2024

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-20271-LOCA-17/2023 Esad,Ertan,Ensar Bajramlić 05.01.2024.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-36074-LOCH-4/2023 SEMI STAR INVEST DOO NOVI PAZAR 05.01.2024.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-43708-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 10.01.2024.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-21445-LOCH-5/2023 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 10.01.2024.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-44171-LOC-1/2023 Refik Balić 10.01.2024.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-66-LOC-1/2024 Semir i Sead Halilović 11.01.2024.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-36345-LOC-3/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 12.01.2024.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-361-LOC-1/2024 DOOHA INTERNATIONAL GROUP DOO NOVI PAZAR 17.01.2024.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-7585-LOCAH-30/2024 SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar 19.01.2024.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-816-LOC-1/2024 DALLAS NAMEŠTAJ DOO TUTIN 23.01.2024.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-25536-LOC-3/2024 Elektrodistirbucija Srbije d.o.o. Beograd 23.01.2024.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-594-LOC-1/2024 Bajram Alić 23.01.2024.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-33548-LOC-2/2023 NOVA OSL D.O.O. NOVI PAZAR 23.01.2024.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-37237-LOC-2/2023 Sadat Mehmedović 23.01.2024.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-1003-LOC-1/2024 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA, NOVI PAZAR 23.01.2024.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-1671-LOC-1/2024 ModernStan 20 DOO NOVI PAZAR 01.02.2024.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-2992-LOCA-6/2024 Elektrodistirbucija Srbije d.o.o. Beograd 01.02.2024.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-1800-LOC-1/2024 Feriz Salković 01.02.2024.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-1441-LOC-1/2024 Šerif Vatić 05.02.2024.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-1003-LOCH-2/2024 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA, NOVI PAZAR 07.02.2024.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-2554-LOC-1/2024 Ismet Hadžiibrahimović 08.02.2024.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-7585-LOCA-31/2024 SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar 19.02.2024.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-4140-LOC-1/2024 Munira Ličina i Muzafera Osmanović 23.02.2024.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-17441-LOCA-8/2024 Samer Hasanović 26.02.2024.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-4643-LOC-1/2024 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 01.03.2024.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-5085-LOC-1/2024 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 04.03.2024.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-15275-LOCA-5/2024 Grad Novi Pazar 07.03.2024.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-1003-LOC-3/2024 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA, NOVI PAZAR 08.03.2024.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-5831-LOC-1/2024 Elektrodistirbucija Srbije d.o.o. Beograd 11.03.2024.god. Donet zaključak
30. ROP-NPA-1441-LOC-2/2024 Šerif Vatić 13.03.2024.god. Donet zaključak
31. ROP-NPA-6223-LOC-1/2024 Grad Novi Pazar 13.03.2024.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-6481-LOC-1/2024 Suljo Hamidović 13.03.2024.god. Donet zaključak
33. ROP-NPA-6769-LOC-1/2024 Irfan Hasanović 15.03.2024.god. Donet zaključak
34. ROP-NPA-6614-LOC-1/2024 Senad Šemsović 15.03.2024.god. Donet zaključak
35. ROP-NPA-816-LOC-3/2024 DALLAS NAMEŠTAJ DOO TUTIN 15.03.2024.god. Donet zaključak
36. ROP-NPA-26150-LOC-3/2024 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SADOVIĆ PETROL DOO, NOVI PAZAR 18.03.2024.god. Donet zaključak
37. ROP-NPA-7296-LOC-1/2024 Alija Murić 20.03.2024.god. Donet zaključak
38. ROP-NPA-7198-LOC-1/2024 Remka Ziljkić 20.03.2024.god. Donet zaključak
39. ROP-NPA-7505-LOC-1/2024 HARIS NUKIĆ 22.03.2024.god. Donet zaključak
40. ROP-NPA-6481-LOCH-2/2024 Suljo Hamidović 25.03.2024.god. Donet zaključak
41. ROP-NPA-6769-LOCH-2/2024 Irfan Hasanović 27.03.2024.god. Donet zaključak
42. ROP-NPA-5085-LOCH-2/2024 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 29.03.2024.god. Donet zaključak
43. ROP-NPA-8859-LOC-1/2024 Elektrodistirbucija Srbije d.o.o. Beograd 01.04.2024.god. Donet zaključak
44. ROP-NPA-7585-LOCA-32/2024 SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar 02.04.2024.god. Donet zaključak
45. ROP-NPA-21445-LOC-6/2024 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 02.04.2024.god. Donet zaključak
46. ROP-NPA-9602-LOC-1/2024 Jasmin Redžepović 03.04.2024.god. Donet zaključak
47. ROP-NPA-30615-LOCA-12/2024 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 04.04.2024.god. Donet zaključak
48. ROP-NPA-9683-LOC-1/2024 Elektrodistirbucija Srbije d.o.o. Beograd 05.04.2024.god. Donet zaključak
49. ROP-NPA-9369-LOC-1/2024 Refik Balić 05.04.2024.god. Donet zaključak
50. ROP-NPA-15275-LOCAH-6/2024 Republika Srbija 05.04.2024.god. Donet zaključak
51. ROP-NPA-8018-LOCA-11/2024 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 12.03.2024.god. Donet zaključak
52. ROP-NPA-19052-LOC-9/2024 Nedžiba Nokić 15.04.2024.god. Donet zaključak
53. ROP-NPA-21445-LOCH-7/2024 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 15.04.2024.god. Donet zaključak
54. ROP-NPA-5831-LOCH-2/2024 Elektrodistirbucija Srbije d.o.o. Beograd 17.04.2024.god. Donet zaključak
55. ROP-NPA-6614-LOCH-2/2024 Senad Šemsović 19.04.2024.god. Donet zaključak
56. ROP-NPA-8546-LOC-1/2024 Enes Demić 22.04.2024.god. Donet zaključak
57. ROP-NPA-11615-LOC-1/2024 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 22.04.2024.god. Donet zaključak
58. ROP-NPA-6989-LOC-1/2024 Hanefija Hajdarević 24.04.2024.god. Donet zaključak
59. ROP-NPA-8418-LOCA-45/2024 „DEDIĆ“ d.o.o. i „ASA INVEST“ d.o.o 29.04.2024.god. Donet zaključak
60. ROP-NPA-9369-LOCH-2/2024 Refik Balić 29.04.2024.god. Donet zaključak
61. ROP-NPA-6452-LOC-1/2024 Sead i Samin Bulić 30.04.2024.god. Donet zaključak
62. ROP-NPA-30615-LOCAH-13/2024 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 13.05.2024.god. Donet zaključak
63. ROP-NPA-6481-LOC-3/2024 Suljo Hamidović 14.05.2024.god. Donet zaključak
64. ROP-NPA-8018-LOCAH-12/2024 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 14.05.2024.god. Donet zaključak
65. ROP-NPA-6614-LOC-3/2024 Senad Šemsović 14.05.2024.god. Donet zaključak
66. ROP-NPA-1441-LOCH-3/2024 Šerif Vatić 15.05.2024.god. Donet zaključak
67. ROP-NPA-15275-LOCA-10/2024 Grad Novi Pazar 21.05.2024.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-9392-LOC-7/2022 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 05.01.2023.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-41563-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 05.01.2023.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-41631-LOC-1/2022 Nedžad Dragolovčanin 06.01.2023.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-43394-LOC-2/2022 Nijazija Jusufović 06.01.2023.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-9350-LOC-10/2022 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 06.01.2023.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-32968-LOC-3/2022 Edin Kuč 12.01.2023.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-110-LOC-1/2023 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 12.01.2023.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-190-LOC-1/2023 Kaso Medović 13.01.2023.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-197-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 13.01.2023.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-268-LOC-1/2023 Sead Maljevac 16.01.2023.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-38746-LOC-3/2023 Mithat, Velid i Haris Kurtanović 17.01.2023.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-496-LOC-1/2023 Almir i Mujesira Mahmutović 17.01.2023.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-34562-LOCAH-8/2023 MODERNSTAN INVEST doo, Komatina Vesna, Plavšić Suzana, Šarac Sunčana, Plavšić Ljubica, Plavšić Dragiša, Plavšić Dragan 19.01.2023.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-31780-LOC-2/2023 Faik Mekić 23.01.2023.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-35020-LOC-3/2023 Grad Novi Pazar 24.01.2023.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-972-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 24.01.2023.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-39347-LOC-1/2022 Vahid Ziljkić 24.01.2023.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-35519-LOCH-2/2023 EMAAR & AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 25.01.2023.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-19398-LOC-4/2023 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 27.01.2023.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-1503-LOC-1/2023 Muhamed Krkušić 31.01.2023.god. Donet zaključak
21. Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 02.02.2023.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-1787-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 02.02.2023.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-39330-LOC-2/2023 Slavko Zečević 10.02.2023.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-1204-LOC-2/2023 Faris Bulić 10.02.2023.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-1503-LOCH-2/2023 Muhamed Krkušić 10.02.2023.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-1787-LOCH-2/2023 Grad Novi Pazar 10.02.2023.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-2715-LOC-1/2023 ISLAMOVIĆ NEKRETNINE DOO NOVI PAZAR 10.02.2023.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-32968-LOC-4/2023 Edin Kuč 10.02.2023.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-190-LOCH-2/2023 Kaso Medović 10.02.2023.god. Donet zaključak
30. ROP-NPA-38746-LOCH-4/2023 Mithat, Velid i Haris Kurtanović 14.02.2023.god. Donet zaključak
31. ROP-NPA-3130-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 14.02.2023.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-9350-LOCH-11/2023 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 14.02.2023.god. Donet zaključak
33. ROP-NPA-2992-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 14.02.2023.god. Donet zaključak
34. ROP-NPA-3334-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 14.02.2023.god. Donet zaključak
35. ROP-NPA-190-LOC-3/2023 Kaso Medović 17.02.2023.god. Donet zaključak
36. ROP-NPA-8018-LOCA-9/2023 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 17.02.2023.god. Donet zaključak
37. ROP-NPA-2996-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 17.02.2023.god. Donet zaključak
38. ROP-NPA-268-LOCA-3/2023 Sead Maljevac 23.02.2023.god. Donet zaključak
39. ROP-NPA-3935-LOC-1/2023 DecoHome DOO NOVI PAZAR 23.02.2023.god. Donet zaključak
40. ROP-NPA-4532-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 27.02.2023.god. Donet zaključak
41. ROP-NPA-1204-LOCH-3/2023 Faris Bulić 28.02.2023.god. Donet zaključak
42. ROP-NPA-35020-LOCH-5/2023 Grad Novi Pazar 01.03.2023.god. Donet zaključak
43. ROP-NPA-268-LOC-4/2023 Sead Maljevac 02.03.2023.god. Donet zaključak
44. ROP-NPA-4648-LOC-1/2023 Dženan, Hazbo i Džemo Muratović 02.03.2023.god. Donet zaključak
45. ROP-NPA-5103-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 02.03.2023.god. Donet zaključak
46. ROP-NPA-5071-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 02.03.2023.god. Donet zaključak
47. ROP-NPA-35987-LOC-4/2023 Sead Muminović 03.03.2023.god. Donet zaključak
48. ROP-NPA-3912-LOC-1/2023 Halil Kuč 03.03.2023.god. Donet zaključak
49. ROP-NPA-5232-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 07.03.2023.god. Donet zaključak
50. ROP-NPA-4455-LOCA-38/2023 Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević 09.03.2023.god. Donet zaključak
51. ROP-NPA-5786-LOC-1/2023 Sead i Adela Škrijelj 10.03.2023.god. Donet zaključak
52. ROP-NPA-39543-LOCA-3/2023 Semir Zoranić 13.03.2023.god. Donet zaključak
53. ROP-NPA-6023-LOC-1/2023 Sinan Plojović 14.03.2023.god. Donet zaključak
54. ROP-NPA-5221-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 14.03.2023.god. Donet zaključak
55. ROP-NPA-9392-LOC-8/2023 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 14.03.2023.god. Donet zaključak
56. ROP-NPA-44523-LOCA-9/2023 Grad Novi Pazar 15.03.2023.god. Donet zaključak
57. ROP-NPA-32968-LOCH-5/2023 Edin Kuč 21.03.2023.god. Donet zaključak
58. ROP-NPA-7017-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 21.03.2023.god. Donet zaključak
59. ROP-NPA-7152-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 22.03.2023.god. Donet zaključak
60. ROP-NPA-9350-LOC-12/2023 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 23.03.2023.god. Donet zaključak
61. ROP-NPA-8418-LOCA-31/2023 „DEDIĆ“ d.o.o. i „ASA INVEST“ d.o.o 27.03.2023.god. Donet zaključak
62. ROP-NPA-3935-LOCH-2/2023 DecoHome DOO NOVI PAZAR 27.03.2023.god. Donet zaključak
63. ROP-NPA-1763-LOCH-2/2023 Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 27.03.2023.god. Donet zaključak
64. ROP-NPA-1204-LOC-4/2023 Faris Bulić 29.03.2023.god. Donet zaključak
65. ROP-NPA-8274-LOC-1/2023 Haris Hukić 03.04.2023.god. Donet zaključak
66. ROP-NPA-8540-LOC-1/2023 Nusreta Ličina 03.04.2023.god. Donet zaključak
67. ROP-NPA-26267-LOC-2/2023 Zdravko Nićiforović 03.04.2023.god. Donet zaključak
68. ROP-NPA-4648-LOCH-2/2023 Dženan, Hazbo i Džemo Muratović 03.04.2023.god. Donet zaključak
69. ROP-NPA-7152-LOCH-2/2023 Grad Novi Pazar 03.04.2023.god. Donet zaključak
70. ROP-NPA-8586-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 04.04.2023.god. Donet zaključak
71. ROP-NPA-8959-LOC-1/2023 Enes Sinanović 04.04.2023.god. Donet zaključak
72. ROP-NPA-8966-LOC-1/2023 Hidajet Plojović 04.04.2023.god. Donet zaključak
73. ROP-NPA-2259-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 05.04.2023.god. Donet zaključak
74. ROP-NPA-15101-LOCA-3/2023 Husein Šehović 06.04.2023.god. Donet zaključak
75. ROP-NPA-9106-LOC-1/2023 Fahrudin Mujović 06.04.2023.god. Donet zaključak
76. ROP-NPA-2996-LOCH-2/2023 Grad Novi Pazar 06.04.2023.god. Donet zaključak
77. ROP-NPA-9804-LOC-1/2023 Dinheta Avdić Košuta 11.04.2023.god. Donet zaključak
78. ROP-NPA-8105-LOC-1/2023 Nusreta Gračanin 11.04.2023.god. Donet zaključak
79. ROP-NPA-4532-LOCH-2/2023 Grad Novi Pazar 11.04.2023.god. Donet zaključak
80. ROP-NPA-5902-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 11.04.2023.god. Donet zaključak
81. ROP-NPA-9850-LOC-1/2023 Jusuf Ugljanin 13.04.2023.god. Donet zaključak
82. ROP-NPA-10034-LOC-1/2023 Nedzat Ugljanin 13.04.2023.god. Donet zaključak
83. ROP-NPA-10209-LOC-1/2023 Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 13.04.2023.god. Donet zaključak
84. ROP-NPA-39072-LOCA-14/2023 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 20.04.2023.god. Donet zaključak
85. ROP-NPA-10692-LOC-1/2023 Admir Škrijelj 20.04.2023.god. Donet zaključak
86. ROP-NPA-1503-LOC-3/2023 Muhamed Krkušić 24.04.2023.god. Donet zaključak
87. ROP-NPA-11070-LOC-1/2023 Faruk Zukorlic 26.04.2023.god. Donet zaključak
88. ROP-NPA-8966-LOCH-2/2023 Hidajet Plojović 26.04.2023.god. Donet zaključak
89. ROP-NPA-7152-LOCH-3/2023 Grad Novi Pazar 26.04.2023.god. Donet zaključak
90. ROP-NPA-7017-LOCH-2/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 27.04.2023.god. Donet zaključak
91. ROP-NPA-11952-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 03.05.2023.god. Donet zaključak
92. ROP-NPA-10692-LOCH-2/2023 Admir Škrijelj 03.05.2023.god. Donet zaključak
93. ROP-NPA-11232-LOC-1/2023 Zoran Drobnjak 03.05.2023.god. Donet zaključak
94. ROP-NPA-26267-LOCH-3/2023 Zdravko Nićiforović 03.05.2023.god. Donet zaključak
95. ROP-NPA-5103-LOC-2/2023 Grad Novi Pazar 03.05.2023.god. Donet zaključak
96. ROP-NPA-8586-LOCH-2/2023 Grad Novi Pazar 08.05.2023.god. Donet zaključak
97. ROP-NPA-12052-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 09.05.2023.god. Donet zaključak
98. ROP-NPA-13220-LOC-1/2023 Safet Nenić 16.05.2023.god. Donet zaključak
99. ROP-NPA-13018-LOC-1/2023 Rizo i Mediha Bilalović 16.05.2023.god. Donet zaključak
100. ROP-NPA-25457-LOC-2/2023 16.05.2023.god. 16.05.2023.god. Donet zaključak
101. ROP-NPA-12743-LOC-1/2023 Samer Hasanović 16.05.2023.god. Donet zaključak
102. ROP-NPA-39453-LOC-2/2023 Grad Novi Pazar 17.05.2023.god. Donet zaključak
103. ROP-NPA-13572-LOC-1/2023 Almir Hajdarpašić 18.05.2023.god. Donet zaključak
104. ROP-NPA-10619-LOC-2/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 18.05.2023.god. Donet zaključak
105. ROP-NPA-13567-LOC-1/2023 HARIS NUKIĆ 19.05.2023.god. Donet zaključak
106. ROP-NPA-11952-LOCH-2/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 23.05.2023.god. Donet zaključak
107. ROP-NPA-1204-LOC-5/2023 Faris Bulić 23.05.2023.god. Donet zaključak
108. ROP-NPA-14475-LOC-1/2023 Izet Dervišević 24.05.2023.god. Donet zaključak
