ROP-NPA-20874-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak ul. Duborvačke 26.07.2018.god. Izdato rešenje
66 ROP-NPA-20980-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak ul. Trnavske 26.07.2018.god. Izdato rešenje
67 ROP-NPA-20869-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak I ul. V.Kolašinca 27.07.2018.god. Izdato rešenje
68 ROP-NPA-20876-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- pristupna saobraćajnica novoj džamiji u Muru 27.07.2018.god. Izdato rešenje
69 ROP-NPA-20979-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- saobraćajnica fudbalskom stadionu u Deževi 27.07.2018.god. Izdato rešenje
70 ROP-NPA-21369-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Kej Skopskih žrtava 30.07.2018.god. Izdato rešenje
71 ROP-NPA-21371-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak M22 Paralovo 30.07.2018.god. Izdato rešenje
72 ROP-NPA-21372-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Miščiće 01.08.2018.god. Izdato rešenje
73 ROP-NPA-21377-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Prćenova 01.08.2018.god. Izdato rešenje
74 ROP-NPA-21379-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak P.Gajića, A. Šantića, A.Đukića 01.08.2018.god. Izdato rešenje
75 ROP-NPA-23778-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.D.Aleksinac 17.08.2018.god. Izdato rešenje
76 ROP-NPA-23781-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. A. Šantića 17.08.2018.god. Izdato rešenje
77 ROP-NPA-23784-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Vojkovačka krak V 17.08.2018.god. Izdato rešenje
78 ROP-NPA-23776-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Vojkovačka 17.08.2018.god. Izdato rešenje
79 ROP-NPA-23782-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. S.Kovačevića 17.08.2018.god. Izdato rešenje
80 ROP-NPA-23786-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. N.Pozderca 20.08.2018.god. Izdato rešenje
81 ROP-NPA-23780-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. K.Marka 20.08.2018.god. Izdato rešenje
82 ROP-NPA-22177-ISAWHA-3/2018 Grad Novi Pazar- kružni tok kod bolnice 03.09.2018.god. Izdato rešenje
83 ROP-NPA-26446-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- tunel do džamije Kožlje 14.09.2018.god. Izdato rešenje
84 ROP-NPA-25160-ISAWHA-2/2018 Vedad Prušević 17.09.2018.god. Izdato rešenje
85 ROP-NPA-26480-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- potporni zid ul. Ivanjička 17.09.2018.god. Izdato rešenje
86 ROP-NPA-26741-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- plato atl. stadion 18.09.2018.god. Izdato rešenje
87 ROP-NPA-26448-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- ulica Hercegovačka i Kragujevačka 19.09.2018.god. Izdato rešenje
88 ROP-NPA-28275-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Ćire Ratkovića monolitna rešetka 26.09.2018.god. Izdato rešenje
89 ROP-NPA-29583-ISAW-1/2018 Faruk Delimeđac 11.10.2018.god. Izdato rešenje
90 ROP-NPA-31155-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Ive Andrića 22.10.2018.god. Izdato rešenje
91 ROP-NPA-31151-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- lokalni put Mur- Luburska mahala 22.10.2018.god. Izdato rešenje
92 ROP-NPA-31149-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Hotkovo 24.10.2018.god. Izdato rešenje
93 ROP-NPA-31136-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Rajka Ackovića 24.10.2018.god. Izdato rešenje
94 ROP-NPA-31475-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Stevana Nemanje 24.10.2018.god. Izdato rešenje
95 ROP-NPA-29583-ISAWHA-2/2018 Faruk Delimeđac 26.10.2018.god. Izdato rešenje
96 ROP-NPA-31479-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- 37. Sandžačke divizije 29.10.2018.god. Izdato rešenje
97 ROP-NPA-31480-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- R.Boškovića pored Ukrasa 29.10.2018.god. Izdato rešenje
98 ROP-NPA-31481-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Mur- Zaguljača 29.10.2018.god. Izdato rešenje
99 ROP-NPA-31490-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- groblje- Izbice 29.10.2018.god. Izdato rešenje
100 ROP-NPA-31143-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak Sandžačke 29.10.2018.god. Izdato rešenje
101 ROP-NPA-31793-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak 422 31.10.2018.god. Izdato rešenje
102 ROP-NPA-31794-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Boturovina pristupni put džamiji 31.10.2018.god. Izdato rešenje
103 ROP-NPA-31807-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- krak XV R.Boškovića 31.10.2018.god. Izdato rešenje
104 ROP-NPA-34028-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Jalija-D.Tucovića 21.11.2018.god. Izdato rešenje
105 ROP-NPA-34992-ISAW-1/2018 Azem Saitović 05.12.2018.god. Izdato rešenje
106 ROP-NPA-21070-ISAW-5/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.12.2018.god. Izdato rešenje
107 ROP-NPA-37417-ISAW-1/2018 TRGO KEMO GROUP 18.12.2018.god. Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-32479-ISAW-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.01.2017.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-29756-ISAW-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.02.2017.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-14891-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.02.2017.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-13215-ISAW-7/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.03.2017.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-6397-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK 410 UL.DUBROVAČKA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-6398-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.GENERALA ŽIVKOVIĆA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-6400-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.GOJKA BAČANINA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-6402-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.ISMETA MUJEZINOVIĆA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-6409-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.8.MART) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-6411-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.PLJEVLJANSKA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-4021-ISAWHA-2/2017 LASER DOO INTERNACIONAL 30.03.2017.god. Izdato rešenje
