Obaveza prijave radova

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-23036-WA-18/2018"PRODINVEST" D.O.O.05.01.2018.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-40412-WA-1/2017MODERNSTAN INVEST doo05.01.2018.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-37766-WA-3/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.01.2018.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-5605-WA-2/2018"IKAN 2013" doo Novi Pazar09.03.2018.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-10376-WA-2/2018„TELENOR” d.o.o. Beograd14.03.2018.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-6173-WA-1/2018Sabahudin, Sanel i Safet Karišik14.03.2018.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-19884-WA-6/2018„TELENOR” d.o.o. Beograd14.03.2018.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-7555-WA-1/2018Hazbo Zuković28.03.2018.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-23136-WA-4/2018Rešad Đerekarac04.04.2018.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-32906-WA-3/2018Izet Greslović04.04.2018.god.Prijava Radova
11.ROP-NPA-8499-WA-1/2018Daut Bahtijarević04.04.2018.god.Prijava Radova
12.ROP-NPA-8459-WA-1/2018Nusret Redžović05.04.2018.god.Prijava Radova
13.ROP-NPA-8614-WA-1/2018Daut Bahtijarević10.04.2018.god.Prijava Radova
14.ROP-NPA-31361-WA-10/2018Hanefija Hajdarević17.04.2018.god.Prijava Radova
15.ROP-NPA-30644-WA-10/2018DONMEZ INŠAAT, Mithat i Mersala Daca04.05.2018.god.Prijava Radova
16.ROP-NPA-38047-WA-4/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.05.2018.god.Prijava Radova
17ROP-NPA-34631-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.05.2018.god.Prijava Radova
18.ROP-NPA-825-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2018.god.Prijava Radova
19.ROP-NPA-38053-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2018.god.Prijava Radova
20ROP-NPA-12735-WA-1/2018Delić izgradnja d.o.o16.05.2018.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-38756-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.05.2018.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-23966-WA-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar21.05.2018.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-4744-WA-4/2018Fuad Mujović22.05.2018.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-12327-WA-13/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-12316-WA-12/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-14861-WA-1/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-12316-WA-11/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-12316-WA-13/2018Grad Novi Pazar05.06.2018.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-12327-WA-12/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-12327-WA-11/2018Grad Novi Pazar04.06.2018.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-12327-WA-10/2018Grad Novi Pazar05.06.2018.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-33775-WA-5/2018Islamska zajednica u Srbiji14.06.2018.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-17215-WA-1/2018MILORD GRADNJA D.O.O.22.06.2018.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-38556-WA-5/2018Hamid Tataragić26.06.2018.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-16791-WA-3/2018Muamer Redžović09.07.2018.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-19173-WA-1/2018Bećir bećiri10.07.2018.god.Prijava Radova
37ROP-NPA-29153-WA-6/2018Grad Novi Pazar11.07.2018.god.Prijava Radova
38ROP-NPA-20459-WA-1/2018Sadik Habibović19.07.2018.god.Prijava Radova
39ROP-NPA-20789-WA-1/2018Nagib Mahmutović24.07.2018.god.Prijava Radova
40ROP-NPA-21100-WA-2/2018Rifat Hukić27.07.2018.god.Prijava Radova
41ROP-NPA-7585-WA-12/2018Suljović GP Gradnja DOO08.08.2018.god.Prijava Radova
42ROP-NPA-22366-WA-2/2018Hasib Gegić09.08.2018.god.Prijava Radova