109. ROP-NPA-9815-LOC-1/2023 ISLAMOVIĆ NEKRETNINE DOO NOVI PAZAR 29.05.2023.god. Donet zaključak
110. ROP-NPA-13236-LOC-2/2023 EMF BUILDING GROUP DOO NOVI PAZAR 29.05.2023.god. Donet zaključak
111. ROP-NPA-10619-LOCH-3/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 29.05.2023.god. Donet zaključak
112. ROP-NPA-38681-LOCA-28/2023 Nedžad Džanković 31.05.2023.god. Donet zaključak
113. ROP-NPA-14347-LOC-1/2023 BAJROVIĆ GROUP 2023 DOO NOVI PAZAR 31.05.2023.god. Donet zaključak
114. ROP-NPA-12743-LOCH-2/2023 Izet, Mirzet i Mersudin Dervišević 02.06.2023.god. Donet zaključak
115. ROP-NPA-7164-CPI-7/2023 Samer Hasanović 05.06.2023.god. Donet zaključak
116. ROP-NPA-5221-LOC-2/2023 Grad Novi Pazar 05.06.2023.god. Donet zaključak
117. ROP-NPA-15923-LOC-22/2023 Rami Nasrallah 05.06.2023.god. Donet zaključak
118. ROP-NPA-16547-LOC-1/2023 Zumreta Rahić 05.06.2023.god. Donet zaključak
119. ROP-NPA-10619-LOC-4/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 13.06.2023.god. Donet zaključak
120. ROP-NPA-16755-LOC-1/2023 Avdul i Sabiha Škrijelj 13.06.2023.god. Donet zaključak
121. ROP-NPA-13567-LOCH-2/2023 HARIS NUKIĆ 13.06.2023.god. Donet zaključak
122. ROP-NPA-1763-LOCH-3/2023 Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 13.06.2023.god. Donet zaključak
123. ROP-NPA-13236-LOCH-3/2023 EMF BUILDING GROUP DOO NOVI PAZAR 14.06.2023.god. Donet zaključak
124. ROP-NPA-17441-LOC-1/2023 Samer Hasanović 06.06.2023.god. Donet zaključak
125. ROP-NPA-13236-LOC-4/2023 EMF BUILDING GROUP DOO NOVI PAZAR 19.06.2023.god. Donet zaključak
126. ROP-NPA-17774-LOC-1/2023 Asmir Ganić 19.06.2023.god. Donet zaključak
127. ROP-NPA-12606-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 21.06.2023.god. Donet zaključak
128. ROP-NPA-18655-LOC-1/2023 Naser Murić 23.06.2023.god. Donet zaključak
129. ROP-NPA-18026-LOC-1/2023 Rešad i Senada Kurtanović 23.06.2023.god. Donet zaključak
130. ROP-NPA-18692-LOC-1/2023 Sejdo Ziljkić 26.06.2023.god. Donet zaključak
131. ROP-NPA-18020-LOC-1/2023 Siniša i Vesna Kovačević Minić 26.06.2023.god. Donet zaključak
132. ROP-NPA-19052-LOC-1/2023 Nedžiba Nokić 27.06.2023.god. Donet zaključak
133. ROP-NPA-14475-LOC-3/2023 Izet, Mirzet i Mersudin Dervisević 05.07.2023.god. Donet zaključak
134. ROP-NPA-19797-LOC-1/2023 Opšta bolnica Novi Pazar 05.07.2023.god. Donet zaključak
135. ROP-NPA-13018-LOCH-2/2023 Rizo i Mediha Bilalović 07.07.2023.god. Donet zaključak
136. ROP-NPA-39453-LOCH-3/2023 Grad Novi Pazar 11.07.2023.god. Donet zaključak
137. ROP-NPA-9350-LOCA-17/2023 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 11.07.2023.god. Donet zaključak
138. ROP-NPA-13572-LOCH-2/2023 Almir Hajdarpašić 11.07.2023.god. Donet zaključak
139. ROP-NPA-13220-LOCH-2/2023 Safet Nenić 12.07.2023.god. Donet zaključak
140. ROP-NPA-13879-LOCA-18/2023 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 14.07.2023.god. Donet zaključak
141. ROP-NPA-15429-LOC-3/2023 Grad Novi Pazar 14.07.2023.god. Donet zaključak
142. ROP-NPA-19052-LOCH-2/2023 Nedžiba Nokić 17.07.2023.god. Donet zaključak
143. ROP-NPA-21445-LOC-1/2023 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 18.07.2023.god. Donet zaključak
144. ROP-NPA-10619-LOCH-5/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 19.07.2023.god. Donet zaključak
145. ROP-NPA-15275-LOCA-3/2023 Republika Srbija 21.07.2023.god. Donet zaključak
146. ROP-NPA-23100-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 31.07.2023.god. Donet zaključak
147. ROP-NPA-39453-LOC-4/2023 Grad Novi Pazar 31.07.2023.god. Donet zaključak
148. ROP-NPA-21445-LOCH-2/2023 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 31.07.2023.god. Donet zaključak
149. ROP-NPA-5071-LOC-3/2023 Grad Novi Pazar 31.07.2023.god. Donet zaključak
150. ROP-NPA-18692-LOC-3/2023 Sejdo Ziljkić 31.07.2023.god. Donet zaključak
151. ROP-NPA-13567-LOC-3/2023 Haris Nukić 31.07.2023.god. Donet zaključak
152. ROP-NPA-11952-LOC-3/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 02.08.2023.god. Donet zaključak
153. ROP-NPA-23714-LOC-1/2023 Milivoje Milanović 04.08.2023.god. Donet zaključak
154. ROP-NPA-17441-LOCH-2/2023 Samer Hasanović 04.08.2023.god. Donet zaključak
155. ROP-NPA-23748-LOC-1/2023 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 07.08.2023.god. Donet zaključak
156. ROP-NPA-23560-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 07.08.2023.god. Donet zaključak
157. ROP-NPA-15152-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 07.08.2023.god. Donet zaključak
158. ROP-NPA-15151-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 08.08.2023.god. Donet zaključak
159. ROP-NPA-10619-LOC-6/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 08.08.2023.god. Donet zaključak
160. ROP-NPA-24282-LOC-1/2023 HADŽIĆ REAL ESTATE DOO NOVI PAZAR 08.08.2023.god. Donet zaključak
161. ROP-NPA-35519-LOC-3/2023 EMAAR & AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 08.08.2023.god. Donet zaključak
162. ROP-NPA-39453-LOC-5/2023 Grad Novi Pazar 10.08.2023.god. Donet zaključak
163. ROP-NPA-13879-LOCAH-19/2023 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 10.08.2023.god. Donet zaključak
164. ROP-NPA-21523-LOC-1/2023 DEKA INVEST DP DOO NOVI PAZAR 10.08.2023.god. Donet zaključak
165. ROP-NPA-12052-LOC-2/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 22.08.2023.god. Donet zaključak
166. ROP-NPA-25536-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 22.08.2023.god. Donet zaključak
167. ROP-NPA-17441-LOC-3/2023 Samer Hasanović 22.08.2023.god. Donet zaključak
168. ROP-NPA-13572-LOC-3/2023 Almir Hajdarpašić 22.08.2023.god. Donet zaključak
169. ROP-NPA-18692-LOCH-4/2023 Sejdo Ziljkić 22.08.2023.god. Donet zaključak
170. ROP-NPA-22581-LOC-1/2023 Almira Tiganj 22.08.2023.god. Donet zaključak
171. ROP-NPA-26150-LOC-1/2023 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SADOVIĆ PETROL DOO, NOVI PAZAR 28.08.2023.god. Donet zaključak
172. ROP-NPA-18020-LOCH-2/2023 Siniša i Vesna Kovačević Minić 29.08.2023.god. Donet zaključak
173. ROP-NPA-35519-LOCH-4/2023 EMAAR & AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 01.09.2023.god. Donet zaključak
174. ROP-NPA-15923-LOCA-26/2023 Rami Nasrallah 05.09.2023.god. Donet zaključak
175. ROP-NPA-1204-LOC-6/2023 Faris Bulić 05.09.2023.god. Donet zaključak
176. ROP-NPA-13567-LOCH-4/2023 HARIS NUKIĆ 05.09.2023.god. Donet zaključak
177. ROP-NPA-23442-LOC-3/2023 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 06.09.2023.god. Donet zaključak
178. ROP-NPA-37992-LOCA-11/2023 Mahija Tiganj 15.09.2023.god. Donet zaključak
179. ROP-NPA-11952-LOCH-4/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 15.09.2023.god. Donet zaključak
180. ROP-NPA-28930-LOC-1/2023 Munever Eminović i Sajma Balota-Eminović 15.09.2023.god. Donet zaključak
181. ROP-NPA-13236-LOC-6/2023 EMF BUILDING GROUP DOO NOVI PAZAR 15.09.2023.god. Donet zaključak
182. ROP-NPA-22581-LOCH-2/2023 Almira Tiganj 15.09.2023.god. Donet zaključak
183. ROP-NPA-27706-LOCA-11/2023 ALK NEKRETNINE DOO BEOGRAD-VRAČAR 15.09.2023.god. Donet zaključak
184. ROP-NPA-24996-LOCA-10/2023 DEAK INVEST GRADNJA DOO NOVI PAZAR 18.09.2023.god. Donet zaključak
185. ROP-NPA-27372-LOC-4/2023 Bahra Zuković 18.09.2023.god. Donet zaključak
186. ROP-NPA-27948-LOC-1/2023 Nijazija Mujagić 18.09.2023.god. Donet zaključak
187. Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 18.09.2023.god. Donet zaključak
188. ROP-NPA-21445-LOCH-3/2023 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 18.09.2023.god. Donet zaključak
189. ROP-NPA-25166-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 20.09.2023.god. Donet zaključak
190. ROP-NPA-21523-LOC-2/2023 DEKA INVEST DP DOO NOVI PAZAR 21.09.2023.god. Donet zaključak
191. ROP-NPA-13822-LOCA-5/2023 JU Kancelarija za mlade Novi Pazar 25.09.2023.god. Donet zaključak
192. ROP-NPA-27948-LOCH-2/2023 Nijazija Mujagić 26.09.2023.god. Donet zaključak
193. ROP-NPA-28930-LOCH-2/2023 Munever, Eminović i Sajma Balota-Eminović 26.09.2023.god. Donet zaključak
194. ROP-NPA-21523-LOCH-3/2023 DEKA INVEST DP DOO NOVI PAZAR 04.10.2023.god. Donet zaključak
195. ROP-NPA-19052-LOC-4/2023 Nedžiba Nokić 04.10.2023.god. Donet zaključak
196. ROP-NPA-13879-LOCA-20/2023 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 09.10.2023.god. Donet zaključak
197. ROP-NPA-25536-LOCH-2/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 11.10.2023.god. Donet zaključak
198. ROP-NPA-32510-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 11.10.2023.god. Donet zaključak
199. ROP-NPA-32471-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 11.10.2023.god. Donet zaključak
200. ROP-NPA-13236-LOCH-7/2023 EMF BUILDING GROUP DOO NOVI PAZAR 11.10.2023.god. Donet zaključak
