2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-32479-ISAW-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.01.2017.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-29756-ISAW-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.02.2017.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-14891-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.02.2017.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-13215-ISAW-7/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.03.2017.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-6397-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK 410 UL.DUBROVAČKA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-6398-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.GENERALA ŽIVKOVIĆA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-6400-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.GOJKA BAČANINA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-6402-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.ISMETA MUJEZINOVIĆA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-6409-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.8.MART) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-6411-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.PLJEVLJANSKA) 21.03.2017.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-4021-ISAWHA-2/2017 LASER DOO INTERNACIONAL 30.03.2017.god. Izdato rešenje
12. ROP-NPA-6413-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL. OSMANA ĐIKIĆA) 06.04.2017.god. Izdato rešenje
13. ROP-NPA-6412-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.PRIBOJSKA) 06.04.2017.god. Izdato rešenje
14. ROP-NPA-6404-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.JAĆIMA RISTOVIĆA) 11.04.2017.god. Izdato rešenje
15. ROP-NPA-9417-ISAWHA-1/2017 Grad Novi Pazar ( KRAK 408 I 409 UL.DUBROVAČKA) 18.04.2017.god. Izdato rešenje
16. ROP-NPA-10376-ISAW-1/2017 TELENOR d.o.o Beograd 25.04.2017.god. Izdato rešenje
17. ROP-NPA-6414-ISAW-3/2017 Grad Novi Pazar (UL.RUĐERA BOŠKOVIĆA) 26.04.2017.god. Izdato rešenje
18. ROP-NPA-6405-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.HERCEGOVAČKA) 26.04.2017.god. Izdato rešenje
19 ROP-NPA-13207-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PUT N.PAZAR-RAŠKA) 19.05.2017.god. Izdato rešenje
20 ROP-NPA-13507-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (POTPORNI ZID POSTENJE) 19.05.2017.god. Izdato rešenje
21 ROP-NPA-16451-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.06.2017.god. Izdato rešenje
22 ROP-NPA-600-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.06.2017.god. Izdato rešenje
23 ROP-NPA-16905-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.06.2017.god. Izdato rešenje
24 ROP-NPA-30561-ISAWHA-7/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.07.2017.god. Izdato rešenje
25 ROP-NPA-21055-ISAW-1/2017 Hasan Redžović 21.07.2017.god. Izdato rešenje
26 ROP-NPA-29732-ISAWHA-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.07.2017.god. Izdato rešenje
27 ROP-NPA-22295-ISAWHA-2/2017 Grad Novi Pazar (UL.DIMITRIJA TUCOVIĆA) 28.07.2017.god. Izdato rešenje
28 ROP-NPA-24339-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PUT GROBLJE PRĆENOVA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
29 ROP-NPA-24340-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.ZLATIBORSKA1) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
30 ROP-NPA-24341-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.ZLATIBORSKA2) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
31 ROP-NPA-24343-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.SAVE KOVAČEVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
32 ROP-NPA-24344-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.DESE MILOVANOVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
33 ROP-NPA-24346-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK GROBLJE-RUĐERA BOŠKOVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
34 ROP-NPA-24349-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK V UL.VOJKOVAČKA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
35 ROP-NPA-24353-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.NURIJE POZDERCA- UL.RAJKA ACKOVIĆA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
36 ROP-NPA-24361-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (S.CRNOČA) 15.08.2017.god. Izdato rešenje
37 ROP-NPA-24358-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK IV UL VEHBA KOLAŠINCA) 18.08.2017.god. Izdato rešenje
38 ROP-NPA-19775-ISAW-3/2017 Grad Novi Pazar (OŠ RASTKO NEMANJIĆ) 22.08.2017.god. Izdato rešenje
39 ROP-NPA-27704-ISAW-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.08.2017.god. Izdato rešenje
40 ROP-NPA-20463-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.09.2017.god. Izdato rešenje
41 ROP-NPA-28276-ISAW-1/201 Grad Novi Pazar (UL.H.ROŽAJCA) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
42 ROP-NPA-28272-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.TRNAVSKA) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
43 ROP-NPA-28284-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PARTER SIMPO) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
44 ROP-NPA-28278-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.SUTJESKA) 15.09.2017.god. Izdato rešenje
45 ROP-NPA-28280-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PEŠAČKA STAZA-OŠ CANA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
46 ROP-NPA-28291-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.V.KOLAŠINCA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
47 ROP-NPA-28290-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.12.SRP.BRIGADE) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
48 ROP-NPA-28289-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.K.RACINE NA UL.I.ANDRIĆA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
49 ROP-NPA-28287-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.M.TOPLICA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
50 ROP-NPA-28415-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL.APOSTALA PETRA I PAVLA) 18.09.2017.god. Izdato rešenje
