Obaveza prijave radova

2024

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-35250-WA-5/2024 Šefko Nicević 10.01.2024.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-7927-WA-8/2024 Elektrodistibucija Srbije d.o.o. Beograd 16.01.2024.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-6576-WA-17/2024 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 16.01.2024.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-35020-WA-12/2024 Grad Novi Pazar 23.01.2024.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-28616-WA-4/2024 JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 24.01.2024.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-28618-WA-4/2024 JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 24.01.2024.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-28619-WA-4/2024 JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 24.01.2024.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-37992-CPI-13/2024 Hidajet Plojović 30.01.2024.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-41947-WA-7/2024 Elektrodistibucija Srbije d.o.o. Beograd 30.01.2024.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-40158-WA-5/2024 Elektrodistibucija Srbije d.o.o. Beograd 06.02.2024.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-21523-WA-8/2024 DEKA INVEST DP DOO NOVI PAZAR 12.02.2024.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-14064-WA-14/2024 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 12.02.2024.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-1204-WA-13/2024 Faris Bulić 14.02.2024.god. Prijava Radova
14 ROP-NPA-6667-WA-12/2024 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 19.02.2024.god. Prijava Radova
15 ROP-NPA-1819-WA-12/2024 Grad Novi Pazar 27.02.2024.god. Prijava Radova
16 ROP-NPA-3334-WA-6/2024 Grad Novi Pazar 27.02.2024.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-34482-WA-6/2024 Privredno Društvo za građevinarstvo trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O. Novi Pazar 29.02.2024.god. Prijava Radova
18 ROP-NPA-22581-WA-6/2024 Almira Tiganj 05.02.2024.god. Prijava Radova
19 ROP-NPA-30410-WA-10/2024 PRIVREDNO DRUŠTVO TRIPLE INVEST DOO NOVI PAZAR 05.02.2024.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-3835-WA-4/2024 Elektrodistibucija Srbije d.o.o. Beograd 06.03.2024.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-3935-WA-10/2024 DecoHome DOO NOVI PAZAR 11.03.2024.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-110-WA-9/2024 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 18.03.2024.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-8825-WA-6/2024 Mabera Birdjozlić 21.03.2024.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-30615-WA-11/2024 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 25.03.2024.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-141-WA-8/2024 Faik Župljanin 28.03.2024.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-9350-WA-27/2024 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 09.04.2024.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-10619-WA-16/2024 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 18.04.2024.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2023

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-16921-WA-7/2023 Ismet Čepeljac 17.01.2023.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-5980-WA-11/2023 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.01.2023.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-34175-WA-3/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 27.01.2023.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-19025-WA-7/2023 Ferid Ibrović 31.01.2023.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-16313-WA-3/2023 Grad Novi Pazar 23.02.2023.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-2811-WA-3/2023 Grad Novi Pazar 23.02.2023.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-46834-WA-10/2023 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 28.02.2023.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-38794-WA-7/2023 Sabrija Ahmatović 03.03.2023.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-2301-WA-5/2023 Adem Alić 08.03.2023.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-6336-WA-8/2023 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 08.03.2023.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-37485-WA-5/2023 Zito Coković 14.03.2023.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-14064-WA-9/2023 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 20.03.2023.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-30855-WA-8/2023 Republika Srbije 20.03.2023.god. Prijava Radova
14. ROP-NPA-45665-WA-5/2023 Republika Srbije 21.03.2023.god. Prijava Radova
15. ROP-NPA-18154-WA-8/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 21.03.2023.god. Prijava Radova
16 ROP-NPA-16035-WA-9/2023 Muhamed Ziljkić 22.03.2023.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-32019-WA-5/2023 Rifat Bajramović 22.03.2023.god. Prijava Radova
18 ROP-NPA-45494-WA-3/2023 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 23.03.2023.god. Prijava Radova
19 ROP-NPA-35254-WA-13/2023 Refik Balić 23.03.2023.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-40032-WA-2/2023 Aladin Lotinac 27.03.2023.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-2323-WA-10/2023 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 29.03.2023.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-39875-WA-4/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 29.03.2023.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-38863-WA-6/2023 MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA 29.03.2023.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-2525-WA-15/2023 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 03.04.2023.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-25498-WA-7/2023 Radoica Lončarević 03.04.2023.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-13288-WA-8/2023 TRGOVINSKO DRUŠTVO EUROTEST DOO NOVI PAZAR 10.04.2023.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-7550-WA-17/2023 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 11.04.2023.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-32210-WA-6/2023 Džafer Bećović 11.04.2023.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-19676-WA-5/2023 Besim Adilović 13.04.2023.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-24761-WA-5/2023 Ismail Šabanović 13.04.2023.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-5701-WA-3/2023 Sead Maljevac 24.04.2023.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-29248-WA-4/2023 Šefćeta,Bilsena,Belma,Anes,Anesa Nicević,Zekanović,Hadžibulić,Nicević,Nicević-Nuhović 03.05.2023.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-7613-WA-6/2023 Grad Novi Pazar 05.05.2023.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-5786-WA-4/2023 Adela i Sead Škrijelj 09.05.2023.