2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-581-ISAW-1/2021Grad Novi Pazar20.01.2021.god.Donet zaključak
2.ROP-NPA-583-ISAW-1/2021Grad Novi Pazar20.01.2021.god.Donet zaključak
3.ROP-NPA-24908-ISAW-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.02.2021.god.Donet zaključak
4.ROP-NPA-24918-ISAW-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.02.2021.god.Donet zaključak
5.ROP-NPA-24900-ISAW-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.02.2021.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-38842-ISAW-2/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar01.03.2021.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-36662-ISAW-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar04.03.2021.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-5338-ISAW-1/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.03.2021.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-24908-ISAWHA-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.03.2021.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-24918-ISAWHA-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.03.2021.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-24900-ISAWHA-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.03.2021.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-35913-ISAW-2/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.03.2021.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-38842-ISAWHA-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar02.04.2021.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-35146-ISAW-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.04.2021.god.Donet zaključak
15.ROP-NPA-35914-ISAW-2/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar22.04.2021.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-32493-ISAW-2/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar22.04.2021.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-34678-ISAWA-3/2021Grad Novi Pazar28.04.2021.god.Donet zaključak
18.ROP-NPA-5176-ISAW-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.04.2021.god.Donet zaključak
19.ROP-NPA-17720-ISAW-1/2021Nadira Hasanović18.04.2021.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-35146-ISAW-7/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.06.2021.god.Donet zaključak
21ROP-NPA-19170-ISAW-1/2021Grad Novi Pazar01.07.2021.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-37678-ISAW-3/2021Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar07.07.2021.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-21836-ISAW-1/2021Meris Ramović19.07.2021.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-22347-ISAW-1/2021Samer Redžović23.07.2021.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-24675-ISAW-2/2021Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd30.07.2021.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-13750-ISAW-2/2021Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd30.07.2021.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-35644-ISAW-5/2021Fahrudin Mujović04.08.2021.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-12185-ISAW-3/2021Munir Koca06.08.2021.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-24234-ISAW-1/2021Islamska zajednica u Srbiji, Muftijstvo sandžačko06.08.2021.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-37678-ISAWHA-4/2021Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar10.08.2021.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-18353-ISAW-2/2021Đorđe Mijatović03.09.2021.god.Donet zaključak
32.ROP-NPA-22672-ISAW-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.09.2021.god.Donet zaključak

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-14559-ISAWHA-5/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.01.2020.god.Donet zaključak
2.ROP-NPA-16014-ISAW-2/2020OŠ Desanka Maksimović04.02.2020.god.Donet zaključak
3.ROP-NPA-4119-ISAW-1/202Grad Novi Pazar (S.Kovačevića- M2226.02.2020.god.Donet zaključak
4.ROP-NPA-6827-ISAW-1/2020Grad Novi Pazar (potporni zid u ulici Kolubarskoj)19.03.2020.god.Donet zaključak
5.ROP-NPA-896-ISAW-3/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar31.03.2020.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-8125-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar07.04.2020.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-10286-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.05.2020.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-1635-ISAW-3/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2020.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-10885-ISAW-1/2020Akcionarsko društvo UKRAS VISOKOGRADNJA MERMER I GRANIT Novi Pazar19.05.2020.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-8125-ISAW-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.05.2020.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-10286-ISAWHA-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.06.2020.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-25636-ISAWA-4/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.06.2020.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-19974-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar07.08.2020.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-20482-ISAW-1/2020SZKTR STAR NOVI PAZAR12.08.2020.god.Donet zaključak
15.ROP-NPA-20512-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.08.2020.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-21711-ISAW-1/2020Ministarstvo finansija, PORESKE UPRAVE sa sedištem u Beograd, Save Miškovića 3-5. Filijala Novi Pazar, AVNOJ-a bb21.08.2020.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-8920-ISAW-6/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar22.10.2020.god.Donet zaključak
18.ROP-NPA-30410-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.10.2020.god.Donet zaključak
