2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-13336-CPI-9/2021Enver Ahmetović08.01.2021.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-9491-CPI-4/2021DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DASA NAMEŠTAJ NOVI PAZAR22.01.2021.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-27230-CPI-2/2021Omer Kačar29.01.2021.god.Pogledaj
4.ROP-NPA-8418-CPI-8/2021ASA INVEST DOO NOVI PAZAR05.02.2021.god.Pogledaj
5.ROP-NPA-30644-CPIH-23/2021Mersala Daca, Mithad Daca, DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR10.02.2021.god.Pogledaj
6.ROP-NPA-1357-CPI-4/2021Grad Novi Pazar11.02.2021.god.Pogledaj
7.ROP-NPA-14058-LOC-8/2021Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar26.02.2021.god.Pogledaj
8.ROP-NPA-30251-CPI-5/2021Nermin i Esma Gicić26.02.2021.god.Pogledaj
9.ROP-NPA-13879-CPI-12/2021Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR02.03.2021.god.Pogledaj
10.ROP-NPA-35835-CPI-3/2021Rifat Ejupović04.03.2021.god.Pogledaj
11.ROP-NPA-38460-CPI-3/2021Sabahudin Hadžikić04.03.2021.god.Pogledaj
12.ROP-NPA-30251-CPIH-6/2021Nermin Gicić17.03.2021.god.Pogledaj
13.ROP-NPA-10072-CPI-5/2021Sead Krlić17.03.2021.god.Pogledaj
14.ROP-NPA-20340-CPI-3/2021Grad Novi Pazar18.03.2021.god.Pogledaj
15.ROP-NPA-6576-CPI-8/2021DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR19.03.2021.god.Pogledaj
16.ROP-NPA-7613-CPI-1/2021Grad Novi Pazar25.03.2021.god.Pogledaj
17.ROP-NPA-20064-CPI-6/2021DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA29.03.2021.god.Pogledaj
18.ROP-NPA-7613-CPIH-2/2021Grad Novi Pazar01.04.2021.god.Pogledaj
19.ROP-NPA-10072-CPIH-6/2021Sead Krlić02.04.2021.god.Pogledaj
20.ROP-NPA-38335-CPI-4/2021Šajin Suljković19.04.2021.god.Pogledaj
21.ROP-NPA-2474-CPI-3/2021Yakup Huseyinoglu27.04.2021.god.Pogledaj
22.ROP-NPA-2581-CPI-3/2021Džemail Smailović29.04.2021.god.Pogledaj
23.ROP-NPA-27706-CPI-5/2021Birsena Bajramović07.05.2021.god.Pogledaj
24.ROP-NPA-2581-CPIH-4/2021Aida Smailović, Džemail Smailović24.05.2021.god.Pogledaj
25.ROP-NPA-14946-CPI-1/2021DOO FAEK COMPANY, TUTIN27.05.2021.god.Pogledaj
26.ROP-NPA-14777-CPI-5/2021Edin Beganović31.05.2021.god.Pogledaj
27.ROP-NPA-16185-CPI-1/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)10.05.2021.god.Pogledaj
28.ROP-NPA-16178-CPI-1/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)11.06.2021.god.Pogledaj
29.ROP-NPA-16192-CPI-1/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)11.06.2021.god.Pogledaj
30.ROP-NPA-16313-CPI-1/2021Grad Novi Pazar11.06.2021.god.Pogledaj
31.ROP-NPA-14946-CPIH-2/2021DOO FAEK COMPANY, TUTIN11.06.2021.god.Pogledaj
32.ROP-NPA-8450-CPI-2/2021Sabina Abdagić15.06.2021.god.Pogledaj
