Postupak izmene rešenja o građevinskoj dozvoli

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-30644-CPA-21/2020Mersala Daca, Mithad Daca, DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR08.01.2021.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-30644-CPA-24/2021Mersala Daca, Mithad Daca, DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR04.03.2021.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-27840-CPA-16/2021Preduzeće za projektovanje urbanizam i izgradnju NOVA DPI DOO Novi Pazar09.03.2021.god.Izdato rešenje
4. ROP-NPA-5408-CPA-1/2021REPUBLIKA SRBIJA-Republička direkcija za imovinu Republike Srbije09.03.2021.god.Izdat zaključak
5. ROP-NPA-5409-CPA-1/2021REPUBLIKA SRBIJA-Republička direkcija za imovinu Republike Srbije09.03.2021.god.Izdat zaključak
6.ROP-NPA-4532-CPA-3/2021Meho Mahmutovic05.04.2021.god.Izdato rešenje
7.ROP-NPA-12154-CPA-11/2021Enver Dervišhalitović, Hanefija Ragipović, Ismeta Erović, Izet Islamović, Izeta Dervišhalitović, Zibija Dervišhalitović-Šarenkapić, MAB GMBH DOO NOVI PAZAR19.04.2021.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-12154-CPIH-12/2021Enver Dervišhalitović, Hanefija Ragipović, Ismeta Erović, Izet Islamović, Izeta Dervišhalitović, Zibija Dervišhalitović-Šarenkapić, MAB GMBH DOO NOVI PAZAR28.04.2021.god.Izdato rešenje
9.ROP-NPA-27706-CPA-7/2021ALK NEKRETNINE DOO BEOGRAD-VRAČAR10.06.2021.god.Izdato rešenje
10.ROP-NPA-40446-CPA-11/2021Dragan Plavšić, Dragiša Plavšić, Ljubica Plavšić, Sunčana Šarac, Suzana Plavšić, Vesna Komatina, ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR24.06.2021.god.Izdato rešenje
11.ROP-NPA-273-CPA-20/2021Edib Gilić, Esad Gilić, Husein Avdović, Jusuf Hodžić, Memnuna Gilić, Mesud Gilić, Mirsad Gilić, Nevzat Balkan, Rifat Balkan, DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR28.06.2021.god.Izdato rešenje
12.ROP-NPA-20570-CPA-1/2021ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE12.07.2021.god.Izdato rešenje
13.ROP-NPA-20570-CPAH-2/2021ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE13.08.2021.god.Izdato rešenje
14.ROP-NPA-14058-CPA-12/2021Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar23.08.2021.god.Izdato zaključak
15.ROP-NPA-4455-CPA-26/2021Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević23.08.2021.god.Izdato zaključak
16.ROP-NPA-22665-CPA-6/2021Nermin Kolašinac06.09.2021.god.Izdato zaključak
17.ROP-NPA-30644-CPA-29/2021DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca14.09.2021.god.Izdato zaključak
18.ROP-NPA-22665-CPAH-7/2021Nermin Kolašinac15.09.2021.god.Izdato zaključak
19.
20.

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-22402-CPA-2/2020Mihrija Smajovic03.02.2020.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-9570-CPA-4/2020Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar13.02.2020.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-13138-CPIH-6/2020Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar20.02.2020.god.Izdat zaključak
4. ROP-NPA-3785-CPIH-1/2020Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar24.02.2020.god.Izdat zaključak
5. ROP-NPA-33260-CPA-10/2020TRGOVINSKO-USLUŽNO PREDUZEĆE SAFETY DOO, NOVI PAZAR, IKO COMPANY DOO NOVI PAZAR24.02.2020.god.Izdat zaključak
6.ROP-NPA-22402-CPIH-3/2020Mihrija Smajović25.02.2020.god.Izdato rešenje
7.ROP-NPA-39286-CPA-3/2020ANAMAN DOO NOVI PAZAR03.03.2020.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-39286-CPIH-4/2020ANAMAN DOO NOVI PAZAR06.03.2020.god.Izdato rešenje
9.ROP-NPA-18968-CPA-9/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN, Latif Daca, Izeta Daca, Šukrija Šabanagić, Ismail Raovac, Emir Fetahović, Aladin Fetahovic, Fikrija Fetahovic, Rešad Fetahović, Ervin Ramusović, Enis Ramusovic, Vezira Rušević, Muamer Halilović06.03.2020.god.Izdato rešenje
10.ROP-NPA-4455-CPA-25/2020Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljevi09.06.2020.god.Izdat zaključak
11.ROP-NPA-13194-CPA-1/2020Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar11.06.2020.god.Izdat zaključak
12.ROP-NPA-27840-CPA-12/2020Preduzeće za projektovanje urbanizam i izgradnju NOVA DPI DOO Novi Pazar25.06.2020.god.Izdat zaključak
13.ROP-NPA-15034-CPA-1/2020Suada Nurović30.06.2020.god.Izdat zaključak
14.ROP-NPA-5559-CPA-7/2020Ramiz Marukić28.07.2020.god.Izdat zaključak
15.ROP-NPA-5559-CPIH-8/2020Ramiz Marukić13.08.2020.god.Izdato rešenje
16.ROP-NPA-19362-CPA-3/2020REPUBLIKA SRBIJA -Republička direkcija za imovinu Republike Srbije17.08.2020.god.Izdat zaključak
17.ROP-NPA-7585-CPA-15/2020SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar18.08.2020.god.Izdat zaključak
18.ROP-NPA-40446-CPA-6/2020ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Ljubica Plavšić, Dragiša Plavšić, Dragan Plavšić, Sunčana Šarac15.09.2020.god.Izdat zaključak
19.ROP-NPA-16674-CPA-7/2020VILLAS GRADNJA DOO NOVI SAD14.10.2020.god.Izdat zaključak
20.ROP-NPA-29590-CPA-1/2020Suada Nurović19.10.2020.god.Izdato rešenje
21.ROP-NPA-30644-CPA-20/2020Mersala Daca, Mithad Daca, DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR28.10.2020.god.Izdat zaključak
22.ROP-NPA-7585-CPA-18/2020SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar03.11.2020.god.Izdato rešenje
23.ROP-NPA-32355-CPA-1/2020Grad Novi Pazar03.11.2020.god.Izdat zaključak
24.ROP-NPA-34748-CPIH-1/2020Grad Novi Pazar30.11.2020.god.Izdat zaključak