19.ROP-NPA-23178-ISAW-3/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.10.2020.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-30821-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.10.2020.god.Donet zaključak
21.ROP-NPA-31089-ISAW-1/2020Grad Novi Pazar30.10.2020.god.Donet zaključak
22.ROP-NPA-31533-ISAW-1/2020Grad Novi Pazar30.10.2020.god.Donet zaključak
23.ROP-NPA-13041-ISAW-3/2020Hazbo Kadrić06.11.2020.god.Donet zaključak
24.ROP-NPA-24698-ISAW-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.11.2020.god.Donet zaključak
25.ROP-NPA-8920-ISAWHA-7/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.11.2020.god.Donet zaključak
26.ROP-NPA-24227-ISAW-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.11.2020.god.Donet zaključak
27.ROP-NPA-34970-ISAW-1/2020Nacionalna služba za zapošljavanje25.11.2020.god.Donet zaključak
28.ROP-NPA-14155-ISAW-3/2020JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I USLUGA NOVI SAD25.11.2020.god.Donet zaključak
29.ROP-NPA-32070-ISAW-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.12.2020.god.Donet zaključak

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-38018-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. 40904.01.2019.god.Donet zaključak
2.ROP-NPA-13931-ISAWHA-3/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.01.2019.god.Donet zaključak
3.ROP-NPA-36890-ISAWHA-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.01.2019.god.Donet zaključak
4.ROP-NPA-30759-ISAW-3/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.01.2019.god.Donet zaključak
5.ROP-NPA-36498-ISAWHA-2/2018ND PETROL 2000 D.O.O.31.01.2019.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-2429-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar- Kejska07.02.2019.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-2429-ISAW-4/2019Grad Novi Pazar- Kejska10.02.2019.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-2566-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar- ul.Kej 12. Srpske brigade plato12.02.2019.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-36498-ISAW-3/2019ND PETROL 2000 DOO14.02.2019.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-3508-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar- Kulturni centar25.02.2019.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-5447-ISAW-1/2019Vasilije Aksović14.03.2019.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-5290-ISAW-1/2019Doo laser internacional Novi Pazar14.03.2019.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-6436-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar- SUU Pendik21.03.2019.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-6938-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar- Fiskulturna sala u Pžegi29.03.2019.god.Donet zaključak
15.ROP-NPA-27840-ISAW-3/2019NOVA DPI DOO Novi Pazar02.04.2019.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-11432-ISAW-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.05.2019.god.Donet zaključak
17ROP-NPA-12066-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar- Mur potporni zid17.05.2019.god.Donet zaključak
18ROP-NPA-335-ISAW-3/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar02.07.2019.god.Donet zaključak
19ROP-NPA-21249-ISAW-1/2019Saladin Karalić29.07.2019.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-25636-ISAW-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.08.2019.god.Donet zaključak
21.ROP-NPA-31965-ISAWHA-4/2019Senada balić04.09.2019.god.Donet zaključak
22.ROP-NPA-27988-ISAW-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.08.2019.god.Donet zaključak
23.ROP-NPA-28754-ISAW-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.08.2019.god.Donet zaključak
24.ROP-NPA-30037-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar09.10.2019.god.Donet zaključak
25.ROP-NPA-31470-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar17.10.2019.god.Donet zaključak
26.ROP-NPA-31974-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar krak ul. Sutjeska25.10.2019.god.Donet zaključak
27.ROP-NPA-16911-ISAW-4/2019Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd14.11.2019.god.Donet zaključak
28.ROP-NPA-34677-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar, krak ul.R.Boškovića18.11.2019.god.Donet zaključak
29.ROP-NPA-34678-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar, ul. B.Bakračevića18.11.2019.god.Donet zaključak
30.ROP-NPA-34686-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar, ul. osvetljenje pristupnih saobraćajnica i parkinga potes zgrada Simpo19.11.2019.god.Donet zaključak
31.ROP-NPA-30035-ISAW-2/2019Grad Novi Pazar, sanacija klizišta u naselju Šestovo26.11.2019.god.Donet zaključak
32.ROP-NPA-35994-ISAW-1/2019Ljubinko Marić04.12.2019.god.Donet zaključak
33.ROP-NPA-37377-ISAW-1/2019Grad Novi Pazar, ulica N.Pozderca10.12.2019.god.Donet zaključak
34.ROP-NPA-14559-ISAW-4/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.12.2019.god.Donet zaključak

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-122-ISAW-1/2018Hajrija Turković12.01.2018.god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-1900-ISAW-1/2018Soko Hasanović02.02.2018.god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-823-IUPH-2/2018Hajrija Turković08.02.2018.god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-4213-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.8.Mart26.02.2018.god.Donet zaključak
5. ROP-NPA-4217-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.41026.02.2018.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-4222-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.G.Bačanina26.02.2018.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-4218-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića26.02.2018.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-4226-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.J.Ristovića26.02.2018.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-4214-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Pribojska26.02.2018.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-4230-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića26.02.2018.god.Donet zaključak