33.ROP-NPA-4311-CPI-2/2021DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR24.06.2021.god.Pogledaj
34.ROP-NPA-16185-CPIH-2/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)25.06.2021.god.Pogledaj
35.ROP-NPA-16192-CPIH-2/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)25.06.2021.god.Pogledaj
36.ROP-NPA-16178-CPIH-2/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)25.06.2021.god.Pogledaj
37.ROP-NPA-13879-CPI-13/2021Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR29.06.2021.god.Pogledaj
38.ROP-NPA-3646-CPI-2/2021MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI MUFTIJSKO SANDŽAČKO09.07.2021.god.Pogledaj
39.ROP-NPA-6667-CPIH-4/2021IKAN 2013 DOO Novi Pazar02.08.2021.god.Pogledaj
40.ROP-NPA-23923-CPI-1/2021NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR05.08.2021.god.Pogledaj
41.ROP-NPA-15315-CPI-2/2021Anđa Knežević17.08.2021.god.Pogledaj
42.ROP-NPA-11117-CPI-3/2021Privredno Društvo za građevinkarstvo trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O. Novi Pazar23.08.2021.god.Pogledaj
43.ROP-NPA-4455-CPI-27/2021Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević31.08.2021.god.Pogledaj
44.ROP-NPA-28619-CPI-1/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)02.09.2021.god.Pogledaj
45.ROP-NPA-28618-CPI-1/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)02.09.2021.god. Pogledaj
46.ROP-NPA-28616-CPI-1/2021JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)02.09.2021.god.Pogledaj
47.ROP-NPA-8418-CPI-20/2021DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar10.09.2021.god.Pogledaj
48.ROP-NPA-14058-CPAH-13/2021Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar15.09.2021.god.Pogledaj

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-22603-CPI-2/2020Feriz Kovačević14.01.2020.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-34371-CPI-2/2020Nuro Djerekarac16.01.2020.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-16611-CPI-3/2020Elmas Koničanin24.01.2020.god.Pogledaj
4.ROP-NPA-4666-CPI-1/2020Emro Arifović02.03.2020.god.Pogledaj
5.ROP-NPA-5791-CPI-1/2020Ifeta Pljakić09.03.2020.god.Pogledaj
6.ROP-NPA-26260-CPI-4/2020Hatidža Bećković18.03.2020.god.Pogledaj
7.ROP-NPA-5553-CPI-2/2020Salen Džidić02.04.2020.god.Pogledaj
8.ROP-NPA-5528-CPI-2/2020Alija Zulji02.04.2020.god.Pogledaj
9.ROP-NPA-35254-CPI-3/2020Refik Balić10.04.2020.god.Pogledaj
10.ROP-NPA-5553-CPIH-3/2020Salen Džidić13.04.2020.god.Pogledaj
11.ROP-NPA-5543-CPI-2/2020Azra Islamović16.04.2020.god.Pogledaj
12.ROP-NPA-34952-CPI-4/2020ŠEko Grišević21.04.2020.god.Pogledaj
13.ROP-NPA-4455-CPI-24/2020Kostantin,Zoran,Ljubodrag,Dragana,Radojka,Spomenka,Rusomirka,Dragan,Zoran,Nada i A.D.UKRAS Jovanović,Jovanović,Jovanović,Lekić,Jaćović,Barać,Kovačević,Kovačević,Kovačević,Milosavljević28.04.2020.god.Pogledaj
