2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Izdati dokument
1 ROP-NPA-34562-LOC-1/2016 MODERNSTAN INVEST doo 04.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
2 ROP- NPA- 27704-LOC-4/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
3 ROP-NPA-34913-LOC-1/2016 Mersad Dragulovčanin 13.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
4 ROP- NPA- 346-LOC-1/2017 Ćazim Gegić 16.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
5 ROP-NPA-33260-LOC-1/2016 Trgovinsko-uslužno preduzeće SAFETY DOO 18.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
6 ROP-NPA-32118-LOCH-2/2016 Senat Brahić 20.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
7 ROP- NPA- 33729-LOC-1/2016 Atif Alić 20.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
8 ROP-NPA-33592-LOCH-2/2016 Aida Prašević 25.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
9 ROP-NPA-34980-LOCH-1/2016 Mešihat Islamske zajednice u Srbiji 25.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
10 ROP-NPA-196-LOC-1/2017 Nedžad Kolašinac 31.01.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
11 ROP-NPA-27305-LOC-4/2017 NIS a.d. Novi Sad 02.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
12 ROP- NPA- 280024-LOC-3/2017 Senat Latifović 07.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
13 ROP- NPA- 1347-LOC-2/2017 Nevzeta Mavrić 07.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
14 ROP- NPA- 1774-LOC-2/2017 Ćazim Šipčanin 07.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
15 ROP-NPA-1285-LOCH-2/2017 Faris Aljković 08.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
16 ROP-NPA-1546-LOCH-2/2017 Faruk Deljević 08.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
17 ROP-NPA-346-LOC-2/2017 Ćazim Gegić 22.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
18 ROP-NPA-1815-LOC-1/2017 Nusret Smajović 22.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
19 ROP-NPA-652-LOCH-2/2017 Radmila i Milan Vukićević, Jovanka Vuksanović, Zejna Mahmutović 22.02.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
20 ROP-NPA-2214-LOC-1/2017 Avudlah Bejtulović 02.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
21 ROP- NPA- 13215-LOC-6/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
22 ROP- NPA- 2524-LOCH-2/2017 VIP Mobile doo 08.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
23 ROP-NPA-34913-LOCH-3/2017 Mersad Dragolovčanin 08.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
24 ROP-NPA-2523-LOCH-2/2017 VIP Mobile doo 08.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
25 ROP-NPA-30561-LOC-3/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
26 ROP-NPA-346-LOC-3/2016 Ćazim Gegić 28.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
27 ROP-NPA-2753-LOCH-2/2017 Telenor doo 31.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
28 ROP- NPA- 7585-LOC-1/2017 Nazim Suljović 31.03.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
29 ROP-NPA-11016-LOC-2/2017 Bajram Bibić 07.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
30 ROP-NPA-27279-LOC-4/2016 BIŠEVAC D.O.O. Novi Pazar 07.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
31 ROP- NPA-1546-LOC-1/2017 Hajro Šehović 07.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
32 ROP- NPA- 7043-LOCH-2/2016 Clean Energy Solutions d.o.o. 11.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
33 ROP-NPA-4455-LOC-9/2017 Konstantin Jovanović i dr. 11.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
34 ROP- NPA-7975-LOC-1/2017 Faruk Deljević 13.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
35 ROP-NPA-9270-LOC-1/2017 Rešad Ibrahimović 13.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
36 ROP- NPA-1285-LOC-4/2017 Faris Aljković 18.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
37 ROP- NPA- 1347-LOC-4/2017 Nevzeta Mavrić 19.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
38 ROP- NPA- 12646-LOC-2/2017 Rifat Muderizović 27.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
39 ROP-NPA-5855-LOCH-3/2017 Halil Šabanović 27.04.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
40 ROP- NPA-7759-LOC-2/2017 Hajro Šehović 04.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
41 ROP-NPA-10975-LOC-1/2017 Nazim Grišević 04.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
42 ROP-NPA-11872-LOCH-4/2017 Bajram i Sabiha Karišik 04.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
43 ROP-NPA-10080-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 05.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