11ROP-NPA-4215-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.S.Spasojevića i Prištinska26.02.2018.god.Donet zaključak
12ROP-NPA-4224-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.I.Mujezinovića26.02.2018.god.Donet zaključak
13ROP-NPA-4229-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Pljevljanska26.02.2018.god.Donet zaključak
14ROP-NPA-4970-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- NN mreža07.03.2018.god.Donet zaključak
15ROP-NPA-5271-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.krak II Mur07.03.2018.god.Donet zaključak
16ROP-NPA-5409-ISAW-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.03.2018.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-6533-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.408 i 40919.03.2018.god.Donet zaključak
18.ROP-NPA-4214-ISAWHA-2/2018Grad Novi Pazar- ul.Pribojska19.03.2018.god.Donet zaključak
19.ROP-NPA-4218-ISAWHA-2/2018Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića19.03.2018.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-6207-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Hercegovačka i Kragujevačka22.03.2018.god.Donet zaključak
21.ROP-NPA-7537-ISAW-1/2018PRIVREDNO DRUŠTVO „INA-DESING & ENGINEERING DOO30.03.2018.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-13092-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- gimnazija23.05.2018.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-13671-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- rekreacioni29.05.2018.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-13632-ISAW-1/2018Enver Gegić29.05.2018.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-14855-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- potporni zid05.06.2018.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-15289-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Kejska08.06.2018.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-13632-ISAWHA-2/2018 Enver Gegić11.06.2018.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-15940-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- vodovod G.Živkovića14.06.2018.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-16791-ISAW-1/2018Muamer Redžović20.06.2018.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-18340-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Dom zdravlja06.07.2018.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-19459-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- lift13.07.2018.god.Donet zaključak
32ROP-NPA-18340-ISAWHA-2/2018 Grad Novi Pazar- Dom zdravlja16.07.2018.god.Donet zaključak
33ROP-NPA-20374-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- plato atl. stadion24.07.2018.god.Donet zaključak
34ROP-NPA-21385-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- saobraćajnice potes Jalija02.08.2018.god.Donet zaključak
35ROP-NPA-21382-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- fudbalski teren rekreacioni centar02.08.2018.god.Donet zaključak
36ROP-NPA-21383-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- igralište i parking Svojbor02.08.2018.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-22148-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- rekonstrukcija Kejske saobraćajnice07.08.2018.god.Donet zaključak
38ROP-NPA-22177-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- kružni tok raskrsnica kod bolnice07.08.2018.god.Donet zaključak
39ROP-NPA-25160-ISAW-1/2018Vedad Prušević03.09.2018.god.Donet zaključak
40ROP-NPA-26448-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Hercegovačka i Kragujevačka14.09.2018.god.Donet zaključak
41ROP-NPA-26449-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- plato ispred KC17.09.2018.god.Donet zaključak
42ROP-NPA-30854-ISAW-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.10.2018.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-13931-ISAW-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar07.12.2018.god.Donet zaključak
44ROP-NPA-36215-ISAW-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.12.2018.god.Donet zaključak
45ROP-NPA-36498-ISAW-1/2018ND Petrol doo Novi Pazar14.12.2018.god.Donet zaključak

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-30-ISAW-1/2016Telenor d.o.o. Beograd11.01.2017.god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-29756-ISAW-4/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.01.2017.god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-29756-ISAWHA-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar19.01.2017.god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-29732-ISAW-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.02.2017.god.Donet zaključak
5. ROP-NPA-3738-ISAW-1/2017Samir Spica01.03.2017.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-4021-ISAW-1/2017DOO LASER- INTERNACIONAL02.03.2017.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-29732-ISAW-3/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.03.2017.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-6404-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar23.03.2017.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-6405-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar23.03.2017.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-6412-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar23.03.2017.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-6413-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar23.03.2017.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-6414-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar23.03.2017.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-6415-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar23.03.2017.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-6414-ISAWHA-2/2017Grad Novi Pazar07.04.2017.god.Donet zaključak
