Obaveza prijave radova

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-24305-WA-15/2021Danaba Duštinac i Dževad Škrijelj11.01.2021.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-14058-WA-6/2021Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar03.02.2021.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-38284-WA-2/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.02.2021.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-37777-WA-11/2021HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR25.02.2021.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-40446-WA-8/2021Dragan Plavšić, Dragiša Plavšić, Ljubica Plavšić, Sunčana Šarac, Suzana Plavšić, Vesna Komatina, ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR05.03.2021.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-22402-WA-5/2021Mihrija Smajović23.03.2021.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-11983-WA-3/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar25.03.2021.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-5822-WA-2/2021Lidija Čolović30.03.2021.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-8418-WA-15/2021ASA INVEST DOO NOVI PAZAR01.04.2021.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-8418-WA-17/2021DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar13.04.2021.god.Prijava Radova
11.ROP-NPA-27230-WA-5/2021Omer Kačar22.04.2021.god.Prijava Radova
12.ROP-NPA-30251-WA-10/2021Nermin Gicić10.05.2021.god.Prijava Radova
13.ROP-NPA-12202-WA-4/2021Esma Ahmetović13.05.2021.god.Prijava Radova
14.ROP-NPA-38842-WA-6/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.05.2021.god.Prijava Radova
15.ROP-NPA-35913-WA-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.05.2021.god.Prijava Radova
16.ROP-NPA-20064-WA-9/2021DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA25.05.2021.god.Prijava Radova
17.ROP-NPA-23501-WA-4/2021Jonuz Demirović26.05.2021.god.Prijava Radova
18.ROP-NPA-3359-WA-5/2021Fadil Društinac27.05.2021.god.Prijava Radova
19.ROP-NPA-38335-WA-7/2021Šajin Suljković02.06.2021.god.Prijava Radova
20.ROP-NPA-35835-WA-6/2021Rifat Ejupović03.06.2021.god.Prijava Radova
21.ROP-NPA-35146-WA-6/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar04.06.2021.god.Prijava Radova
22.ROP-NPA-38460-WA-5/2021Sabahudin Hadžikić04.06.2021.god.Prijava Radova
23.ROP-NPA-638-WA-7/2021Dejvis Begović, Elvis Sali14.06.2021.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-35914-WA-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.06.2021.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-14946-WA-4/2021Aida Smailović, Džemail Smailović30.06.2021.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-19672-LOC-1/2021Aida Smailović, Džemail Smailović01.07.2021.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-14777-WA-7/2021Edin Beganović07.07.2021.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-8450-WA-4/2021Sabina Abdagić09.07.2021.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-4311-WA-4/2021DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR19.07.2021.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-273-WA-23/2021Edib Gilić, Esad Gilić, Husein Avdović, Jusuf Hodžić, Memnuna Gilić, Mesud Gilić, Nevzat Balkan, Rifat Balkan, Mirsad Gilić19.07.2021.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-35863-WA-4/2021EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.07.2021.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-10072-WA-8/2021Sead Krlić17.08.2021.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-40446-WA-12/2021Dragan Plavšić, Dragiša Plavšić, Ljubica Plavšić, Sunčana Šarac, Suzana Plavšić, Vesna Komatina, ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR23.08.2021.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-13879-WA-16/2021Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR25.08.2021.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-11117-WA-5/2021Privredno Društvo za građevinarstvo trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O. Novi Pazar14.09.2021.god.Prijava Radova

