2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-581-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 20.01.2021.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-583-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 20.01.2021.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-24908-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.02.2021.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-24918-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.02.2021.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-24900-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.02.2021.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-38842-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.03.2021.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-36662-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.03.2021.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-5338-ISAW-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.03.2021.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-24908-ISAWHA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.03.2021.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-24918-ISAWHA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.03.2021.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-24900-ISAWHA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.03.2021.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-35913-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.03.2021.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-38842-ISAWHA-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.04.2021.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-35146-ISAW-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.04.2021.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-35914-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.04.2021.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-32493-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.04.2021.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-34678-ISAWA-3/2021 Grad Novi Pazar 28.04.2021.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-5176-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.04.2021.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-17720-ISAW-1/2021 Nadira Hasanović 18.04.2021.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-35146-ISAW-7/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.06.2021.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-19170-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 01.07.2021.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-37678-ISAW-3/2021 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 07.07.2021.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-21836-ISAW-1/2021 Meris Ramović 19.07.2021.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-22347-ISAW-1/2021 Samer Redžović 23.07.2021.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-24675-ISAW-2/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 30.07.2021.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-13750-ISAW-2/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 30.07.2021.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-35644-ISAW-5/2021 Fahrudin Mujović 04.08.2021.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-12185-ISAW-3/2021 Munir Koca 06.08.2021.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-24234-ISAW-1/2021 Islamska zajednica u Srbiji, Muftijstvo sandžačko 06.08.2021.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-37678-ISAWHA-4/2021 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 10.08.2021.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-18353-ISAW-2/2021 Đorđe Mijatović 03.09.2021.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-22672-ISAW-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.09.2021.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-22145-ISAW-2/2021 Hasib Gegić 20.09.2021.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-31245-ISAW-1/2021 Mirsad Tutić 27.09.2021.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-31530-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 28.09.2021.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-31823-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 28.09.2021.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-31799-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 28.09.2021.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-31805-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 28.09.2021.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-31820-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 28.09.2021.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-24802-ISAW-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.10.2021.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-32638-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.10.2021.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-32635-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 05.10.2021.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-21925-ISAW-3/2021.god. Grad Novi Pazar 08.10.2021.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-16911-ISAW-5/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 14.10.2021.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-22380-ISAW-2/2021 Rešadi Samra Drndar 14.10.2021.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-22070-ISAW-2/2021 Tahir Mavrić 14.10.2021.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-12185-ISAW-4/2021 Munir Koca 14.10.2021.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-38168-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 04.11.2021.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-37969-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 04.11.2021.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-37966-ISAW-1/2021 Grad Novi Pazar 04.11.2021.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-39156-ISAW-1/2021 Adis Durović 10.11.2021.god. Donet zaključak