44 ROP-NPA-34562-LOCH-4/2017 MODERNSTAN INVEST doo 11.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
45 ROP- NPA- 12534-LOC-1/2017 Viši sud Novi Pazar 12.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
46 ROP- NPA- 12271-LOC-1/2016 Mustafa Arifović 17.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
47 ROP-NPA-10330-LOC-1/2017 Bahtijar Zejnelović 17.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
48 ROP- NPA- 7585-LOC-2/2017 Nazim Suljović 19.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
49 ROP-NPA-10927-LOC-/2017 Asmir Leković 19.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
50 ROP-NPA-10537-LOCH-2/2017 Sabit Lotinac 25.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
51 ROP-NPA-12115-LOC-1/2017 Ismet Spahić 29.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
52 ROP-NPA-12316-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 29.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
53 ROP-NPA-12307-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 30.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
54 ROP-NPA-12327-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 30.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
55 ROP-NPA-10669-LOC-1/2017 Ljubinko Jolović 31.05.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
56 ROP- NPA-7759-LOC-3/2017 Hajro Šehović 09.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
57 ROP-NPA-5364-LOC-3/2017 Nazim Dragolovčanin i ostali 09.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
58 ROP-NPA-15923-LOC-1/2017 Rami Nasrallah 13.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
59 ROP-NPA-13491-LOC-1/2017 Binasa Osmanlić 13.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
60 ROP-NPA-13545-LOC-1/2017 Zaim Dupljak 13.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
61 ROP-NPA-13415-LOC-1/2017 Hasiba Nuhović 14.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
62 ROP- NPA-14810-LOC-1/2017 Ćazim Šipčanin 14.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
63 ROP-NPA-14880-LOC-1/2017 Ifeta Izberović 20.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
64 ROP-NPA-13184-LOC-3/2017 Humanitarna organizacija "ILM" 20.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
65 ROP-NPA-6688-LOC-5/2017 Iko Company DOO 21.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
66 ROP-NPA-15156-LOCH-1/2017 Viši sud Novi Pazar 22.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
67 ROP- NPA- 17565-LOC-1/2016 Velida Sejdović 23.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
68 ROP-NPA-14910-LOC-1/2017 Sead Mekić 23.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
69 ROP-NPA-15123-LOC-2/2017 Dženan Hoćanin 28.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
70 ROP-NPA-14399-LOCH-2/2017 Ertan Arapović 30.06.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
71 ROP- NPA-15605-LOCH-2/2017 Aladin Đulović i Đulović Ru-com d.o.o. 04.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
72 ROP-NPA-19190-LOC-1/2017 Daut Bahtijarević 07.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
73 ROP-NPA-11119-LOC-5/2017 Džafer Numanović 11.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
74 ROP-NPA-19123-LOCH-2/2017 Dragojlo,Dragomir Roglic i dr. 14.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
75 ROP-NPA-7759-LOCH-5/2017 Hajro Šehović 14.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
76 ROP-NPA-16821-LOCH-2/2017 Jakup Ramović 17.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
77 ROP-NPA-10975-LOCH-3/2017 Nazim Grišević 17.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
78 ROP-NPA-18003-LOC-1/2017 Dželadin Rušević 20.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
79 ROP-NPA-21170-LOC-1/2017 Dragojlo,Dragomir Roglic i dr. 25.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
80 ROP-NPA-19577-LOC-1/2017 Šefika Hodžić 26.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
81 ROP-NPA-21612-LOC-1/2017 Ljubiša Mitrović 27.07.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
82 ROP-NPA-16816-LOC-3/2017 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 08.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
83 ROP-NPA-17247-LOC-2/2017 DEDIĆ D.O.O. 08.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
84 ROP-NPA-23036-LOC-1/2017 D.O.O. Prodinvest 09.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
85 ROP-NPA-19775-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 09.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