201. ROP-NPA-28341-LOC-1/2023 HADŽIĆ REAL ESTATE DOO NOVI PAZAR 13.10.2023.god. Donet zaključak
202. ROP-NPA-33229-LOC-1/2023 Rami Nasrallah 16.10.2023.god. Donet zaključak
203. ROP-NPA-33229-LOCH-2/2023 Rami Nasrallah 20.10.2023.god. Donet zaključak
204. ROP-NPA-34482-LOC-1/2023 Privredno Društvo za građevinarstvo trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O. Novi Pazar 20.10.2023.god. Donet zaključak
205. ROP-NPA-33229-LOC-3/2023 Rami Nasrallah 25.10.2023.god. Donet zaključak
206. ROP-NPA-21523-LOC-4/2023 DEKA INVEST DP DOO NOVI PAZAR 25.10.2023.god. Donet zaključak
207. ROP-NPA-33229-LOCH-4/2023 Rami Nasrallah 25.10.2023.god. Donet zaključak
208. ROP-NPA-41631-LOC-2/2023 Nedžad Dragolovčanin 10.11.2023.god. Donet zaključak
209. ROP-NPA-33548-LOC-1/2023 NOVA OSL D.O.O. NOVI PAZAR 14.11.2023.god. Donet zaključak
210. ROP-NPA-34482-LOCH-2/2023 Privredno Društvo za građevinarstvo trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O. Novi Pazar 17.11.2023.god. Donet zaključak
211. ROP-NPA-26150-LOC-2/2023 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SADOVIĆ PETROL DOO, NOVI PAZAR 21.11.2023.god. Donet zaključak
212. ROP-NPA-30615-LOCH-4/2023 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 22.11.2023.god. Donet zaključak
213. ROP-NPA-36074-LOCH-2/2023 LED MEDIA VISION DOO NOVI PAZAR 22.11.2023.god. Donet zaključak
214. ROP-NPA-38525-LOC-1/2023 Fahrudin Mujović 22.11.2023.god. Donet zaključak
215. ROP-NPA-2996-LOCA-4/2023 Grad Novi Pazar 22.11.2023.god. Donet zaključak
216. ROP-NPA-7585-LOCA-28/2023 SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar 30.11.2023.god. Donet zaključak
218. ROP-NPA-19052-LOC-6/2023 Nedžiba Nokić 08.12.2023.god. Donet zaključak
219. ROP-NPA-40853-LOCA-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 11.12.2023.god. Donet zaključak
220. ROP-NPA-41307-LOC-1/2023 SAMALD INVEST DOO NOVI PAZAR 11.12.2023.god. Donet zaključak
221. ROP-NPA-41195-LOC-1/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 12.12.2023.god. Donet zaključak
222. ROP-NPA-33229-LOCH-7/2023 Rami Nasrallah 14.12.2023.god. Donet zaključak
223. ROP-NPA-41493-LOC-1/2023 ELOKSAL BUILDING DOO NOVI PAZAR 14.12.2023.god. Donet zaključak
224. ROP-NPA-39636-LOCH-2/2023 Elektrodistribucija Srbija d.o.o Beograd 14.12.2023.god. Donet zaključak
225. ROP-NPA-14347-LOC-2/2023 BAJROVIĆ GROUP 2023 DOO NOVI PAZAR 14.12.2023.god. Donet zaključak
226. ROP-NPA-41881-LOC-1/2023 Okružni zatvor Novi Pazar 15.12.2023.god. Donet zaključak
227. ROP-NPA-19052-LOCH-7/2023 Nedžiba Nokić 19.12.2023.god. Donet zaključak
228. ROP-NPA-36074-LOC-3/2023 SEMI STAR INVEST DOO NOVI PAZAR 20.12.2023.god. Donet zaključak
228. ROP-NPA-27948-LOCH-4/2023 Nijazija Mujagić 26.12.2023.god. Donet zaključak
229. ROP-NPA-42260-LOC-1/2023 Grad Novi Pazar 26.12.2023.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-45978-LOC-1/2021 Rifat Smajović 04.01.2022.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-40033-LOCH-2/2021 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 06.01.2022.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-38737-LOCA-4/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 14.01.2022.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-672-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 14.01.2022.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-671-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 14.01.2022.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-670-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 14.01.2022.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-40729-LOC-3/2022 TRGOVINSKO DRUŠTVO EUROTEST DOO NOVI PAZAR 14.01.2022.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-10252-LOCAH-12/2022 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 14.01.2022.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-7550-LOCA-9/2022 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 14.01.2022.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-46856-LOC-1/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAMBI COLORS DOO NOVI PAZAR 14.01.2022.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-24586-LOC-11/2021 Grad Novi Pazar 14.01.2022.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-10848-LOCAH-5/2021 ANAMAN DOO NOVI PAZAR 14.01.2022.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-43413-LOCH-2/2021 Bisera Agušević 14.01.2022.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-15875-LOC-6/2021 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 14.01.2022.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-46369-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 19.01.2022.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-46367-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 19.01.2022.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-701-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 19.01.2022.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-32699-LOCA-3/2022 Frigo Iris DOO Novi Pazar 20.01.2022.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-22429-LOCA-9/2021 Albin Pejić 21.01.2022.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-46834-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 25.01.2022.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-1296-LOC-1/2022 Saša Poleksić 25.01.2022.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-2028-LOC-1/2022 Rodoljub Spasović 02.02.2022.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-20769-LOCH-3/2022 Mirzeta Grišević 02.02.2022.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-2323-LOC-1/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 08.02.2022.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-2301-LOC-1/2022 Adem Alić 08.02.2022.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-15875-LOCH-7/2022 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 08.02.2022.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-7550-LOCAH-10/2022 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 10.02.2022.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-829-LOC-1/2022 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE 10.02.2022.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-45186-LOC-2/2022 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 10.02.2022.god. Donet zaključak
30. Rifat Smajović 14.02.2022.god. Donet zaključak
31. Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 17.02.2022.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-3168-LOC-1/2022 Rodoljub i Zorica Čukanović 17.02.2022.god. Donet zaključak
33. ROP-NPA-3098-LOC-1/2022 Rifat i Vasvija Murić 17.02.2022.god. Donet zaključak
34. ROP-NPA-33581-LOCA-28/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 18.02.2022.god. Donet zaključak
35. ROP-NPA-40729-LOCH-4/2022 TRGOVINSKO DRUŠTVO EUROTEST DOO NOVI PAZAR 18.02.2022.god. Donet zaključak
36. ROP-NPA-3509-LOC-1/2022 Muamer Mašović 21.02.2022.god. Donet zaključak
37. ROP-NPA-15875-LOCH-8/2022 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 21.02.2022.god. Donet zaključak
38. ROP-NPA-3660-LOC-1/2022 EMAAR&AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 22.02.2022.god. Donet zaključak
39. ROP-NPA-2323-LOCH-2/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 23.02.2022.god. Donet zaključak
40. ROP-NPA-10252-LOCA-13/2022 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 28.02.2022.god. Donet zaključak
41. ROP-NPA-33581-LOCAH-29/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 01.03.2022.god. Donet zaključak
42. ROP-NPA-40729-LOC-5/2022 TRGOVINSKO DRUŠTVO EUROTEST DOO NOVI PAZAR 01.03.2022.god. Donet zaključak
43. ROP-NPA-2323-LOC-3/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 04.03.2022.god. Donet zaključak
44. ROP-NPA-37992-LOC-4/2022 Mahija Tiganj 08.03.2022.god. Donet zaključak
45. ROP-NPA-5562-LOC-1/2022 Nusret Selek 08.03.2022.god. Donet zaključak
46. ROP-NPA-5862-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 10.03.2022.god. Donet zaključak
47. ROP-NPA-7550-LOCA-11/2022 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 10.03.2022.god. Donet zaključak
48. ROP-NPA-3168-LOCH-2/2022 Rodoljub i Zorica Čukanović 04.03.2022.god. Donet zaključak
49. ROP-NPA-46856-LOCH-2/2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAMBI COLORS DOO NOVI PAZAR 11.03.2022.god. Donet zaključak
50. ROP-NPA-6336-LOC-1/2022 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 16.03.2022.god. Donet zaključak
51. ROP-NPA-6551-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 16.03.2022.god. Donet zaključak
