2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-37766-WA-3/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar16.01.2018.god.Izdato rešenje
2. ROP-NPA-38328-ISAWHA-2/2018JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI SAD16.01.2018.god.Izdato rešenje
3. ROP-NPA-825-ISAW-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar19.01.2018.god.Izdato rešenje
4. ROP-NPA-4339-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Hercegovačka27.02.2018.god.Izdato rešenje
5. ROP-NPA-4969-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.8.Mart08.03.2018.god.Izdato rešenje
6.ROP-NPA-5266-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Jaklja09.03.2018.god.Izdato rešenje
7.ROP-NPA-5268-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.krak II Mur09.03.2018.god.Izdato rešenje
8.ROP-NPA-5273-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.krak VIII Mur09.03.2018.god.Izdato rešenje
9.ROP-NPA-5267-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.N.Fronta09.03.2018.god.Izdato rešenje
10.ROP-NPA-5274-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Sutjeska09.03.2018.god.Izdato rešenje
11.ROP-NPA-5271-ISAWHA-2/2018Grad Novi Pazar- ul.Dubrovačka 42112.03.2018.god.Izdato rešenje
12.ROP-NPA-5841-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Lukare12.03.2018.god.Izdato rešenje
13.ROP-NPA-5409-ISAWHA-3/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar04.04.2018.god.Izdato rešenje
14.ROP-NPA-9081-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Pobrđe13.04.2018.god.Izdato rešenje
15.ROP-NPA-9226-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Jaklja13.04.2018.god.Izdato rešenje
16.ROP-NPA-10239-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Pribojska27.04.2018.god.Izdato rešenje
17.ROP-NPA-10244-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.J.Ristovića27.04.2018.god.Izdato rešenje
18.ROP-NPA-10284-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.8.Mart30.04.2018.god.Izdato rešenje
19.ROP-NPA-10272-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Dubrovačka 41030.04.2018.god.Izdato rešenje
20.ROP-NPA-10269-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.I.Mujezinovića30.04.2018.god.Izdato rešenje
21.ROP-NPA-10242-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Pljevljanska30.04.2018.god.Izdato rešenje
22.ROP-NPA-10270-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.G.Bačanina30.04.2018.god.Izdato rešenje
23.ROP-NPA-10409-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića03.05.2018.god.Izdato rešenje
24.ROP-NPA-11699-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- plato iza toplane09.05.2018.god.Izdato rešenje
25.ROP-NPA-11692-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Kolubarska09.05.2018.god.Izdato rešenje
26.ROP-NPA-11418-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Š.Koče krak iza stare Lučne09.05.2018.god.Izdato rešenje
27.ROP-NPA-11422-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.4.Juli09.05.2018.god.Izdato rešenje
28.ROP-NPA-11704-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.I.Andrića09.05.2018.god.Izdato rešenje
29.ROP-NPA-11706-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.E.Hadžovića09.05.2018.god.Izdato rešenje
30.ROP-NPA-11419-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Svojbor-Hotkovo09.05.2018.god.Izdato rešenje
31.ROP-NPA-11695-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Kolubarska09.05.2018.god.Izdato rešenje
32.ROP-NPA-11424-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Biserovačka09.05.2018.god.Izdato rešenje
33.ROP-NPA-11705-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Š.Koče10.05.2018.god.Izdato rešenje
34.ROP-NPA-11700-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.R.Boškovića10.05.2018.god.Izdato rešenje
35.ROP-NPA-11691-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.I.Hadžipećanin14.05.2018.god.Izdato rešenje
36.ROP-NPA-12118-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Murska15.05.2018.god.Izdato rešenje
37.ROP-NPA-12122-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Dubrovačka 40515.05.2018.god.Izdato rešenje
38.ROP-NPA-12117-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.G.Živkovića15.05.2018.god.Izdato rešenje
39.ROP-NPA-12121-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.Sjenička15.05.2018.god.Izdato rešenje