15.ROP-NPA-11858-ISAW-1/2017DOO LASER- INTERNACIONAL12.05.2017.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-30561-ISAW-4/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.06.2017.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-17976-ISAW-1/2017Turistička organizacija Novi Pazar29.06.2017.god.Donet zaključak
18ROP-NPA-21121-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar25.07.2017.god.Donet zaključak
19ROP-NPA-22295-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar28.07.2017.god.Donet zaključak
20ROP-NPA-24440-ISAW-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.09.2017.god.Donet zaključak
21ROP-NPA-28062-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (RASKRSNICA KOD BOLNICE)21.09.2017.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-30944-ISAW-1/2017Smajil i Mirsad Asotić13.10.2017.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-31809-ISAW-1/2017Hasib Kačar18.10.2017.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-31809-ISAWHA-2/2017Hasib Kačar26.10.2017.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-32570-ISAW-1/2017Fazlija Kadrić27.10.2017.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-33718-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar01.11.2017.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-34271-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul.Zenuna Haskovića)10.11.2017.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-37766-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.12.2017.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-38047-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.12.2017.god.Donet zaključak

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-62-ISAW-1/2016Energomontaža AD25.01.2016 god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-453-ISAW-1/2016Rešad Ibrahimovć12.02.2016 god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-935-ISAW-1/2016 EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar02.03.2016 god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-2751-ISAW-1/2016Vedad Prušević21.03.2016 god.Donet zaključak
5. ROP-NPA-7416-ISAW-1/2016 Rešad Ibrahimović21.04.2016 god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-2751-ISAWHA-2/2016Vedad Prušević25.04.2016 god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-11119-ISAW-1/2016Đula Šabanović02.06.2016 god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-11621-ISAW-1/2016Ljubinko Jolović06.06.2016 god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-11119-ISAWHA-2/2016Đula Šabanović13.06.2016 god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-11621-ISAWHA-2/2016Ljubinko Jolović19.06.2016 god.Donet zaključak
11ROP-NPA-17783-ISAW-1/2016AD PUTTST "LIPA" NOVI PAZAR31.07.2016 god.Donet zaključak
12ROP-NPA-18312-ISAW-1/2016Ljubinko Jolović04.08.2016 god.Donet zaključak
13ROP-NPA-21110-ISAW-1/2016JP "Elektroprivreda Srbije"31.08.2016 god.Donet zaključak
14ROP-NPA-12066-ISAW-2/2016EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar31.08.2016 god.Donet zaključak
15ROP-NPA-17366-ISAW-2/2016EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar05.09.2016 god.Donet zaključak
16ROP-NPA-24613-ISAW-2/2016Nurija Martinović28.09.2016 god.Donet zaključak
17ROP-NPA-19884-ISAW-2/2016Telenor d.o.o14.10.2016 god.Donet zaključak
18ROP-NPA-19884-ISAWHA-3/2016Telenor d.o.o12.10.2016 god.Donet zaključak
19ROP-NPA-19884-ISAW-4/2016Telenor d.o.o01.11.2016 god.Donet zaključak
20ROP-NPA-20463-ISAW-3/2016EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar02.11.2016 god.Donet zaključak
21ROP-NPA-28887-ISAW-1/2016Ljubinko Jolović07.11.2016 god.Donet zaključak
22ROP-NPA-29345-ISAWI-1/2016EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar07.11.2016 god.Donet zaključak
23ROP-NPA-33512-ISAW-1/2016EPS distribucija Beograd doo, Ogranak Novi Pazar21.12.2016 god.Donet zaključak

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-118/15 Telekom Srbija AD Beograd 16.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-113/15 Telekom Srbija AD Beograd 18.03.2015.god. Pogledaj
3. 351-69/15 Nusret Kučević 19.03.2015.god. Pogledaj
4. 351-131/15 MZ "Trnava" 31.03.2015.god. Pogledaj
5. 351-189/15 Esad Gudžević 15.05.2015.god. Pogledaj
6. 351-216/15 "Etemović Company" d.o.o. 12.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-219/15 Grad Novi Pazar 12.06.2015.god. Pogledaj
8. 351-240/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 25.06.2015.god. Pogledaj
9. 351-243/15 Grad Novi Pazar 25.06.2015.god. Pogledaj
10. 351-252/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
11. 351-284/15 Faruk Škrijelj 30.07.2015.god. Pogledaj
12. 353-206/15 Avdija Šabaredžović 30.07.2015.god. Pogledaj
13. 351-298/15 VIP mobile punomoćnik "Kodar inženjering" 04.08.2015.god. Pogledaj
14. 351-310/15 Bekim Šahović 13.08.2015.god. Pogledaj
15. 351-311/15 Nedžib Doljanac 14.08.2015.god. Pogledaj
16. 351-341/15 KRYO GAS d.o.o 02.09.2015.god Pogledaj
17. 351-361/15 Muamer Husović 08.09.2015.god Pogledaj
18. 351-366/15 "Elektromontaža" AD 10.09.2015.god Pogledaj
19. 351-368/15 JKP "Gradska toplana" 11.09.2015.god Pogledaj
20. 351-382/15 "KryoGas" d.o.o. 28.09.2015.god Pogledaj
21. 351-401/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015. god Pogledaj
22. 351-403/15 Opšta bolnica Novi Pazar 19.10.2015 god. Pogledaj
23. 351-431/15 Šeća Crnišanin 28.10.2015 god. Pogledaj
24. 351-449/15 Dževad Aličković 16.11.2015 god. Pogledaj
25. 351-470/15 Džemail Župić 06.11.2015 god. Pogledaj
26. 351-506/15 Laser Internacional d.o.o. 28.12.2015 god. Pogledaj