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-120-WA-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.01.2020.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-26942-WA-5/2020Selmo Numanović10.01.2020.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-31906-WA-6/2020LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA22.01.2020.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-20259-WA-3/2020Hamid Kačapor28.01.2020.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-32591-WA-5/2020Smajo Amčović29.01.2020.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-28524-WA-6/2020Muharem i Fatima Hamidović 05.01.2020.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-17089-WA-11/2020Grad Novi Pazar05.01.2020.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-16611-WA-7/2020Elmas Koničanin10.01.2020.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-34371-WA-5/2020Nuro Đerekarac14.01.2020.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-29939-WA-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.01.2020.god.Prijava Radova
11.ROP-NPA-22603-WA-5/2020Feriz Kovačević12.03.2020.god.Prijava Radova
12.ROP-NPA-33596-WA-10/2020Srđan Milanović25.03.2020.god.Prijava Radova
13.ROP-NPA-39286-WA-6/2020ANAMAN DOO NOVI PAZAR30.03.2020.god.Prijava Radova
14.ROP-NPA-4666-WA-4/2020Emro Arifović30.03.2020.god.Prijava Radova
15.ROP-NPA-5654-WA-2/2020Senadin i Mejra Plojović23.04.2020.god.Prijava Radova
16.ROP-NPA-31906-WA-10/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.04.2020.god.Prijava Radova
17.ROP-NPA-18968-WA-11/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN, Latif Daca, Izeta Daca, Šukrija Šabanagić, Ismail Raovac, Emir Fetahović, Aladin Fetahović, Fikrija Fetahović, Rešad Fetahović, Ervin Ramusović, Enis Ramusović, Vezira Rušević, Muamer Halilović07.05.2020.god.Prijava Radova
18.ROP-NPA-35254-WA-5/2020Refik Balić14.05.2020.god.Prijava Radova
19.ROP-NPA-6170-WA-2/2020Nihad Zahirović14.05.2020.god.Prijava Radova
20.ROP-NPA-34952-WA-6/2020Šeko Grišević18.05.2020.god.Prijava Radova
21.ROP-NPA-5543-WA-4/2020Azra Islamović19.05.2020.god.Prijava Radova
22.ROP-NPA-5553-WA-5/2020Salen Džidić19.05.2020.god.Prijava Radova
23.ROP-NPA-5607-WA-3/2020Jusuf Jašarević19.05.2020.god.Prijava Radova
24.ROP-NPA-2469-WA-3/2020Muratka Grisevic20.05.2020.god.Prijava Radova
25.ROP-NPA-10339-WA-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar22.05.2020.god.Prijava Radova
26.ROP-NPA-12757-WA-1/2020RADIŠA JOVANOVIĆ04.06.2020.god.Prijava Radova
27.ROP-NPA-5791-WA-3/2020Ifeta Pljakić05.06.2020.god.Prijava Radova
28.ROP-NPA-13126-WA-1/2020Avdulah Smailović08.06.2020.god.Prijava Radova
29.ROP-NPA-31870-WA-6/2020DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar19.06.2020.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-22665-WA-4/2020Nermin Kolašinac23.06.2020.god.Prijava Radova
31.ROP-NPA-14501-WA-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.06.2020.god.Prijava Radova
32.ROP-NPA-67-WA-4/2020Ismet Hasanović16.07.2020.god.Prijava Radova
33.ROP-NPA-5325-WA-3/2020DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SEA, NOVI PAZAR23.07.2020.god.Prijava Radova
34.ROP-NPA-7563-WA-5/2020Borko Vulović24.07.2020.god.Prijava Radova
35.ROP-NPA-5528-WA-4/2020Alija Zulji06.08.2020.god.Prijava Radova
36.ROP-NPA-26260-WA-9/2020Hatidža Bećković19.08.2020.god.Prijava Radova
37.ROP-NPA-5559-WA-9/2020Ramiz Marukić24.08.2020.god.Prijava Radova
38.ROP-NPA-5548-WA-7/2020Refik Boljetini26.08.2020.god.Prijava Radova
39.ROP-NPA-5614-WA-7/2020Fatmir Mavrić26.08.2020.god.Prijava Radova
40.ROP-NPA-14137-WA-7/2020Vasvija Kahrović01.09.2020.god.Prijava Radova
41.ROP-NPA-896-WA-6/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.09.2020.god.Prijava Radova
42.ROP-NPA-4779-WA-8/2020PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR08.09.2020.god.Prijava Radova
43.ROP-NPA-895-WA-6/2020Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar29.09.2020.god.Prijava Radova
44.ROP-NPA-21095-WA-5/2020Ramadan Redžepi09.10.2020.god.Prijava Radova
45.ROP-NPA-7550-WA-5/2020IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR16.10.2020.god.Prijava Radova
46.ROP-NPA-29801-WA-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar16.10.2020.god.Prijava Radova
47.ROP-NPA-28715-WA-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar19.10.2020.god.Prijava Radova
48.ROP-NPA-9045-WA-10/2020Muhamed Memić04.11.2020.god.Prijava Radova