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-40446-WA-22/2023 Dragan Plavšić, Dragiša Plavšić, Ljubica Plavšić, Sunčana Šarac, Suzana Plavšić, Vesna Komatina, ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR 12.05.2023.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-15999-WA-3/2023 Asim Zejnelović 19.05.2023.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-2992-WA-5/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 24.05.2023.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-190-WA-7/2023 Kaso Medović 24.05.2023.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-9392-WA-10/2023 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 26.05.2023.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-5562-WA-12/2023 Nusret Selek 29.05.2023.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-10421-WA-5/2023 Emir Omerović 29.05.2023.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-45297-WA-6/2023 Grad Novi Pazar 30.05.2023.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-39543-WA-7/2023 Semir Zoranić 06.06.2023.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-21320-WA-5/2023 Mersada Demić 08.06.2023.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-9350-WA-16/2023 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 08.06.2023.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-4353-WA-13/2023 Ramo Emrović 14.06.2023.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-14946-WA-10/2023 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 16.06.2023.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-3098-WA-7/2023 Rifat i Vasvija Murić 16.06.2023.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-16043-WA-11/2023 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR 16.06.2023.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-44523-WA-13/2023 Grad Novi Pazar 19.06.2023.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-43413-WA-13/2023 Bisera Agušević 20.06.2023.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-9003-WA-4/2023 Faik Mekić 26.06.2023.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-21147-WA-10/2023 Elida i Enes Melić 27.06.2023.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-8418-WA-34/2023 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 03.07.2023.god. Prijava Radova
55 ROP-NPA-40033-WA-6/2023 MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA 04.07.2023.god. Prijava Radova
56 ROP-NPA-6023-WA-6/2023 Sinan Plojović 04.07.2023.god. Prijava Radova
57 ROP-NPA-33581-WA-35/2023 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 04.07.2023.god. Prijava Radova
58 ROP-NPA-3935-WA-6/2023 DecoHome DOO NOVI PAZAR 12.07.2023.god. Prijava Radova
59 ROP-NPA-34464-WA-5/2023 Mersad Pepić 19.07.2023.god. Prijava Radova
60 ROP-NPA-1600-WA-15/2023 ROP-NPA-1600-WA-15/2023 20.07.2023.god. Prijava Radova
61 ROP-NPA-11232-WA-4/2023 Zoran Drobnjak 24.07.2023.god. Prijava Radova
62 ROP-NPA-24144-WA-8/2023 Grad Novi Pazar 25.07.2023.god. Prijava Radova
63 ROP-NPA-17318-WA-4/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 27.07.2023.god. Prijava Radova
64 ROP-NPA-371-WA-3/2023 Senad Osmanović 03.08.2023.god. Prijava Radova
65 ROP-NPA-19398-WA-8/2023 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 03.08.2023.god. Prijava Radova
66 ROP-NPA-45186-WA-9/2023 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 08.08.2023.god. Prijava Radova
67 ROP-NPA-15923-WA-25/2023 Rami Nasrallah 09.08.2023.god. Prijava Radova
68 ROP-NPA-9392-WA-13/2023 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 31.08.2023.god. Prijava Radova
69 ROP-NPA-10252-WA-21/2023 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 01.09.2023.god. Prijava Radova
70 ROP-NPA-10619-WA-11/2023 M-BAS INVEST DOO NOVI PAZAR 20.09.2023.god. Prijava Radova
71 ROP-NPA-10692-WA-6/2023 Admir Škrijelj 21.09.2023.god. Prijava Radova
72 ROP-NPA-39005-WA-4/2023 Senad Bronja 25.09.2023.god. Prijava Radova
73 ROP-NPA-35987-WA-9/2023 Sead Muminović 26.09.2023.god. Prijava Radova
74 ROP-NPA-28576-WA-4/2023 Enisa Zukorlić 28.09.2023.god. Prijava Radova
75 ROP-NPA-8418-WA-39/2023 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.10.2023.god. Prijava Radova
76 ROP-NPA-28708-WA-4/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 27.10.2023.god. Prijava Radova
77 ROP-NPA-16547-WA-5/2023 Zumreta Rahić 02.11.2023.god. Prijava Radova
78 ROP-NPA-14101-WA-8/2023 Besim Suljović 03.11.2023.god. Prijava Radova
79 ROP-NPA-14475-WA-7/2023 Izet, Mirzet i Mersudin Dervisević 06.11.2023.god. Prijava Radova
80 ROP-NPA-3509-WA-9/2023 Muamer Mašović 09.11.2023.god. Prijava Radova
81 ROP-NPA-11793-WA-6/2023 Dženana i Sead Hasanović 14.11.2023.god. Prijava Radova
82 ROP-NPA-30410-WA-5/2023 PRIVREDNO DRUŠTVO TRIPLE INVEST DOO NOVI PAZAR 14.11.2023.god. Prijava Radova
83 ROP-NPA-16337-WA-6/2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Novi Pazar 21.11.2023.god. Prijava Radova
84 ROP-NPA-13236-WA-10/2023 EMF BUILDING GROUP DOO NOVI PAZAR 04.12.2023.god. Prijava Radova
85 ROP-NPA-26259-WA-5/2023 Vojin Popović ND društvo sa ograničenom odgovornošću, Novi Pazar 07.12.2023.god. Prijava Radova
86 ROP-NPA-24996-WA-12/2023 DEAK INVEST GRADNJA DOO NOVI PAZAR 11.12.2023.god. Prijava Radova
87 ROP-NPA-20769-WA-10/2023 Mirzeta Grišević 14.12.2023.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2022

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-20064-WA-17/2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 14.01.2021.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-25744-WA-12/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 31.01.2021.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-46367-WA-6/2022 Grad Novi Pazar 22.02.2021.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-46369-WA-6/2022 Grad Novi Pazar 22.02.2021.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-19692-WA-5/2022 Esad Avdović 23.02.2021.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-8418-WA-24/2022 DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar 24.02.2021.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-36820-WA-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 24.02.2021.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-35246-WA-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 10.03.2021.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-38681-WA-6/2022 Nedžad Džanković 25.03.2021.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-24223-WA-5/2022 Šefko Nurović 31.04.2021.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-32699-WA-10/2022 FRIGO IRIS DOO Novi Pazar 31.03.2021.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-16787-WA-6/2022 Safet Ašćerić 31.03.2021.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-34015-WA-7/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 06.04.2021.god. Prijava Radova
14. ROP-NPA-32634-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2021.god. Prijava Radova
15. ROP-NPA-27373-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2021.god. Prijava Radova
