Postupak izdavanja upotrebne dozvole

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-7453-IUP-2/2019Nebojša Dobrić, Slobodan Milić, Bruno Dobrić, Vladan Dobrić, Nebojša Dobrić, Iso Đondić, Avdulah Biševac09.01.2020.god.Doneto rešenje
2. ROP-NPA-40121-IUP-1/2019DOO FAEK COMPANY, TUTIN, Latif Daca, Izeta Daca, Šukrija Šabanagić, Ismail Raovac, Emir Fetahović, Aladin Fetahović, Fikrija Fetahović, Resad Fetahović, Ervin Ramusović, Enis Ramusović, Vezira Rušević, Muamer Halilović09.01.2020.god.Doneto rešenje
3. ROP-NPA-91-IUP-1/2020Bahrija Pejić12.01.2020.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-39265-IUPH-2/2020Miloš Senović28.01.2020.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-22994-IUP-7/2020Clean Energy Solutions d.o.o. Beograd-Čukarica06.02.2020.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-91-IUPH-2/2020Bahrija Pejić20.02.2020.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-4266-IUP-1/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN, LATIF DACA, IZETA DACA, ŠUKRIJA ŠABANAGIĆ, ISMAIL RAOVAC, EMIR FETAHOVIĆ, ALADIN FETAHOVIĆ, FIKRIJA FETAHOVIĆ, REŠAD FETAHOVIĆ, ERVIN RAMUSOVIĆ, ENIS RAMUSOVIĆ, VEZIRA RUŠEVIĆ, MUAMER HALILOVIĆ27.02.2020.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-22994-IUPH-8/2020ROP-NPA-22994-IUPH-8/202002.03.2020.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-36781-IUP-6/2020Grad Novi Pazar27.03.2020.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-18968-IUP-12/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN, Aladin Fetahović, Izeta Daca, Šukrija Šabanagić, Ismail Raovac, Emir Fetahović, Fikrija Fetahović, Rešad Fetahović, Ervin Ramusović, Enis Ramusović, Muamer Halilović, Vezira Rušević22.05.2020.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-36781-IUP-7/2020Grad Novi Pazar22.05.2020.god.Doneto rešenje
12.ROP-NPA-21736-IUP-1/2020Fahrudin Mujović24.08.2020.god.Izdat zaključak
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-10976-IUP-2/2018"VAŠ DOM 2014" DOO NOVI PAZAR09.01.2019.god.Izdato rešenje
2. ROP-NPA-35378-IUP-2/2018Grad Novi Pazar10.01.2019.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-12403-IUP-5/2018Nadira Hasanović10.01.2019.god.Izdat zaključak
4. ROP-NPA-12403-IUPH-6/2019Nadira Hasanović24.01.2019.god.Izdat zaključak
5. ROP-NPA-35378-IUPH-3/2019Grad Novi Pazar06.02.2019.god.Izdato rešenje
6.ROP-NPA-12403-IUP-7/2019Nadira Hasanović18.02.2019.god.Izdato rešenje
7.ROP-NPA-12327-IUP-29/2019Grad Novi Pazar07.05.2019.god.Izdato rešenje
8.ROP-NPA-12327-IUP-30/2019Grad Novi Pazar07.05.2019.god.Izdato rešenje
9.ROP-NPA-12327-IUP-31/2019Grad Novi Pazar07.05.2019.god.Izdato rešenje
10.ROP-NPA-12327-IUP-32/2019Grad Novi Pazar07.05.2019.god.Izdato rešenje
11.ROP-NPA-12316-IUP-28/2019Grad Novi Pazar07.05.2019.god.Izdato rešenje
12.ROP-NPA-12316-IUP-29/2019Grad Novi Pazar08.05.2019.god.Izdato rešenje
13.ROP-NPA-12316-IUP-30/2019Grad Novi Pazar08.05.2019.god.Izdato rešenje
14.ROP-NPA-12316-IUP-31/2019Grad Novi Pazar08.05.2019.god.Izdato rešenje
15.ROP-NPA-12316-IUP-32/2019Grad Novi Pazar08.05.2019.god.Izdato rešenje
16.ROP-NPA-9940-IUPH-2/2019Stambena zajednica Šaban Koče br. 6928.05.2019.god.Izdato rešenje
17.ROP-NPA-19453-IUP-4/2019PIGR "ELMIR" doo Novi Pazar13.06.2019.god.Izdato rešenje
18.ROP-NPA-27092-IUP-1/2019Dževad Doljanac16.09.2019.god.Izdat zaključak
19.ROP-NPA-27722-IUP-1/2019Bahrija Pejić19.09.2019.god.Izdat zaključak
20.ROP-NPA-35737-IUP-1/2019Sejfija Demić27.11.2019.god.Izdat zaključak
21.ROP-NPA-39265-IUP-1/2019Miloš Senović26.12.2019.god.Izdat zaključak