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-14559-ISAWHA-5/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.01.2020.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-16014-ISAW-2/2020 OŠ Desanka Maksimović 04.02.2020.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-4119-ISAW-1/202 Grad Novi Pazar (S.Kovačevića- M22 26.02.2020.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-6827-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar (potporni zid u ulici Kolubarskoj) 19.03.2020.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-896-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 31.03.2020.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-8125-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.04.2020.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-10286-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.05.2020.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-1635-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2020.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-10885-ISAW-1/2020 Akcionarsko društvo UKRAS VISOKOGRADNJA MERMER I GRANIT Novi Pazar 19.05.2020.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-8125-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.05.2020.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-10286-ISAWHA-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.06.2020.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-25636-ISAWA-4/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.06.2020.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-19974-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.08.2020.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-20482-ISAW-1/2020 SZKTR STAR NOVI PAZAR 12.08.2020.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-20512-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.08.2020.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-21711-ISAW-1/2020 Ministarstvo finansija, PORESKE UPRAVE sa sedištem u Beograd, Save Miškovića 3-5. Filijala Novi Pazar, AVNOJ-a bb 21.08.2020.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-8920-ISAW-6/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.10.2020.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-30410-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.10.2020.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-23178-ISAW-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.10.2020.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-30821-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.10.2020.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-31089-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 30.10.2020.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-31533-ISAW-1/2020 Grad Novi Pazar 30.10.2020.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-13041-ISAW-3/2020 Hazbo Kadrić 06.11.2020.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-24698-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2020.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-8920-ISAWHA-7/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.11.2020.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-24227-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.11.2020.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-34970-ISAW-1/2020 Nacionalna služba za zapošljavanje 25.11.2020.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-14155-ISAW-3/2020 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I USLUGA NOVI SAD 25.11.2020.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-32070-ISAW-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.12.2020.god. Donet zaključak

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-38018-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. 409 04.01.2019.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-13931-ISAWHA-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2019.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-36890-ISAWHA-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.01.2019.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-30759-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.01.2019.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-36498-ISAWHA-2/2018 ND PETROL 2000 D.O.O. 31.01.2019.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-2429-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Kejska 07.02.2019.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-2429-ISAW-4/2019 Grad Novi Pazar- Kejska 10.02.2019.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-2566-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- ul.Kej 12. Srpske brigade plato 12.02.2019.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-36498-ISAW-3/2019 ND PETROL 2000 DOO 14.02.2019.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-3508-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Kulturni centar 25.02.2019.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-5447-ISAW-1/2019 Vasilije Aksović 14.03.2019.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-5290-ISAW-1/2019 Doo laser internacional Novi Pazar 14.03.2019.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-6436-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- SUU Pendik 21.03.2019.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-6938-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Fiskulturna sala u Pžegi 29.03.2019.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-27840-ISAW-3/2019 NOVA DPI DOO Novi Pazar 02.04.2019.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-11432-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.05.2019.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-12066-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar- Mur potporni zid 17.05.2019.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-335-ISAW-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.07.2019.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-21249-ISAW-1/2019 Saladin Karalić 29.07.2019.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-25636-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.08.2019.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-31965-ISAWHA-4/2019 Senada balić 04.09.2019.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-27988-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.08.2019.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-28754-ISAW-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.08.2019.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-30037-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar 09.10.2019.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-31470-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar 17.10.2019.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-31974-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar krak ul. Sutjeska 25.10.2019.god. Donet zaključak
27. ROP-NPA-16911-ISAW-4/2019 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 14.11.2019.god. Donet zaključak
28. ROP-NPA-34677-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, krak ul.R.Boškovića 18.11.2019.god. Donet zaključak
29. ROP-NPA-34678-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. B.Bakračevića 18.11.2019.god. Donet zaključak
30. ROP-NPA-34686-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ul. osvetljenje pristupnih saobraćajnica i parkinga potes zgrada Simpo 19.11.2019.god. Donet zaključak