49.ROP-NPA-33581-WA-14/2020HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR06.11.2020.god.Prijava Radova
50.ROP-NPA-29590-WA-2/2020Suada Nurović13.11.2020.god.Prijava Radova
51.ROP-NPA-6688-WA-15/2020DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IKO COMPANY NOVI PAZAR16.11.2020.god.Prijava Radova
52.ROP-NPA-27276-WA-3/2020Emir,Hajruša,Rahima,Faruk i Daut Đondić,Nurović,Kačapor,Kačapor i Kačapor17.11.2020.god.Prijava Radova
53.ROP-NPA-35549-WA-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar02.12.2020.god.Prijava Radova
54.ROP-NPA-40003-WA-5/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.12.2020.god.Prijava Radova
55.ROP-NPA-11340-WA-5/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.12.2020.god.Prijava Radova
56.ROP-NPA-22351-WA-6/2020Nedžad Ugljanin11.12.2020.god.Prijava Radova

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-19261-WA-3/2019Refik Dragolovčanin16.01.2019.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-33174-WA-5/2019AD "LIPA" PUTTST NOVI PAZAR24.01.2019.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-37417-WA-2/2019TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar08.02.2019.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-23432-WA-4/2019Selim Ujkanović06.03.2019.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-40446-WA-4/2019Modernstaninvest, Vesna Komatina i drugi14.03.2019.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-33873-WA-5/2019Nusret Dolovac26.03.2019.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-3508-ISAWHA-3/2019Grad Novi Pazar26.03.2019.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-31390-WA-7/2019Mirsad Đerekarac27.03.2019.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-7038-WA-3/2019Aleksandar Milošević27.03.2019.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-4142-WA-3/2019Dacić Prom doo01.04.2019.god.Prijava Radova
11.ROP-NPA-21070-WA-6/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar02.04.2019.god.Prijava Radova
12.ROP-NPA-20908-WA-3/2019Mesud Islamović22.04.2019.god.Prijava Radova
13.ROP-NPA-12995-WA-8/2019Fahrudin Arslanović22.04.2019.god.Prijava Radova
14.ROP-NPA-3136-WA-4/2019Azra Škrijelj 09.05.2019.god.Prijava Radova
15.ROP-NPA-26480-WA-3/2019Grad Novi Pazar13.05.2019.god.Prijava Radova
16.ROP-NPA-5285-WA-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.05.2019.god.Prijava Radova
17.ROP-NPA-14914-WA-4/2019Gimnazija Novi Pazar29.05.2019.god.Prijava Radova
18.ROP-NPA-14960-WA-1/2019Ranka Sekulić06.06.2019.god.Prijava Radova
19.ROP-NPA-1054-WA-8/2019ASA INVEST doo, Izet, Ismail, Iso, Safet Mulić i Ćazim Avdović13.06.2019.god.Prijava Radova
20.ROP-NPA-2429-WA-8/2019Grad Novi Pazar14.06.2019.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-33327-WA-5/2019Rahman Eminović18.06.2019.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-15873-WA-2/2019Ibrahim Kijevčanin18.06.2019.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-5331-WA-5/2019Atif Gudžević i Alida Reč21.06.2019.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-9557-WA-4/2019Sabahudin Džanković08.07.2019.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-18790-WA-3/2019Hajro Ćatović17.07.2019.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-10117-WA-6/2019Džemail Jusufović17.07.2019.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-29658-WA-3/2019Udruženje poljoprivrednika "Agro-Deževa"17.07.2019.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-18791-WA-3/2019Hasim Ćatović18.07.2019.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-6496-WA-6/2019Rahim Fehratović19.07.2019.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-273-WA-12/2019DONMEZ INŠAAT DOO, Gilić Edib, Gilić Esad, Gilić Memnuna, Gilić Mesud, Gilić Mirsad, Hodžić Jusuf, Avdović Husein, Balkan Nevzeta i Balkan Rifata25.07.2019.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-36498-WA-9/2019"ND PETROL 2000" d.o.o. Novi Pazar31.07.2019.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-27840-WA-7/2019NOVA DPI09.08.2019.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-335-WA-5/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.08.2019.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-17459-WA-4/2019Omer Tafilović20.08.2019.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-5011-WA-5/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.08.2019.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-4353-WA-3/2019Ramo Emrović13.09.2019.god.Prijava Radova