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-823-IUP-1/2018"NP INGPRO"19.01.2018.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-25690-IUP-7/2018JVP SRBIJAVODE29.01.2018.god.Doneto rešenje
3. ROP-NPA-14667-IUP-5/2018JVP SRBIJAVODE29.01.2018.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-14673-IUP-6/2018JVP SRBIJAVODE30.01.2018.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-14660-IUP-6/2018JVP SRBIJAVODE02.02.2018.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-823-IUPH-2/2018DOO " NP INGPRO"08.02.2018.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-4122-IUP-1/2018Nermin Kolašinac23.02.2018.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-4122-IUPH-2/2018Nermin Kolašinac02.02.2018.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-27305-IUP-8/2018NIS AD NOVI SAD07.06.2018.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-18291-IUP-1/2018Hazir Koca06.07.2018.god.Izdat zaključak
11.ROP-NPA-19453-IUP-1/2018PIGR "ELMIR" DOO19.07.2018.god.Izdat zaključak
12ROP-NPA-13452-IUP-2/2018MK2 CORPORATION10.10.2018.god.Izdat zaključak
13ROP-NPA-29437-IUP-1/2018Telekom Srbija ad Beograd11.10.2018.god.Izdat zaključak
14ROP-NPA-29437-IUPH-2/2018Telekom Srbija ad Beograd18.11.2018.god.Izdat zaključak

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-7974-IUP-1/2017DACIĆ PROM07.04.2017.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-21019-IUP-3/2017Asim i Redžep Šahović07.04.2017.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-9370-IUP-1/2017DACIĆ PROM13.04.2017.god.Izdat zaključak
4. ROP-NPA-9370-IUPH-2/2017DACIĆ PROM, Todorović Ljubica, Džanković Emina, Hamidović Šema, Hadžiahmetović Alma, Mavrić Binela, Kurtanović Bejhana i Mavrić Elma19.04.2017.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-19657-IUPH-1/2017Slobodan Kolašinac10.07.2017.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-17995-IUPH-2/2017Grad Novi Pazar20.04.2017.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-14660-IUP-3/2017Grad Novi Pazar21.07.2017.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-25690-IUP-4/2017Grad Novi Pazar21.07.2017.god.Izdat zaključak
9.ROP-NPA-14673-IUP-3/2017Grad Novi Pazar21.07.2017.god.Izdat zaključak
10.ROP-NPA-21118-IUP-1/2017Grad Novi Pazar21.07.2017.god.Izdat zaključak
11ROP-NPA-2774-IUP-8/2017Grad Novi Pazar20.10.2017.god.Izdat zaključak
12ROP-NPA-32089-IUP-1/2017Nermin Kolašinac24.10.2017.god.Izdat zaključak
13ROP-NPA-35051-IUP-1/2017"NP INGPRO"15.11.2017.god.Izdat zaključak
14ROP-NPA-14667-IUP-3/2017JVP SrbijaVode11.12.2017.god.Izdat zaključak
15ROP-NPA-25690-IUP-5/2017JVP SrbijaVode11.12.2017.god.Izdat zaključak
16ROP-NPA-14673-IUP-4/2017JVP SrbijaVode11.12.2017.god.Izdat zaključak
17ROP-NPA-14660-IUP-4/2017JVP SrbijaVode12.12.2017.god.Izdat zaključak

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-522/15Grad Novi Pazar08.01.2016.god Pogledaj
2. 351-523/15Grad Novi Pazar08.01.2016.god Pogledaj
3. 351-524/15Grad Novi Pazar08.01.2016.god Pogledaj
4. ROP-NPA-8842-IUP-1/2016EPS16.05.2016.godPogledaj
5. ROP-NPA-8919-IUP-1/2016Hatka Delić20.05.2016.godPogledaj
6.ROP-NPA-21019-IUP-1/2016Asim i Redžep Šahović31.08.2016.godPogledaj