2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-22603-CPI-2/2020Feriz Kovačević14.01.2020.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-34371-CPI-2/2020Nuro Djerekarac16.01.2020.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-16611-CPI-3/2020Elmas Koničanin24.01.2020.god.Pogledaj
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-1372-CPI-1/2019Smail Bronja29.01.2019.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-40467-CPI-4/2019Elvad Demirović31.01.2019.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-685-CPI-2/2019Dželadin Rušević20.02.2019.god.Pogledaj
4.ROP-NPA-14124-CPI-6/2019HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO Novi Pazar04.03.2019.god.Pogledaj
5.ROP-NPA-37205-CPI-3/2019Edib i Fazila Binjoš06.03.2019.god.Pogledaj
6.ROP-NPA-31152-CPI-4/2019Grad Novi Pazar12.03.2019.god.Pogledaj
7.ROP-NPA-6358-CPI-1/2019Munir Hazirović21.03.2019.god.Pogledaj
8.ROP-NPA-24586-CPI-6/2019Grad Novi Pazar25.03.2019.god.Pogledaj
9.ROP-NPA-1054-CPI-3/2019DOO "ASA INVEST"25.03.2019.god.Pogledaj
10.ROP-NPA-10117-CPI-3/2019Džemail Jusufović14.06.2019.god.Pogledaj
11.ROP-NPA-10537-CPIH-4/2019Sabit Lotinac19.06.2019.god.Pogledaj
12.ROP-NPA-15714-CPI-4/2019Zajim Šabanović21.06.2019.god.Pogledaj
13.ROP-NPA-273-CPI-8/2019Donmez inšat D.O.O., Edib, Esad, Memnuna, Mesuda i Mirsad Gilić, Jusuf Hodžović, Husein Avdović, Nevzeta i Rifat Balkan24.06.2019.god.Pogledaj
14.ROP-NPA-6496-CPI-4/2019Rahim Fehratović27.06.2019.god.Pogledaj
15.ROP-NPA-273-CPIH-9/2019Donmez inšat D.O.O., Edib, Esad, Memnuna, Mesuda i Mirsad Gilić, Jusuf Hodžović, Husein Avdović, Nevzeta i Rifat Balkan27.06.2019.god.Pogledaj
16.ROP-NPA-10537-CPI-5/2019Mustafa Husović04.07.2019.god.Pogledaj
17.ROP-NPA-20259-CPI-1/2019Hamid Kačapor16.07.2019.god.Pogledaj
18.ROP-NPA-17459-CPI-2/2019Omer Tafilović24.07.2019.god.Pogledaj
19.ROP-NPA-18925-CPIH-3/2019DOO "BRKOVIĆ gradnja" Kragujevac02.08.2019.god.Pogledaj
20.ROP-NPA-7957-CPI-5/2019Mahit Rebronja06.09.2019.god.Pogledaj
21.ROP-NPA-17089-CPI-4/2019Grad Novi Pazar06.09.2019.god.Pogledaj
22.ROP-NPA-38005-CPI-3/2019DOO "Green Energy Hadzic"06.09.2019.god.Pogledaj
23.ROP-NPA-17089-CPI-5/2019Grad Novi Pazar06.09.2019.god.Pogledaj
24.ROP-NPA-11432-CPI-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.10.2019.god.Pogledaj
25.ROP-NPA-31906-CPI-2/2019LIDL SRBIJA KD01.11.2019.god.Pogledaj
26ROP-NPA-23974-CPI-3/2019Nazif Dragolovčanin18.11.2019.god.Pogledaj
27ROP-NPA-4779-CPI-4/2019PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR27.11.2019.god.Pogledaj
28ROP-NPA-30855-CPI-3/2019Opšta bolnica Novi Pazar19.11.2019.god.Pogledaj
29ROP-NPA-32591-CPI-3/2019Smajo Amčović23.12.2019.god.Pogledaj
30ROP-NPA-39286-CPI-1/2019Bahrija Kučević27.12.2019.god.Pogledaj