43ROP-NPA-23085-WA-1/2018Nasuf Caković i Nurten Albayrak14.08.2018.god.Prijava Radova
44ROP-NPA-18465-WA-3/2018Refik Demić14.08.2018.god.Prijava Radova
45ROP-NPA-16141-WA-5/2018Hakija Smailagić20.08.2018.god.Prijava Radova
46ROP-NPA-21843-WA-9/2018Izet Zukorlić29.08.2018.god.Prijava Radova
47ROP-NPA-24972-WA-1/2018‘‘TRGO KEMO GROUP’’ d.o.o. Novi Pazar31.08.2018.god.Prijava Radova
48ROP-NPA-13207-WA-2/2018Grad Novi Pazar31.08.2018.god.Prijava Radova
49ROP-NPA-22177-WA-4/2018Grad Novi Pazar12.09.2018.god.Prijava Radova

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-189-WA-2/2017Mesud Hukić12.01.2017.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-24731-WA-6/2017Ismail Trtovac28.02.2017.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-28245-WA-6/2017Zaim Suljković28.02.2017.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-5094-WA-1/2017Nedžat Numanović08.03.2017.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-6315-WA-2/2017Šain Suljković21.03.2017.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-13215-WA-8/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.03.2017.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-4416-WA-3/2017Zakira Sellmaier24.03.2017.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-7764-WA-1/2017Ljubinko Jolović30.03.2017.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-28024-WA-6/2017Senat Latifović06.04.2017.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-32118-WA-5/2017Senad Brahić14.04.2017.god.Prijava Radova
11ROP-NPA-10196-WA-1/2017Munevera Ličina19.04.2017.god.Prijava Radova
12ROP-NPA-9767-WA-5/2017DOO "IDea-Lux Gnila" Tutin19.04.2017.god.Prijava Radova
13ROP-NPA-28973-WA-4/2017Muamer Ramičević24.04.2017.god.Prijava Radova
14ROP-NPA-10242-WA-1/2017Nermin Kolašinac24.04.2017.god.Prijava Radova
15ROP-NPA-1819-WA-3/2017Grad Novi Pazar28.04.2017.god.Prijava Radova
16ROP-NPA-196-WA-5/2017Nedžad Kolašinac28.04.2017.god.Prijava Radova
17ROP-NPA-12154-WA-7/2017Enver Dervišhalitović i ostali28.04.2017.god.Prijava Radova
18ROP-NPA-27098-WA-5/2017Salko Mumdžić09.05.2017.god.Prijava Radova
19ROP-NPA-34913-WA-10/2017Mersad Dragolovčanin09.05.2017.god.Prijava Radova
20ROP-NPA-12726-WA-1/2017Safet Muratović12.05.2017.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-11379-WA-3/2017Faris i Haris Aljković29.05.2017.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-11371-WA-3/2017Nevzeta Mavrić29.05.2017.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-14807-WA-1/2017Faruk Deljević29.05.2017.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-15020-WA-1/2017Mehmed Slezović30.05.2017.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-2774-WA-3/2017Grad Novi Pazar31.05.2017.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-7539-WA-4/2017Elvira Hodžović07.06.2017.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-16791-WA-1/2017Zumreta Šehović i Frank Janssen13.06.2017.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-16791-WA-1/2017Halil Šabanović13.06.2017.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-16928-WA-1/2017Grad Novi Pazar16.06.2017.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-18175-WA-1/2017MK GROUP 2014 d.o.o.23.06.2017.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-18393-WA-1/2017SAFETY d.o.o. Novi Pazar28.06.2017.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-18145-WA-2/2017Ćazim Šipčanin05.07.2017.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-19601-WA-1/2017Bahtijar Zejnelović07.07.2017.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-600-WA-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.07.2017.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-20797-WA-1/2017Grad Novi Pazar17.07.2017.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-13415-WA-4/2017Hasiba Nuhović25.07.2017.god.Prijava Radova