40.ROP-NPA-12124-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Pobrđe-Ciglana16.05.2018.god.Izdato rešenje
41ROP-NPA-13288-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- trotoari23.05.2018.god.Izdato rešenje
42ROP-NPA-14452-ISAW-1/2018Mirzet Zećirović06.06.2018.god.Izdato rešenje
43ROP-NPA-15291-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- tunel džamija Kožlje08.06.2018.god.Izdato rešenje
44ROP-NPA-16429-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- kraci Dubrovačka 40418.06.2018.god.Izdato rešenje
45ROP-NPA-16437-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar-kraci Dubrovačka 41518.06.2018.god.Izdato rešenje
46ROP-NPA-16449-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar-kraci ul. Postenjske18.06.2018.god.Izdato rešenje
47ROP-NPA-16424-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak III Sandžačke brigade18.06.2018.god.Izdato rešenje
48ROP-NPA-16451-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak ul. Jalija18.06.2018.god.Izdato rešenje
49ROP-NPA-16422-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar ul. D.Milanovića18.06.2018.god.Izdato rešenje
50ROP-NPA-16453-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar krak I i II ul. Pribojska18.06.2018.god.Izdato rešenje
51ROP-NPA-16428-ISAW-1/2018Gradd Novi Pazar V.Kolašinca18.06.2018.god.Izdato rešenje
52ROP-NPA-16432-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Dubrovačka19.06.2018.god.Izdato rešenje
53ROP-NPA-16450-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- R.Rožajca19.06.2018.god.Izdato rešenje
54ROP-NPA-16440-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. G.Živkovića19.06.2018.god.Izdato rešenje
55ROP-NPA-16452-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Ljubljanska19.06.2018.god.Izdato rešenje
56ROP-NPA-14914-ISAW-3/2018Grad Novi Pazar- Gimnazija27.06.2018.god.Izdato rešenje
57ROP-NPA-16791-ISAWHA-2/2018Muamer Redžović29.06.2018.god.Izdato rešenje
58ROP-NPA-18277-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- potporni zid04.07.2018.god.Izdato rešenje
59ROP-NPA-18920-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- M22-Paralovo09.07.2018.god.Izdato rešenje
60ROP-NPA-18917-ISAW-1/2018Gradd Novi Pazar- vodovna mreža ul. G. Živkovića10.07.2018.god.Izdato rešenje
61ROP-NPA-19524-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- levi krak ul. Zlatiborske16.07.2018.god.Izdato rešenje
62ROP-NPA-19531-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak ul. Dubrovačke 42016.07.2018.god.Izdato rešenje
63ROP-NPA-20366-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- N.Fornta24.07.2018.god.Izdato rešenje
64ROP-NPA-20867-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. G.Živkovića25.07.2018.god.Izdato rešenje
65ROP-NPA-20874-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak ul. Duborvačke26.07.2018.god.Izdato rešenje
66ROP-NPA-20980-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak ul. Trnavske26.07.2018.god.Izdato rešenje
67ROP-NPA-20869-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak I ul. V.Kolašinca27.07.2018.god.Izdato rešenje
68ROP-NPA-20876-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- pristupna saobraćajnica novoj džamiji u Muru27.07.2018.god.Izdato rešenje
69ROP-NPA-20979-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- saobraćajnica fudbalskom stadionu u Deževi27.07.2018.god.Izdato rešenje
70ROP-NPA-21369-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Kej Skopskih žrtava30.07.2018.god.Izdato rešenje
71ROP-NPA-21371-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak M22 Paralovo30.07.2018.god.Izdato rešenje
72ROP-NPA-21372-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Miščiće01.08.2018.god.Izdato rešenje
73ROP-NPA-21377-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- Prćenova01.08.2018.god.Izdato rešenje
74ROP-NPA-21379-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- krak P.Gajića, A. Šantića, A.Đukića01.08.2018.god.Izdato rešenje
75ROP-NPA-23778-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul.D.Aleksinac17.08.2018.god.Izdato rešenje
76ROP-NPA-23781-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. A. Šantića17.08.2018.god.Izdato rešenje
77ROP-NPA-23784-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Vojkovačka krak V17.08.2018.god.Izdato rešenje