52. ROP-NPA-7019-LOC-1/2022 Demir Zukorlić 16.03.2022.god. Donet zaključak
53. ROP-NPA-6953-LOC-1/2022 ISOPLUS DOO ZA PREDIZOLOVANE CEVOVODNE SISTEME, BEOGRAD (ZVEZDARA) 16.03.2022.god. Donet zaključak
54. ROP-NPA-40729-LOCH-6/2022 TRGOVINSKO DRUŠTVO EUROTEST DOO NOVI PAZAR 21.03.2022.god. Donet zaključak
55. ROP-NPA-7632-LOC-1/2022 Mensur i Mihneta Nurović 21.03.2022.god. Donet zaključak
56. ROP-NPA-46856-LOC-3/2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAMBI COLORS DOO NOVI PAZAR 21.03.2022.god. Donet zaključak
57. ROP-NPA-3660-LOCH-2/2022 EMAAR&AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 21.03.2022.god. Donet zaključak
58. ROP-NPA-7927-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 24.03.2022.god. Donet zaključak
59. ROP-NPA-20271-LOCA-11/2022 Esad Bajramlić 25.03.2022.god. Donet zaključak
60. ROP-NPA-8395-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 31.03.2022.god. Donet zaključak
61. ROP-NPA-8474-LOC-1/2022 Raif Goruždić 31.03.2022.god. Donet zaključak
62. ROP-NPA-8825-LOC-1/2022 Mabera Birdjozlić 31.03.2022.god. Donet zaključak
63. ROP-NPA-9752-LOC-1/2022 Šaban Muratović 01.04.2022.god. Donet zaključak
64. ROP-NPA-37992-LOCH-5/2022 Mahija Tiganj 05.04.2022.god. Donet zaključak
65. ROP-NPA-9392-LOC-1/2022 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 05.04.2022.god. Donet zaključak
66. ROP-NPA-9548-LOC-1/2022 ESSALK DOO NOVI PAZAR 05.04.2022.god. Donet zaključak
67. ROP-NPA-10180-LOCA-1/2022 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR 05.04.2022.god. Donet zaključak
68. ROP-NPA-10202-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 08.04.2022.god. Donet zaključak
69. ROP-NPA-10352-LOC-1/2022 Izet Zahitović 11.04.2022.god. Donet zaključak
70. ROP-NPA-10408-LOC-1/2022 Rafet Šukurica 11.04.2022.god. Donet zaključak
71. ROP-NPA-1578-LOCA-11/2022 Nermin Kolašinac 11.04.2022.god. Donet zaključak
72. ROP-NPA-10332-LOC-1/2022 Milan Milosavljević 11.04.2022.god. Donet zaključak
73. ROP-NPA-10421-LOC-1/2022 Emir Omerović 13.04.2022.god. Donet zaključak
74. ROP-NPA-45186-LOCH-3/2022 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 13.04.2022.god. Donet zaključak
75. ROP-NPA-10701-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 13.04.2022.god. Donet zaključak
76. ROP-NPA-3660-LOC-3/2022 EMAAR&AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 14.04.2022.god. Donet zaključak
77. ROP-NPA-10786-LOC-1/2022 SAMOSTALNA ZANATSKO-MESARSKA RADNJA SAMKO HASANOVIĆ SAMER PREDUZETNIK NOVI PAZAR 15.04.2022.god. Donet zaključak
78. ROP-NPA-11445-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.04.2022.god. Donet zaključak
79. ROP-NPA-9392-LOCH-2/2022 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 19.04.2022.god. Donet zaključak
80. ROP-NPA-11643-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2022.god. Donet zaključak
81. ROP-NPA-22843-LOCA-7/2022 N&S INVEST DOO NOVI PAZAR 19.04.2022.god. Donet zaključak
82. ROP-NPA-11506-LOC-1/2022 BANIC MASTER GROUP DOO NOVI PAZAR 26.04.2022.god. Donet zaključak
83. ROP-NPA-12656-LOC-1/2022 Džemail Hadžimujović 28.04.2022.god. Donet zaključak
84. ROP-NPA-11445-LOCH-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 28.04.2022.god. Donet zaključak
85. ROP-NPA-37992-LOC-6/2022 Mahija Tiganj 19.04.2022.god. Donet zaključak
86. ROP-NPA-7927-LOC-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 28.04.2022.god. Donet zaključak
87. ROP-NPA-9805-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 28.04.2022.god. Donet zaključak
88. ROP-NPA-7550-LOCAH-12/2022 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 28.04.2022.god. Donet zaključak
89. ROP-NPA-6336-LOCH-2/2022 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 28.04.2022.god. Donet zaključak
90. ROP-NPA-2323-LOCH-4/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 10.05.2022.god. Donet zaključak
91. ROP-NPA-10786-LOCH-2/2022 SAMOSTALNA ZANATSKO-MESARSKA RADNJA SAMKO HASANOVIĆ SAMER PREDUZETNIK NOVI PAZAR 10.05.2022.god. Donet zaključak
92. ROP-NPA-17952-LOCA-3/2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 13.05.2022.god. Donet zaključak
93. ROP-NPA-8474-LOCH-2/2022 Raif Goruždić 13.05.2022.god. Donet zaključak
94. ROP-NPA-11506-LOCH-2/2022 BANIC MASTER GROUP DOO NOVI PAZAR 16.05.2022.god. Donet zaključak
95. ROP-NPA-37992-LOCH-7/2022 Mahija Tiganj 16.05.2022.god. Donet zaključak
96. ROP-NPA-13823-LOC-1/2022 EPARHIJA RAŠKO-PRIZRENSKA I KOSOVSKO-METOHIJSKA GRAČANICA 17.05.2022.god. Donet zaključak
97. ROP-NPA-37777-LOCA-13/2022 HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR 17.05.2022.god. Donet zaključak
98. ROP-NPA-14064-LOC-1/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 20.05.2022.god. Donet zaključak
99. ROP-NPA-12149-LOC-1/2022 RUBIN INSAAT DOO NOVI PAZAR 20.05.2022.god. Donet zaključak
100. ROP-NPA-11445-LOC-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 24.05.2022.god. Donet zaključak
101. ROP-NPA-12374-LOC-1/2022 Adnan,Mirsad i Kemal Lukač 24.05.2022.god. Donet zaključak
102. ROP-NPA-38738-LOC-3/2022 Binasa Huseinovic 27.05.2022.god. Donet zaključak
103. ROP-NPA-20271-LOCAH-12/2022 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 30.05.2022.god. Donet zaključak
104. ROP-NPA-8395-LOCH-2/2022 Grad Novi Pazar 30.05.2022.god. Donet zaključak
105. ROP-NPA-8018-LOCA-5/2022 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 02.06.2022.god. Donet zaključak
106. ROP-NPA-16555-LOC-1/2022 ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE 03.06.2022.god. Donet zaključak
107. ROP-NPA-12656-LOCH-2/2022 Džemail Hadžimujović 08.06.2022.god. Donet zaključak
108. ROP-NPA-16043-LOC-2/2022 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR 10.06.2022.god. Donet zaključak
109. ROP-NPA-38335-LOCA-10/2022 Šajin Suljković 10.06.2022.god. Donet zaključak
110. ROP-NPA-37777-LOCAH-14/2022 HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR 10.06.2022.god. Donet zaključak
111. ROP-NPA-14064-LOCH-2/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 14.06.2022.god. Donet zaključak
112. ROP-NPA-2525-LOCA-8/2022 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 14.06.2022.god. Donet zaključak
113. ROP-NPA-17785-LOC-1/2022 Halil Kuč 14.06.2022.god. Donet zaključak
114. ROP-NPA-17744-LOC-1/2022 Džemail Hadžimujović 21.06.2022.god. Donet zaključak
115. ROP-NPA-37992-LOCH-8/2022 Mahija Tiganj 22.06.2022.god. Donet zaključak
116. ROP-NPA-22843-LOCAH-8/2022 N&S INVEST DOO NOVI PAZAR 22.06.2022.god. Donet zaključak
117. ROP-NPA-2323-LOC-5/2022 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 28.06.2022.god. Donet zaključak
118. ROP-NPA-19025-LOC-1/2022 Ferid Ibrović 29.06.2022.god. Donet zaključak
119. ROP-NPA-14121-LOC-1/2022 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 01.07.2022.god. Donet zaključak
120. ROP-NPA-46367-LOCA-8/2022 Grad Novi Pazar 01.07.2022.god. Donet zaključak
121. ROP-NPA-19186-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 05.07.2022.god. Donet zaključak
122. ROP-NPA-46369-LOCA-8/2022 Grad Novi Pazar 05.07.2022.god. Donet zaključak
123. ROP-NPA-19474-LOC-1/2022 Azrudin Đerlek 01.07.2022.god. Donet zaključak
124 ROP-NPA-16269-LOC-1/2022 Opšta bolnica Novi Pazar 06.07.2022.god. Donet zaključak
125. ROP-NPA-12758-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 06.07.2022.god. Donet zaključak
126. ROP-NPA-16921-LOC-1/2022 Ismet Čepeljac 08.07.2022.god. Donet zaključak
127. ROP-NPA-5562-LOC-5/2022 Nusret Selek 12.07.2022.god. Donet zaključak
128. ROP-NPA-2525-LOCAH-9/2022 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 12.07.2022.god. Donet zaključak
129. ROP-NPA-19676-LOC-1/2022 Besim Adilović 12.07.2022.god. Donet zaključak
130. Ismail Šabanović 12.07.2022.god. Donet zaključak
131. ROP-NPA-20294-LOC-1/2022 Elvir Biševac 12.07.2022.god. Donet zaključak
132. ROP-NPA-21147-LOC-1/2022 Enes Melić 14.07.2022.god. Donet zaključak
133. ROP-NPA-10202-LOC-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 14.07.2022.god. Donet zaključak
134. ROP-NPA-10202-LOCH-3/2022 Grad Novi Pazar 19.07.2022.god. Donet zaključak
135. ROP-NPA-16555-LOCH-2/2022 ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE 19.07.2022.god. Donet zaključak
136. ROP-NPA-20294-LOCH-2/2022 Elvir Biševac 20.07.2022.god. Donet zaključak
137. ROP-NPA-21945-LOC-1/2022 Jakup Ramović 20.07.2022.god. Donet zaključak
138. ROP-NPA-22171-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 27.07.2022.god. Donet zaključak
139. ROP-NPA-22294-LOC-1/2022 Luka Despotović 27.07.2022.god. Donet zaključak
140. ROP-NPA-20271-LOCA-13/2022 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 29.07.2022.god. Donet zaključak