12. ROP-NPA-6413-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL. OSMANA ĐIKIĆA) 06.04.2017.god. Izdato rešenje
13. ROP-NPA-6412-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.PRIBOJSKA) 06.04.2017.god. Izdato rešenje
14. ROP-NPA-6404-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.JAĆIMA RISTOVIĆA) 11.04.2017.god. Izdato rešenje
15. ROP-NPA-9417-ISAWHA-1/2017 Grad Novi Pazar ( KRAK 408 I 409 UL.DUBROVAČKA) 18.04.2017.god. Izdato rešenje
16. ROP-NPA-10376-ISAW-1/2017 TELENOR d.o.o Beograd 25.04.2017.god. Izdato rešenje
17. ROP-NPA-6414-ISAW-3/2017 Grad Novi Pazar (UL.RUĐERA BOŠKOVIĆA) 26.04.2017.god. Izdato rešenje
18. ROP-NPA-6405-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.HERCEGOVAČKA) 26.04.2017.god. Izdato rešenje
19 ROP-NPA-13207-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PUT N.PAZAR-RAŠKA) 19.05.2017.god. Izdato rešenje
20 ROP-NPA-13507-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (POTPORNI ZID POSTENJE) 19.05.2017.god. Izdato rešenje
21 ROP-NPA-16451-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.06.2017.god. Izdato rešenje
22 ROP-NPA-600-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.06.2017.god. Izdato rešenje
23 ROP-NPA-16905-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.06.2017.god. Izdato rešenje
24 ROP-NPA-30561-ISAWHA-7/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.07.2017.god. Izdato rešenje
25 ROP-NPA-21055-ISAW-1/2017 Hasan Redžović 21.07.2017.god. Izdato rešenje
26 ROP-NPA-29732-ISAWHA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.07.2017.god. Izdato rešenje
27 ROP-NPA-22295-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.DIMITRIJA TUCOVIĆA) 28.07.2017.god. Izdato rešenje
28 ROP-NPA-24339-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PUT GROBLJE PRĆENOVA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
29 ROP-NPA-24340-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.ZLATIBORSKA1) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
30 ROP-NPA-24341-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.ZLATIBORSKA2) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
31 ROP-NPA-24343-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.SAVE KOVAČEVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
32 ROP-NPA-24344-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.DESE MILOVANOVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
33 ROP-NPA-24346-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK GROBLJE-RUĐERA BOŠKOVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
34 ROP-NPA-24349-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK V UL.VOJKOVAČKA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
35 ROP-NPA-24353-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.NURIJE POZDERCA- UL.RAJKA ACKOVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
36 ROP-NPA-24361-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (S.CRNOČA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
37 ROP-NPA-24358-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK IV UL VEHBA KOLAŠINCA) 18.08.2017.god. Izdato rešenje
38 ROP-NPA-19775-ISAW-3/2017 Grad Novi Pazar (OŠ RASTKO NEMANJIĆ) 22.08.2017.god. Izdato rešenje
39 ROP-NPA-27704-ISAW-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.08.2017.god. Izdato rešenje
40 ROP-NPA-20463-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.09.2017.god. Izdato rešenje
41 ROP-NPA-28276-ISAW-1/201 Grad Novi Pazar (UL.H.ROŽAJCA) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
42 ROP-NPA-28272-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.TRNAVSKA) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
43 ROP-NPA-28284-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PARTER SIMPO) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
44 ROP-NPA-28278-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.SUTJESKA) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
45 ROP-NPA-28280-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PEŠAČKA STAZA-OŠ CANA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
46 ROP-NPA-28291-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.V.KOLAŠINCA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
47 ROP-NPA-28290-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.12.SRP.BRIGADE) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
48 ROP-NPA-28289-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.K.RACINE NA UL.I.ANDRIĆA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
49 ROP-NPA-28287-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.M.TOPLICA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
50 ROP-NPA-28415-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.APOSTALA PETRA I PAVLA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
51 ROP-NPA-28055-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (DOM ZDRAVLJA-LIFT) 22.09.2017.god. Izdato rešenje
52 ROP-NPA-29175-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK P.GAJIĆA, A.ŠANTIĆAI A.ĐUKIĆA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
53 ROP-NPA-29162-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK II ZLATARSKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
54 ROP-NPA-29158-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK 411 DUBROVAČKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
55 ROP-NPA-29156-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRACI BOSANSKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
56 ROP-NPA-29165-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK M.SELIMOVIĆA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