31ROP-NPA-30855-CPI-4/2019Opšta bolnica Novi Pazar27.12.2019.god.Pogledaj

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-31361-CPI-4/2017Hanefija Hajdarević04.01.2018.godPogledaj
2. ROP-NPA-40446-CPI-1/2017MODERNSTAN INVEST, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Šarac Sunčica, Ljubica Plavšić, Dragiša Plavšić, Dragan Plavšić09.01.2018.godPogledaj
3. ROP-NPA-31361-CPIH-7/2018Hanefija Hajdarević12.01.2018.godPogledaj
4.ROP-NPA-283-CPI-1/2018Muamer Malićević12.01.2018.godPogledaj
5.ROP-NPA-31361-CPI-8/2018Hanefija Hajdarević18.01.2018.godPogledaj
6.ROP-NPA-909-CPI-1/2018Tahir Tutić23.01.2018.godPogledaj
7.ROP-NPA-33596-CPI-7/2018Srđan Milanović27.02.2018.godPogledaj
8.ROP-NPA-4744-CPI-1/2018Fuad Mujović06.03.2018.godPogledaj
9.ROP-NPA-38556-CPI-2/2018Hamid Tataragić07.03.2018.godPogledaj
10.ROP-NPA-30644-CPI-7/2018DONMEZ INŠAAT, Mersala i Mithad Daca15.03.2018.godPogledaj
11.ROP-NPA-7431-CPI-1/2018DOO "MILORD" Novi Pazar30.03.2018.godPogledaj
12.ROP-NPA-4455-CPI-12/2018Konstantin Jovanović i ostali17.04.2018.godPogledaj
13ROP-NPA-6598-CPI-3/2018Jelena Pilipović20.04.2018.godPogledaj
14ROP-NPA-13491-CPI-2/2018Binasa Osmanlić08.05.2018.godPogledaj
15ROP-NPA-11433-CPI-1/2018Muhedin Hasanović10.05.2018.godPogledaj
16ROP-NPA-12696-CPI-1/2018Udruženje poljoprivrednika "AGRO DEŽEVA"18.05.2018.godPogledaj
17ROP-NPA-12857-CPI-1/2018Nihat Dolovac21.05.2018.godPogledaj
18ROP-NPA-7585-CPI-6/2018Nazim Suljović23.05.2018.godPogledaj
19ROP-NPA-13838-CPI-1/2018Hasib Gegić31.05.2018.godPogledaj
20ROP-NPA-14283-CPI-1/2018Hakija Smailagić31.05.2018.godPogledaj
21ROP-NPA-14307-CPI-1/2018Nagib Mahmutović01.06.2018.godPogledaj
22ROP-NPA-7585-CPIH-7/2018Nazim Suljović04.06.2018.godPogledaj
23ROP-NPA-14283-CPIH-2/2018Hakija Smailagić08.06.2018.godPogledaj
24ROP-NPA-15606-CPI-1/2018Aladin Osmanović12.06.2018.godPogledaj
25ROP-NPA-9743-CPI-2/2018Rifat Hukić12.06.2018.godPogledaj
26ROP-NPA-39098-CPI-3/2018Rušid Hajrović27.06.2018.godPogledaj
27ROP-NPA-17982-CPI-1/2018TRGO KEMO04.07.2018.godPogledaj
28ROP-NPA-18467-CPI-1/2018Hazbija Čalaković06.07.2018.godPogledaj
29ROP-NPA-21843-CPI-6/2018 Idriz Zukorlić13.07.2018.godPogledaj
30ROP-NPA-17982-CPIH-2/2018TRGO KEMO24.07.2018.godPogledaj
31ROP-NPA-39098-CPIH-4/2018Rušid Hajrović27.07.2018.godPogledaj
32ROP-NPA-21760-CPI-1/2018TRGO KEMO01.08.2018.godPogledaj
33ROP-NPA-21374-CPI-1/2018TRGO KEMO01.08.2018.godPogledaj
34ROP-NPA-16221-CPI-2/2018Almir Bejdoni09.08.2018.godPogledaj
35ROP-NPA-22665-CPI-1/2018Nermin Kolašinac09.08.2018.godPogledaj
36ROP-NPA-22994-CPI-1/2018DOO Clear Energy Solutions16.08.2018.godPogledaj
37ROP-NPA-429-CPI-11/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković16.08.2018.godPogledaj
38ROP-NPA-21496-CPI-2/2018Mejra Bajramlić17.08.2018.godPogledaj