141. ROP-NPA-8018-LOCA-6/2022 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 29.07.2022.god. Donet zaključak
142. ROP-NPA-20354-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 02.08.2022.god. Donet zaključak
143. ROP-NPA-21147-LOCH-2/2022 Enes Melić 03.08.2022.god. Donet zaključak
144. ROP-NPA-23132-LOC-1/2022 Rifat Smajović 03.08.2022.god. Donet zaključak
145. ROP-NPA-22911-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 04.08.2022.god. Donet zaključak
146. ROP-NPA-19669-LOCH-2/2022 Ismail Šabanović 10.08.2022.god. Donet zaključak
147. ROP-NPA-19072-LOC-2/2022 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 10.08.2022.god. Donet zaključak
148. ROP-NPA-24144-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 11.08.2022.god. Donet zaključak
149. ROP-NPA-23793-LOC-1/2022 Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 12.08.2022.god. Donet zaključak
150. ROP-NPA-24269-LOCA-1/2022 Fahrudin Hasanagić 15.08.2022.god. Donet zaključak
151. ROP-NPA-20271-LOCAH-14/2022 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 15.08.2022.god. Donet zaključak
152. ROP-NPA-16921-LOCH-2/2022 Ismet Čepeljac 15.08.2022.god. Donet zaključak
153. ROP-NPA-22905-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.08.2022.god. Donet zaključak
154. ROP-NPA-22843-LOCA-9/2022 N&S INVEST DOO NOVI PAZAR 18.08.2022.god. Donet zaključak
155. ROP-NPA-14064-LOC-3/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 18.08.2022.god. Donet zaključak
156. ROP-NPA-24947-LOC-1/2022 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 19.08.2022.god. Donet zaključak
157. ROP-NPA-25278-LOC-1/2022 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19.08.2022.god. Donet zaključak
158. ROP-NPA-21945-LOCH-2/2022 Jakup Ramović 23.08.2022.god. Donet zaključak
159. ROP-NPA-5724-LOCA-8/2022 Enes i Elida Melić 23.08.2022.god. Donet zaključak
160. ROP-NPA-19025-LOCH-2/2022 Ferid Ibrović 23.08.2022.god. Donet zaključak
161. ROP-NPA-25574-LOCA-1/2022 Esad Hamzagić 24.08.2022.god. Donet zaključak
162. ROP-NPA-19072-LOC-3/2022 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 24.08.2022.god. Donet zaključak
163. ROP-NPA-25498-LOC-1/2022 Radoica Lončarević 24.08.2022.god. Donet zaključak
164. ROP-NPA-25138-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 26.08.2022.god. Donet zaključak
165. ROP-NPA-26339-LOC-1/2022 Mirzet Beširović 26.08.2022.god. Donet zaključak
166. ROP-NPA-23683-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 31.08.2022.god. Donet zaključak
167. ROP-NPA-24269-LOCAH-2/2022 Fahrudin Hasanagić 31.08.2022.god. Donet zaključak
168. ROP-NPA-25457-LOC-1/2022 Jasmina Osmanović 01.09.2022.god. Donet zaključak
169. ROP-NPA-23132-LOCH-2/2022 Rifat Smajović 01.09.2022.god. Donet zaključak
170. ROP-NPA-23681-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 06.09.2022.god. Donet zaključak
171. ROP-NPA-14064-LOCH-4/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 06.09.2022.god. Donet zaključak
172. ROP-NPA-20617-LOC-1/2022 Ministarstvo trgovine, turizma i telekoomunikacija 06.09.2022.god. Donet zaključak
173. ROP-NPA-9350-LOC-6/2022 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 07.09.2022.god. Donet zaključak
174. ROP-NPA-7453-LOCA-3/2022 Nebojša,Slobodan,Bruno,Vladan,Iso i Avdulah Dobrić,Milić,Dobrič,Dobrić,Dobrić,Đondić i Biševac 08.09.2022.god. Donet zaključak
175. ROP-NPA-27372-LOC-1/2022 Bahra Zuković 12.09.2022.god. Donet zaključak
176. ROP-NPA-21147-LOCH-3/2022 Enes i Elida Melić 12.09.2022.god. Donet zaključak
177. ROP-NPA-24144-LOCH-3/2022 Grad Novi Pazar 12.09.2022.god. Donet zaključak
178. ROP-NPA-17785-LOCH-2/2022 Halil Kuč 14.09.2022.god. Donet zaključak
179. ROP-NPA-38005-LOCA-14/2022 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 15.09.2022.god. Donet zaključak
180. ROP-NPA-8018-LOCAH-7/2022 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 20.09.2022.god. Donet zaključak
181. ROP-NPA-24269-LOC-3/2022 Fahrudin Hasanagić 21.09.2022.god. Donet zaključak
182. ROP-NPA-2301-LOC-2/2022 Adem Alić 21.09.2022.god. Donet zaključak
183. ROP-NPA-22171-LOC-2/2022 Grad Novi Pazar 22.09.2022.god. Donet zaključak
184. ROP-NPA-29531-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 23.09.2022.god. Donet zaključak
185. ROP-NPA-25138-LOCH-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 23.09.2022.god. Donet zaključak
186. ROP-NPA-24947-LOCH-2/2022 Ministarstvo trgovine, turizma i telekoomunikacija 23.09.2022.god. Donet zaključak
187. ROP-NPA-23793-LOCH-2/2022 Društvo za građevinarstvo proizvodnju trgovinu i usluge BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 27.09.2022.god. Donet zaključak
188. ROP-NPA-29720-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 30.09.2022.god. Donet zaključak
189. ROP-NPA-9350-LOCH-7/2022 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 30.09.2022.god. Donet zaključak
190. ROP-NPA-27372-LOCH-2/2022 Bahra Zuković 30.09.2022.god. Donet zaključak
191. ROP-NPA-29780-LOC-1/2022 Društvo za tehnički pregled motornih vozila AUTO CENTAR TEHNO AS d.o.o. Novi Pazar 30.09.2022.god. Donet zaključak
192. ROP-NPA-26259-LOC-1/2022 Vojin Popović ND društvo sa ograničenom odgovornošću, Novi Pazar 03.10.2022.god. Donet zaključak
193. ROP-NPA-30570-LOC-1/2022 Muharem Curić 05.10.2022.god. Donet zaključak
194. ROP-NPA-38681-LOCA-19/2022 Nedžad Džanković 06.10.2022.god. Donet zaključak
195. ROP-NPA-9392-LOC-5/2022 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 12.10.2022.god. Donet zaključak
196. ROP-NPA-31879-LOC-1/2022 Nermin Spahić 14.10.2022.god. Donet zaključak
197. ROP-NPA-31780-LOC-1/2022 Faik Mekić 14.10.2022.god. Donet zaključak
198. ROP-NPA-28796-LOC-1/2022 Azrudin Đerlek 14.10.2022.god. Donet zaključak
199. ROP-NPA-20271-LOCA-15/2022 Esad, Ertan i Ensar bajramlić 18.10.2022.god. Donet zaključak
200. ROP-NPA-20271-LOCA-15/2022 Husnija Mašović 18.10.2022.god. Donet zaključak
201. ROP-NPA-29531-LOCH-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.10.2022.god. Donet zaključak
202. ROP-NPA-4455-LOCA-34/2022 Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević 18.10.2022.god. Donet zaključak
203. ROP-NPA-32065-LOC-1/2022 Mersudin Mavrić 18.10.2022.god. Donet zaključak
204. ROP-NPA-32881-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 18.10.2022.god. Donet zaključak
205. ROP-NPA-32968-LOC-1/2022 Edin Kuč 24.10.2022.god. Donet zaključak
206. ROP-NPA-30429-LOC-1/2022 Rodoljub Spasović 24.10.2022.god. Donet zaključak
207. ROP-NPA-8418-LOCA-27/2022 „DEDIĆ“ d.o.o. i „ASA INVEST“ d.o.o 28.10.2022.god. Donet zaključak
208. ROP-NPA-19398-LOC-2/2022 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 26.10.2022.god. Donet zaključak
209. ROP-NPA-32065-LOCH-2/2022 Mersudin Mavrić 26.10.2022.god. Donet zaključak
210. ROP-NPA-13184-LOCA-5/2022 ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE 27.10.2022.god. Donet zaključak
211. ROP-NPA-38681-LOCAH-20/2022 Nedžad Džanković 27.10.2022.god. Donet zaključak
212. ROP-NPA-31466-LOCA-8/2022 Rifat Burdžović-Tršo 27.10.2022.god. Donet zaključak
213. ROP-NPA-29720-LOCH-2/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 31.10.2022.god. Donet zaključak
214. ROP-NPA-22171-LOCH-3/2022 Grad Novi Pazar 04.11.2022.god. Donet zaključak
215. ROP-NPA-35020-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 09.11.2022.god. Donet zaključak
216. ROP-NPA-9350-LOC-8/2022 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 09.11.2022.god. Donet zaključak
217. ROP-NPA-8418-LOCAH-28/2022 „DEDIĆ“ d.o.o. i „ASA INVEST“ d.o.o 10.11.2022.god. Donet zaključak
218. ROP-NPA-9392-LOCH-6/2022 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 10.11.2022.god. Donet zaključak
219. ROP-NPA-24947-LOC-3/2022 Ministarstvo trgvine, turizma i telekomunikacija 10.11.2022.god. Donet zaključak
220. ROP-NPA-4455-LOCAH-35/2022 Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević 14.11.2022.god. Donet zaključak
221. ROP-NPA-36049-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 17.11.2022.god. Donet zaključak
222. ROP-NPA-32968-LOCH-2/2022 Edin Kuč 22.11.2022.god. Donet zaključak
223. ROP-NPA-32539-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 23.11.2022.god. Donet zaključak
224. ROP-NPA-36636-LOC-1/2022 Taip Vesković 23.11.2022.god. Donet zaključak
225. ROP-NPA-9350-LOCH-9/2022 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 24.11.2022.god. Donet zaključak
226. ROP-NPA-36808-LOC-1/2022 Izeta Mehmedović 24.11.2022.god. Donet zaključak
227. ROP-NPA-37340-LOC-1/2022 Nevzat Dudić 25.11.2022.god. Donet zaključak
228. ROP-NPA-27372-LOC-3/2022 Bahra Zuković 29.11.2022.god. Donet zaključak