16. ROP-NPA-27367-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2021.god. Prijava Radova
17. ROP-NPA-32644-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2021.god. Prijava Radova
18. ROP-NPA-31541-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2021.god. Prijava Radova
19. ROP-NPA-31539-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 19.04.2021.god. Prijava Radova
20. ROP-NPA-31543-WA-2/2022 Grad Novi Pazar 20.04.2021.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-36523-WA-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 26.04.2021.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-36523-WA-3/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 26.04.2021.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-7585-WA-23/2022 SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar 28.04.2021.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-15875-WA-12/2022 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 17.05.2021.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-38737-LOCA-7/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 19.05.2021.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-39156-WA-4/2022 Adis Durović 23.05.2021.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-10252-WA-15/2022 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 01.06.2021.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-17382-WA-9/2022 Taip Mustafić 01.06.2021.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-1600-WA-4/2022 Grad Novi Pazar 02.06.2021.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-45186-WA-7/2022 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 03.06.2021.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-12185-WA-10/2022 Munir Koca 03.06.2021.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-46856-WA-9/2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAMBI COLORS DOO NOVI PAZAR 14.06.2021.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-12149-WA-4/2022 RUBIN INSAAT DOO NOVI PAZAR 16.06.2021.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-13288-WA-4/2022 TRGOVINSKO DRUŠTVO EUROTEST DOO NOVI PAZAR 23.06.2021.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-29617-WA-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 28.06.2021.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-10609-WA-5/2022 Senad Paljević 28.06.2021.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-4971-WA-4/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 28.06.2021.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-3887-WA-13/2022 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 29.06.2021.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-17457-WA-5/2022 Grad Novi Pazar 06.07.2021.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-22665-WA-18/2022 Nermin Kolašinac 27.07.2021.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-11506-WA-6/2022 BANIC MASTER GROUP DOO NOVI PAZAR 04.08.2021.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-701-WA-8/2022 Grad Novi Pazar 05.08.2021.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-10332-WA-5/2022 Milan Milosavljević 10.08.2021.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-4142-WA-13/2022 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR 10.08.2021.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-12374-WA-7/2022 Adnan Lukač, Kemal Lukač, Mirsad Lukač 15.08.2021.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-3660-WA-6/2022 EMAAR&AMKO INVEST DOO NOVI PAZAR 16.08.2021.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-34371-WA-14/2022 Nuro Đerekarac 16.08.2021.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-1600-WA-8/2022 Grad Novi Pazar 17.08.2021.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-38737-WA-15/2022 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 29.08.2021.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-46367-WA-12/2022 Grad Novi Pazar 29.08.2021.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-46369-WA-12/2022 Grad Novi Pazar 29.08.2021.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-38681-WA-14/2022 Nedžad Džanković 01.09.2021.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-38681-WA-15/2022 Nedžad Džanković 01.09.2021.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-39286-WA-14/2022 ANAMAN DOO NOVI PAZAR 01.09.2021.god. Prijava Radova
55 ROP-NPA-22380-WA-7/2022 Rešad Drndar, Samra Drndar 01.09.2021.god. Prijava Radova
56 ROP-NPA-6336-WA-5/2022 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 06.09.2021.god. Prijava Radova
57 ROP-NPA-19186-WA-4/2022 Grad Novi Pazar 07.09.2021.god. Prijava Radova
58 ROP-NPA-18353-WA-5/2022 Đorđe Mijatović 09.09.2021.god. Prijava Radova
59 ROP-NPA-46856-WA-12/2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAMBI COLORS DOO NOVI PAZAR 13.09.2021.god. Prijava Radova
60 ROP-NPA-23193-WA-3/2022 Esmeralda Poturak 13.09.2021.god. Prijava Radova
61 ROP-NPA-22070-WA-5/2022 Tahir Mavrić 16.09.2021.god. Prijava Radova
62 ROP-NPA-1054-WA-20/2022 Ćazim Avdović, Ismail Mulić, Iso Mulić, Izet Mulić, ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 20.09.2021.god. Prijava Radova
63 ROP-NPA-11445-WA-6/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 22.09.2021.god. Prijava Radova
64 ROP-NPA-16043-WA-7/2022 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR 29.09.2021.god. Prijava Radova
65 ROP-NPA-27343-WA-3/2022 Hajriz Kovačanin 03.10.2021.god. Prijava Radova
66 ROP-NPA-30415-WA-8/2022 Abdulah Smailović, Adnan Vučelj, Alma Yunis, Amela Šarukić, Amer Ćorović, Merfaz Kurtanović, Mithat Šarukić, Vojislav Janković, Zurifa Pulić 03.10.2021.god. Prijava Radova
67 ROP-NPA-22295-WA-5/2022 Dzevad Dautović 05.10.2021.god. Prijava Radova
68 ROP-NPA-43413-WA-6/2022 Bisera Agušević 07.10.2021.god. Prijava Radova
69 ROP-NPA-15085-WA-5/2022 Iljaz Turković 07.10.2021.god. Prijava Radova
70 ROP-NPA-19072-WA-6/2022 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 11.10.2021.god. Prijava Radova
71 ROP-NPA-22429-WA-17/2022 Albin Pejić 12.10.2021.god. Prijava Radova
72 ROP-NPA-32553-WA-4/2022 Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija 12.10.2021.god. Prijava Radova
73 ROP-NPA-22317-WA-4/2022 Elvir Biševac 14.10.2021.god. Prijava Radova
74 ROP-NPA-12149-WA-6/2022 RUBIN INSAAT DOO NOVI PAZAR 18.10.2021.god. Prijava Radova
75 ROP-NPA-12656-WA-5/2022 Džemail Hadžimujović 18.10.2021.god. Prijava Radova
76 ROP-NPA-10202-WA-9/2022 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 24.10.2021.god. Prijava Radova
77 ROP-NPA-13750-WA-9/2022 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 28.10.2021.god. Prijava Radova
78 ROP-NPA-12374-WA-14/2022 ANAMAN DOO NOVI PAZAR 04.11.2021.god. Prijava Radova
79 ROP-NPA-13663-WA-5/2022 Samera Škrijelj 15.11.2021.god. Prijava Radova
80 ROP-NPA-31245-WA-4/2022 Mirsad Tutić 17.11.2021.god. Prijava Radova
81 ROP-NPA-36530-WA-8/2022 Mirsad Nezović 29.11.2021.god. Prijava Radova
82 ROP-NPA-37777-WA-18/2022 HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR 29.11.2021.god. Prijava Radova