78ROP-NPA-23776-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. Vojkovačka17.08.2018.god.Izdato rešenje
79ROP-NPA-23782-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. S.Kovačevića17.08.2018.god.Izdato rešenje
80ROP-NPA-23786-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. N.Pozderca20.08.2018.god.Izdato rešenje
81ROP-NPA-23780-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- ul. K.Marka20.08.2018.god.Izdato rešenje
82ROP-NPA-22177-ISAWHA-3/2018Grad Novi Pazar- kružni tok kod bolnice03.09.2018.god.Izdato rešenje
83ROP-NPA-26446-ISAW-1/2018Grad Novi Pazar- tunel do džamije Kožlje14.09.2018.god.Izdato rešenje

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-32479-ISAW-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.01.2017.god.Izdato rešenje
2. ROP-NPA-29756-ISAW-6/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar07.02.2017.god.Izdato rešenje
3. ROP-NPA-14891-ISAW-4/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.02.2017.god.Izdato rešenje
4. ROP-NPA-13215-ISAW-7/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.03.2017.god.Izdato rešenje
5. ROP-NPA-6397-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK 410 UL.DUBROVAČKA)21.03.2017.god.Izdato rešenje
6.ROP-NPA-6398-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.GENERALA ŽIVKOVIĆA)21.03.2017.god.Izdato rešenje
7.ROP-NPA-6400-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.GOJKA BAČANINA)21.03.2017.god.Izdato rešenje
8.ROP-NPA-6402-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.ISMETA MUJEZINOVIĆA)21.03.2017.god.Izdato rešenje
9.ROP-NPA-6409-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.8.MART)21.03.2017.god.Izdato rešenje
10.ROP-NPA-6411-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.PLJEVLJANSKA)21.03.2017.god.Izdato rešenje
11.ROP-NPA-4021-ISAWHA-2/2017LASER DOO INTERNACIONAL30.03.2017.god.Izdato rešenje
12.ROP-NPA-6413-ISAWHA-2/2017Grad Novi Pazar (UL. OSMANA ĐIKIĆA)06.04.2017.god.Izdato rešenje
13.ROP-NPA-6412-ISAWHA-2/2017Grad Novi Pazar (UL.PRIBOJSKA)06.04.2017.god.Izdato rešenje
14.ROP-NPA-6404-ISAWHA-2/2017Grad Novi Pazar (UL.JAĆIMA RISTOVIĆA)11.04.2017.god.Izdato rešenje
15.ROP-NPA-9417-ISAWHA-1/2017Grad Novi Pazar ( KRAK 408 I 409 UL.DUBROVAČKA)18.04.2017.god.Izdato rešenje
16.ROP-NPA-10376-ISAW-1/2017TELENOR d.o.o Beograd25.04.2017.god.Izdato rešenje
17.ROP-NPA-6414-ISAW-3/2017Grad Novi Pazar (UL.RUĐERA BOŠKOVIĆA)26.04.2017.god.Izdato rešenje
18.ROP-NPA-6405-ISAWHA-2/2017Grad Novi Pazar (UL.HERCEGOVAČKA)26.04.2017.god.Izdato rešenje
19ROP-NPA-13207-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (PUT N.PAZAR-RAŠKA)19.05.2017.god.Izdato rešenje
20ROP-NPA-13507-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (POTPORNI ZID POSTENJE)19.05.2017.god.Izdato rešenje
21ROP-NPA-16451-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar16.06.2017.god.Izdato rešenje
22ROP-NPA-600-ISAW-4/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar19.06.2017.god.Izdato rešenje
23ROP-NPA-16905-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.06.2017.god.Izdato rešenje
24ROP-NPA-30561-ISAWHA-7/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar07.07.2017.god.Izdato rešenje
25ROP-NPA-21055-ISAW-1/2017Hasan Redžović21.07.2017.god.Izdato rešenje
26ROP-NPA-29732-ISAWHA-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.07.2017.god.Izdato rešenje
27ROP-NPA-22295-ISAWHA-2/2017Grad Novi Pazar (UL.DIMITRIJA TUCOVIĆA)28.07.2017.god.Izdato rešenje
28ROP-NPA-24339-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (PUT GROBLJE PRĆENOVA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
29ROP-NPA-24340-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.ZLATIBORSKA1)15.08.2017.god.Izdato rešenje
30ROP-NPA-24341-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.ZLATIBORSKA2)15.08.2017.god.Izdato rešenje
31ROP-NPA-24343-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.SAVE KOVAČEVIĆA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
32ROP-NPA-24344-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.DESE MILOVANOVIĆA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
33ROP-NPA-24346-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK GROBLJE-RUĐERA BOŠKOVIĆA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
34ROP-NPA-24349-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK V UL.VOJKOVAČKA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
