Postupak izmene rešenja o građevinskoj dozvoli

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-146-CPA-1/2019Idriz Balić11.01.2019.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-21817-CPA-3/2019Bajram Bibić22.01.2019.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-1670-CPA-1/2019Zastava Oružje AD Kragujevac05.02.2019.god.Izdat zaključak
4. ROP-NPA-24586-CPA-7/2019Grad Novi Pazar08.04.2019.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-27840-CPA-4/2019DOO "NOVA DPI"12.04.2019.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-24126-CPA-8/2019Azra Škrijelj 07.05.2019.godIzdat zaključak
7.ROP-NPA-24126-CPIH-9/2019Azra Škrijelj 15.05.2019.godDoneto rešenje
8.ROP-NPA-14950-CPA-1/2019Grad Novi Pazar04.06.2019.godDoneto rešenje
9.ROP-NPA-685-CPA-5/2019Mersada Rušović07.06.2019.godDoneto rešenje
10.ROP-NPA-18853-CPA-1/2019Grad Novi Pazar10.07.2019.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-27840-CPA-5/2019DOO "NOVA DPI"30.07.2019.godIzdat zaključak
12.ROP-NPA-12857-CPA-9/2019Nihat Dolovac15.08.2019.godIzdat zaključak
13.ROP-NPA-21817-CPA-4/2019Bajram Bibić10.08.2019.godDoneto rešenje
14.ROP-NPA-17459-CPA-5/2019Omer Tafilović10.08.2019.godIzdat zaključak
15.ROP-NPA-27840-CPA-8/2019DOO "NOVA DPI"17.10.2019.godIzdat zaključak
16.ROP-NPA-27840-CPIH-/2019DOO "NOVA DPI"05.11.2019.godDoneto rešenje
17.ROP-NPA-11932-CPA-2/2019Preduzeće za transport i špediciju “SIMEX” DOO Novi Sad13.11.2019.godDoneto rešenje

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-23036-CPA-19/2018PRODINVEST D.O.O. Novi Pazar i Halil Emrović11.01.2018 .godDoneto rešenje
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-5641-CPA-1/2017DOO Ideal-Lux Gnila Tutin17.03.2017.god.Doneto rešenje
2. ROP-NPA-12154-CPA-4/2017MAB GMBH DOO Novi Pazar31.03.2017.god.Izdat zaključak
3. ROP-NPA-12154-CPA-5/2017MAB GMBH DOO Novi Pazar06.04.2017.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-7772-CPA-1/2017Safet i Senada Muratović06.04.2017.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-33260-CPA-5/2017Safety doo i IKO COMPANY doo16.06.2017.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-16600-CPA-1/2017Fahrudin Mujović16.06.2017.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-19360-CPA-1/2017Viši Sud u Novom Pazaru07.07.2017.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-22402-CPA-1/2017Mihrija Smajović03.08.2017.god.Izdat zaključak
9.ROP-NPA-34913-CPA-12/2017Mersad Dragulovčanin10.08.2017.god.Izdat zaključak
10.ROP-NPA-196-CPA-6/2017Nedžad Kolašinac16.08.2017.god.Izdat zaključak
11.ROP-NPA-25598-CPA-1/2017Viši sud Novi Pazar30.08.2017.god.Doneto rešenje
12ROP-NPA-196-CPA-9/2017Nedžad Kolašinac13.10.2017.god.Doneto rešenje
13ROP-NPA-35834-CPA-1/2017Nazif Balota21.11.2017.god.Doneto rešenje

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-4096-GR-1/2016IDEA LUX06.04.2016.god.Izdat zaključak
2. ROP-NPA-5093-CPA-1/2016Nebojša Dobrić i ostali12.04.2016.god.Doneto rešenje
3. ROP-NPA-9767-CPA-1/2016IDEA LUX23.05.2016.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-22503-CPIH-2/2016Senad Salković10.10.2016.god.Doneto rešenje
5. ROP-NPA-26630-CPIH-2/2016Bahrija Hasanović21.10.2016.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-29119-CPA-1/2016Grad Novi Pazar04.11.2016.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-30782-CPA-1/2016IDEA-LUX-GNILA24.11.2016.god.Izdat zaključak
8.ROP-NPA-28605-CPA-3/2016Mesut Hukić24.11.2016.god.Doneto rešenje