51 ROP-NPA-28055-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (DOM ZDRAVLJA-LIFT) 22.09.2017.god. Izdato rešenje
52 ROP-NPA-29175-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK P.GAJIĆA, A.ŠANTIĆAI A.ĐUKIĆA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
53 ROP-NPA-29162-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK II ZLATARSKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
54 ROP-NPA-29158-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK 411 DUBROVAČKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
55 ROP-NPA-29156-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRACI BOSANSKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
56 ROP-NPA-29165-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK M.SELIMOVIĆA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
57 ROP-NPA-29219-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (PRILAZ ATL.STADION 26.09.2017.god. Izdato rešenje
58 ROP-NPA-29387-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (DEŽEVSKA KRAK PREMA TOMOVIĆIMA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
59 ROP-NPA-29382-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRAK BEOGRADSKA) 26.09.2017.god. Izdato rešenje
60 ROP-NPA-31969-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KEJSKA ULICA) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
61 ROP-NPA-31972-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 415) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
62 ROP-NPA-31975-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 420) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
63 ROP-NPA-31998-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 421) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
64 ROP-NPA-31999-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 422) 17.10.2017.god. Izdato rešenje
65 ROP-NPA-32187-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 423) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
66 ROP-NPA-32194-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 425) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
67 ROP-NPA-32196-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KRUŠEVAČKI MOST - DERVIŠEVIĆI) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
68 ROP-NPA-32203-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (KLIMOVO BRDO M8) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
69 ROP-NPA-32191-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (UL. 424) 19.10.2017.god. Izdato rešenje
70 ROP-NPA-32197-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (OŠ LUKARE) 20.10.2017.god. Izdato rešenje
71 ROP-NPA-33136-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (Jusuf potok- Ivanča) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
72 ROP-NPA-33753-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Ćire Ratkovića- Gradski jaz) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
73 ROP-NPA-33756-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Apostola Petra i Pavla) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
74 ROP-NPA-33758-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Nurija Pozderca) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
75 ROP-NPA-33760-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Sutjeska) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
76 ROP-NPA-33765-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Užička) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
77 ROP-NPA-33890-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Kopaonička) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
78 ROP-NPA-33276-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Save Kovačevića) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
79 ROP-NPA-33146-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica naspram ul. 410) 01.11.2017.god. Izdato rešenje
80 ROP-NPA-33132-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Kejska) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
81 ROP-NPA-33773-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica 8.Mart) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
82 ROP-NPA-33804-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Rajka Ackovića) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
83 ROP-NPA-33805-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (Veliko groblje) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
84 ROP-NPA-33884-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Svojbor- Hotkovo) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
85 ROP-NPA-33887-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Narodnog Fronta) 02.11.2017.god. Izdato rešenje
86 ROP-NPA-33981-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Dubrovačka- Ivanča) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
87 ROP-NPA-33992-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Ive Andrića- Paralovo) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
88 ROP-NPA-34241-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
89 ROP-NPA-34244-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Šestovski potok) 03.11.2017.god. Izdato rešenje
90 ROP-NPA-34260-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Rama Rožajca) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
91 ROP-NPA-33994-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Dimitrija Tucovića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
92 ROP-NPA-34261-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. 426) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
93 ROP-NPA-34262-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Pljevljanska) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
94 ROP-NPA-34264-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Save Kovačevića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
95 ROP-NPA-34266-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (krak kod džamije u Muru) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