14.ROP-NPA-7563-CPI-2/2020Borko Vulović12.05.2020.god.Pogledaj
15.ROP-NPA-10159-CPI-1/2020Avdulah Smailović13.05.2020.god.Pogledaj
16.ROP-NPA-2181-CPI-4/2020Nermin Radičević27.05.2020.god.Pogledaj
17.ROP-NPA-5614-CPI-5/2020Fatmir Mavrić16.06.2020.god.Pogledaj
18.ROP-NPA-5548-CPI-5/2020Refik Boljetini23.06.2020.god.Pogledaj
19.ROP-NPA-14381-CPI-1/2020Suad Sejfić23.06.2020.god.Pogledaj
20.ROP-NPA-33581-CPI-11/2020HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR23.06.2020.god.Pogledaj
21.ROP-NPA-638-CPI-4/2020Elvis Sali, Dejvis Begović24.06.2020.god.Pogledaj
22.ROP-NPA-5559-CPI-6/2020Ramiz Marukić03.07.2020.god.Pogledaj
23.ROP-NPA-15552-CPI-2/2020Enver Demić15.07.2020.god.Pogledaj
24.ROP-NPA-24305-CPI-9/2020Danaba Duštinac i Dževad Škrijelj15.07.2020.god.Pogledaj
25.ROP-NPA-7550-CPI-3/2020IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR24.07.2020.god.Pogledaj
26.ROP-NPA-18510-CPI-1/2020Senad Paljević28.07.2020.god.Pogledaj
27.ROP-NPA-20153-CPI-1/2020Mersad i Murat Jahijagić10.08.2020.god.Pogledaj
28.ROP-NPA-24305-CPIH-10/2020Danaba Duštinac, Dževad Škrijelj10.08.2020.god.Pogledaj
29.ROP-NPA-18510-CPIH-2/2020Senad Paljević14.08.2020.god.Pogledaj
30.ROP-NPA-39072-CPI-7/2020IKAN 2013 DOO Novi Pazar28.08.2020.god.Pogledaj
31.ROP-NPA-6576-CPI-4/2020DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR29.09.2020.god.Pogledaj
32.ROP-NPA-6950-CPI-4/2020Atifa Ibrahimović29.09.2020.god.Pogledaj
33.ROP-NPA-27276-CPI-1/2020Emir,Hajruša,Rahima,Faruk i Daut Đondić,Nurović,Kačapor,Kačapor i Kačapor01.10.2020.god.Pogledaj
34.ROP-NPA-9045-CPI-8/2020Muhamed Memić05.10.2020.god.Pogledaj
35.ROP-NPA-14058-CPI-3/2020Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar16.10.2020.god.Pogledaj
36.ROP-NPA-7585-CPI-17/2020SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar16.10.2020.god.Pogledaj
37.ROP-NPA-19752-CPI-2/2020Hiljmija Šehović02.11.2020.god.Pogledaj
38.ROP-NPA-17188-CPI-5/2020Safet Zečić02.11.2020.god.Pogledaj
39.ROP-NPA-10072-CPI-4/2020Sead Krlić10.11.2020.god.Pogledaj
40.ROP-NPA-8418-CPI-6/2020ASA INVEST DOO NOVI PAZAR02.12.2020.god.Pogledaj
41.ROP-NPA-35250-CPI-3/2020Šefko Nicević03.12.2020.god.Pogledaj
42.ROP-NPA-36108-CPI-1/2020Jonuz Demirović11.12.2020.god.Pogledaj
43.ROP-NPA-36108-CPIH-2/2020Jonuz Demirović23.12.2020.god.Pogledaj
44.ROP-NPA-36108-CPIH-3/2020Jonuz Demirović28.12.2020.god.Pogledaj

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-1372-CPI-1/2019Smail Bronja29.01.2019.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-40467-CPI-4/2019Elvad Demirović31.01.2019.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-685-CPI-2/2019Dželadin Rušević20.02.2019.god.Pogledaj