39ROP-NPA-24123-CPI-1/2018Pemba Omerović24.08.2018.godPogledaj
40ROP-NPA-24126-CPI-1/2018Azra Škrijelj24.08.2018.godPogledaj
41ROP-NPA-6875-CPI-2/2018Grad Novi Pazar13.09.2018.godPogledaj
42ROP-NPA-27109-CPI-1/2018Senad Bronja19.09.2018.godPogledaj
43ROP-NPA-28243-CPI-1/2018Amdo Prušević21.09.2018.godPogledaj
44ROP-NPA-27840-CPI-1/2018Nevzeta Hubić i Mesud Brunčević28.09.2018.godPogledaj
45ROP-NPA-23707-CPI-3/2018Mirzeta Zukorlić02.11.2018.godPogledaj
46ROP-NPA-16141-CPI-7/2018Hakija Smailagić07.11.2018.godPogledaj
47ROP-NPA-14124-CPI-5/2018HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR06.12.2018.godPogledaj
48ROP-NPA-15714-CPI-3/2018Zaim Šabanović14.12.2018.godPogledaj
49ROP-NPA-12995-CPI-5/2018Fahrudin Arslanović18.12.2018.godPogledaj

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-30782-CPIH-3/2016DOO "Ideal-Lux" Gnila Tutin04.01.2017.god.Pogledaj
2. ROP-NPA-33174-CPI-2/2016A.D. LIPA06.01.2017.god.Pogledaj
3. ROP-NPA-491-CPI-1/2017Nedžat Numović20.01.2017.god.Pogledaj
4.ROP-NPA-556-CPI-1/2017Nermin Kolašinac20.01.2017.god.Pogledaj
5.ROP-NPA-1819-CPI-1/2017JP "Direkcija za izgradnju grada Novi Pazar02.02.2017.god.Pogledaj
6.ROP-NPA-1728-CPI-1/2017Rešad Ljajić02.02.2017.god.Pogledaj
7.ROP-NPA-1728-CPIH-2/2017Rešad Ljajić13.02.2017.god.Pogledaj
8.OP-NPA-1728-CPI-3/2017Rešad Ljajić03.03.2017.god.Pogledaj
9.ROP-NPA-5852-CPI-1/2017Munevera Ličina22.03.2017.god.Pogledaj
10.ROP-NPA-34913-CPI-4/2017Mersad Dragolovćanin24.03.2017.god.Pogledaj
11.ROP-NPA-196-CPI-2/2017Nedžad Kolašinac30.03.2017.god.Pogledaj
12ROP-NPA-34913-CPIH-5/2017Mersad Dragolovčanin31.03.2017.god.Pogledaj
13ROP-NPA-27098-CPI-2/2017Salko Mumdžić31.03.2017.god.Pogledaj
14ROP-NPA-8085-CPI-1/2017Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast u Novom Pazaru31.03.2017.god.Pogledaj
15ROP-NPA-346-CPI-4/2017Ćazim Gegić07.04.2017.god.Pogledaj
16ROP-NPA-34913-CPI-6/2017Mersad Dragolovćanin07.04.2017.god.Pogledaj
17ROP-NPA-34913-CPIH-7/2017Mersad Dragolovćanin13.04.2017.god.Pogledaj
18ROP-NPA-11371-CPI-1/2017Nevzeta Mavrić08.05.2017.god.Pogledaj
19ROP-NPA-11379-CPI-1/2017Faris Aljković08.05.2017.god.Pogledaj
20ROP-NPA-33026-CPI-2/2017Mešihat Islamske zajednice u Srbiji08.05.2017.god.Pogledaj
21ROP-NPA-28904-CPI-3/2017Adil Bogućanin09.05.2017.god.Pogledaj
22ROP-NPA-13156-CPI-1/2017Halil Šabanović19.05.2017.god.Pogledaj
23ROP-NPA-13138-CPI-1/2017DOO "MK group 2014"19.05.2017.god.Pogledaj
24ROP-NPA-13841-CPI-1/2017Bahtijar Zejnelović26.05.2017.god.Pogledaj
25ROP-NPA-12115-CPI-2/2017Ismet Spahić22.06.2017.god.Pogledaj
26ROP-NPA-19508-CPI-1/2017Ljubinko Jolović05.07.2017.god.Pogledaj
27ROP-NPA-5364-CPI-4/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet i Izet Ćosović07.07.2017.god.Pogledaj
28ROP-NPA-19506-CPI-1/2017Sabit Lotinac07.07.2017.god.Pogledaj