86 ROP-NPA-21170-LOCH-3/2017 Dragojlo,Dragomir Roglic i dr. 09.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
87 ROP-NPA-20299-LOCH-2/2017 Rasim Halilović 11.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
88 ROP-NPA-15923-LOC-5/2017 Rami Nasrallah 11.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
89 ROP-NPA-20114-LOCH-2/2017 Hazbo Zuković 11.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
90 ROP-NPA-21843-LOCH-2/2017 Idriz Zukorlić 15.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
91 ROP-NPA-24586-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 17.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
92 ROP-NPA-22183-LOC-1/2017 Daut Bahtijarević 18.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
93 ROP-NPA-24756-LOC-1/2017 Dragojlo,Dragomir Roglic i dr. 22.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
94 ROP-NPA-23036-LOC-2/2017 Prodinvest d.o.o. Novi Pazar 25.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
95 ROP-NPA-25503-LOC-1/2017 Mevljuda Košuta 29.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
96 ROP-NPA-25630-LOC-1/2017 Muhamed Škrijelj 29.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
97 ROP-NPA-25882-LOC-1/2017 Halil Mihović 30.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
98 ROP-NPA-23036-LOC-3/2017 Prodinvest d.o.o. Novi Pazar 30.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
99 ROP-NPA-652-LOCA-6/2017 "IKAN 2013" d.o.o. Novi Pazar 30.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
100 ROP-NPA-21503-LOCH-2/2017 Tahir Tutić 30.08.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
101 ROP-NPA-23966-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
102 ROP-NPA-10908-LOC-5/2017 Pemba Omerović 06.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
103 ROP-NPA-22843-LOCH-2/2017 N&S Invest doo 06.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
104 ROP-NPA-24504-LOC-1/2017 Edin Dupljak 06.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
105 ROP-NPA-23036-LOC-4/2017 Prodinvest d.o.o. Novi Pazar 08.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
106 ROP-NPA-13215-LOC-9/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
107 ROP-NPA-13184-LOC-4/2017 Humanitarna organizacija "ILM" 19.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
108 ROP-NPA-25453-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
109 ROP-NPA-23562-LOCH-2/2017 ROP-NPA-23562-LOCH-2/2017 20.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
110 ROP-NPA-25580-LOC-1/2017 "MILORD" doo 21.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
111 ROP-NPA-652-LOCA-7/2017 "Ikan 2013" d.o.o Novi Pazar 22.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
112 ROP-NPA-21843-LOCH-5/2017 Idriz Zukorlić 28.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
113 ROP- NPA- 26093-LOCH-2/2017 Milenko Nikolić 28.09.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
114 ROP-NPA-24586-LOC-3/2017 Grad Novi Pazar 03.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
115 ROP-NPA-22843-LOC-3/2017 N&S Invest D.O.O. 03.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
116 ROP-NPA-26135-LOCH-2/2017 Ramo Numanović 05.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
117 ROP-NPA-27782-LOC-1/2017 Velida Sejdović 09.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
118 ROP-NPA-28396-LOC-1/2017 AGRO DEŽEVA 09.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
119 ROP-NPA-23036-LOC-8/2017 D.O.O. "PRODINVEST" NOVI PAZAR 13.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
120 ROP-NPA-25744-LOCH-2/2017 Kristina Obradović, Borislav Martić, Dragojlo i Dragomir Roglić 17.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
121 ROP-NPA-31361-LOC-1/2017 Hanefija Hajdarević 18.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
122 ROP-NPA-29153-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 19.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
123 ROP-NPA-652-LOCA-8/2017 "IKAN 2013" DOO Novi Pazar 19.10.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
124 ROP-NPA-28950-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 02.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
125 ROP-NPA-33076-LOC-1/2017 Sanel,Sabahudin i Safet Karišik 02.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
126 ROP-NPA-30644-LOC-3/2017 DONMEZ INŠAAT, Mersala i Mizhad Daca 02.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
127 ROP-NPA-33596-LOC-1/2017 Srđan Milanović 02.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