35ROP-NPA-24353-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.NURIJE POZDERCA- UL.RAJKA ACKOVIĆA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
36ROP-NPA-24361-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (S.CRNOČA)15.08.2017.god.Izdato rešenje
37ROP-NPA-24358-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK IV UL VEHBA KOLAŠINCA)18.08.2017.god.Izdato rešenje
38ROP-NPA-19775-ISAW-3/2017Grad Novi Pazar (OŠ RASTKO NEMANJIĆ)22.08.2017.god.Izdato rešenje
39ROP-NPA-27704-ISAW-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.08.2017.god.Izdato rešenje
40ROP-NPA-20463-ISAW-4/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.09.2017.god.Izdato rešenje
41ROP-NPA-28276-ISAW-1/201Grad Novi Pazar (UL.H.ROŽAJCA)15.09.2017.god.Izdato rešenje
42ROP-NPA-28272-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.TRNAVSKA)15.09.2017.god.Izdato rešenje
43ROP-NPA-28284-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (PARTER SIMPO)15.09.2017.god.Izdato rešenje
44ROP-NPA-28278-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.SUTJESKA)15.09.2017.god.Izdato rešenje
45ROP-NPA-28280-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (PEŠAČKA STAZA-OŠ CANA)18.09.2017.god.Izdato rešenje
46ROP-NPA-28291-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.V.KOLAŠINCA)18.09.2017.god.Izdato rešenje
47ROP-NPA-28290-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.12.SRP.BRIGADE)18.09.2017.god.Izdato rešenje
48ROP-NPA-28289-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.K.RACINE NA UL.I.ANDRIĆA)18.09.2017.god.Izdato rešenje
49ROP-NPA-28287-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.M.TOPLICA)18.09.2017.god.Izdato rešenje
50ROP-NPA-28415-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL.APOSTALA PETRA I PAVLA)18.09.2017.god.Izdato rešenje
51ROP-NPA-28055-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (DOM ZDRAVLJA-LIFT)22.09.2017.god.Izdato rešenje
52ROP-NPA-29175-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK P.GAJIĆA, A.ŠANTIĆAI A.ĐUKIĆA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
53ROP-NPA-29162-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK II ZLATARSKA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
54ROP-NPA-29158-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK 411 DUBROVAČKA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
55ROP-NPA-29156-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRACI BOSANSKA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
56ROP-NPA-29165-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK M.SELIMOVIĆA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
57ROP-NPA-29219-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (PRILAZ ATL.STADION26.09.2017.god.Izdato rešenje
58ROP-NPA-29387-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (DEŽEVSKA KRAK PREMA TOMOVIĆIMA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
59ROP-NPA-29382-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRAK BEOGRADSKA)26.09.2017.god.Izdato rešenje
60ROP-NPA-31969-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KEJSKA ULICA)17.10.2017.god.Izdato rešenje
61ROP-NPA-31972-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 415)17.10.2017.god.Izdato rešenje
62ROP-NPA-31975-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 420)17.10.2017.god.Izdato rešenje
63ROP-NPA-31998-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 421)17.10.2017.god.Izdato rešenje
64ROP-NPA-31999-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 422)17.10.2017.god.Izdato rešenje
65ROP-NPA-32187-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 423)19.10.2017.god.Izdato rešenje
66ROP-NPA-32194-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 425)19.10.2017.god.Izdato rešenje
67ROP-NPA-32196-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KRUŠEVAČKI MOST - DERVIŠEVIĆI)19.10.2017.god.Izdato rešenje
68ROP-NPA-32203-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (KLIMOVO BRDO M8)19.10.2017.god.Izdato rešenje
69ROP-NPA-32191-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (UL. 424)19.10.2017.god.Izdato rešenje
70ROP-NPA-32197-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (OŠ LUKARE)20.10.2017.god.Izdato rešenje
71ROP-NPA-33136-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (Jusuf potok- Ivanča)01.11.2017.god.Izdato rešenje