83 ROP-NPA-5724-WA-11/2022 Elida Melić, Enes Melić 30.11.2021.god. Prijava Radova
84 ROP-NPA-44523-WA-6/2022 Grad Novi Pazar 01.12.2021.god. Prijava Radova
85 ROP-NPA-3168-WA-9/2022 Rodoljub i Zorica Čukanović 02.12.2021.god. Prijava Radova
86 ROP-NPA-25566-WA-10/2022 Grad Novi Pazar 02.12.2021.god. Prijava Radova
Grad Novi Pazar 14.12.2021.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-24305-WA-15/2021 Danaba Duštinac i Dževad Škrijelj 11.01.2021.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-14058-WA-6/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 03.02.2021.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-38284-WA-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.02.2021.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-37777-WA-11/2021 HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR 25.02.2021.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-40446-WA-8/2021 Dragan Plavšić, Dragiša Plavšić, Ljubica Plavšić, Sunčana Šarac, Suzana Plavšić, Vesna Komatina, ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR 05.03.2021.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-22402-WA-5/2021 Mihrija Smajović 23.03.2021.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-11983-WA-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.03.2021.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-5822-WA-2/2021 Lidija Čolović 30.03.2021.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-8418-WA-15/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 01.04.2021.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-8418-WA-17/2021 DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar 13.04.2021.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-27230-WA-5/2021 Omer Kačar 22.04.2021.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-30251-WA-10/2021 Nermin Gicić 10.05.2021.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-12202-WA-4/2021 Esma Ahmetović 13.05.2021.god. Prijava Radova
14. ROP-NPA-38842-WA-6/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.05.2021.god. Prijava Radova
15. ROP-NPA-35913-WA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.05.2021.god. Prijava Radova
16. ROP-NPA-20064-WA-9/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 25.05.2021.god. Prijava Radova
17. ROP-NPA-23501-WA-4/2021 Jonuz Demirović 26.05.2021.god. Prijava Radova
18. ROP-NPA-3359-WA-5/2021 Fadil Društinac 27.05.2021.god. Prijava Radova
19. ROP-NPA-38335-WA-7/2021 Šajin Suljković 02.06.2021.god. Prijava Radova
20. ROP-NPA-35835-WA-6/2021 Rifat Ejupović 03.06.2021.god. Prijava Radova
21. ROP-NPA-35146-WA-6/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.06.2021.god. Prijava Radova
22. ROP-NPA-38460-WA-5/2021 Sabahudin Hadžikić 04.06.2021.god. Prijava Radova
23. ROP-NPA-638-WA-7/2021 Dejvis Begović, Elvis Sali 14.06.2021.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-35914-WA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.06.2021.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-14946-WA-4/2021 Aida Smailović, Džemail Smailović 30.06.2021.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-19672-LOC-1/2021 Aida Smailović, Džemail Smailović 01.07.2021.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-14777-WA-7/2021 Edin Beganović 07.07.2021.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-8450-WA-4/2021 Sabina Abdagić 09.07.2021.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-4311-WA-4/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR 19.07.2021.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-273-WA-23/2021 Edib Gilić, Esad Gilić, Husein Avdović, Jusuf Hodžić, Memnuna Gilić, Mesud Gilić, Nevzat Balkan, Rifat Balkan, Mirsad Gilić 19.07.2021.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-35863-WA-4/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.07.2021.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-10072-WA-8/2021 Sead Krlić 17.08.2021.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-40446-WA-12/2021 Dragan Plavšić, Dragiša Plavšić, Ljubica Plavšić, Sunčana Šarac, Suzana Plavšić, Vesna Komatina, ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR 23.08.2021.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-13879-WA-16/2021 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 25.08.2021.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-11117-WA-5/2021 Privredno Društvo za građevinarstvo trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O. Novi Pazar 14.09.2021.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-22665-WA-9/2021 Nermin Kolašinac 24.09.2021.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-27706-WA-8/2021 ALK NEKRETNINE DOO BEOGRAD-VRAČAR 01.10.2021.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-3646-WA-5/2021 MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI MUFTIJSKO SANDŽAČKO 04.10.2021.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-22145-WA-4/2021 Azra Gegić, Hasib Gegić 11.10.2021.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-13837-WA-5/2021 Hasib Ljajić 14.10.2021.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-36562-WA-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.10.2021.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-40467-WA-7/2021 Elvad Demirović 22.10.2021.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-20271-WA-5/2021 Ensar Bajramlić, Ertan Bajramlić, Esad Bajramlić 25.10.2021.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-24802-WA-5/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.11.2021.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-24908-WA-7/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.11.2021.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-25482-WA-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.11.2021.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-9649-WA-4/2021 PRIVREDNO DRUŠTVO CITY POINT 007 D.O.O. Novi Pazar 03.11.2021.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-22429-WA-8/2021 Albin Pejić 09.11.2021.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-39072-WA-10/2021 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 16.11.2021.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-21925-WA-7/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.11.2021.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-5980-WA-9/2021 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 24.11.2021.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-3887-WA-11/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 24.11.2021.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-27592-WA-4/2021 Elvir Reč 01.12.2021.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-14058-WA-15/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 01.12.2021.god. Prijava Radova
55 ROP-NPA-4455-WA-29/2021 Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević 15.12.2021.god. Prijava Radova
56 ROP-NPA-34371-WA-8/2021 Nuro Đerekarac 15.12.2021.god. Prijava Radova