128 ROP-NPA-16816-LOC-5/2017 "DELIĆ IZGRADNJA" DOO 03.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
129 ROP-NPA-33820-LOC-1/2017 Esmir Lekpek 07.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
130 ROP-NPA-33217-LOCH-2/2017 Daut Bahtijarević 09.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
131 ROP-NPA-33775-LOCH-2/2017 Mešihat Islamske zajednice u Srbiji 23.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
132 ROP-NPA-31361-LOCH-3/2017 Hanefija Hajdarević 27.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
133 ROP-NPA-33076-LOC-2/2017 Sabahudin Karišik i ostali 29.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
134 ROP-NPA-36781-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 29.11.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
135 ROP-NPA-35648-LOC-1/2017 Daut Bahtijarević 04.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
136 ROP-NPA-37235-LOC-1/2017 Nusret Redžović 05.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
137 ROP-NPA-33596-LOC-2/2017 Srđan Milanović 06.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
138 ROP-NPA-35311-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
139 ROP-NPA-35655-LOC-1/2017 Muhamed Škrijelj 07.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
140 ROP-NPA-31048-LOC-3/2017 Fuad Mujović 08.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
141 ROP-NPA-25609-LOC-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi
142 ROP- NPA-38393-LOC-1/2017 Rušid Hajrović 14.12.2017.god. Izdati lokacijski uslovi

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Izdati dokument
1 353-424/15 Rešad Ibrahimović 05.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
2 353-369/15 Nermin Kolašinac 05.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
3 353-425/15 Ljutvo Hasanović 05.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
4 353-423/15 Elektrodistribucija 05.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
5 353-430/15 Ismail Madžović 05.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
6 353-216/15 Enver Dervišhalitović 05.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
7 353-427/15 Telenor 10.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
8 ROP-NPA-793-LOC-1/2016 FAEK KOMPANY 22.02.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
9 ROP-NPA-1022-LOC-1/2016 Murat Muratović 22.03.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
10 ROP-NPA-3190-LOC-1/2016 Kemal Krlić 25.03.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
11 ROP-NPA-5671-LOC-1/2016 Hajro Šehović 18.04.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
12 ROP-NPA-5323-LOCH-2/2016 Faek Company d.o.o. 25.04.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
13 ROP-NPA-6727-LOC-1/2016 Telenor 29.04.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
14 ROP-NPA-6383-LOCH-/22016 Elvis i Mersiha Spahović 16.05.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
15 ROP-NPA-9036-LOC-1/2016 Rašo Skenderović 23.05.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
16 ROP-NPA-9758-LOC-1/2016 Omer Prištevac 25.05.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
17 ROP-NPA-10311-LOC-1/2016 Salko Mumdžić 29.05.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
18 ROP-NPA-8624-LOCH-2/2016 Mirsad Gudžević 09.06.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
19 ROP-NPA-12646-LOC-1/2016 Rifat Muratović 17.06.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
20 ROP-NPA-10340-LOC-1/2016 Feko Feković 17.06.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
21 ROP-NPA-12747-LOC-1/2016 Ismail Trtovac 17.06.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
22 ROP-NPA-13219-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
23 ROP-NPA-12184-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 01.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
24 ROP-NPA-14935-LOC-1/2016 Nedžat Numanović 05.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
25 ROP-NPA-13184-LOC-1/2016 Humanitarna organizacija "ILM" 11.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
26 ROP-NPA-13604-LOC-1/2016 Redžep Ćorović 13.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
27 ROP-NPA-4455-LOC-6/2016 Konstantin Jovanović i dr 18.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
28 ROP-NPA-14708-LOCH-2/2016 Rešad Đerekarac 18.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
29 ROP-NPA-13086-LOC-1/2016 AD PUTTSP "LIPA" 28.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