229. ROP-NPA-23132-LOC-3/2022 Rifat Smajović 29.11.2022.god. Donet zaključak
230. ROP-NPA-19398-LOCH-3/2022 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 29.11.2022.god. Donet zaključak
231. ROP-NPA-20271-LOCAH-16/2022 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 29.11.2022.god. Donet zaključak
232. ROP-NPA-37485-LOC-1/2022 Zito Coković 30.11.2022.god. Donet zaključak
233. ROP-NPA-37529-LOC-1/2022 Luka Despotović 30.11.2022.god. Donet zaključak
234. ROP-NPA-37674-LOC-1/2022 Adis Ladjar 01.12.2022.god. Donet zaključak
235. ROP-NPA-30570-LOCH-2/2022 Muharem Curić 12.12.2022.god. Donet zaključak
236. ROP-NPA-38794-LOC-1/2022 Sabrija Ahmatović 12.12.2022.god. Donet zaključak
237. ROP-NPA-38746-LOC-1/2022 Mitat, Velid i Haris Kurtanović 12.12.2022.god. Donet zaključak
238. ROP-NPA-37674-LOCH-2/2022 Adis Ladjar 16.12.2022.god. Donet zaključak
239. ROP-NPA-39543-LOC-1/2022 Semir Zoranić 16.12.2022.god. Donet zaključak
240. ROP-NPA-39453-LOC-1/2022 Grad Novi Pazar 16.12.2022.god. Donet zaključak
241. ROP-NPA-4455-LOCA-36/2022 Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević 16.12.2022.god. Donet zaključak
242. ROP-NPA-8418-LOCA-29/2022 „DEDIĆ“ d.o.o. i „ASA INVEST“ d.o.o 16.12.2022.god. Donet zaključak
243. ROP-NPA-39875-LOC-1/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 19.12.2022.god. Donet zaključak
244. ROP-NPA-35519-LOC-1/2022 EMAAR&AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 19.12.2022.god. Donet zaključak
245. ROP-NPA-38669-LOC-1/2022 Sanel Zejnelović 22.12.2022.god. Donet zaključak
246. ROP-NPA-38746-LOCH-2/2022 Mithat, Velid i Haris Kurtanović 26.12.2022.god. Donet zaključak
247. ROP-NPA-35020-LOC-2/2022 Grad Novi Pazar 29.12.2022.god. Donet zaključak
248. ROP-NPA-38794-LOCH-2/2022 Sabrija Ahmatović 29.12.2022.god. Donet zaključak
249. ROP-NPA-36636-LOCH-2/2022 Taip Vesković 29.12.2022.god. Donet zaključak
250. ROP-NPA-34562-LOCA-7/2022 MODERNSTAN INVEST doo, Komatina Vesna, Plavšić Suzana, Šarac Sunčana, Plavšić Ljubica, Plavšić Dragiša, Plavšić Dragan 29.12.2022.god. Donet zaključak
WordPress Data Table

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-5364-LOCA-17/2020 Fahrudin,Enes ,Elvira,Ismet i Izet Dragolovčanin,Gašanin,Ćosović i Ćosović 04.01.2021.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-37028-LOCA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.01.2021.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-2189-LOCA-19/2020 AVENIJA-GALENS INVEST DOO NOVI SAD 05.01.2021.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-22578-LOCA-2/2020 Merfaz i drugi Kurtanović i drugi 05.01.2021.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-33260-LOCA-13/2021 ,,SAFETI,, D.O.O. Novi Pazar, ,,IKO COMPANY,, D.O.O. NOVI PAZAR 08.01.2021.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-131-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2021.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-38460-LOC-1/2020 Sabahudin Hadžikić 14.01.2021.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-1054-LOCA-12/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.01.2021.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-501-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 19.01.2021.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-37678-LOC-1/2020 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 20.01.2021.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-273-LOCH-19/2020 DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR 20.01.2021.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-1054-LOCH-13/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 20.01.2021.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-27706-LOCH-3/2020 Birsena Bajramović 22.01.2021.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-1054-LOC-14/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR, Mulić Izet, Mulić Ismail, Mulić Iso, Mulić Safet, Avdović Ćazim 22.01.2021.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-1357-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 26.01.2021.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-14058-LOCA-5/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 29.01.2021.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-20064-LOC-4/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 02.02.2021.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-2155-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 03.02.2021.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-2153-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 05.02.2021.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-2474-LOC-1/2021 Yakup Huseyinoglu 05.02.2021.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-2581-LOC-1/2021 Džemail Smailović 05.02.2021.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-869-LOCA-1/2021 MAB GMBH DOO Novi Pazar i ostali 08.02.2021.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-14058-LOCH-7/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 09.02.2021.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-38335-LOCH-2/2021 Šajin Suljković 12.02.2021.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-22578-LOCH-3/2021 Merfaz i drugi Kurtanović i drugi 12.02.2021.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-8018-LOC-3/2021 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 17.02.2021.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-14058-LOCH-9/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 10.03.2021.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-3359-LOC-1/2021 Fadil Društinac 12.02.2021.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-15923-LOCA-11/2021 Rami Nasrallah 15.02.2021.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-6653-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 19.02.2021.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-24305-LOCA-16/2021 Duštinac i Škrijelj 19.02.2021.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-1578-LOCA-7/2021 Nermin Kolašinac 24.03.2021.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-7285-LOC-1/2021 Sabit Arifović 24.03.2021.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-7164-LOC-1/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 24.03.2021.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-5176-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.03.2021.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-7571-LOC-1/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 29.03.2021.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-5083-LOCH-2/2021 ŠEVO INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad 30.03.2021.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-8325-LOC-1/2021 Bajro Kurtanović 01.04.2021.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-14777-LOC-3/2021 Edin Beganović 01.04.2021.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-38005-LOC-12/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.04.2021.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-9350-LOC-1/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 09.04.2021.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-7571-LOCH-2/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 13.04.2021.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-9647-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.04.2021.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-30644-LOCA-26/2021 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 15.04.2021.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-33581-LOCA-16/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 15.04.2021.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-5724-LOC-1/2021 Enes i Elida Melić 19.04.2021.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-1578-LOCA-8/2021 Nermin Kolašinac 19.04.2021.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-10252-LOC-1/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.04.2021.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-14058-LOC-10/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 19.04.2021.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-3887-LOCA-2/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 20.04.2021.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-10783-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.04.2021.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-15923-LOCA-12/2021 Rami Nasrallah 21.04.2021.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-30644-LOCH-27/2021 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 22.04.2021.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-11408-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.04.2021.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA-38005-LOCH-13/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.04.2021.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-15923-LOCH-13/2021 Rami Nasrallah 05.05.2021.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-10252-LOCH-2/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 05.05.2021.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-33581-LOCH-17/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 10.05.2021.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-13196-LOC-1/2021 Rifat Smajovic 18.05.2021.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA-9350-LOCH-2/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 19.05.2021.god. Donet zaključak