4.ROP-NPA-14124-CPI-6/2019HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO Novi Pazar04.03.2019.god.Pogledaj
5.ROP-NPA-37205-CPI-3/2019Edib i Fazila Binjoš06.03.2019.god.Pogledaj
6.ROP-NPA-31152-CPI-4/2019Grad Novi Pazar12.03.2019.god.Pogledaj
7.ROP-NPA-6358-CPI-1/2019Munir Hazirović21.03.2019.god.Pogledaj
8.ROP-NPA-24586-CPI-6/2019Grad Novi Pazar25.03.2019.god.Pogledaj
9.ROP-NPA-1054-CPI-3/2019DOO "ASA INVEST"25.03.2019.god.Pogledaj
10.ROP-NPA-10117-CPI-3/2019Džemail Jusufović14.06.2019.god.Pogledaj
11.ROP-NPA-10537-CPIH-4/2019Sabit Lotinac19.06.2019.god.Pogledaj
12.ROP-NPA-15714-CPI-4/2019Zajim Šabanović21.06.2019.god.Pogledaj
13.ROP-NPA-273-CPI-8/2019Donmez inšat D.O.O., Edib, Esad, Memnuna, Mesuda i Mirsad Gilić, Jusuf Hodžović, Husein Avdović, Nevzeta i Rifat Balkan24.06.2019.god.Pogledaj
14.ROP-NPA-6496-CPI-4/2019Rahim Fehratović27.06.2019.god.Pogledaj
15.ROP-NPA-273-CPIH-9/2019Donmez inšat D.O.O., Edib, Esad, Memnuna, Mesuda i Mirsad Gilić, Jusuf Hodžović, Husein Avdović, Nevzeta i Rifat Balkan27.06.2019.god.Pogledaj
16.ROP-NPA-10537-CPI-5/2019Mustafa Husović04.07.2019.god.Pogledaj
17.ROP-NPA-20259-CPI-1/2019Hamid Kačapor16.07.2019.god.Pogledaj
18.ROP-NPA-17459-CPI-2/2019Omer Tafilović24.07.2019.god.Pogledaj
19.ROP-NPA-18925-CPIH-3/2019DOO "BRKOVIĆ gradnja" Kragujevac02.08.2019.god.Pogledaj
20.ROP-NPA-7957-CPI-5/2019Mahit Rebronja06.09.2019.god.Pogledaj
21.ROP-NPA-17089-CPI-4/2019Grad Novi Pazar06.09.2019.god.Pogledaj
22.ROP-NPA-38005-CPI-3/2019DOO "Green Energy Hadzic"06.09.2019.god.Pogledaj
23.ROP-NPA-17089-CPI-5/2019Grad Novi Pazar06.09.2019.god.Pogledaj
24.ROP-NPA-11432-CPI-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.10.2019.god.Pogledaj
25.ROP-NPA-31906-CPI-2/2019LIDL SRBIJA KD01.11.2019.god.Pogledaj
26ROP-NPA-23974-CPI-3/2019Nazif Dragolovčanin18.11.2019.god.Pogledaj
27ROP-NPA-4779-CPI-4/2019PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR27.11.2019.god.Pogledaj
28ROP-NPA-30855-CPI-3/2019Opšta bolnica Novi Pazar19.11.2019.god.Pogledaj
29ROP-NPA-32591-CPI-3/2019Smajo Amčović23.12.2019.god.Pogledaj
30ROP-NPA-39286-CPI-1/2019Bahrija Kučević27.12.2019.god.Pogledaj
31ROP-NPA-30855-CPI-4/2019Opšta bolnica Novi Pazar27.12.2019.god.Pogledaj

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-31361-CPI-4/2017Hanefija Hajdarević04.01.2018.godPogledaj
2. ROP-NPA-40446-CPI-1/2017MODERNSTAN INVEST, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Šarac Sunčica, Ljubica Plavšić, Dragiša Plavšić, Dragan Plavšić09.01.2018.godPogledaj
3. ROP-NPA-31361-CPIH-7/2018Hanefija Hajdarević12.01.2018.godPogledaj
4.ROP-NPA-283-CPI-1/2018Muamer Malićević12.01.2018.godPogledaj