37ROP-NPA-35972-WA-7/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.09.2019.god.Prijava Radova
38ROP-NPA-14950-WA-2/2019Grad Novi Pazar19.09.2019.god.Prijava Radova
39ROP-NPA-18467-WA-3/2019Hazbija Čalaković03.10.2019.god.Prijava Radova
40ROP-NPA-14510-WA-3/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.10.2019.god.Prijava Radova
41ROP-NPA-9503-WA-4/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.10.2019.god.Prijava Radova
42ROP-NPA-9502-WA-4/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.10.2019.god.Prijava Radova
43ROP-NPA-7957-WA-7/2019Mahit Rebronja15.10.2019.god.Prijava Radova
44ROP-NPA-21503-WA-5/2019Tahir Tutić22.10.2019.god.Prijava Radova
45ROP-NPA-16927-WA-3/2019Benjamin Balić25.10.2019.god.Prijava Radova
46ROP-NPA-21817-WA-6/2019Bajram Bibić28.10.2019.god.Prijava Radova
47ROP-NPA-6526-WA-6/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.10.2019.god.Prijava Radova
48ROP-NPA-13073-WA-4/2019DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR04.11.2019.god.Prijava Radova
49ROP-NPA-21955-WA-3/2019MUZEJ RAS06.11.2019.god.Prijava Radova
50ROP-NPA-38005-WA-7/2019GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar13.11.2019.god.Prijava Radova
51ROP-NPA-2525-WA-4/2019IKAN 2013 DOO Novi Pazar06.12.2019.god.Prijava Radova
52ROP-NPA-23291-WA-5/2019Zineta Hasanović23.12.2019.god.Prijava Radova
53ROP-NPA-23974-WA-5/2019Nazif Dragolovčanin26.12.2019.god.Prijava Radova
54ROP-NPA-34515-WA-3/2019Opetator distributivnog sistema EPs Distribucija d.o.o. Beograd31.12.2019.god.Prijava Radova

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-23036-WA-18/2018"PRODINVEST" D.O.O.05.01.2018.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-40412-WA-1/2017MODERNSTAN INVEST doo05.01.2018.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-37766-WA-3/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.01.2018.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-5605-WA-2/2018"IKAN 2013" doo Novi Pazar09.03.2018.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-10376-WA-2/2018„TELENOR” d.o.o. Beograd14.03.2018.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-6173-WA-1/2018Sabahudin, Sanel i Safet Karišik14.03.2018.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-19884-WA-6/2018„TELENOR” d.o.o. Beograd14.03.2018.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-7555-WA-1/2018Hazbo Zuković28.03.2018.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-23136-WA-4/2018Rešad Đerekarac04.04.2018.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-32906-WA-3/2018Izet Greslović04.04.2018.god.Prijava Radova
11.ROP-NPA-8499-WA-1/2018Daut Bahtijarević04.04.2018.god.Prijava Radova
12.ROP-NPA-8459-WA-1/2018Nusret Redžović05.04.2018.god.Prijava Radova
13.ROP-NPA-8614-WA-1/2018Daut Bahtijarević10.04.2018.god.Prijava Radova
14.ROP-NPA-31361-WA-10/2018Hanefija Hajdarević17.04.2018.god.Prijava Radova
15.ROP-NPA-30644-WA-10/2018DONMEZ INŠAAT, Mithat i Mersala Daca04.05.2018.god.Prijava Radova
16.ROP-NPA-38047-WA-4/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.05.2018.god.Prijava Radova
17ROP-NPA-34631-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.05.2018.god.Prijava Radova
18.ROP-NPA-825-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2018.god.Prijava Radova
19.ROP-NPA-38053-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2018.god.Prijava Radova
