Uknjižba objekta i dodela kućnog broja u okviru objedinjene procedure

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1
2
3
4
5