Uknjižba objekta i dodela kućnog broja u okviru objedinjene procedure

2024

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5
WordPress Tables Plugin