5.ROP-NPA-31361-CPI-8/2018Hanefija Hajdarević18.01.2018.godPogledaj
6.ROP-NPA-909-CPI-1/2018Tahir Tutić23.01.2018.godPogledaj
7.ROP-NPA-33596-CPI-7/2018Srđan Milanović27.02.2018.godPogledaj
8.ROP-NPA-4744-CPI-1/2018Fuad Mujović06.03.2018.godPogledaj
9.ROP-NPA-38556-CPI-2/2018Hamid Tataragić07.03.2018.godPogledaj
10.ROP-NPA-30644-CPI-7/2018DONMEZ INŠAAT, Mersala i Mithad Daca15.03.2018.godPogledaj
11.ROP-NPA-7431-CPI-1/2018DOO "MILORD" Novi Pazar30.03.2018.godPogledaj
12.ROP-NPA-4455-CPI-12/2018Konstantin Jovanović i ostali17.04.2018.godPogledaj
13ROP-NPA-6598-CPI-3/2018Jelena Pilipović20.04.2018.godPogledaj
14ROP-NPA-13491-CPI-2/2018Binasa Osmanlić08.05.2018.godPogledaj
15ROP-NPA-11433-CPI-1/2018Muhedin Hasanović10.05.2018.godPogledaj
16ROP-NPA-12696-CPI-1/2018Udruženje poljoprivrednika "AGRO DEŽEVA"18.05.2018.godPogledaj
17ROP-NPA-12857-CPI-1/2018Nihat Dolovac21.05.2018.godPogledaj
18ROP-NPA-7585-CPI-6/2018Nazim Suljović23.05.2018.godPogledaj
19ROP-NPA-13838-CPI-1/2018Hasib Gegić31.05.2018.godPogledaj
20ROP-NPA-14283-CPI-1/2018Hakija Smailagić31.05.2018.godPogledaj
21ROP-NPA-14307-CPI-1/2018Nagib Mahmutović01.06.2018.godPogledaj
22ROP-NPA-7585-CPIH-7/2018Nazim Suljović04.06.2018.godPogledaj
23ROP-NPA-14283-CPIH-2/2018Hakija Smailagić08.06.2018.godPogledaj
24ROP-NPA-15606-CPI-1/2018Aladin Osmanović12.06.2018.godPogledaj
25ROP-NPA-9743-CPI-2/2018Rifat Hukić12.06.2018.godPogledaj
26ROP-NPA-39098-CPI-3/2018Rušid Hajrović27.06.2018.godPogledaj
27ROP-NPA-17982-CPI-1/2018TRGO KEMO04.07.2018.godPogledaj
28ROP-NPA-18467-CPI-1/2018Hazbija Čalaković06.07.2018.godPogledaj
29ROP-NPA-21843-CPI-6/2018 Idriz Zukorlić13.07.2018.godPogledaj
30ROP-NPA-17982-CPIH-2/2018TRGO KEMO24.07.2018.godPogledaj
31ROP-NPA-39098-CPIH-4/2018Rušid Hajrović27.07.2018.godPogledaj
32ROP-NPA-21760-CPI-1/2018TRGO KEMO01.08.2018.godPogledaj
33ROP-NPA-21374-CPI-1/2018TRGO KEMO01.08.2018.godPogledaj
34ROP-NPA-16221-CPI-2/2018Almir Bejdoni09.08.2018.godPogledaj
35ROP-NPA-22665-CPI-1/2018Nermin Kolašinac09.08.2018.godPogledaj
36ROP-NPA-22994-CPI-1/2018DOO Clear Energy Solutions16.08.2018.godPogledaj
37ROP-NPA-429-CPI-11/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković16.08.2018.godPogledaj
38ROP-NPA-21496-CPI-2/2018Mejra Bajramlić17.08.2018.godPogledaj
39ROP-NPA-24123-CPI-1/2018Pemba Omerović24.08.2018.godPogledaj
40ROP-NPA-24126-CPI-1/2018Azra Škrijelj24.08.2018.godPogledaj
41ROP-NPA-6875-CPI-2/2018Grad Novi Pazar13.09.2018.godPogledaj
42ROP-NPA-27109-CPI-1/2018Senad Bronja19.09.2018.godPogledaj
43ROP-NPA-28243-CPI-1/2018Amdo Prušević21.09.2018.godPogledaj
44ROP-NPA-27840-CPI-1/2018Nevzeta Hubić i Mesud Brunčević28.09.2018.godPogledaj