20ROP-NPA-12735-WA-1/2018Delić izgradnja d.o.o16.05.2018.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-38756-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.05.2018.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-23966-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar21.05.2018.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-4744-WA-4/2018Fuad Mujović22.05.2018.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-12327-WA-13/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-12316-WA-12/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-14861-WA-1/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-12316-WA-11/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-12316-WA-13/2018Grad Novi Pazar05.06.2018.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-12327-WA-12/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-12327-WA-11/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-12327-WA-10/2018Grad Novi Pazar05.06.2018.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-33775-WA-5/2018Islamska zajednica u Srbiji14.06.2018.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-17215-WA-1/2018MILORD GRADNJA D.O.O.22.06.2018.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-38556-WA-5/2018Hamid Tataragić26.06.2018.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-16791-WA-3/2018Muamer Redžović09.07.2018.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-19173-WA-1/2018Bećir bećiri10.07.2018.god.Prijava Radova
37ROP-NPA-29153-WA-6/2018Grad Novi Pazar11.07.2018.god.Prijava Radova
38ROP-NPA-20459-WA-1/2018Sadik Habibović19.07.2018.god.Prijava Radova
39ROP-NPA-20789-WA-1/2018Nagib Mahmutović24.07.2018.god.Prijava Radova
40ROP-NPA-21100-WA-2/2018Rifat Hukić27.07.2018.god.Prijava Radova
41ROP-NPA-7585-WA-12/2018Suljović GP Gradnja DOO08.08.2018.god.Prijava Radova
42ROP-NPA-22366-WA-2/2018Hasib Gegić09.08.2018.god.Prijava Radova
43ROP-NPA-23085-WA-1/2018Nasuf Caković i Nurten Albayrak14.08.2018.god.Prijava Radova
44ROP-NPA-18465-WA-3/2018Refik Demić14.08.2018.god.Prijava Radova
45ROP-NPA-16141-WA-5/2018Hakija Smailagić20.08.2018.god.Prijava Radova
46ROP-NPA-21843-WA-9/2018Izet Zukorlić29.08.2018.god.Prijava Radova
47ROP-NPA-24972-WA-1/2018‘‘TRGO KEMO GROUP’’ d.o.o. Novi Pazar31.08.2018.god.Prijava Radova
48ROP-NPA-13207-WA-2/2018Grad Novi Pazar31.08.2018.god.Prijava Radova
49ROP-NPA-22177-WA-4/2018Grad Novi Pazar12.09.2018.god.Prijava Radova
50ROP-NPA-27185-WA-1/2018Pemba Omerović18.09.2018.god.Prijava Radova
51ROP-NPA-27143-WA-1/2018Nermina Cama18.09.2018.god.Prijava Radova
52ROP-NPA-10284-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
53ROP-NPA-10409-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
54ROP-NPA-10272-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
55ROP-NPA-10242-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
56ROP-NPA-27405-WA-1/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
57ROP-NPA-4969-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
58ROP-NPA-10269-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
59ROP-NPA-10270-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
60ROP-NPA-11227-WA-3/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
61ROP-NPA-10239-WA-2/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
62ROP-NPA-10244-WA-3/2018Grad Novi Pazar20.09.2018.god.Prijava Radova
63ROP-NPA-24126-WA-5/2018Azra Škrijelj25.09.2018.god.Prijava Radova
64ROP-NPA-21496-WA-4/2018Mejra Bajramlić02.10.2018.god.Prijava Radova
65ROP-NPA-25426-WA-2/2018Sabahudin Peci03.10.2018.god.Prijava Radova
66ROP-NPA-16221-WA-5/2018Almir Bejdoni12.10.2018.god.Prijava Radova
67ROP-NPA-30702-WA-1/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković17.10.2018.god.Prijava Radova
68ROP-NPA-12857-WA-5/2018Nihat Dolovac25.10.2018.god.Prijava Radova
69ROP-NPA-36781-WA-5/2018Grad Novi Pazar07.11.2018.god.Prijava Radova
70ROP-NPA-30854-WA-3/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar16.11.2018.god.Prijava Radova
71ROP-NPA-33803-WA-1/2018Ismail Hoćanin19.11.2018.god.Prijava Radova
72ROP-NPA-23707-WA-5/2018Mirzeta Zukorlić21.11.2018.god.Prijava Radova
73ROP-NPA-25160-WA-5/2018Vedad Prušević23.11.2018.god.Prijava Radova
74ROP-NPA-25445-WA-4/2018Nedžmedin Gašanin27.11.2018.god.Prijava Radova
75ROP-NPA-35380-WA-1/2018Clear Energy Solution d.o.o.28.11.2018.god.Prijava Radova
76ROP-NPA-5409-WA-4/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.11.2018.god.Prijava Radova
77ROP-NPA-16141-WA-9/2018Hakija Smailagić18.12.2018.god.Prijava Radova
78ROP-NPA-20106-WA-3/2018Imer Hamidović24.12.2018.god.Prijava Radova