72ROP-NPA-33753-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Ćire Ratkovića- Gradski jaz)01.11.2017.god.Izdato rešenje
73ROP-NPA-33756-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Apostola Petra i Pavla)01.11.2017.god.Izdato rešenje
74ROP-NPA-33758-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Nurija Pozderca)01.11.2017.god.Izdato rešenje
75ROP-NPA-33760-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Sutjeska)01.11.2017.god.Izdato rešenje
76ROP-NPA-33765-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Užička)01.11.2017.god.Izdato rešenje
77ROP-NPA-33890-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Kopaonička)01.11.2017.god.Izdato rešenje
78ROP-NPA-33276-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Save Kovačevića)01.11.2017.god.Izdato rešenje
79ROP-NPA-33146-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica naspram ul. 410)01.11.2017.god.Izdato rešenje
80ROP-NPA-33132-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica Kejska)02.11.2017.god.Izdato rešenje
81ROP-NPA-33773-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica 8.Mart)02.11.2017.god.Izdato rešenje
82ROP-NPA-33804-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica Rajka Ackovića)02.11.2017.god.Izdato rešenje
83ROP-NPA-33805-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (Veliko groblje)02.11.2017.god.Izdato rešenje
84ROP-NPA-33884-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica Svojbor- Hotkovo)02.11.2017.god.Izdato rešenje
85ROP-NPA-33887-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Narodnog Fronta)02.11.2017.god.Izdato rešenje
86ROP-NPA-33981-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Dubrovačka- Ivanča)03.11.2017.god.Izdato rešenje
87ROP-NPA-33992-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Ive Andrića- Paralovo)03.11.2017.god.Izdato rešenje
88ROP-NPA-34241-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje)03.11.2017.god.Izdato rešenje
89ROP-NPA-34244-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Šestovski potok)03.11.2017.god.Izdato rešenje
90ROP-NPA-34260-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Rama Rožajca)06.11.2017.god.Izdato rešenje
91ROP-NPA-33994-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Dimitrija Tucovića)06.11.2017.god.Izdato rešenje
92ROP-NPA-34261-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. 426)06.11.2017.god.Izdato rešenje
93ROP-NPA-34262-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Pljevljanska)06.11.2017.god.Izdato rešenje
94ROP-NPA-34264-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Save Kovačevića)06.11.2017.god.Izdato rešenje
95ROP-NPA-34266-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (krak kod džamije u Muru)06.11.2017.god.Izdato rešenje
96ROP-NPA-34268-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. 405)06.11.2017.god.Izdato rešenje
97ROP-NPA-34269-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Generala Živkovića)06.11.2017.god.Izdato rešenje
98ROP-NPA-34270-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (krak VII ulice u Muru)06.11.2017.god.Izdato rešenje
99ROP-NPA-34272-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Šabana Koče)06.11.2017.god.Izdato rešenje
100ROP-NPA-34273-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. u naselju Požega)06.11.2017.god.Izdato rešenje
101ROP-NPA-34274-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Gornji Alekcinac)06.11.2017.god.Izdato rešenje
102ROP-NPA-34345-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Gavrila Principa)06.11.2017.god.Izdato rešenje
103ROP-NPA-34344-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (trotoari ul. Meše Selimovića)06.11.2017.god.Izdato rešenje
104ROP-NPA-34343-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (M22- Lukoil)06.11.2017.god.Izdato rešenje
105ROP-NPA-34341-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (Kej Skopskih žrtava)06.11.2017.god.Izdato rešenje
106ROP-NPA-34340-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica u naselju Dugalića brdo)06.11.2017.god.Izdato rešenje
107ROP-NPA-34338-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Bošnjačka)06.11.2017.god.Izdato rešenje
108ROP-NPA-34337-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica pod Hamam)06.11.2017.god.Izdato rešenje