45ROP-NPA-23707-CPI-3/2018Mirzeta Zukorlić02.11.2018.godPogledaj
46ROP-NPA-16141-CPI-7/2018Hakija Smailagić07.11.2018.godPogledaj
47ROP-NPA-14124-CPI-5/2018HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR06.12.2018.godPogledaj
48ROP-NPA-15714-CPI-3/2018Zaim Šabanović14.12.2018.godPogledaj
49ROP-NPA-12995-CPI-5/2018Fahrudin Arslanović18.12.2018.godPogledaj

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-30782-CPIH-3/2016DOO "Ideal-Lux" Gnila Tutin04.01.2017.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-33174-CPI-2/2016A.D. LIPA06.01.2017.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-491-CPI-1/2017Nedžat Numović20.01.2017.god.Pogledaj
4.ROP-NPA-556-CPI-1/2017Nermin Kolašinac20.01.2017.god.Pogledaj
5.ROP-NPA-1819-CPI-1/2017JP "Direkcija za izgradnju grada Novi Pazar02.02.2017.god.Pogledaj
6.ROP-NPA-1728-CPI-1/2017Rešad Ljajić02.02.2017.god.Pogledaj
7.ROP-NPA-1728-CPIH-2/2017Rešad Ljajić13.02.2017.god.Pogledaj
8.OP-NPA-1728-CPI-3/2017Rešad Ljajić03.03.2017.god.Pogledaj
9.ROP-NPA-5852-CPI-1/2017Munevera Ličina22.03.2017.god.Pogledaj
10.ROP-NPA-34913-CPI-4/2017Mersad Dragolovćanin24.03.2017.god.Pogledaj
11.ROP-NPA-196-CPI-2/2017Nedžad Kolašinac30.03.2017.god.Pogledaj
12ROP-NPA-34913-CPIH-5/2017Mersad Dragolovčanin31.03.2017.god.Pogledaj
13ROP-NPA-27098-CPI-2/2017Salko Mumdžić31.03.2017.god.Pogledaj
14ROP-NPA-8085-CPI-1/2017Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast u Novom Pazaru31.03.2017.god.Pogledaj
15ROP-NPA-346-CPI-4/2017Ćazim Gegić07.04.2017.god.Pogledaj
16ROP-NPA-34913-CPI-6/2017Mersad Dragolovćanin07.04.2017.god.Pogledaj
17ROP-NPA-34913-CPIH-7/2017Mersad Dragolovćanin13.04.2017.god.Pogledaj
18ROP-NPA-11371-CPI-1/2017Nevzeta Mavrić08.05.2017.god.Pogledaj
19ROP-NPA-11379-CPI-1/2017Faris Aljković08.05.2017.god.Pogledaj
20ROP-NPA-33026-CPI-2/2017Mešihat Islamske zajednice u Srbiji08.05.2017.god.Pogledaj
21ROP-NPA-28904-CPI-3/2017Adil Bogućanin09.05.2017.god.Pogledaj
22ROP-NPA-13156-CPI-1/2017Halil Šabanović19.05.2017.god.Pogledaj
23ROP-NPA-13138-CPI-1/2017DOO "MK group 2014"19.05.2017.god.Pogledaj
24ROP-NPA-13841-CPI-1/2017Bahtijar Zejnelović26.05.2017.god.Pogledaj
25ROP-NPA-12115-CPI-2/2017Ismet Spahić22.06.2017.god.Pogledaj
26ROP-NPA-19508-CPI-1/2017Ljubinko Jolović05.07.2017.god.Pogledaj
27ROP-NPA-5364-CPI-4/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet i Izet Ćosović07.07.2017.god.Pogledaj
28ROP-NPA-19506-CPI-1/2017Sabit Lotinac07.07.2017.god.Pogledaj
29ROP-NPA-5364-CPIH-5/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet i Izet Ćosović21.07.2017.god.Pogledaj
30ROP-NPA-21121-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar25.07.2017.god.Pogledaj