57 ROP-NPA-29219-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PRILAZ ATL.STADION 26.09.2017.god. Izdato rešenje
58 ROP-NPA-29387-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (DEŽEVSKA KRAK PREMA TOMOVIĆIMA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
59 ROP-NPA-29382-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK BEOGRADSKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
60 ROP-NPA-31969-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KEJSKA ULICA) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
61 ROP-NPA-31972-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 415) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
62 ROP-NPA-31975-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 420) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
63 ROP-NPA-31998-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 421) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
64 ROP-NPA-31999-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 422) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
65 ROP-NPA-32187-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 423) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
66 ROP-NPA-32194-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 425) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
67 ROP-NPA-32196-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRUŠEVAČKI MOST - DERVIŠEVIĆI) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
68 ROP-NPA-32203-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KLIMOVO BRDO M8) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
69 ROP-NPA-32191-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 424) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
70 ROP-NPA-32197-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (OŠ LUKARE) 20.10.2017.god. Izdato rešenje
71 ROP-NPA-33136-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (Jusuf potok- Ivanča) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
72 ROP-NPA-33753-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Ćire Ratkovića- Gradski jaz) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
73 ROP-NPA-33756-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Apostola Petra i Pavla) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
74 ROP-NPA-33758-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Nurija Pozderca) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
75 ROP-NPA-33760-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Sutjeska) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
76 ROP-NPA-33765-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Užička) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
77 ROP-NPA-33890-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Kopaonička) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
78 ROP-NPA-33276-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Save Kovačevića) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
79 ROP-NPA-33146-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica naspram ul. 410) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
80 ROP-NPA-33132-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Kejska) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
81 ROP-NPA-33773-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica 8.Mart) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
82 ROP-NPA-33804-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Rajka Ackovića) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
83 ROP-NPA-33805-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (Veliko groblje) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
84 ROP-NPA-33884-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Svojbor- Hotkovo) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
85 ROP-NPA-33887-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Narodnog Fronta) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
86 ROP-NPA-33981-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Dubrovačka- Ivanča) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
87 ROP-NPA-33992-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Ive Andrića- Paralovo) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
88 ROP-NPA-34241-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
89 ROP-NPA-34244-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Šestovski potok) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
90 ROP-NPA-34260-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Rama Rožajca) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
91 ROP-NPA-33994-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Dimitrija Tucovića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
92 ROP-NPA-34261-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. 426) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
93 ROP-NPA-34262-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Pljevljanska) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
94 ROP-NPA-34264-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Save Kovačevića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
95 ROP-NPA-34266-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (krak kod džamije u Muru) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
96 ROP-NPA-34268-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. 405) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
97 ROP-NPA-34269-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Generala Živkovića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
98 ROP-NPA-34270-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (krak VII ulice u Muru) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
99 ROP-NPA-34272-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Šabana Koče) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
100 ROP-NPA-34273-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. u naselju Požega) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