96 ROP-NPA-34268-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. 405) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
97 ROP-NPA-34269-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Generala Živkovića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
98 ROP-NPA-34270-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (krak VII ulice u Muru) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
99 ROP-NPA-34272-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Šabana Koče) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
100 ROP-NPA-34273-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. u naselju Požega) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
101 ROP-NPA-34274-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Gornji Alekcinac) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
102 ROP-NPA-34345-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Gavrila Principa) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
103 ROP-NPA-34344-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (trotoari ul. Meše Selimovića) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
104 ROP-NPA-34343-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (M22- Lukoil) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
105 ROP-NPA-34341-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (Kej Skopskih žrtava) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
106 ROP-NPA-34340-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica u naselju Dugalića brdo) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
107 ROP-NPA-34338-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Bošnjačka) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
108 ROP-NPA-34337-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica pod Hamam) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
109 ROP-NPA-34334-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (krak ulice Stevana Nemanje) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
110 ROP-NPA-34333-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ulica Vezna u Selakovcu) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
111 ROP-NPA-34275-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Zlatiborska III) 06.11.2017.god. Izdato rešenje
112 ROP-NPA-32570-ISAWHA-2/2017 Fazlija Kadrić 06.11.2017.god. Izdato rešenje
113 ROP-NPA-34803-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje) 13.11.2017.god. Izdato rešenje
114 ROP-NPA-34631-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2017.god. Izdato rešenje
115 ROP-NPA-35856-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar (pristup groblju Bajevica) 17.11.2017.god. Izdato rešenje
116 ROP-NPA-35854-ISAW-1/2017 Grad Novi Pazar ( Dojeviće krak ka školi) 17.11.2017.god. Izdato rešenje
117 ROP-NPA-35293-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.11.2017.god. Izdato rešenje
118 ROP-NPA-23767-ISAW-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.11.2017.god. Izdato rešenje
119 ROP-NPA-38053-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.12.2017.god. Izdato rešenje
120 ROP-NPA-38133-ISAW-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.12.2017.god. Izdato rešenje

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-62-ISAWHA-2/2016 Energomotaža AD 22.02.2016.god. Izdato rešenje
2. ROP-NPA-4851-ISAW-1/2016 Ahmedin Plojović 11.04.2016.god. Izdato rešenje
3. ROP-NPA-10042-ISAW-1/2016 Hajrija Škrijelj 26.05.2016.god. Izdato rešenje
4. ROP-NPA-10531-ISAW-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.06.2016.god. Izdato rešenje
5. ROP-NPA-11098-ISAW-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.06.2016.god. Izdato rešenje
6. ROP-NPA-13219-ISAW-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.07.2016.god. Izdato rešenje
7. ROP-NPA-12184-ISAW-3/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 21.07.2016.god. Izdato rešenje
8. ROP-NPA-17967-ISAW-1/2016 Đula Šabotić 30.07.2016.god. Izdato rešenje
9. ROP-NPA-17783-ISAWHA-2/2016 AD PUTTST "LIPA" 29.08.2016.god. Izdato rešenje
10. ROP-NPA-22172-ISAW-1/2016 Nedžmedin Rizvanović 19.09.2016.god. Izdato rešenje
11. ROP-NPA-24613-ISAWHA-2/2016 Nurija Martinović 07.10.2016.god. Izdato rešenje
12 ROP-NPA-29345-ISAWHA-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.11.2016.god. Izdato rešenje
13 ROP-NPA-19884-ISAWHA-5/2016 Telenor d.o.o 15.11.2016.god. Izdato rešenje
14 ROP-NPA-28887-ISAW-2/2016 Ljubinko Jolović 26.12.2016.god. Izdato rešenje

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-127/15 Izet Šabović 27.03.2015.god. Pogledaj
2. 351-136/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 07.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-137/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 07.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-151/15 KODAR INŽENJERING d.o.o. 21.04.2015.god. Pogledaj
5. 351-166/15 Telenor d.o.o. 30.04.2015.god. Pogledaj
6. 351-215/15 Grad Novi Pazar (PUT DOJEVIĆE-BALETIĆE) 03.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-263/15 Centar za socijalni rad Novi Pazar 10.07.2015.god. Pogledaj
8. 351-279/15 Grad Novi Pazar (GRADSKI TRG-IV FAZA) 24.07.2015.god. Pogledaj
9. 351-312/15 Grad Novi Pazar (UL.1.MAJ) 13.08.2015.god. Pogledaj
10. 351-313/15 Grad Novi Pazar (UL.GRADSKA) 13.08.2015.god. Pogledaj
11. 351-315/15 Grad Novi Pazar (VELJKA VLAHOVIĆA) 13.08.2015.god. Pogledaj
12. 351-314/15 Grad Novi Pazar (UL.VIŠEGRADSKA) 13.08.2015.god. Pogledaj
13. 351-320/15 Grad Novi Pazar (UL.ZENUN HASKOVIĆ SA POTPORNIM ZIDOM) 21.08.2015.god. Pogledaj
14. 351-327/15 Nedžib Doljanac 26.08.2015.god Pogledaj
15. 351-375/15 Muamer Husović 22.09.2015.god. Pogledaj
16. 351-409/15 Grad Novi Pazar (TOPLOVOD GIMNAZIJA- OŠ J.J.ZMAJ) 15.10.2015.god. Pogledaj
17. 351-438/15 Grad Novi Pazar (UL. KOLUBARSKA) 05.11.2015.god. Pogledaj
18. 351-450/15 Grad Novi Pazar (PUT BAJEVAČKI MOST-TATAREVSKE KUĆE) 13.11.2015.god. Pogledaj
19. 351-476/15 "Dacić prom" d.o.o 10.12.2015.god. Pogledaj
20. 351-516/15 Grad Novi Pazar (UL.DUBROVAČKA KRAK 422) 28.12.2015.god. Pogledaj