6 ROP-NPA-13008-LOC-1/2021 Adnan Delić 20.05.2021.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-15923-LOCA-14/2021 Rami Nasrallah 20.05.2021.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-13837-LOC-1/2021 Hasib Ljajić 24.05.2021.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-11117-LOC-1/2021 Privredno društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O: Novi Pazar 25.05.2021.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-10252-LOC-3/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.05.2021.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-12185-LOC-1/2021 Munir Koca 31.05.2021.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-14565-LOC-1/2021 Opšta bolnica Novi Pazar 31.05.2021.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-14645-LOC-1/2021 Opšta bolnica Novi Pazar 31.05.2021.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-3887-LOC-3/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 01.06.2021.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA-15332-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 01.06.2021.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-14566-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 01.06.2021.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-1054-LOCA-16/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR, Mulić Izet, Mulić Ismail, Mulić Iso, Avdović Ćazim 02.06.2021.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-10691-LOC-2/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 07.06.2021.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-16035-LOC-1/2021 Muhamed Ziljkić 07.06.2021.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-15875-LOC-1/2021 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 08.06.2021.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-9350-LOC-3/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 08.06.2021.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-17061-LOC-1/2021 Hana Messerle 10.06.2021.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-16994-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.06.2021.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-17373-LOC-1/2021 Refik Dragolovčanin 15.06.2021.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-15332-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 15.06.2021.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-15101-LOC-1/2021 Husein Šehović 17.06.2021.god. Donet zaključak
82 ROP-NPA-17886-LOC-1/2021 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 17.06.2021.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-14101-LOC-1/2021 Besim Suljović 17.06.2021.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-11408-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.06.2021.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-10252-LOCH-4/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 21.06.2021.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-15923-LOCH-15/2021 Rami Nasrallah 21.06.2021.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-22578-LOCA-5/2021 Merfaz idrugi Kurtanović i drugi 24.06.2021.god. Donet zaključak
88 ROP-NPA-19058-LOC-1/2021 Slavica Planojević 24.06.2021.god. Donet zaključak
89 ROP-NPA-16035-LOCH-2/2021 Muhamed Ziljkić 24.06.2021.god. Donet zaključak
90 ROP-NPA-18750-LOC-1/2021 Harun Bogućanin 25.06.2021.god. Donet zaključak
91 ROP-NPA-19169-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 25.06.2021.god. Donet zaključak
92 ROP-NPA-19137-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.06.2021.god. Donet zaključak
93 ROP-NPA-19137-LOC-1/2021 Merfaz idrugi Kurtanović i drugi 29.06.2021.god. Donet zaključak
94 ROP-NPA-25744-LOCA-4/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 30.06.2021.god. Donet zaključak
95 ROP-NPA-19398-LOC-1/2021 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 02.07.2021.god. Donet zaključak
96 ROP-NPA-20170-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.07.2021.god. Donet zaključak
97 ROP-NPA-2525-LOCA-7/2021 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 05.07.2021.god. Donet zaključak
98 ROP-NPA-20612-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.07.2021.god. Donet zaključak
99 ROP-NPA-20258-LOC-1/2021 Nasirudin Ljušković 08.07.2021.god. Donet zaključak
100 ROP-NPA-20769-LOC-1/2021 Mirzeta Grišević 09.07.2021.god. Donet zaključak
101 ROP-NPA-21062-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.07.2021.god. Donet zaključak
102 ROP-NPA-20170-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 14.07.2021.god. Donet zaključak
103 ROP-NPA-16994-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.07.2021.god. Donet zaključak
104 ROP-NPA-21925-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Donet zaključak
105 ROP-NPA-13008-LOCH-2/2021 Adnan Delić 19.07.2021.god. Donet zaključak
106 ROP-NPA-16787-LOC-1/2021 Safet Ašćerić 19.07.2021.god. Donet zaključak
107 ROP-NPA-22238-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Donet zaključak
108 ROP-NPA-19169-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 22.07.2021.god. Donet zaključak
109 ROP-NPA-15923-LOCA-16/2021 Rami Nasrallah 23.07.2021.god. Donet zaključak
110 ROP-NPA-33581-LOCA-21/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 23.07.2021.god. Donet zaključak
111 ROP-NPA-20312-LOC-1/2021 Zihnija Selimović 23.07.2021.god. Donet zaključak
112 ROP-NPA-5980-LOC-2/2021 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.07.2021.god. Donet zaključak
113 ROP-NPA-22429-LOC-1/2021 Albin Pejić 26.07.2021.god. Donet zaključak
114 ROP-NPA-15332-LOC-3/2021 Grad Novi Pazar 26.07.2021.god. Donet zaključak
115 ROP-NPA-22672-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.07.2021.god. Donet zaključak
116 ROP-NPA-9350-LOC-5/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 27.07.2021.god. Donet zaključak
117 ROP-NPA-14101-LOCH-2/2021 ROP-NPA-14101-LOCH-2/2021 27.07.2021.god. Donet zaključak
118 ROP-NPA-17382-LOC-1/2021 Taip Mustafić 29.07.2021.god. Donet zaključak
119 ROP-NPA-18154-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.07.2021.god. Donet zaključak
120 ROP-NPA-19692-LOC-1/2021 Esad Avdović 29.07.2021.god. Donet zaključak
121 ROP-NPA-23636-LOC-1/2021 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS NOVI SAD 29.07.2021.god. Donet zaključak
122 ROP-NPA-16035-LOC-3/2021 Muhamed Ziljkić 29.07.2021.god. Donet zaključak
123 ROP-NPA-18900-LOC-1/2021 Mirsad Bukvić 29.07.2021.god. Donet zaključak
124 ROP-NPA-17083-LOC-1/2021 Elvisa Muratović 30.07.2021.god. Donet zaključak
125 ROP-NPA-20612-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.08.2021.god. Donet zaključak
126 ROP-NPA-20064-LOCA-13/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 02.08.2021.god. Donet zaključak
127 ROP-NPA-67-LOCA-5/2021 Ismet Hasanovic 02.08.2021.god. Donet zaključak
128 ROP-NPA-21062-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.08.2021.god. Donet zaključak
129 ROP-NPA-7164-LOC-2/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 03.08.2021.god. Donet zaključak
130 ROP-NPA-16994-LOC-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.08.2021.god. Donet zaključak
131 ROP-NPA-20271-LOC-1/2021 Esad, Ertan, Ensar Bajramlić 10.08.2021.god. Donet zaključak
132 ROP-NPA-25744-LOCA-5/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 11.08.2021.god. Donet zaključak
133 ROP-NPA-25009-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 11.08.2021.god. Donet zaključak
134 ROP-NPA-10252-LOC-5/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 16.08.2021.god. Donet zaključak
135 ROP-NPA-25649-LOC-1/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 17.08.2021.god. Donet zaključak
137 ROP-NPA-26056-LOC-1/2021 Rifat Smajovic 17.08.2021.god. Donet zaključak
137