31. ROP-NPA-30035-ISAW-2/2019 Grad Novi Pazar, sanacija klizišta u naselju Šestovo 26.11.2019.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-35994-ISAW-1/2019 Ljubinko Marić 04.12.2019.god. Donet zaključak
33. ROP-NPA-37377-ISAW-1/2019 Grad Novi Pazar, ulica N.Pozderca 10.12.2019.god. Donet zaključak
34. ROP-NPA-14559-ISAW-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.12.2019.god. Donet zaključak

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-122-ISAW-1/2018 Hajrija Turković 12.01.2018.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-1900-ISAW-1/2018 Soko Hasanović 02.02.2018.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-823-IUPH-2/2018 Hajrija Turković 08.02.2018.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-4213-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.8.Mart 26.02.2018.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-4217-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.410 26.02.2018.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-4222-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Bačanina 26.02.2018.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-4218-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-4226-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.J.Ristovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-4214-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Pribojska 26.02.2018.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-4230-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
11 ROP-NPA-4215-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.S.Spasojevića i Prištinska 26.02.2018.god. Donet zaključak
12 ROP-NPA-4224-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.I.Mujezinovića 26.02.2018.god. Donet zaključak
13 ROP-NPA-4229-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Pljevljanska 26.02.2018.god. Donet zaključak
14 ROP-NPA-4970-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- NN mreža 07.03.2018.god. Donet zaključak
15 ROP-NPA-5271-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.krak II Mur 07.03.2018.god. Donet zaključak
16 ROP-NPA-5409-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.03.2018.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-6533-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.408 i 409 19.03.2018.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-4214-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- ul.Pribojska 19.03.2018.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-4218-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića 19.03.2018.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-6207-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul.Hercegovačka i Kragujevačka 22.03.2018.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-7537-ISAW-1/2018 PRIVREDNO DRUŠTVO „INA-DESING & ENGINEERING DOO 30.03.2018.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-13092-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- gimnazija 23.05.2018.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-13671-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- rekreacioni 29.05.2018.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-13632-ISAW-1/2018 Enver Gegić 29.05.2018.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-14855-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- potporni zid 05.06.2018.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-15289-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- ul. Kejska 08.06.2018.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-13632-ISAWHA-2/2018 Enver Gegić 11.06.2018.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-15940-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- vodovod G.Živkovića 14.06.2018.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-16791-ISAW-1/2018 Muamer Redžović 20.06.2018.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-18340-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Dom zdravlja 06.07.2018.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-19459-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- lift 13.07.2018.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-18340-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- Dom zdravlja 16.07.2018.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-20374-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- plato atl. stadion 24.07.2018.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-21385-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- saobraćajnice potes Jalija 02.08.2018.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-21382-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- fudbalski teren rekreacioni centar 02.08.2018.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-21383-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- igralište i parking Svojbor 02.08.2018.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-22148-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- rekonstrukcija Kejske saobraćajnice 07.08.2018.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-22177-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- kružni tok raskrsnica kod bolnice 07.08.2018.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-25160-ISAW-1/2018 Vedad Prušević 03.09.2018.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-26448-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- Hercegovačka i Kragujevačka 14.09.2018.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-26449-ISAW-1/2018 Grad Novi Pazar- plato ispred KC 17.09.2018.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-30854-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.10.2018.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-13931-ISAW-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.12.2018.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-36215-ISAW-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.12.2018.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-36498-ISAW-1/2018 ND Petrol doo Novi Pazar 14.12.2018.god. Donet zaključak