29ROP-NPA-5364-CPIH-5/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet i Izet Ćosović21.07.2017.god.Pogledaj
30ROP-NPA-21121-ISAW-1/2017Grad Novi Pazar25.07.2017.god.Pogledaj
31ROP-NPA-7759-CPI-6/2017Hajro Šehović28.07.2017.god.Pogledaj
32ROP-NPA-11119-CPI-8/2017Džafer Numanović04.08.2017.god.Pogledaj
33ROP-NPA-22985-CPI-1/2017Dželadin Rušović04.08.2017.god.Pogledaj
34ROP-NPA-23465-CPI-1/2017Aladin Đulović i Đulović Ru-Com d.o.o. Novi Pazar10.08.2017.god.Pogledaj
35ROP-NPA-22985-CPIH-2/2017Dželadin Rušović11.08.2017.god.Pogledaj
36ROP-NPA-15123-CPI-3/2017Dženan Hoćanin14.08.2017.god.Pogledaj
37ROP-NPA-24117-CPI-1/2017DOO IKAN 201317.08.2017.god.Pogledaj
38ROP-NPA-5364-CPI-6/2017Nazif Dragolovčanin, Enes i Elvira Gašanin, Ismet i Izet Ćosović18.08.2017.god.Pogledaj
39ROP-NPA-25490-CPI-1/2017Šefika Hodžić30.08.2017.god.Pogledaj
40ROP-NPA-26529-CPI-1/2017Daut Bahtijarević07.09.2017.god.Pogledaj
41ROP-NPA-13545-CPI-2/2017Zaim Dupljak12.09.2017.god.Pogledaj
42ROP-NPA-27202-CPI-1/2017MODERNSTAN INVEST doo13.09.2017.god.Pogledaj
43ROP-NPA-196-CPIH-7/2017Nedžad Kolašinac14.09.2017.god.Pogledaj
44ROP-NPA-15923-CPI-6/2017Rami Nasrallah19.09.2017.god.Pogledaj
45ROP-NPA-27960-CPI-2/2017Jakup Ramović20.09.2017.god.Pogledaj
46ROP-NPA-26529-CPIH-2/2017Daut Bahtijarević03.10.2017.god.Pogledaj
47ROP-NPA-196-CPI-8/2017Nedžad Kolašinac06.10.2017.god.Pogledaj
48ROP-NPA-30868-CPI-1/2017Milenko Nikolić13.10.2017.god.Pogledaj
49ROP-NPA-32634-CPI-1/2017Velida Sejdović27.10.2017.god.Pogledaj
50ROP-NPA-34825-CPI-1/2017DOO "N&S INVEST"15.11.2017.god.Pogledaj
51ROP-NPA-24504-CPI-2/2017Edin Dupljak30.11.2017.god.Pogledaj
52ROP-NPA-33076-CPI-3/2017Sabahudin, Safet i Sanel Karišik18.2.2017.god.Pogledaj

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-520/15Grad Novi Pazar 04.01.2016.godPogledaj
2. 351-531/15Meaz Ujkanović 11.01.2016.godPogledaj
3. ROP-NPA-815-CPI-1/2016Mehdija Šonić22.02.2016.godPogledaj
4.ROP-NPA-2633-CPI-1/2016Mithad Hadrović22.0.2016.godPogledaj
5.ROP-NPA-3344-CPIH-1/2016Slobodan Milić, Bruno Dobrić i dr25.03.2016.godPogledaj
6.ROP-NPA-4494-CPI-1/2016Nafilj Nuković08.04.2016.godPogledaj
7.ROP-NPA-7399-CPI-1/2016Murat Muratović29.04.2016.godPogledaj
8.ROP-NPA-9589-CPI-1/2016Muamer Hasanović24.05.2016.godPogledaj
9.ROP-NPA-9589-CPIH-2/2016Muamer Hasanović30.05.2016.godPogledaj
10.ROP-NPA-10340-CPI-2/2016Feko Feković10.06.2016.godPogledaj
11.ROP-NPA-13827-CPI-1/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd21.06.2016.godPogledaj
12.ROP-NPA-13831-CPI-1/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd22.06.2016.godPogledaj
13.ROP-NPA-13832-CPI-1/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd22.06.2016.godPogledaj
14.ROP-NPA-13827-CPIH-2/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd27.06.2016.godPogledaj