30 ROP-NPA-11872-LOCH-2/2016 Bajram i Sabiha Karišik 28.07.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
31 ROP-NPA-17381-LOCH-2/2016 Ljubiša Mitrović 01.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
32 ROP-NPA-16435-LOCH-/2016 Rašo Skenderović 02.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
33 ROP-NPA-18483-LOC-1/2016 Adil Bogućanin 03.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
34 ROP-NPA-17314-LOC-1/2016 Rešad Đerekarac 05.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
35 ROP-NPA-18753-LOC-1/2016 Nermin Kolašinac 10.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
36 ROP-NPA-19093-LOC-1/2016 Rustem Đulović 12.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
37 ROP-NPA-19302-LOCA-1/2016 Safet i Senada Muratović 12.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
38 ROP-NPA-19602-LOC-1/2016 Amel Šonić 15.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
39 ROP-NPA-16685-LOC-2/2016 Velibor Milosavljević 17.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
40 ROP-NPA-20083-LOC-1/2016 Mersad Biševac 19.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
41 ROP-NPA-17301-LOC-2/2016 Ismail Trtovac 23.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
42 ROP-NPA-20506-LOC-2/2016 Sabahudin Peci 26.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
43 ROP-NPA-13990-LOC-2/2016 Hajro Šehović 31.08.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
44 ROP-NPA-20506-LOC-3/2016 Sabahudin Peci 22.09.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
45 ROP-NPA-19303-LOCH-2/2016 Muamer Ramičević 23.09.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
46 ROP-NPA-23707-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.09.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
47 ROP-NPA-22811-LOCH-2/2016 Enes Elifić i Ahmed Bahtijarević 28.09.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
48 ROP-NPA-24750-LOC-1/2016 Nusret Smajović 29.09.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
49 ROP-NPA-21181-LOCH-2/2016 Mesud Hukić 29.09.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
50 ROP-NPA-22578-LOC-1/2016 Merfaz Kurtanović 05.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
51 ROP-NPA-20463-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
52 ROP-NPA-20085-LOCH-2/2016 Nedžat Numanović 07.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
53 ROP-NPA-23485-LOCH-2/2016 Nermin Kolašinac 13.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
54 ROP-NPA-26557-LOC-1/2016 Grad Novi Pazar 13.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
55 ROP-NPA-23973-LOC-1/2016 Haljit Omerović 14.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
56 ROP-NPA-26470-LOC-1/2016 Zaim Suljković 14.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
57 ROP-NPA-22484-LOCH-2/2016 Faruk Demirović 14.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
58 ROP-NPA-23600-LOCH-2/2016 Šefćet Kurtanović 18.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
59 ROP-NPA-24743-LOC-1/2016 Nijaz Balić 20.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
60 ROP-NPA-24440-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
61 ROP-NPA-24248-LOCH-2/2016 Srpska pravoslavna crkva Raška oblast 25.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
62 ROP-NPA-27650-LOC-1/2016 OŠ Stefan Nemanja 25.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
63 ROP-NPA-24244-LOCH-2/2016 Aleksandar Milošević 31.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
64 ROP-NPA-23767-LOC-4/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 31.10.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
65 ROP NPA 25690-LOCH-2/2016 JVP Srbijavode 01.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
66 ROP-NPA-25741-LOC-1/2016 Grad Novi Pazar 03.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
67 ROP- NPA- 27037-LOC-1/2016 Grad Novi Pazar 07.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
68 ROP-NPA-14891-LOC-3/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
69 ROP- NPA- 26779-LOC-2/2016 Zakira Sellmaier 09.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
70 ROP-NPA-27098-LOC-1/2016 Salko Mumdžić 09.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
71 ROP- NPA- 29756-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
72 ROP- NPA- 30258-LOC-1/2016 Radmila. Milana Vukićević, Zejna Mahmutović, Jovanka Vuksanović 16.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
73 ROP-NPA-30245-LOC-1/2016 TRGOVINSKO-USLUŽNO PREDUZEĆE SAFETY DOO 18.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