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-189-WA-2/2017Mesud Hukić12.01.2017.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-24731-WA-6/2017Ismail Trtovac28.02.2017.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-28245-WA-6/2017Zaim Suljković28.02.2017.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-5094-WA-1/2017Nedžat Numanović08.03.2017.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-6315-WA-2/2017Šain Suljković21.03.2017.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-13215-WA-8/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.03.2017.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-4416-WA-3/2017Zakira Sellmaier24.03.2017.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-7764-WA-1/2017Ljubinko Jolović30.03.2017.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-28024-WA-6/2017Senat Latifović06.04.2017.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-32118-WA-5/2017Senad Brahić14.04.2017.god.Prijava Radova
11ROP-NPA-10196-WA-1/2017Munevera Ličina19.04.2017.god.Prijava Radova
12ROP-NPA-9767-WA-5/2017DOO "IDea-Lux Gnila" Tutin19.04.2017.god.Prijava Radova
13ROP-NPA-28973-WA-4/2017Muamer Ramičević24.04.2017.god.Prijava Radova
14ROP-NPA-10242-WA-1/2017Nermin Kolašinac24.04.2017.god.Prijava Radova
15ROP-NPA-1819-WA-3/2017Grad Novi Pazar28.04.2017.god.Prijava Radova
16ROP-NPA-196-WA-5/2017Nedžad Kolašinac28.04.2017.god.Prijava Radova
17ROP-NPA-12154-WA-7/2017Enver Dervišhalitović i ostali28.04.2017.god.Prijava Radova
18ROP-NPA-27098-WA-5/2017Salko Mumdžić09.05.2017.god.Prijava Radova
19ROP-NPA-34913-WA-10/2017Mersad Dragolovčanin09.05.2017.god.Prijava Radova
20ROP-NPA-12726-WA-1/2017Safet Muratović12.05.2017.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-11379-WA-3/2017Faris i Haris Aljković29.05.2017.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-11371-WA-3/2017Nevzeta Mavrić29.05.2017.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-14807-WA-1/2017Faruk Deljević29.05.2017.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-15020-WA-1/2017Mehmed Slezović30.05.2017.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-2774-WA-3/2017Grad Novi Pazar31.05.2017.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-7539-WA-4/2017Elvira Hodžović07.06.2017.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-16791-WA-1/2017Zumreta Šehović i Frank Janssen13.06.2017.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-16791-WA-1/2017Halil Šabanović13.06.2017.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-16928-WA-1/2017Grad Novi Pazar16.06.2017.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-18175-WA-1/2017MK GROUP 2014 d.o.o.23.06.2017.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-18393-WA-1/2017SAFETY d.o.o. Novi Pazar28.06.2017.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-18145-WA-2/2017Ćazim Šipčanin05.07.2017.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-19601-WA-1/2017Bahtijar Zejnelović07.07.2017.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-600-WA-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.07.2017.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-20797-WA-1/2017Grad Novi Pazar17.07.2017.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-13415-WA-4/2017Hasiba Nuhović25.07.2017.god.Prijava Radova
37ROP-NPA-16905-WA-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.07.2017.god.Prijava Radova
38ROP-NPA-11098-WA-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar03.08.2017.god.Prijava Radova
39ROP-NPA-22182-WA-2/2017Hasan Redžović09.08.2017.god.Prijava Radova
40ROP-NPA-23875-WA-1/2017Sead Mekić10.08.2017.god.Prijava Radova
41ROP-NPA-27305-WA-6/2017NIS ad Novi Sad10.08.2017.god.Prijava Radova
42ROP-NPA-24179-WA-1/2017Sulejman Badić14.08.2017.god.Prijava Radova
43ROP-NPA-12115-WA-9/2017Ismet Spahić14.08.2017.god.Prijava Radova
44ROP-NPA-25510-WA-1/2017Ertan arapović23.08.2017.god.Prijava Radova
45ROP-NPA-14891-WA-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.08.2017.god.Prijava Radova
46ROP-NPA-20761-WA-4/2017Grad Novi Pazar25.08.2017.god.Prijava Radova
47ROP-NPA-29732-WA-6/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.08.2017.god.Prijava Radova
48ROP-NPA-26204-WA-1/2017Džafer Numanović30.08.2017.god.Prijava Radova
49ROP-NPA-26510-WA-1/2017"Đulović Ru-Com" d.o.o. Novi Pazar04.09.2017.god.Prijava Radova
50ROP-NPA-26468-WA-1/2017Bajram Bibić05.09.2017.god.Prijava Radova