15.ROP-NPA-13831-CPIH-2/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd27.06.2016.godPogledaj
16.ROP-NPA-13832-CPIH-2/2016JVP "SRBIJAVODE" Beograd27.06.2016.godPogledaj
17ROP-NPA-10340-CPIH-3/2016Feko Feković04.07.2016.godPogledaj
18ROP-NPA-16492-CPI-1/2016Elvis i Mersiha Spahović15.07.2016.godPogledaj
19ROP-NPA-18133-CPI-1/2016Ikad 2013 d.o.o.29.07.2016.godPogledaj
20ROP-NPA-18111-CPI-1/2016Humanitarna organizacija "ILM"02.08.2016.godPogledaj
21ROP-NPA-18133-CPIH-2/2016Ikad 2013 d.o.o.04.08.2016.godPogledaj
22ROP-NPA-18968-CPI-1/2016FAEK Company11.08.2016.godPogledaj
23ROP-NPA-21612-CPI-1/2016Šerif Vatić i Sulejman Nicević05.09.2016.godPogledaj
24ROP-NPA-21916-CPI-1/2016Rašo Skenderović06.09.2016.godPogledaj
25ROP-NPA-22750-CPI-1/2016Velibor Milosavljević12.09.2016.godPogledaj
26ROP-NPA-24731-CPI-1/2016Ismail Trtovac29.09.2016.godPogledaj
27ROP-NPA-21612-CPIH-2/2016Šerif Vatić i Sulejman Nicević07.10.2016.godPogledaj
28ROP-NPA-12154-CPI-2/2016Enver i Izet Dervišhalitović, Zibija Dervišhalitović-Šarenkapić, Safet Metić, Ismet Erović, Hanefija Ragipović i Izet Islamović12.10.2016.godPogledaj
29ROP-NPA-24731-CPIH-2/2016Ismail Trtovac18.10.2016.godPogledaj
30ROP-NPA-23973-CPI-2/2016Haljit Omerović20.10.2016.godPogledaj
31ROP-NPA-24731-CPI-3/2016Ismail Trtovac21.10.2016.godPogledaj
32ROP-NPA-17806-CPI-2/2016Šajin Suljković25.10.2016.godPogledaj
33ROP-NPA-28605-CPI-1/2016Mesud Hukić31.10.2016.godPogledaj
34ROP-NPA-7399-CPIH-3/2016Murat Muratović31.10.2016.godPogledaj
35ROP-NPA-28973-CPI-1/2016Muamer Ramičević03.11.2016.godPogledaj
36ROP-NPA-17806-CPIH-3/2016Šajin Suljković04.11.2016.godPogledaj
37ROP-NPA-9667-CPI-4/2016DOO "Ideal-Lux" Gnila09.11.2016.godPogledaj
38ROP-NPA-30415-CPI-1/2016Merfaz Kurtanović17.11.2016.godPogledaj
39ROP-NPA-17806-CPI-4/2016Šajin Suljković23.11.2016.godPogledaj
40ROP-NPA-31087-CPI-2/2016Aleksandar Milošević24.11.2016.godPogledaj
41ROP-NPA-33174-CPI-1/2016A.D. Lipa15.11.2016.godPogledaj
42ROP-NPA-30782-CPIH-3/2016DOO “Ideal-Lux” Gnila Tutin30.12.2016.godPogledaj

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-163/15 Sulejman Badić 24.04.2015.god. Pogledaj
2. 351-237/15 Faruk Škrijelj 24.06.2015.god. Pogledaj
3. 351-297/15 Nafija Bašović 03.08.2015.god. Pogledaj
4. 351-309/15 Adnan Kožar i drugi 14.08.2015.god. Pogledaj
5. 351-326/15 Nazif Dragolovčanin 24.08.2015.god. Pogledaj
6. 351-328/15 SPC- Raška oblast 25.08.2015.god Pogledaj
7. 351-347/15 "NS" invest d.o.o 07.09.2015.god Pogledaj
8. 351-384/15 Grad Novi Pazar 28.09.2015.god Pogledaj
9. 351-387/15 Crkvena pravoslavna Opština za Rašku oblast 29.09.2015.god Pogledaj
10. 351-398/15 Nazif Dragolovčanin 12.10.2015.god Pogledaj
11. 351-432/15 Bilmer Numanović 02.11.2015.god Pogledaj