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-146-CPA-1/2019Idriz Balić11.01.2019.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-21817-CPA-3/2019Bajram Bibić22.01.2019.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-1670-CPA-1/2019Zastava Oružje AD Kragujevac05.02.2019.god.Izdat zaključak
4. ROP-NPA-24586-CPA-7/2019Grad Novi Pazar08.04.2019.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-27840-CPA-4/2019DOO "NOVA DPI"12.04.2019.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-24126-CPA-8/2019Azra Škrijelj 07.05.2019.godIzdat zaključak
7.ROP-NPA-24126-CPIH-9/2019Azra Škrijelj 15.05.2019.godDoneto rešenje
8.ROP-NPA-14950-CPA-1/2019Grad Novi Pazar04.06.2019.godDoneto rešenje
9.ROP-NPA-685-CPA-5/2019Mersada Rušović07.06.2019.godDoneto rešenje
10.ROP-NPA-18853-CPA-1/2019Grad Novi Pazar10.07.2019.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-27840-CPA-5/2019DOO "NOVA DPI"30.07.2019.godIzdat zaključak
12.ROP-NPA-12857-CPA-9/2019Nihat Dolovac15.08.2019.godIzdat zaključak
13.ROP-NPA-21817-CPA-4/2019Bajram Bibić10.08.2019.godDoneto rešenje
14.ROP-NPA-17459-CPA-5/2019Omer Tafilović10.08.2019.godIzdat zaključak
15.ROP-NPA-27840-CPA-8/2019DOO "NOVA DPI"17.10.2019.godIzdat zaključak
16.ROP-NPA-27840-CPIH-/2019DOO "NOVA DPI"05.11.2019.godDoneto rešenje
17.ROP-NPA-11932-CPA-2/2019Preduzeće za transport i špediciju “SIMEX” DOO Novi Sad13.11.2019.godDoneto rešenje

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-23036-CPA-19/2018PRODINVEST D.O.O. Novi Pazar i Halil Emrović11.01.2018 .godDoneto rešenje
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-5641-CPA-1/2017DOO Ideal-Lux Gnila Tutin17.03.2017.god.Doneto rešenje
2. ROP-NPA-12154-CPA-4/2017MAB GMBH DOO Novi Pazar31.03.2017.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-12154-CPA-5/2017MAB GMBH DOO Novi Pazar06.04.2017.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-7772-CPA-1/2017Safet i Senada Muratović06.04.2017.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-33260-CPA-5/2017Safety doo i IKO COMPANY doo16.06.2017.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-16600-CPA-1/2017Fahrudin Mujović16.06.2017.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-19360-CPA-1/2017Viši Sud u Novom Pazaru07.07.2017.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-22402-CPA-1/2017Mihrija Smajović03.08.2017.god.Izdat zaključak
9.ROP-NPA-34913-CPA-12/2017Mersad Dragulovčanin10.08.2017.god.Izdat zaključak
10.ROP-NPA-196-CPA-6/2017Nedžad Kolašinac16.08.2017.god.Izdat zaključak
11.ROP-NPA-25598-CPA-1/2017Viši sud Novi Pazar30.08.2017.god.Doneto rešenje
12ROP-NPA-196-CPA-9/2017Nedžad Kolašinac13.10.2017.god.Doneto rešenje
13ROP-NPA-35834-CPA-1/2017Nazif Balota21.11.2017.god.Doneto rešenje

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-4096-GR-1/2016IDEA LUX06.04.2016.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-5093-CPA-1/2016Nebojša Dobrić i ostali12.04.2016.god.Doneto rešenje
3. ROP-NPA-9767-CPA-1/2016IDEA LUX23.05.2016.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-22503-CPIH-2/2016Senad Salković10.10.2016.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-26630-CPIH-2/2016Bahrija Hasanović21.10.2016.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-29119-CPA-1/2016Grad Novi Pazar04.11.2016.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-30782-CPA-1/2016IDEA-LUX-GNILA24.11.2016.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-28605-CPA-3/2016Mesut Hukić24.11.2016.god.Doneto rešenje