57 ROP-NPA-40617-WA-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.12.2021.god. Prijava Radova
58 ROP-NPA-1819-WA-5/2021 Grad Novi Pazar 30.12.2021.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-120-WA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.01.2020.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-26942-WA-5/2020 Selmo Numanović 10.01.2020.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-31906-WA-6/2020 LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA 22.01.2020.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-20259-WA-3/2020 Hamid Kačapor 28.01.2020.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-32591-WA-5/2020 Smajo Amčović 29.01.2020.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-28524-WA-6/2020 Muharem i Fatima Hamidović 05.01.2020.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-17089-WA-11/2020 Grad Novi Pazar 05.01.2020.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-16611-WA-7/2020 Elmas Koničanin 10.01.2020.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-34371-WA-5/2020 Nuro Đerekarac 14.01.2020.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-29939-WA-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.01.2020.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-22603-WA-5/2020 Feriz Kovačević 12.03.2020.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-33596-WA-10/2020 Srđan Milanović 25.03.2020.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-39286-WA-6/2020 ANAMAN DOO NOVI PAZAR 30.03.2020.god. Prijava Radova
14. ROP-NPA-4666-WA-4/2020 Emro Arifović 30.03.2020.god. Prijava Radova
15. ROP-NPA-5654-WA-2/2020 Senadin i Mejra Plojović 23.04.2020.god. Prijava Radova
16. ROP-NPA-31906-WA-10/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.04.2020.god. Prijava Radova
17. ROP-NPA-18968-WA-11/2020 DOO FAEK COMPANY, TUTIN, Latif Daca, Izeta Daca, Šukrija Šabanagić, Ismail Raovac, Emir Fetahović, Aladin Fetahović, Fikrija Fetahović, Rešad Fetahović, Ervin Ramusović, Enis Ramusović, Vezira Rušević, Muamer Halilović 07.05.2020.god. Prijava Radova
18. ROP-NPA-35254-WA-5/2020 Refik Balić 14.05.2020.god. Prijava Radova
19. ROP-NPA-6170-WA-2/2020 Nihad Zahirović 14.05.2020.god. Prijava Radova
20. ROP-NPA-34952-WA-6/2020 Šeko Grišević 18.05.2020.god. Prijava Radova
21. ROP-NPA-5543-WA-4/2020 Azra Islamović 19.05.2020.god. Prijava Radova
22. ROP-NPA-5553-WA-5/2020 Salen Džidić 19.05.2020.god. Prijava Radova
23. ROP-NPA-5607-WA-3/2020 Jusuf Jašarević 19.05.2020.god. Prijava Radova
24. ROP-NPA-2469-WA-3/2020 Muratka Grisevic 20.05.2020.god. Prijava Radova
25. ROP-NPA-10339-WA-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 22.05.2020.god. Prijava Radova
26. ROP-NPA-12757-WA-1/2020 RADIŠA JOVANOVIĆ 04.06.2020.god. Prijava Radova
27. ROP-NPA-5791-WA-3/2020 Ifeta Pljakić 05.06.2020.god. Prijava Radova
28. ROP-NPA-13126-WA-1/2020 Avdulah Smailović 08.06.2020.god. Prijava Radova
29. ROP-NPA-31870-WA-6/2020 DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar 19.06.2020.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-22665-WA-4/2020 Nermin Kolašinac 23.06.2020.god. Prijava Radova
31. ROP-NPA-14501-WA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.06.2020.god. Prijava Radova
32. ROP-NPA-67-WA-4/2020 Ismet Hasanović 16.07.2020.god. Prijava Radova
33. ROP-NPA-5325-WA-3/2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SEA, NOVI PAZAR 23.07.2020.god. Prijava Radova
34. ROP-NPA-7563-WA-5/2020 Borko Vulović 24.07.2020.god. Prijava Radova
35. ROP-NPA-5528-WA-4/2020 Alija Zulji 06.08.2020.god. Prijava Radova
36. ROP-NPA-26260-WA-9/2020 Hatidža Bećković 19.08.2020.god. Prijava Radova
37. ROP-NPA-5559-WA-9/2020 Ramiz Marukić 24.08.2020.god. Prijava Radova
38. ROP-NPA-5548-WA-7/2020 Refik Boljetini 26.08.2020.god. Prijava Radova
39. ROP-NPA-5614-WA-7/2020 Fatmir Mavrić 26.08.2020.god. Prijava Radova
40. ROP-NPA-14137-WA-7/2020 Vasvija Kahrović 01.09.2020.god. Prijava Radova
41. ROP-NPA-896-WA-6/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.09.2020.god. Prijava Radova
42. ROP-NPA-4779-WA-8/2020 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 08.09.2020.god. Prijava Radova
43. ROP-NPA-895-WA-6/2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 29.09.2020.god. Prijava Radova
44. ROP-NPA-21095-WA-5/2020 Ramadan Redžepi 09.10.2020.god. Prijava Radova
45. ROP-NPA-7550-WA-5/2020 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 16.10.2020.god. Prijava Radova
46. ROP-NPA-29801-WA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.10.2020.god. Prijava Radova
47. ROP-NPA-28715-WA-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.10.2020.god. Prijava Radova
48. ROP-NPA-9045-WA-10/2020 Muhamed Memić 04.11.2020.god. Prijava Radova
49. ROP-NPA-33581-WA-14/2020 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 06.11.2020.god. Prijava Radova
50. ROP-NPA-29590-WA-2/2020 Suada Nurović 13.11.2020.god. Prijava Radova
51. ROP-NPA-6688-WA-15/2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IKO COMPANY NOVI PAZAR 16.11.2020.god. Prijava Radova
52. ROP-NPA-27276-WA-3/2020 Emir,Hajruša,Rahima,Faruk i Daut Đondić,Nurović,Kačapor,Kačapor i Kačapor 17.11.2020.god. Prijava Radova
53. ROP-NPA-35549-WA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.12.2020.god. Prijava Radova
54. ROP-NPA-40003-WA-5/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.12.2020.god. Prijava Radova
55. ROP-NPA-11340-WA-5/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.12.2020.god. Prijava Radova
56. ROP-NPA-22351-WA-6/2020 Nedžad Ugljanin 11.12.2020.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-19261-WA-3/2019 Refik Dragolovčanin 16.01.2019.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-33174-WA-5/2019 AD "LIPA" PUTTST NOVI PAZAR 24.01.2019.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-37417-WA-2/2019 TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 08.02.2019.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-23432-WA-4/2019 Selim Ujkanović 06.03.2019.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-40446-WA-4/2019 Modernstaninvest, Vesna Komatina i drugi 14.03.2019.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-33873-WA-5/2019 Nusret Dolovac 26.03.2019.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-3508-ISAWHA-3/2019 Grad Novi Pazar 26.03.2019.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-31390-WA-7/2019 Mirsad Đerekarac 27.03.2019.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-7038-WA-3/2019 Aleksandar Milošević 27.03.2019.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-4142-WA-3/2019 Dacić Prom doo 01.04.2019.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-21070-WA-6/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.04.2019.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-20908-WA-3/2019 Mesud Islamović 22.04.2019.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-12995-WA-8/2019 Fahrudin Arslanović 22.04.2019.god. Prijava Radova