31ROP-NPA-7759-CPI-6/2017Hajro Šehović28.07.2017.god.Pogledaj
32ROP-NPA-11119-CPI-8/2017Džafer Numanović04.08.2017.god.Pogledaj
33ROP-NPA-22985-CPI-1/2017Dželadin Rušović04.08.2017.god.Pogledaj
34ROP-NPA-23465-CPI-1/2017Aladin Đulović i Đulović Ru-Com d.o.o. Novi Pazar10.08.2017.god.Pogledaj
35ROP-NPA-22985-CPIH-2/2017Dželadin Rušović11.08.2017.god.Pogledaj
36ROP-NPA-15123-CPI-3/2017Dženan Hoćanin14.08.2017.god.Pogledaj
37ROP-NPA-24117-CPI-1/2017DOO IKAN 201317.08.2017.god.Pogledaj
38ROP-NPA-5364-CPI-6/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet i Izet Ćosović18.08.2017.god.Pogledaj
39ROP-NPA-25490-CPI-1/2017Šefika Hodžić30.08.2017.god.Pogledaj
40ROP-NPA-26529-CPI-1/2017Daut Bahtijarević07.09.2017.god.Pogledaj
41ROP-NPA-13545-CPI-2/2017Zaim Dupljak12.09.2017.god.Pogledaj
42ROP-NPA-27202-CPI-1/2017MODERNSTAN INVEST doo13.09.2017.god.Pogledaj
43ROP-NPA-196-CPIH-7/2017Nedžad Kolašinac14.09.2017.god.Pogledaj
44ROP-NPA-15923-CPI-6/2017Rami Nasrallah19.09.2017.god.Pogledaj
45ROP-NPA-27960-CPI-2/2017Jakup Ramović20.09.2017.god.Pogledaj
46ROP-NPA-26529-CPIH-2/2017Daut Bahtijarević03.10.2017.god.Pogledaj
47ROP-NPA-196-CPI-8/2017Nedžad Kolašinac06.10.2017.god.Pogledaj
48ROP-NPA-30868-CPI-1/2017Milenko Nikolić13.10.2017.god.Pogledaj
49ROP-NPA-32634-CPI-1/2017Velida Sejdović27.10.2017.god.Pogledaj
50ROP-NPA-34825-CPI-1/2017DOO "N&S INVEST"15.11.2017.god.Pogledaj
51ROP-NPA-24504-CPI-2/2017Edin Dupljak30.11.2017.god.Pogledaj
52ROP-NPA-33076-CPI-3/2017Sabahudin, Safet i Sanel Karišik18.2.2017.god.Pogledaj

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-520/15Grad Novi Pazar 04.01.2016.godPogledaj
2. 351-531/15Meaz Ujkanović 11.01.2016.godPogledaj
3. ROP-NPA-815-CPI-1/2016Mehdija Šonić22.02.2016.godPogledaj
4.ROP-NPA-2633-CPI-1/2016Mithad Hadrović22.0.2016.godPogledaj
5.ROP-NPA-3344-CPIH-1/2016Slobodan Milić, Bruno Dobrić i dr25.03.2016.godPogledaj
6.ROP-NPA-4494-CPI-1/2016Nafilj Nuković08.04.2016.godPogledaj
7.ROP-NPA-7399-CPI-1/2016Murat Muratović29.04.2016.godPogledaj
8.ROP-NPA-9589-CPI-1/2016Muamer Hasanović24.05.2016.godPogledaj
9.ROP-NPA-9589-CPIH-2/2016Muamer Hasanović30.05.2016.godPogledaj
10.ROP-NPA-10340-CPI-2/2016Feko Feković10.06.2016.godPogledaj
11.ROP-NPA-13827-CPI-1/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd21.06.2016.godPogledaj
12.ROP-NPA-13831-CPI-1/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd22.06.2016.godPogledaj
13.ROP-NPA-13832-CPI-1/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd22.06.2016.godPogledaj
14.ROP-NPA-13827-CPIH-2/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd27.06.2016.godPogledaj
15.ROP-NPA-13831-CPIH-2/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd27.06.2016.godPogledaj