109ROP-NPA-34334-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (krak ulice Stevana Nemanje)06.11.2017.god.Izdato rešenje
110ROP-NPA-34333-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ulica Vezna u Selakovcu)06.11.2017.god.Izdato rešenje
111ROP-NPA-34275-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Zlatiborska III)06.11.2017.god.Izdato rešenje
112ROP-NPA-32570-ISAWHA-2/2017Fazlija Kadrić06.11.2017.god.Izdato rešenje
113ROP-NPA-34803-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje)13.11.2017.god.Izdato rešenje
114ROP-NPA-34631-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.11.2017.god.Izdato rešenje
115ROP-NPA-35856-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar (pristup groblju Bajevica)17.11.2017.god.Izdato rešenje
116ROP-NPA-35854-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar ( Dojeviće krak ka školi)17.11.2017.god.Izdato rešenje
117ROP-NPA-35293-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.11.2017.god.Izdato rešenje
118ROP-NPA-23767-ISAW-6/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.11.2017.god.Izdato rešenje
119ROP-NPA-38053-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.12.2017.god.Izdato rešenje
120ROP-NPA-38133-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.12.2017.god.Izdato rešenje
121ROP-NPA-38756-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.12.2017.god.Izdato rešenje
122ROP-NPA-38749-ISAW-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.12.2017.god.Izdato rešenje

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-62-ISAWHA-2/2016Energomotaža AD22.02.2016.god.Izdato rešenje
2. ROP-NPA-4851-ISAW-1/2016Ahmedin Plojović11.04.2016.god.Izdato rešenje
3. ROP-NPA-10042-ISAW-1/2016Hajrija Škrijelj26.05.2016.god.Izdato rešenje
4. ROP-NPA-10531-ISAW-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar01.06.2016.god.Izdato rešenje
5. ROP-NPA-11098-ISAW-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar01.06.2016.god.Izdato rešenje
6.ROP-NPA-13219-ISAW-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.07.2016.god.Izdato rešenje
7.ROP-NPA-12184-ISAW-3/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar21.07.2016.god.Izdato rešenje
8.ROP-NPA-17967-ISAW-1/2016Đula Šabotić30.07.2016.god.Izdato rešenje
9.ROP-NPA-17783-ISAWHA-2/2016AD PUTTST "LIPA"29.08.2016.god.Izdato rešenje
10.ROP-NPA-22172-ISAW-1/2016Nedžmedin Rizvanović19.09.2016.god.Izdato rešenje
11.ROP-NPA-24613-ISAWHA-2/2016Nurija Martinović07.10.2016.god.Izdato rešenje
12ROP-NPA-29345-ISAWHA-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.11.2016.god.Izdato rešenje
13ROP-NPA-19884-ISAWHA-5/2016Telenor d.o.o15.11.2016.god.Izdato rešenje
14ROP-NPA-28887-ISAW-2/2016Ljubinko Jolović26.12.2016.god.Izdato rešenje

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-127/15 Izet Šabović 27.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-136/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 07.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-137/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 07.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-151/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 21.04.2015.god. Pogledaj
5. 351-166/15 Telenor d.o.o. 30.04.2015.god. Pogledaj
6. 351-215/15 Grad Novi Pazar (PUT DOJEVIĆE-BALETIĆE)03.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-263/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 10.07.2015.god. Pogledaj
8. 351-279/15 Grad Novi Pazar (GRADSKI TRG-IV FAZA)24.07.2015.god. Pogledaj
9. 351-312/15 Grad Novi Pazar (UL.1.MAJ)13.08.2015.god. Pogledaj
10. 351-313/15 Grad Novi Pazar (UL.GRADSKA)13.08.2015.god. Pogledaj
11. 351-315/15 Grad Novi Pazar (VELJKA VLAHOVIĆA)13.08.2015.god. Pogledaj
12. 351-314/15 Grad Novi Pazar (UL.VIŠEGRADSKA)13.08.2015.god. Pogledaj
13. 351-320/15 Grad Novi Pazar (UL.ZENUN HASKOVIĆ SA POTPORNIM ZIDOM)21.08.2015.god. Pogledaj
14. 351-327/15 Nedžib Doljanac 26.08.2015.god Pogledaj
15. 351-375/15 Muamer Husović 22.09.2015.god. Pogledaj
16. 351-409/15 Grad Novi Pazar (TOPLOVOD GIMNAZIJA- OŠ J.J.ZMAJ)15.10.2015.god. Pogledaj
17. 351-438/15 Grad Novi Pazar (UL. KOLUBARSKA)05.11.2015.god. Pogledaj
18. 351-450/15 Grad Novi Pazar (PUT BAJEVAČKI MOST-TATAREVSKE KUĆE)13.11.2015.god. Pogledaj
19. 351-476/15 "Dacić prom" d.o.o 10.12.2015.god. Pogledaj
20. 351-516/15 Grad Novi Pazar (UL.DUBROVAČKA KRAK 422)28.12.2015.god. Pogledaj