14. ROP-NPA-3136-WA-4/2019 Azra Škrijelj 09.05.2019.god. Prijava Radova
15. ROP-NPA-26480-WA-3/2019 Grad Novi Pazar 13.05.2019.god. Prijava Radova
16. ROP-NPA-5285-WA-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.05.2019.god. Prijava Radova
17. ROP-NPA-14914-WA-4/2019 Gimnazija Novi Pazar 29.05.2019.god. Prijava Radova
18. ROP-NPA-14960-WA-1/2019 Ranka Sekulić 06.06.2019.god. Prijava Radova
19. ROP-NPA-1054-WA-8/2019 ASA INVEST doo, Izet, Ismail, Iso, Safet Mulić i Ćazim Avdović 13.06.2019.god. Prijava Radova
20. ROP-NPA-2429-WA-8/2019 Grad Novi Pazar 14.06.2019.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-33327-WA-5/2019 Rahman Eminović 18.06.2019.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-15873-WA-2/2019 Ibrahim Kijevčanin 18.06.2019.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-5331-WA-5/2019 Atif Gudžević i Alida Reč 21.06.2019.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-9557-WA-4/2019 Sabahudin Džanković 08.07.2019.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-18790-WA-3/2019 Hajro Ćatović 17.07.2019.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-10117-WA-6/2019 Džemail Jusufović 17.07.2019.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-29658-WA-3/2019 Udruženje poljoprivrednika "Agro-Deževa" 17.07.2019.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-18791-WA-3/2019 Hasim Ćatović 18.07.2019.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-6496-WA-6/2019 Rahim Fehratović 19.07.2019.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-273-WA-12/2019 DONMEZ INŠAAT DOO, Gilić Edib, Gilić Esad, Gilić Memnuna, Gilić Mesud, Gilić Mirsad, Hodžić Jusuf, Avdović Husein, Balkan Nevzeta i Balkan Rifata 25.07.2019.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-36498-WA-9/2019 "ND PETROL 2000" d.o.o. Novi Pazar 31.07.2019.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-27840-WA-7/2019 NOVA DPI 09.08.2019.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-335-WA-5/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.08.2019.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-17459-WA-4/2019 Omer Tafilović 20.08.2019.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-5011-WA-5/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.08.2019.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-4353-WA-3/2019 Ramo Emrović 13.09.2019.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-35972-WA-7/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.09.2019.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-14950-WA-2/2019 Grad Novi Pazar 19.09.2019.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-18467-WA-3/2019 Hazbija Čalaković 03.10.2019.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-14510-WA-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.10.2019.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-9503-WA-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.10.2019.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-9502-WA-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.10.2019.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-7957-WA-7/2019 Mahit Rebronja 15.10.2019.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-21503-WA-5/2019 Tahir Tutić 22.10.2019.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-16927-WA-3/2019 Benjamin Balić 25.10.2019.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-21817-WA-6/2019 Bajram Bibić 28.10.2019.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-6526-WA-6/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.10.2019.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-13073-WA-4/2019 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 04.11.2019.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-21955-WA-3/2019 MUZEJ RAS 06.11.2019.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-38005-WA-7/2019 GREEN ENERGY HADŽIĆ DOO Novi Pazar 13.11.2019.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-2525-WA-4/2019 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 06.12.2019.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-23291-WA-5/2019 Zineta Hasanović 23.12.2019.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-23974-WA-5/2019 Nazif Dragolovčanin 26.12.2019.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-34515-WA-3/2019 Opetator distributivnog sistema EPs Distribucija d.o.o. Beograd 31.12.2019.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-23036-WA-18/2018 "PRODINVEST" D.O.O. 05.01.2018.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-40412-WA-1/2017 MODERNSTAN INVEST doo 05.01.2018.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-37766-WA-3/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.01.2018.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-5605-WA-2/2018 "IKAN 2013" doo Novi Pazar 09.03.2018.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-10376-WA-2/2018 „TELENOR” d.o.o. Beograd 14.03.2018.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-6173-WA-1/2018 Sabahudin, Sanel i Safet Karišik 14.03.2018.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-19884-WA-6/2018 „TELENOR” d.o.o. Beograd 14.03.2018.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-7555-WA-1/2018 Hazbo Zuković 28.03.2018.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-23136-WA-4/2018 Rešad Đerekarac 04.04.2018.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-32906-WA-3/2018 Izet Greslović 04.04.2018.god. Prijava Radova
11. ROP-NPA-8499-WA-1/2018 Daut Bahtijarević 04.04.2018.god. Prijava Radova
12. ROP-NPA-8459-WA-1/2018 Nusret Redžović 05.04.2018.god. Prijava Radova
13. ROP-NPA-8614-WA-1/2018 Daut Bahtijarević 10.04.2018.god. Prijava Radova
14. ROP-NPA-31361-WA-10/2018 Hanefija Hajdarević 17.04.2018.god. Prijava Radova
15. ROP-NPA-30644-WA-10/2018 DONMEZ INŠAAT, Mithat i Mersala Daca 04.05.2018.god. Prijava Radova
16. ROP-NPA-38047-WA-4/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.05.2018.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-34631-WA-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.05.2018.god. Prijava Radova
18. ROP-NPA-825-WA-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2018.god. Prijava Radova
