Obaveza prijave radova

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-189-WA-2/2017 Mesud Hukić 12.01.2017.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-24731-WA-6/2017 Ismail Trtovac 28.02.2017.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-28245-WA-6/2017 Zaim Suljković 28.02.2017.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-5094-WA-1/2017 Nedžat Numanović 08.03.2017.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-6315-WA-2/2017 Šain Suljković 21.03.2017.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-13215-WA-8/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.03.2017.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-4416-WA-3/2017 Zakira Sellmaier 24.03.2017.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-7764-WA-1/2017 Ljubinko Jolović 30.03.2017.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-28024-WA-6/2017 Senat Latifović 06.04.2017.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-32118-WA-5/2017 Senad Brahić 14.04.2017.god. Prijava Radova
11 ROP-NPA-10196-WA-1/2017 Munevera Ličina 19.04.2017.god. Prijava Radova
12 ROP-NPA-9767-WA-5/2017 DOO "IDea-Lux Gnila" Tutin 19.04.2017.god. Prijava Radova
13 ROP-NPA-28973-WA-4/2017 Muamer Ramičević 24.04.2017.god. Prijava Radova
14 ROP-NPA-10242-WA-1/2017 Nermin Kolašinac 24.04.2017.god. Prijava Radova
15 ROP-NPA-1819-WA-3/2017 Grad Novi Pazar 28.04.2017.god. Prijava Radova
16 ROP-NPA-196-WA-5/2017 Nedžad Kolašinac 28.04.2017.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-12154-WA-7/2017 Enver Dervišhalitović i ostali 28.04.2017.god. Prijava Radova
18 ROP-NPA-27098-WA-5/2017 Salko Mumdžić 09.05.2017.god. Prijava Radova
19 ROP-NPA-34913-WA-10/2017 Mersad Dragolovčanin 09.05.2017.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-12726-WA-1/2017 Safet Muratović 12.05.2017.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-11379-WA-3/2017 Faris i Haris Aljković 29.05.2017.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-11371-WA-3/2017 Nevzeta Mavrić 29.05.2017.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-14807-WA-1/2017 Faruk Deljević 29.05.2017.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-15020-WA-1/2017 Mehmed Slezović 30.05.2017.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-2774-WA-3/2017 Grad Novi Pazar 31.05.2017.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-7539-WA-4/2017 Elvira Hodžović 07.06.2017.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-16791-WA-1/2017 Zumreta Šehović i Frank Janssen 13.06.2017.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-16791-WA-1/2017 Halil Šabanović 13.06.2017.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-16928-WA-1/2017 Grad Novi Pazar 16.06.2017.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-18175-WA-1/2017 MK GROUP 2014 d.o.o. 23.06.2017.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-18393-WA-1/2017 SAFETY d.o.o. Novi Pazar 28.06.2017.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-18145-WA-2/2017 Ćazim Šipčanin 05.07.2017.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-19601-WA-1/2017 Bahtijar Zejnelović 07.07.2017.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-600-WA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.07.2017.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-20797-WA-1/2017 Grad Novi Pazar 17.07.2017.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-13415-WA-4/2017 Hasiba Nuhović 25.07.2017.god. Prijava Radova
37 ROP-NPA-16905-WA-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.07.2017.god. Prijava Radova
38 ROP-NPA-11098-WA-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.08.2017.god. Prijava Radova
39 ROP-NPA-22182-WA-2/2017 Hasan Redžović 09.08.2017.god. Prijava Radova