16.ROP-NPA-13832-CPIH-2/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd27.06.2016.godPogledaj
17ROP-NPA-10340-CPIH-3/2016Feko Feković04.07.2016.godPogledaj
18ROP-NPA-16492-CPI-1/2016Elvis i Mersiha Spahović15.07.2016.godPogledaj
19ROP-NPA-18133-CPI-1/2016Ikad 2013 d.o.o.29.07.2016.godPogledaj
20ROP-NPA-18111-CPI-1/2016Humanitarna organizacija "ILM"02.08.2016.godPogledaj
21ROP-NPA-18133-CPIH-2/2016Ikad 2013 d.o.o.04.08.2016.godPogledaj
22ROP-NPA-18968-CPI-1/2016FAEK Company11.08.2016.godPogledaj
23ROP-NPA-21612-CPI-1/2016Šerif Vatić i Sulejman Nicević05.09.2016.godPogledaj
24ROP-NPA-21916-CPI-1/2016Rašo Skenderović06.09.2016.godPogledaj
25ROP-NPA-22750-CPI-1/2016Velibor Milosavljević12.09.2016.godPogledaj
26ROP-NPA-24731-CPI-1/2016Ismail Trtovac29.09.2016.godPogledaj
27ROP-NPA-21612-CPIH-2/2016Šerif Vatić i Sulejman Nicević07.10.2016.godPogledaj
28ROP-NPA-12154-CPI-2/2016Enver i Izet Dervišhalitović, Zibija Dervišhalitović-Šarenkapić, Safet Metić, Ismet Erović, Hanefija Ragipović i Izet Islamović12.10.2016.godPogledaj
29ROP-NPA-24731-CPIH-2/2016Ismail Trtovac18.10.2016.godPogledaj
30ROP-NPA-23973-CPI-2/2016Haljit Omerović20.10.2016.godPogledaj
31ROP-NPA-24731-CPI-3/2016Ismail Trtovac21.10.2016.godPogledaj
32ROP-NPA-17806-CPI-2/2016Šajin Suljković25.10.2016.godPogledaj
33ROP-NPA-28605-CPI-1/2016Mesud Hukić31.10.2016.godPogledaj
34ROP-NPA-7399-CPIH-3/2016Murat Muratović31.10.2016.godPogledaj
35ROP-NPA-28973-CPI-1/2016Muamer Ramičević03.11.2016.godPogledaj
36ROP-NPA-17806-CPIH-3/2016Šajin Suljković04.11.2016.godPogledaj
37ROP-NPA-9667-CPI-4/2016DOO "Ideal-Lux" Gnila09.11.2016.godPogledaj
38ROP-NPA-30415-CPI-1/2016Merfaz Kurtanović17.11.2016.godPogledaj
39ROP-NPA-17806-CPI-4/2016Šajin Suljković23.11.2016.godPogledaj
40ROP-NPA-31087-CPI-2/2016Aleksandar Milošević24.11.2016.godPogledaj
41ROP-NPA-33174-CPI-1/2016A.D. Lipa15.11.2016.godPogledaj
42ROP-NPA-30782-CPIH-3/2016DOO “Ideal-Lux” Gnila Tutin30.12.2016.godPogledaj

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-163/15 Sulejman Badić 24.04.2015.god. Pogledaj
2. 351-237/15 Faruk Škrijelj 24.06.2015.god. Pogledaj
3. 351-297/15 Nafija Bašović 03.08.2015.god. Pogledaj
4. 351-309/15 Adnan Kožar i drugi 14.08.2015.god. Pogledaj
5. 351-326/15 Nazif Dragolovčanin 24.08.2015.god. Pogledaj
6. 351-328/15 SPC- Raška oblast 25.08.2015.god Pogledaj
7. 351-347/15 "NS" invest d.o.o 07.09.2015.god Pogledaj
8. 351-384/15 Grad Novi Pazar 28.09.2015.god Pogledaj
9. 351-387/15 Crkvena pravoslavna Opština za Rašku oblast 29.09.2015.god Pogledaj
10. 351-398/15 Nazif Dragolovčanin 12.10.2015.god Pogledaj
11. 351-432/15 Bilmer Numanović 02.11.2015.god Pogledaj