19. ROP-NPA-38053-WA-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2018.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-12735-WA-1/2018 Delić izgradnja d.o.o 16.05.2018.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-38756-WA-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.05.2018.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-23966-WA-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 21.05.2018.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-4744-WA-4/2018 Fuad Mujović 22.05.2018.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-12327-WA-13/2018 Grad Novi Pazar 04.06.2018.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-12316-WA-12/2018 Grad Novi Pazar 04.06.2018.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-14861-WA-1/2018 Grad Novi Pazar 04.06.2018.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-12316-WA-11/2018 Grad Novi Pazar 04.06.2018.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-12316-WA-13/2018 Grad Novi Pazar 05.06.2018.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-12327-WA-12/2018 Grad Novi Pazar 04.06.2018.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-12327-WA-11/2018 Grad Novi Pazar 04.06.2018.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-12327-WA-10/2018 Grad Novi Pazar 05.06.2018.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-33775-WA-5/2018 Islamska zajednica u Srbiji 14.06.2018.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-17215-WA-1/2018 MILORD GRADNJA D.O.O. 22.06.2018.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-38556-WA-5/2018 Hamid Tataragić 26.06.2018.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-16791-WA-3/2018 Muamer Redžović 09.07.2018.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-19173-WA-1/2018 Bećir bećiri 10.07.2018.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-29153-WA-6/2018 Grad Novi Pazar 11.07.2018.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-20459-WA-1/2018 Sadik Habibović 19.07.2018.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-20789-WA-1/2018 Nagib Mahmutović 24.07.2018.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-21100-WA-2/2018 Rifat Hukić 27.07.2018.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-7585-WA-12/2018 Suljović GP Gradnja DOO 08.08.2018.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-22366-WA-2/2018 Hasib Gegić 09.08.2018.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-23085-WA-1/2018 Nasuf Caković i Nurten Albayrak 14.08.2018.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-18465-WA-3/2018 Refik Demić 14.08.2018.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-16141-WA-5/2018 Hakija Smailagić 20.08.2018.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-21843-WA-9/2018 Izet Zukorlić 29.08.2018.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-24972-WA-1/2018 ‘‘TRGO KEMO GROUP’’ d.o.o. Novi Pazar 31.08.2018.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-13207-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 31.08.2018.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-22177-WA-4/2018 Grad Novi Pazar 12.09.2018.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-27185-WA-1/2018 Pemba Omerović 18.09.2018.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-27143-WA-1/2018 Nermina Cama 18.09.2018.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-10284-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-10409-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-10272-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
55 ROP-NPA-10242-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
56 ROP-NPA-27405-WA-1/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
57 ROP-NPA-4969-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
58 ROP-NPA-10269-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
59 ROP-NPA-10270-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
60 ROP-NPA-11227-WA-3/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
61 ROP-NPA-10239-WA-2/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
62 ROP-NPA-10244-WA-3/2018 Grad Novi Pazar 20.09.2018.god. Prijava Radova
63 ROP-NPA-24126-WA-5/2018 Azra Škrijelj 25.09.2018.god. Prijava Radova
64 ROP-NPA-21496-WA-4/2018 Mejra Bajramlić 02.10.2018.god. Prijava Radova
65 ROP-NPA-25426-WA-2/2018 Sabahudin Peci 03.10.2018.god. Prijava Radova
66 ROP-NPA-16221-WA-5/2018 Almir Bejdoni 12.10.2018.god. Prijava Radova
67 ROP-NPA-30702-WA-1/2018 MAB GMBH DOO i Biko Suljković 17.10.2018.god. Prijava Radova
68 ROP-NPA-12857-WA-5/2018 Nihat Dolovac 25.10.2018.god. Prijava Radova
69 ROP-NPA-36781-WA-5/2018 Grad Novi Pazar 07.11.2018.god. Prijava Radova
70 ROP-NPA-30854-WA-3/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.11.2018.god. Prijava Radova
71 ROP-NPA-33803-WA-1/2018 Ismail Hoćanin 19.11.2018.god. Prijava Radova
72 ROP-NPA-23707-WA-5/2018 Mirzeta Zukorlić 21.11.2018.god. Prijava Radova
73 ROP-NPA-25160-WA-5/2018 Vedad Prušević 23.11.2018.god. Prijava Radova
74 ROP-NPA-25445-WA-4/2018 Nedžmedin Gašanin 27.11.2018.god. Prijava Radova
75 ROP-NPA-35380-WA-1/2018 Clear Energy Solution d.o.o. 28.11.2018.god. Prijava Radova
76 ROP-NPA-5409-WA-4/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.11.2018.god. Prijava Radova
77 ROP-NPA-16141-WA-9/2018 Hakija Smailagić 18.12.2018.god. Prijava Radova
78 ROP-NPA-20106-WA-3/2018 Imer Hamidović 24.12.2018.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-189-WA-2/2017 Mesud Hukić 12.01.2017.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-24731-WA-6/2017 Ismail Trtovac 28.02.2017.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-28245-WA-6/2017 Zaim Suljković 28.02.2017.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-5094-WA-1/2017 Nedžat Numanović 08.03.2017.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-6315-WA-2/2017 Šain Suljković 21.03.2017.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-13215-WA-8/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.03.2017.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-4416-WA-3/2017 Zakira Sellmaier 24.03.2017.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-7764-WA-1/2017 Ljubinko Jolović 30.03.2017.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-28024-WA-6/2017 Senat Latifović 06.04.2017.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-32118-WA-5/2017 Senad Brahić 14.04.2017.god. Prijava Radova
11 ROP-NPA-10196-WA-1/2017 Munevera Ličina 19.04.2017.god. Prijava Radova
12 ROP-NPA-9767-WA-5/2017 DOO "IDea-Lux Gnila" Tutin 19.04.2017.god. Prijava Radova
13 ROP-NPA-28973-WA-4/2017 Muamer Ramičević 24.04.2017.god. Prijava Radova
14 ROP-NPA-10242-WA-1/2017 Nermin Kolašinac 24.04.2017.god. Prijava Radova
15 ROP-NPA-1819-WA-3/2017 Grad Novi Pazar 28.04.2017.god. Prijava Radova
16 ROP-NPA-196-WA-5/2017 Nedžad Kolašinac 28.04.2017.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-12154-WA-7/2017 Enver Dervišhalitović i ostali 28.04.2017.god. Prijava Radova
18 ROP-NPA-27098-WA-5/2017 Salko Mumdžić 09.05.2017.god. Prijava Radova