40 ROP-NPA-23875-WA-1/2017 Sead Mekić 10.08.2017.god. Prijava Radova
41 ROP-NPA-27305-WA-6/2017 NIS ad Novi Sad 10.08.2017.god. Prijava Radova
42 ROP-NPA-24179-WA-1/2017 Sulejman Badić 14.08.2017.god. Prijava Radova
43 ROP-NPA-12115-WA-9/2017 Ismet Spahić 14.08.2017.god. Prijava Radova
44 ROP-NPA-25510-WA-1/2017 Ertan arapović 23.08.2017.god. Prijava Radova
45 ROP-NPA-14891-WA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.08.2017.god. Prijava Radova
46 ROP-NPA-20761-WA-4/2017 Grad Novi Pazar 25.08.2017.god. Prijava Radova
47 ROP-NPA-29732-WA-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.08.2017.god. Prijava Radova
48 ROP-NPA-26204-WA-1/2017 Džafer Numanović 30.08.2017.god. Prijava Radova
49 ROP-NPA-26510-WA-1/2017 "Đulović Ru-Com" d.o.o. Novi Pazar 04.09.2017.god. Prijava Radova
50 ROP-NPA-26468-WA-1/2017 Bajram Bibić 05.09.2017.god. Prijava Radova
51 ROP-NPA-27240-WA-1/2017 Đula Šabotić 12.09.2017.god. Prijava Radova
52 ROP-NPA-27716-WA-1/2017 Ljubinko Jolović 12.09.2017.god. Prijava Radova
53 ROP-NPA-5364-WA-12/2017 Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet Ćosović 27.09.2017.god. Prijava Radova
54 ROP-NPA-15123-WA-7/2017 Dženan Hoćanin 02.10.2017.god. Prijava Radova
55 ROP-NPA-30287-WA-1/2017 Šefika Hodžić 04.10.2017.god. Prijava Radova
56 ROP-NPA-30970-WA-1/2017 Rami Nasrallah 09.10.2017.god. Prijava Radova
57 ROP-NPA-31362-WA-1/2017 Mirsad Ljajić 12.10.2017.god. Prijava Radova
58 ROP-NPA-31767-WA-1/2017 "IKO COMPANY DOO NOVI PAZAR" 16.10.2017.god. Prijava Radova
59 ROP-NPA-13545-WA-5/2017 Zaim Dupljak 20.10.2017.god. Prijava Radova
60 ROP-NPA-196-WA-11/2017 Nedžat Kolašinac 10.11.2017.god. Prijava Radova
61 ROP-NPA-30868-WA-6/2017 Milenko Nikolić 16.11.2017.god. Prijava Radova
62 ROP-NPA-37688-WA-1/2017 Bilmer Numanović 06.12.2017.god. Prijava Radova

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-1578-WA-1/2016 Meaz Ujkanović 07.03.2016.god. Prijava Radova
2. ROP-NPA-1996-WA-1/2016 Grad Novi Pazar 11.03.2016.god. Prijava Radova
3. ROP-NPA-62-WA-3/2016 Telekom Srbija AD 14.03.2016.god. Prijava Radova
4. ROP-NPA-2473-WA-1/2016 Mehdija Šonić 14.03.2016.god. Prijava Radova
5. ROP-NPA-4826-WA-1/2016 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 08.04.2016.god. Prijava Radova
6. ROP-NPA-4851-WA-2/2016 Ahmedin Plojović 28.04.2016.god. Prijava Radova
7. ROP-NPA-7453-WA-1/2016 Nebojša Dobrić 28.04.2016.god. Prijava Radova
8. ROP-NPA-9570-WA-2/2016 MK GROUP 2014 d.o.o. 06.06.2016.god. Prijava Radova
9. ROP-NPA-12293-WA-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.06.2016.god. Prijava Radova
10. ROP-NPA-13485-WA-1/2016 Hajrija Škrijelj 21.06.2016.god. Prijava Radova
11 ROP-NPA-14386-WA-1/2016 Bahrija Hasanović 30.06.2016.god. Prijava Radova
12 ROP-NPA-17078-WA-12016 Edin Hadžinumanović 22.07.2016.god. Prijava Radova
13 ROP-NPA-17111-WA-1/2016 Muamer Hasanović 22.07.2016.god. Prijava Radova
14 ROP-NPA-17809-WA-1/2016 Zumreta Šehović 27.07.2016.god. Prijava Radova
15 ROP-NPA-13662-WA-4/2016 Mirsad Gudžević 28.07.2016.god. Prijava Radova
16 ROP-NPA-18198-WA-1/2016 Grad Novi Pazar 29.07.2016.god. Prijava Radova
17 ROP-NPA-18198-WA-1/2016 Grad Novi Pazar 01.08.2016.god. Prijava Radova
18 ROP-NPA-10340-WA-7/2016 Feko Feković 19.08.2016.god. Prijava Radova
19 ROP-NPA-18968-WA-4/2016 Faek Company 06.09.2016.god. Prijava Radova
20 ROP-NPA-22593-WA-1/2016 Ikan 2013 doo 09.09.2016.god. Prijava Radova
21 ROP-NPA-23430-WA-1/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
22 ROP-NPA-14460-WA-2/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
23 ROP-NPA-14463-WA-2/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
24 ROP-NPA-14467-WA-2/2016 Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava" 16.09.2016.god. Prijava Radova