51ROP-NPA-27240-WA-1/2017Đula Šabotić12.09.2017.god.Prijava Radova
52ROP-NPA-27716-WA-1/2017Ljubinko Jolović12.09.2017.god.Prijava Radova
53ROP-NPA-5364-WA-12/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet Ćosović27.09.2017.god.Prijava Radova
54ROP-NPA-15123-WA-7/2017Dženan Hoćanin02.10.2017.god.Prijava Radova
55ROP-NPA-30287-WA-1/2017Šefika Hodžić04.10.2017.god.Prijava Radova
56ROP-NPA-30970-WA-1/2017Rami Nasrallah09.10.2017.god.Prijava Radova
57ROP-NPA-31362-WA-1/2017Mirsad Ljajić12.10.2017.god.Prijava Radova
58ROP-NPA-31767-WA-1/2017"IKO COMPANY DOO NOVI PAZAR"16.10.2017.god.Prijava Radova
59ROP-NPA-13545-WA-5/2017Zaim Dupljak20.10.2017.god.Prijava Radova
60ROP-NPA-196-WA-11/2017Nedžat Kolašinac10.11.2017.god.Prijava Radova
61ROP-NPA-30868-WA-6/2017Milenko Nikolić16.11.2017.god.Prijava Radova
62ROP-NPA-37688-WA-1/2017Bilmer Numanović06.12.2017.god.Prijava Radova
63ROP-NPA-38827-WA-1/2017N&S INVEST DOO Novi Pazar15.12.2017.god.Prijava Radova

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-1578-WA-1/2016Meaz Ujkanović07.03.2016.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-1996-WA-1/2016Grad Novi Pazar11.03.2016.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-62-WA-3/2016Telekom Srbija AD14.03.2016.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-2473-WA-1/2016Mehdija Šonić14.03.2016.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-4826-WA-1/2016DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR08.04.2016.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-4851-WA-2/2016Ahmedin Plojović28.04.2016.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-7453-WA-1/2016Nebojša Dobrić28.04.2016.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-9570-WA-2/2016MK GROUP 2014 d.o.o.06.06.2016.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-12293-WA-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.06.2016.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-13485-WA-1/2016Hajrija Škrijelj21.06.2016.god.Prijava Radova
11ROP-NPA-14386-WA-1/2016Bahrija Hasanović30.06.2016.god.Prijava Radova
12ROP-NPA-17078-WA-12016Edin Hadžinumanović22.07.2016.god.Prijava Radova
13ROP-NPA-17111-WA-1/2016Muamer Hasanović22.07.2016.god.Prijava Radova
14ROP-NPA-17809-WA-1/2016Zumreta Šehović27.07.2016.god.Prijava Radova
15ROP-NPA-13662-WA-4/2016Mirsad Gudžević28.07.2016.god.Prijava Radova
16ROP-NPA-18198-WA-1/2016Grad Novi Pazar29.07.2016.god.Prijava Radova
17ROP-NPA-18198-WA-1/2016Grad Novi Pazar01.08.2016.god.Prijava Radova
18ROP-NPA-10340-WA-7/2016Feko Feković19.08.2016.god.Prijava Radova
19ROP-NPA-18968-WA-4/2016Faek Company06.09.2016.god.Prijava Radova
20ROP-NPA-22593-WA-1/2016Ikan 2013 doo09.09.2016.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-23430-WA-1/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-14460-WA-2/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-14463-WA-2/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-14467-WA-2/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-23461-WA-3/2016Velibor Milosavljević06.10.2016.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-22754-WA-4/2016Binasa Huseinović07.10.2016.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-27195-WA-1/2016Bahrija Pejić17.10.2016.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-27241-WA-1/2016Ismail Madžović18.10.2016.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-12184-WA-5/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.10.2016.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-13219-WA-4/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.10.2016.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-27242-WA-2/2016Elvis i Mersiha Spahović04.11.2016.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-13604-WA-5/2016Redžep, Denis i Emir Ćorović04.11.2016.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-29119-WA-3/2016Grad Novi Pazar18.11.2016.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-31506-WA-1/2016Murat Muratović24.11.2016.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-29345-WA-32016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.11.2016.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-32155-WA-1/2016Humanitarna organizacija "ILM"30.11.2016.god.Prijava Radova