19 ROP-NPA-34913-WA-10/2017 Mersad Dragolovčanin 09.05.2017.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-12726-WA-1/2017 Safet Muratović 12.05.2017.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-11379-WA-3/2017 Faris i Haris Aljković 29.05.2017.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-11371-WA-3/2017 Nevzeta Mavrić 29.05.2017.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-14807-WA-1/2017 Faruk Deljević 29.05.2017.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-15020-WA-1/2017 Mehmed Slezović 30.05.2017.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-2774-WA-3/2017 Grad Novi Pazar 31.05.2017.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-7539-WA-4/2017 Elvira Hodžović 07.06.2017.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-16791-WA-1/2017 Zumreta Šehović i Frank Janssen 13.06.2017.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-16791-WA-1/2017 Halil Šabanović 13.06.2017.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-16928-WA-1/2017 Grad Novi Pazar 16.06.2017.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-18175-WA-1/2017 MK GROUP 2014 d.o.o. 23.06.2017.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-18393-WA-1/2017 SAFETY d.o.o. Novi Pazar 28.06.2017.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-18145-WA-2/2017 Ćazim Šipčanin 05.07.2017.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-19601-WA-1/2017 Bahtijar Zejnelović 07.07.2017.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-600-WA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.07.2017.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-20797-WA-1/2017 Grad Novi Pazar 17.07.2017.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-13415-WA-4/2017 Hasiba Nuhović 25.07.2017.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-16905-WA-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.07.2017.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-11098-WA-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.08.2017.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-22182-WA-2/2017 Hasan Redžović 09.08.2017.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-23875-WA-1/2017 Sead Mekić 10.08.2017.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-27305-WA-6/2017 NIS ad Novi Sad 10.08.2017.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-24179-WA-1/2017 Sulejman Badić 14.08.2017.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-12115-WA-9/2017 Ismet Spahić 14.08.2017.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-25510-WA-1/2017 Ertan arapović 23.08.2017.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-14891-WA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.08.2017.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-20761-WA-4/2017 Grad Novi Pazar 25.08.2017.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-29732-WA-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.08.2017.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-26204-WA-1/2017 Džafer Numanović 30.08.2017.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-26510-WA-1/2017 "Đulović Ru-Com" d.o.o. Novi Pazar 04.09.2017.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-26468-WA-1/2017 Bajram Bibić 05.09.2017.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-27240-WA-1/2017 Đula Šabotić 12.09.2017.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-27716-WA-1/2017 Ljubinko Jolović 12.09.2017.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-5364-WA-12/2017 Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet Ćosović 27.09.2017.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-15123-WA-7/2017 Dženan Hoćanin 02.10.2017.god. Prijava Radova
55 ROP-NPA-30287-WA-1/2017 Šefika Hodžić 04.10.2017.god. Prijava Radova
56 ROP-NPA-30970-WA-1/2017 Rami Nasrallah 09.10.2017.god. Prijava Radova
57 ROP-NPA-31362-WA-1/2017 Mirsad Ljajić 12.10.2017.god. Prijava Radova
58 ROP-NPA-31767-WA-1/2017 "IKO COMPANY DOO NOVI PAZAR" 16.10.2017.god. Prijava Radova
59 ROP-NPA-13545-WA-5/2017 Zaim Dupljak 20.10.2017.god. Prijava Radova
60 ROP-NPA-196-WA-11/2017 Nedžat Kolašinac 10.11.2017.god. Prijava Radova
61 ROP-NPA-30868-WA-6/2017 Milenko Nikolić 16.11.2017.god. Prijava Radova
62 ROP-NPA-37688-WA-1/2017 Bilmer Numanović 06.12.2017.god. Prijava Radova
63 ROP-NPA-38827-WA-1/2017 N&S INVEST DOO Novi Pazar 15.12.2017.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-1578-WA-1/2016 Meaz Ujkanović 07.03.2016.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-1996-WA-1/2016 Grad Novi Pazar 11.03.2016.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-62-WA-3/2016 Telekom Srbija AD 14.03.2016.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-2473-WA-1/2016 Mehdija Šonić 14.03.2016.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-4826-WA-1/2016 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 08.04.2016.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-4851-WA-2/2016 Ahmedin Plojović 28.04.2016.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-7453-WA-1/2016 Nebojša Dobrić 28.04.2016.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-9570-WA-2/2016 MK GROUP 2014 d.o.o. 06.06.2016.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-12293-WA-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.06.2016.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-13485-WA-1/2016 Hajrija Škrijelj 21.06.2016.god. Prijava Radova
11 ROP-NPA-14386-WA-1/2016 Bahrija Hasanović 30.06.2016.god. Prijava Radova
12 ROP-NPA-17078-WA-12016 Edin Hadžinumanović 22.07.2016.god. Prijava Radova
13 ROP-NPA-17111-WA-1/2016 Muamer Hasanović 22.07.2016.god. Prijava Radova
14 ROP-NPA-17809-WA-1/2016 Zumreta Šehović 27.07.2016.god. Prijava Radova
15 ROP-NPA-13662-WA-4/2016 Mirsad Gudžević 28.07.2016.god. Prijava Radova
16 ROP-NPA-18198-WA-1/2016 Grad Novi Pazar 29.07.2016.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-18198-WA-1/2016 Grad Novi Pazar 01.08.2016.god. Prijava Radova
18 ROP-NPA-10340-WA-7/2016 Feko Feković 19.08.2016.god. Prijava Radova
19 ROP-NPA-18968-WA-4/2016 Faek Company 06.09.2016.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-22593-WA-1/2016 Ikan 2013 doo 09.09.2016.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-23430-WA-1/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-14460-WA-2/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-14463-WA-2/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-14467-WA-2/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-23461-WA-3/2016 Velibor Milosavljević 06.10.2016.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-22754-WA-4/2016 Binasa Huseinović 07.10.2016.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-27195-WA-1/2016 Bahrija Pejić 17.10.2016.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-27241-WA-1/2016 Ismail Madžović 18.10.2016.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-12184-WA-5/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.10.2016.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-13219-WA-4/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.10.2016.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-27242-WA-2/2016 Elvis i Mersiha Spahović 04.11.2016.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-13604-WA-5/2016 Redžep, Denis i Emir Ćorović 04.11.2016.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-29119-WA-3/2016 Grad Novi Pazar 18.11.2016.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-31506-WA-1/2016 Murat Muratović 24.11.2016.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-29345-WA-32016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.11.2016.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-32155-WA-1/2016 Humanitarna organizacija "ILM" 30.11.2016.god. Prijava Radova
WordPress Tables Plugin