101 ROP-NPA-34274-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Gornji Alekcinac) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
102 ROP-NPA-34345-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Gavrila Principa) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
103 ROP-NPA-34344-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (trotoari ul. Meše Selimovića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
104 ROP-NPA-34343-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (M22- Lukoil) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
105 ROP-NPA-34341-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (Kej Skopskih žrtava) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
106 ROP-NPA-34340-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica u naselju Dugalića brdo) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
107 ROP-NPA-34338-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Bošnjačka) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
108 ROP-NPA-34337-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica pod Hamam) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
109 ROP-NPA-34334-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (krak ulice Stevana Nemanje) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
110 ROP-NPA-34333-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Vezna u Selakovcu) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
111 ROP-NPA-34275-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Zlatiborska III) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
112 ROP-NPA-32570-ISAWHA-2/2017 Fazlija Kadrić 06.11.2017.god. Izdato rešenje
113 ROP-NPA-34803-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje) 13.11.2017.god. Izdato rešenje
114 ROP-NPA-34631-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2017.god. Izdato rešenje
115 ROP-NPA-35856-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (pristup groblju Bajevica) 17.11.2017.god. Izdato rešenje
116 ROP-NPA-35854-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar ( Dojeviće krak ka školi) 17.11.2017.god. Izdato rešenje
117 ROP-NPA-35293-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.11.2017.god. Izdato rešenje
118 ROP-NPA-23767-ISAW-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.11.2017.god. Izdato rešenje
119 ROP-NPA-38053-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.12.2017.god. Izdato rešenje
120 ROP-NPA-38133-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.12.2017.god. Izdato rešenje
121 ROP-NPA-38756-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.12.2017.god. Izdato rešenje
122 ROP-NPA-38749-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.12.2017.god. Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-62-ISAWHA-2/2016 Energomotaža AD 22.02.2016.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-4851-ISAW-1/2016 Ahmedin Plojović 11.04.2016.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-10042-ISAW-1/2016 Hajrija Škrijelj 26.05.2016.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-10531-ISAW-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.06.2016.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-11098-ISAW-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.06.2016.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-13219-ISAW-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.07.2016.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-12184-ISAW-3/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 21.07.2016.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-17967-ISAW-1/2016 Đula Šabotić 30.07.2016.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-17783-ISAWHA-2/2016 AD PUTTST "LIPA" 29.08.2016.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-22172-ISAW-1/2016 Nedžmedin Rizvanović 19.09.2016.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-24613-ISAWHA-2/2016 Nurija Martinović 07.10.2016.god. Izdato rešenje
12 ROP-NPA-29345-ISAWHA-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.11.2016.god. Izdato rešenje
13 ROP-NPA-19884-ISAWHA-5/2016 Telenor d.o.o 15.11.2016.god. Izdato rešenje
14 ROP-NPA-28887-ISAW-2/2016 Ljubinko Jolović 26.12.2016.god. Izdato rešenje
WordPress Tables Plugin

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-127/15 Izet Šabović 27.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-136/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 07.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-137/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 07.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-151/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 21.04.2015.god. Pogledaj
5. 351-166/15 Telenor d.o.o. 30.04.2015.god. Pogledaj
6. 351-215/15 Grad Novi Pazar (PUT DOJEVIĆE-BALETIĆE) 03.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-263/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 10.07.2015.god. Pogledaj
8. 351-279/15 Grad Novi Pazar (GRADSKI TRG-IV FAZA) 24.07.2015.god. Pogledaj
9. 351-312/15 Grad Novi Pazar (UL.1.MAJ) 13.08.2015.god. Pogledaj
10. 351-313/15 Grad Novi Pazar (UL.GRADSKA) 13.08.2015.god. Pogledaj
11. 351-315/15 Grad Novi Pazar (VELJKA VLAHOVIĆA) 13.08.2015.god. Pogledaj
12. 351-314/15 Grad Novi Pazar (UL.VIŠEGRADSKA) 13.08.2015.god. Pogledaj
13. 351-320/15 Grad Novi Pazar (UL.ZENUN HASKOVIĆ SA POTPORNIM ZIDOM) 21.08.2015.god. Pogledaj
14. 351-327/15 Nedžib Doljanac 26.08.2015.god Pogledaj
15. 351-375/15 Muamer Husović 22.09.2015.god. Pogledaj
16. 351-409/15 Grad Novi Pazar (TOPLOVOD GIMNAZIJA- OŠ J.J.ZMAJ) 15.10.2015.god. Pogledaj
17. 351-438/15 Grad Novi Pazar (UL. KOLUBARSKA) 05.11.2015.god. Pogledaj
18. 351-450/15 Grad Novi Pazar (PUT BAJEVAČKI MOST-TATAREVSKE KUĆE) 13.11.2015.god. Pogledaj
19. 351-476/15 "Dacić prom" d.o.o 10.12.2015.god. Pogledaj
20. 351-516/15 Grad Novi Pazar (UL.DUBROVAČKA KRAK 422) 28.12.2015.god. Pogledaj
WordPress Tables Plugin