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-30-ISAW-1/2016 Telenor d.o.o. Beograd 11.01.2017.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-29756-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2017.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-29756-ISAWHA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.01.2017.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-29732-ISAW-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.02.2017.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-3738-ISAW-1/2017 Samir Spica 01.03.2017.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-4021-ISAW-1/2017 DOO LASER- INTERNACIONAL 02.03.2017.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-29732-ISAW-3/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.03.2017.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-6404-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-6405-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-6412-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-6413-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-6414-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-6415-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 23.03.2017.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-6414-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar 07.04.2017.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-11858-ISAW-1/2017 DOO LASER- INTERNACIONAL 12.05.2017.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-30561-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.06.2017.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-17976-ISAW-1/2017 Turistička organizacija Novi Pazar 29.06.2017.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-21121-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 25.07.2017.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-22295-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar 28.07.2017.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-24440-ISAW-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.09.2017.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-28062-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (RASKRSNICA KOD BOLNICE) 21.09.2017.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-30944-ISAW-1/2017 Smajil i Mirsad Asotić 13.10.2017.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-31809-ISAW-1/2017 Hasib Kačar 18.10.2017.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-31809-ISAWHA-2/2017 Hasib Kačar 26.10.2017.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-32570-ISAW-1/2017 Fazlija Kadrić 27.10.2017.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-33718-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.11.2017.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-34271-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul.Zenuna Haskovića) 10.11.2017.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-37766-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.12.2017.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-38047-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.12.2017.god. Donet zaključak

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-62-ISAW-1/2016 Energomontaža AD 25.01.2016 god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-453-ISAW-1/2016 Rešad Ibrahimovć 12.02.2016 god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-935-ISAW-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 02.03.2016 god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-2751-ISAW-1/2016 Vedad Prušević 21.03.2016 god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-7416-ISAW-1/2016 Rešad Ibrahimović 21.04.2016 god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-2751-ISAWHA-2/2016 Vedad Prušević 25.04.2016 god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-11119-ISAW-1/2016 Đula Šabanović 02.06.2016 god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-11621-ISAW-1/2016 Ljubinko Jolović 06.06.2016 god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-11119-ISAWHA-2/2016 Đula Šabanović 13.06.2016 god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-11621-ISAWHA-2/2016 Ljubinko Jolović 19.06.2016 god. Donet zaključak
11 ROP-NPA-17783-ISAW-1/2016 AD PUTTST "LIPA" NOVI PAZAR 31.07.2016 god. Donet zaključak
12 ROP-NPA-18312-ISAW-1/2016 Ljubinko Jolović 04.08.2016 god. Donet zaključak
13 ROP-NPA-21110-ISAW-1/2016 JP "Elektroprivreda Srbije" 31.08.2016 god. Donet zaključak
14 ROP-NPA-12066-ISAW-2/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 31.08.2016 god. Donet zaključak
15 ROP-NPA-17366-ISAW-2/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 05.09.2016 god. Donet zaključak
16 ROP-NPA-24613-ISAW-2/2016 Nurija Martinović 28.09.2016 god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-19884-ISAW-2/2016 Telenor d.o.o 14.10.2016 god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-19884-ISAWHA-3/2016 Telenor d.o.o 12.10.2016 god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-19884-ISAW-4/2016 Telenor d.o.o 01.11.2016 god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-20463-ISAW-3/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 02.11.2016 god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-28887-ISAW-1/2016 Ljubinko Jolović 07.11.2016 god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-29345-ISAWI-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 07.11.2016 god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-33512-ISAW-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar 21.12.2016 god. Donet zaključak

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-118/15 Telekom Srbija AD Beograd 16.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-113/15 Telekom Srbija AD Beograd 18.03.2015.god. Pogledaj
3. 351-69/15 Nusret Kučević 19.03.2015.god. Pogledaj
4. 351-131/15 MZ "Trnava" 31.03.2015.god. Pogledaj
5. 351-189/15 Esad Gudžević 15.05.2015.god. Pogledaj
6. 351-216/15 "Etemović Company" d.o.o. 12.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-219/15 Grad Novi Pazar 12.06.2015.god. Pogledaj
8. 351-240/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 25.06.2015.god. Pogledaj
9. 351-243/15 Grad Novi Pazar 25.06.2015.god. Pogledaj
10. 351-252/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
11. 351-284/15 Faruk Škrijelj 30.07.2015.god. Pogledaj
12. 353-206/15 Avdija Šabaredžović 30.07.2015.god. Pogledaj
13. 351-298/15 VIP mobile punomoćnik "Kodar inženjering" 04.08.2015.god. Pogledaj
14. 351-310/15 Bekim Šahović 13.08.2015.god. Pogledaj
15. 351-311/15 Nedžib Doljanac 14.08.2015.god. Pogledaj
16. 351-341/15 KRYO GAS d.o.o 02.09.2015.god Pogledaj
17. 351-361/15 Muamer Husović 08.09.2015.god Pogledaj
18. 351-366/15 "Elektromontaža" AD 10.09.2015.god Pogledaj
19. 351-368/15 JKP "Gradska toplana" 11.09.2015.god Pogledaj
20. 351-382/15 "KryoGas" d.o.o. 28.09.2015.god Pogledaj
21. 351-401/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015. god Pogledaj
22. 351-403/15 Opšta bolnica Novi Pazar 19.10.2015 god. Pogledaj
23. 351-431/15 Šeća Crnišanin 28.10.2015 god. Pogledaj
24. 351-449/15 Dževad Aličković 16.11.2015 god. Pogledaj
25. 351-470/15 Džemail Župić 06.11.2015 god. Pogledaj
26. 351-506/15 Laser Internacional d.o.o. 28.12.2015 god. Pogledaj