37ROP-NPA-16905-WA-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.07.2017.god.Prijava Radova
38ROP-NPA-11098-WA-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar03.08.2017.god.Prijava Radova
39ROP-NPA-22182-WA-2/2017Hasan Redžović09.08.2017.god.Prijava Radova
40ROP-NPA-23875-WA-1/2017Sead Mekić10.08.2017.god.Prijava Radova
41ROP-NPA-27305-WA-6/2017NIS ad Novi Sad10.08.2017.god.Prijava Radova
42ROP-NPA-24179-WA-1/2017Sulejman Badić14.08.2017.god.Prijava Radova
43ROP-NPA-12115-WA-9/2017Ismet Spahić14.08.2017.god.Prijava Radova
44ROP-NPA-25510-WA-1/2017Ertan arapović23.08.2017.god.Prijava Radova
45ROP-NPA-14891-WA-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.08.2017.god.Prijava Radova
46ROP-NPA-20761-WA-4/2017Grad Novi Pazar25.08.2017.god.Prijava Radova
47ROP-NPA-29732-WA-6/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.08.2017.god.Prijava Radova
48ROP-NPA-26204-WA-1/2017Džafer Numanović30.08.2017.god.Prijava Radova
49ROP-NPA-26510-WA-1/2017"Đulović Ru-Com" d.o.o. Novi Pazar04.09.2017.god.Prijava Radova
50ROP-NPA-26468-WA-1/2017Bajram Bibić05.09.2017.god.Prijava Radova
51ROP-NPA-27240-WA-1/2017Đula Šabotić12.09.2017.god.Prijava Radova
52ROP-NPA-27716-WA-1/2017Ljubinko Jolović12.09.2017.god.Prijava Radova
53ROP-NPA-5364-WA-12/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet Ćosović27.09.2017.god.Prijava Radova
54ROP-NPA-15123-WA-7/2017Dženan Hoćanin02.10.2017.god.Prijava Radova
55ROP-NPA-30287-WA-1/2017Šefika Hodžić04.10.2017.god.Prijava Radova
56ROP-NPA-30970-WA-1/2017Rami Nasrallah09.10.2017.god.Prijava Radova
57ROP-NPA-31362-WA-1/2017Mirsad Ljajić12.10.2017.god.Prijava Radova
58ROP-NPA-31767-WA-1/2017"IKO COMPANY DOO NOVI PAZAR"16.10.2017.god.Prijava Radova
59ROP-NPA-13545-WA-5/2017Zaim Dupljak20.10.2017.god.Prijava Radova
60ROP-NPA-196-WA-11/2017Nedžat Kolašinac10.11.2017.god.Prijava Radova
61ROP-NPA-30868-WA-6/2017Milenko Nikolić16.11.2017.god.Prijava Radova
62ROP-NPA-37688-WA-1/2017Bilmer Numanović06.12.2017.god.Prijava Radova
63ROP-NPA-38827-WA-1/2017N&S INVEST DOO Novi Pazar15.12.2017.god.Prijava Radova

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1.ROP-NPA-1578-WA-1/2016Meaz Ujkanović07.03.2016.god.Prijava Radova
2.ROP-NPA-1996-WA-1/2016Grad Novi Pazar11.03.2016.god.Prijava Radova
3.ROP-NPA-62-WA-3/2016Telekom Srbija AD14.03.2016.god.Prijava Radova
4.ROP-NPA-2473-WA-1/2016Mehdija Šonić14.03.2016.god.Prijava Radova
5.ROP-NPA-4826-WA-1/2016DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR08.04.2016.god.Prijava Radova
6.ROP-NPA-4851-WA-2/2016Ahmedin Plojović28.04.2016.god.Prijava Radova
7.ROP-NPA-7453-WA-1/2016Nebojša Dobrić28.04.2016.god.Prijava Radova
8.ROP-NPA-9570-WA-2/2016MK GROUP 2014 d.o.o.06.06.2016.god.Prijava Radova
9.ROP-NPA-12293-WA-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.06.2016.god.Prijava Radova
10.ROP-NPA-13485-WA-1/2016Hajrija Škrijelj21.06.2016.god.Prijava Radova
11ROP-NPA-14386-WA-1/2016Bahrija Hasanović30.06.2016.god.Prijava Radova
12ROP-NPA-17078-WA-12016Edin Hadžinumanović22.07.2016.god.Prijava Radova
13ROP-NPA-17111-WA-1/2016Muamer Hasanović22.07.2016.god.Prijava Radova
14ROP-NPA-17809-WA-1/2016Zumreta Šehović27.07.2016.god.Prijava Radova
15ROP-NPA-13662-WA-4/2016Mirsad Gudžević28.07.2016.god.Prijava Radova
16ROP-NPA-18198-WA-1/2016Grad Novi Pazar29.07.2016.god.Prijava Radova
17ROP-NPA-18198-WA-1/2016Grad Novi Pazar01.08.2016.god.Prijava Radova
18ROP-NPA-10340-WA-7/2016Feko Feković19.08.2016.god.Prijava Radova
19ROP-NPA-18968-WA-4/2016Faek Company06.09.2016.god.Prijava Radova
20ROP-NPA-22593-WA-1/2016Ikan 2013 doo09.09.2016.god.Prijava Radova
21ROP-NPA-23430-WA-1/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
22ROP-NPA-14460-WA-2/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
23ROP-NPA-14463-WA-2/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