74 ROP- NPA- 31046-LOC-1/2016 Vidosav Božović 24.11.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
75 ROP-NPA-30026-LOC-1/2016 Mehmed Slezović 01.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
76 ROP-NPA-23767-LOC-5/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
77 ROP-NPA-33026-LOC-1/2016 Mešihat Islamske zajednice u Srbiji 14.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
78 ROP-NPA-30767-LOCA-1/2016 Safet i Senada Muratović 14.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
79 ROP-NPA-28904-LOCH-2/2016 Adil Bogućanin 14.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
80 ROP-NPA-28245-LOCH-2/2016 Zaim Suljković 19.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
81 ROP-NPA-31349-LOC-1/2016 Munevera Ličina 21.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
82 ROP- NPA- 31046-LOC-1/2016 Vidisav Božović 26.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
83 ROP-NPA-29756-LOC-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi
84 ROP-NPA-32479-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.12.2016.god. Izdati lokacijski uslovi

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Izdati dokument /
Karton procedure
1 353-20/15 Faruk Jašarević 21.04.2015.god. Pogledaj
2 353-71/15 Grad Novi Pazar 21.04.2015.god. Pogledaj
3 353-72/15 Grad Novi Pazar 21.04.2015.god. Pogledaj
4 353-85/15 Momčilo Gvozdenović 19.05.2015.god. Pogledaj
5 353-98/15 Adnan Kožar i Mithat Šarukić 29.05.2015.god. Pogledaj
6 353-106/15 Nasuf Nezirović 05.06.2015.god. Pogledaj
7 353-107/15 Nebojša Dobrić i drugi 05.06.2015.god. Pogledaj
8 353-109/15 Delić izgradnja d.o.o. 05.06.2015.god. Pogledaj
9 353-147/15 Nermin Društinac 10.06.2015.god. Pogledaj
10 353-159/15 Adnan Kožar i Mithat Šarukić 15.06.2015.god. Pogledaj
11 353-111/15 Adnan Saračević 18.06.2015.god. Pogledaj
12 353-148/15 Nermina Cama 18.06.2015.god. Pogledaj
13 353-123/15 SPC opština za Rašku oblast u Novom Pazaru 19.06.2015.god. Pogledaj
14 353-177/15 Meaz Ujkanović 06.07.2015.god. Pogledaj
15 353-137/15 Nermin Kolašinac 07.07.2015.god. Pogledaj
16 353-132/15 Ibrahim Hukić 08.07.2015.god. Pogledaj
17 353-181/15 Grad Novi Pazar 10.07.2015.god. Pogledaj
18 353-152/15 Dervišhalitović Enver 10.07.2015.god. Pogledaj
19 353-162/15 Bahrija Hasanović 16.07.2015.god. Pogledaj
20 353-186/15 Sead Hamzić 16.07.2015.god. Pogledaj
21 353-185/15 Odeljenje za urbanizam Novi Pazar 16.07.2015.god. Pogledaj
22 353-190/15 Enver Dervišhalitović 22.07.2015.god. Pogledaj
23 353-182/15 Nedžad Gegić 22.07.2015.god. Pogledaj
24 353-161/15 Nazif Dragolovčanin 24.07.2015.god. Pogledaj
25 353-166/15 Bilmer Numanović 24.07.2015.god. Pogledaj
26 353-216/15 Enver Dervišhalitovic 04.08.2015.god. Pogledaj
27 353-189/15 Nermina Cama 17.08.2015.god. Pogledaj
28 353-191/15 Nermin Duštinac 17.08.2015.god. Pogledaj
29 353-156/15 Grad Novi Pazar 18.08.2015.god. Pogledaj
30 353-210/15 Sead Hamzić 25.08.2015.god. Pogledaj
31 353-181/15 Grad Novi Pazar 27.08.2015.god. Pogledaj
32 353-247/15 Elvira Hodžovic 31.08.2015.god. Pogledaj
33 353-176/15 Enver Suljić 03.09.2015.god. Pogledaj
34 353-230/15 Husejin Husović 03.09.2015.god. Pogledaj
35 353-248/15 Grad Novi Pazar 08.09.2015.god. Pogledaj
36 353-255/15 Opšta Bolnica 09.09.2015.god. Pogledaj
37 353-282/15 Bahrija Pejić 30.09.2015.god. Pogledaj
38 353-279/15 Dom zdravlja Novi Pazar 13.10.2015.god. Pogledaj
39 353-318/15 Muamer Ramičević 21.10.2015.god. Pogledaj
40 353-297/15 Mirsad Ljajić 30.10.2015.god. Pogledaj
41 353-335/15 Grad Novi Pazar 10.11.2015.god. Pogledaj
42 353-336/15 Grad Novi Pazar 10.11.2015.god. Pogledaj
43 353-351/15 SPC opština za Rašku oblast u Novom Pazaru 12.11.2015.god. Pogledaj
44 313-365/15 "Telenor Common Operation" Beograd 18.11.2015.god. Pogledaj
45 353-280/15 "Sirena" d.o.o. Novi Pazar 19.11.2015.god. Pogledaj
46 353-362/15 Slobodan Milić i dr. 23.11.2015.god. Pogledaj
47 353-320/15 Velibor Milosavljević 24.11.2015.god. Pogledaj
48 353-327/15 Meaz Ujkanović 24.11.2015.god. Pogledaj
49 353-349/15 Grad Novi Pazar 25.11.2015.god. Pogledaj
50 353-350/15 Dijagnostički centar 25.11.2015.god. Pogledaj
51 353-339/15 Mithat Hadrović 30.11.2015.god. Pogledaj
52 353-344 /15 Sanija Aljković 07.12.2015.god. Pogledaj
53 353-361/15 Nafilj Nuković 10.12.2015.god. Pogledaj
54 353-348/15 Izet Greslović 11.12.2015.god. Pogledaj
55 353-337/15 Grad Novi Pazar 25.12.2015.god. Pogledaj
56 353-381/15 "Energomontaža" A.D. 29.12.2015.god. Pogledaj