25 ROP-NPA-23461-WA-3/2016 Velibor Milosavljević 06.10.2016.god. Prijava Radova
26 ROP-NPA-22754-WA-4/2016 Binasa Huseinović 07.10.2016.god. Prijava Radova
27 ROP-NPA-27195-WA-1/2016 Bahrija Pejić 17.10.2016.god. Prijava Radova
28 ROP-NPA-27241-WA-1/2016 Ismail Madžović 18.10.2016.god. Prijava Radova
29 ROP-NPA-12184-WA-5/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.10.2016.god. Prijava Radova
30 ROP-NPA-13219-WA-4/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.10.2016.god. Prijava Radova
31 ROP-NPA-27242-WA-2/2016 Elvis i Mersiha Spahović 04.11.2016.god. Prijava Radova
32 ROP-NPA-13604-WA-5/2016 Redžep, Denis i Emir Ćorović 04.11.2016.god. Prijava Radova
33 ROP-NPA-29119-WA-3/2016 Grad Novi Pazar 18.11.2016.god. Prijava Radova
34 ROP-NPA-31506-WA-1/2016 Murat Muratović 24.11.2016.god. Prijava Radova
35 ROP-NPA-29345-WA-32016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.11.2016.god. Prijava Radova
36 ROP-NPA-32155-WA-1/2016 Humanitarna organizacija "ILM" 30.11.2016.god. Prijava Radova

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-123/15 PIGR „ELMIR“ DOO Novi Pazar 18.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-142/15 Enis Dolovac 02.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-148/15 Izet Šabović 09.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-152/15 Mersad Ukić 22.04.2015.god. Pogledaj
5. 351-164/15 Humanitarno društvo "Sulejmanije" 22.04.2015.god. Pogledaj
6. 351-168/15 "NOVA DPI" DOO Novi Pazar i Husein Papić 29.04.2015.god. Pogledaj
7. 351-173/15 Adem Plojović 30.04.2015.god. Pogledaj
8. 351-176/15 Sadat Beširović 07.05.2015.god. Pogledaj
9. 351-182/15 "Telekom Srbija" a.d. 07.05.2015.god. Pogledaj
10. 351-185/15 Džemo Halilović 12.05.2015.god. Pogledaj
11. 351-194/15 Almir Ugljanin 18.05.2015.god. Pogledaj
12. 351-198/15 "Telenor" d.o.o. 28.05.2015.god. Pogledaj
13. 351-213/15 Hajriz Aličković 04.06.2015.god. Pogledaj
14. 353-228/18 Sabahudin Bihorac 22.06.2015.god. Pogledaj
15. 351-234/15 Emina Hajrović 23.06.2015.god. Pogledaj
16. 351-235/15 Momčilo Gvozdenović 23.06.2015.god. Pogledaj
17. 351-238/15 Safet i Senada Muratović 29.06.2015.god. Pogledaj
18. 351-256/15 Grad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
19. 351-257/15 Grad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
20. 351-259/15 Opšta Bolnica Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
21. 351-272/15 Adnan Saračević 16.07.2015.god. Pogledaj
22. 351-281/15 Viši sud u Novom Pazaru 23.07.2015.god. Pogledaj
23. 351-291/15 Opšta bolnica 29.07.2015.god. Pogledaj
24. 351-300/15 Avdul Kurtović 31.07.2015.god. Pogledaj
25. 351-305/15 Gimnazija 04.08.2015.god. Pogledaj
26. 351-306/15 O.Š. Desanka Maksimović 04.08.2015.god. Pogledaj
27. 351-307/15 Nermin Kolašinac 10.08.2015.god. Pogledaj
28. 351-322/15 Grad Novi Pazar 19.08.2015.god. Pogledaj
29. 351-340/15 Jusuf Hasanović 28.08.2015.god Pogledaj
30. 351-354/15 MN Petrol-company 03.09.2015.god Pogledaj
31. 351-358/15 "NS" INVEST d.o.o. 07.09.2015.god. Pogledaj
32. 351-349/15 Mubera Pulić 07.09.2015.god. Pogledaj
33. 351-371/15 Sanel Zejnelović 11.09.2015.god. Pogledaj
34. 351-394/15 Milić Slobodan,Dobrić Bruno,Nebojša i drugi 02.10.2015.god. Pogledaj
35. 351-402-15 Cama Nermina 12.10.2015.god. Pogledaj
36. 351-411/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
37. 351-412/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
38. 351-413/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
39. 351-414/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
40. 353-467/15 Nazif Dragolovčanin 27.10.2015.god Pogledaj
41. 351-498/15 "MN PETROL" d.o.o. 16.12.2015.god Pogledaj
42. 351-511/15 Dacić Prom d.o.o. 28.12.2015.god Pogledaj
43. 351-514/15 Grad Novi Pazar 30.12.2015.god Pogledaj