24ROP-NPA-14467-WA-2/2016Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Vodoprivredni centar "Morava"16.09.2016.god.Prijava Radova
25ROP-NPA-23461-WA-3/2016Velibor Milosavljević06.10.2016.god.Prijava Radova
26ROP-NPA-22754-WA-4/2016Binasa Huseinović07.10.2016.god.Prijava Radova
27ROP-NPA-27195-WA-1/2016Bahrija Pejić17.10.2016.god.Prijava Radova
28ROP-NPA-27241-WA-1/2016Ismail Madžović18.10.2016.god.Prijava Radova
29ROP-NPA-12184-WA-5/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.10.2016.god.Prijava Radova
30ROP-NPA-13219-WA-4/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.10.2016.god.Prijava Radova
31ROP-NPA-27242-WA-2/2016Elvis i Mersiha Spahović04.11.2016.god.Prijava Radova
32ROP-NPA-13604-WA-5/2016Redžep, Denis i Emir Ćorović04.11.2016.god.Prijava Radova
33ROP-NPA-29119-WA-3/2016Grad Novi Pazar18.11.2016.god.Prijava Radova
34ROP-NPA-31506-WA-1/2016Murat Muratović24.11.2016.god.Prijava Radova
35ROP-NPA-29345-WA-32016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.11.2016.god.Prijava Radova
36ROP-NPA-32155-WA-1/2016Humanitarna organizacija "ILM"30.11.2016.god.Prijava Radova

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-123/15 PIGR „ELMIR“ DOO Novi Pazar 18.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-142/15 Enis Dolovac 02.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-148/15 Izet Šabović 09.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-152/15 Mersad Ukić 22.04.2015.god. Pogledaj
5. 351-164/15 Humanitarno društvo "Sulejmanije" 22.04.2015.god. Pogledaj
6. 351-168/15 "NOVA DPI" DOO Novi Pazar i Husein Papić 29.04.2015.god. Pogledaj
7. 351-173/15 Adem Plojović 30.04.2015.god. Pogledaj
8. 351-176/15 Sadat Beširović 07.05.2015.god. Pogledaj
9. 351-182/15 "Telekom Srbija" a.d. 07.05.2015.god. Pogledaj
10. 351-185/15 Džemo Halilović 12.05.2015.god. Pogledaj
11. 351-194/15 Almir Ugljanin 18.05.2015.god. Pogledaj
12. 351-198/15 "Telenor" d.o.o. 28.05.2015.god. Pogledaj
13. 351-213/15 Hajriz Aličković 04.06.2015.god. Pogledaj
14. 353-228/18 Sabahudin Bihorac 22.06.2015.god. Pogledaj
15. 351-234/15 Emina Hajrović 23.06.2015.god. Pogledaj
16. 351-235/15 Momčilo Gvozdenović 23.06.2015.god. Pogledaj
17. 351-238/15 Safet i Senada Muratović 29.06.2015.god. Pogledaj
18. 351-256/15 Grad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
19. 351-257/15 Grad Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
20. 351-259/15 Opšta Bolnica Novi Pazar 06.07.2015.god. Pogledaj
21. 351-272/15 Adnan Saračević 16.07.2015.god. Pogledaj
22. 351-281/15 Viši sud u Novom Pazaru 23.07.2015.god. Pogledaj
23. 351-291/15 Opšta bolnica 29.07.2015.god. Pogledaj
24. 351-300/15 Avdul Kurtović 31.07.2015.god. Pogledaj
25. 351-305/15 Gimnazija 04.08.2015.god. Pogledaj
26. 351-306/15 O.Š. Desanka Maksimović 04.08.2015.god. Pogledaj
27. 351-307/15 Nermin Kolašinac 10.08.2015.god. Pogledaj
28. 351-322/15 Grad Novi Pazar 19.08.2015.god. Pogledaj
29. 351-340/15 Jusuf Hasanović 28.08.2015.god Pogledaj
30. 351-354/15 MN Petrol-company 03.09.2015.god Pogledaj
31. 351-358/15 "NS" INVEST d.o.o. 07.09.2015.god. Pogledaj
32. 351-349/15 Mubera Pulić 07.09.2015.god. Pogledaj
33. 351-371/15 Sanel Zejnelović 11.09.2015.god. Pogledaj
34. 351-394/15 Milić Slobodan,Dobrić Bruno,Nebojša i drugi 02.10.2015.god. Pogledaj
35. 351-402-15 Cama Nermina 12.10.2015.god. Pogledaj
36. 351-411/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
37. 351-412/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
38. 351-413/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
39. 351-414/15 Grad Novi Pazar 14.10.2015.god Pogledaj
40. 353-467/15 Nazif Dragolovčanin 27.10.2015.god Pogledaj
41. 351-498/15 "MN PETROL" d.o.o. 16.12.2015.god Pogledaj
42. 351-511/15 Dacić Prom d.o.o. 28.12.2015.god Pogledaj
43. 351-514/15 Grad Novi Pazar 30.12.2015.god Pogledaj