2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Izdati dokument
1. ROP-NPA-28245-CPIH-4/2017 Zaim Suljković 12.01.2017.god. Doneto rešenje
2. ROP-NPA-32906-CPIH-2/2017 Izet Greslović 16.01.2017.god. Doneto rešenje
3. ROP-NPA-491-CPIH-2/2017 Nedžat Numanović 03.02.2017.god. Doneto rešenje
4. ROP-NPA-556-CPIH-2/2017 Nermin Kolašinac 03.02.2017.god. Doneto rešenje
5. ROP-NPA-2774-CPIH-1/2017 Grad Novi Pazar (OŠ STEFAN NEMANJE) 15.02.2017.god. Doneto rešenje
6. ROP-NPA-1819-CPIH-2/2017 Grad Novi Pazar (HOTEL ATLESKI STADION) 21.02.2017.god. Doneto rešenje
7. ROP-NPA-2343-CPIH-2/2017 Hajro Šehović 27.02.2017.god. Doneto rešenje
8. ROP-NPA-4416-CPI-1/2017 Zakira Sellmaier 09.03.2017.god. Doneto rešenje
9. ROP-NPA-4953-CPI-1/2017 Nusret Smajović 13.03.2017.god. Doneto rešenje
10. ROP-NPA-28024-CPI-4/2017 Senat Latifović 21.03.2017.god. Doneto rešenje
11. ROP-NPA-7539-CPI-2/2017 Elvira Hodžović 28.03.2017.god. Doneto rešenje
12. ROP-NPA-7038-CPI-1/2017 Aleksandar Milošević 28.03.2017.god. Doneto rešenje
13. ROP-NPA-32118-CPI-3/2017 Senad Brahić 29.03.2017.god. Doneto rešenje
14 ROP-NPA-5852-CPI-2/2017 Munevera Ličina 31.03.2017.god. Doneto rešenje
15 ROP-NPA-196-CPIH-3/2017 Nedžad Kolašinac 12.04.2017.god. Doneto rešenje
16 ROP-NPA-8085-CPIH-2/2017 Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast iz Novog Pazara 19.04.2017.god. Doneto rešenje
17. ROP-NPA-346-CPIH-5/2017 Ćazim Gegić 24.04.2017.god. Doneto rešenje
18. ROP-NPA-27098-CPIH-3/2017 Salko Mumdžić 24.04.2017.god. Doneto rešenje
19. ROP-NPA-9839-CPI-1/2017 Mehmed Slezović 24.04.2017.god. Doneto rešenje
20. ROP-NPA-34913-CPI-8/2017 Mersad Dragulovčanin 27.04.2017.god. Doneto rešenje
21. ROP-NPA-33260-CPI-4/2017 Trgovinsko-uslužno preduzeće "SAFETY" d.o.o. Novi Pazar 04.05.2017.god. Doneto rešenje
22 ROP-NPA-11375-CPI-1/2017 Faruk Deljević 10.05.2017.god. Doneto rešenje
23 ROP-NPA-11371-CPIH-2/2017 Nevzeta Mavrić 16.05.2017.god. Doneto rešenje
24 ROP-NPA-11379-CPI-1/2017 Haris i Faris Aljković 16.05.2017.god. Doneto rešenje
25 ROP-NPA-12084-CPIH-1/2017 Hajro Šehović 17.05.2017.god. Doneto rešenje
26 ROP-NPA-13138-CPIH-2/2017 MK GROUP 2014 30.05.2017.god. Doneto rešenje
27 ROP-NPA-12327-CPI-5/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA1) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
28 ROP-NPA-12327-CPI-3/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA2) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
29 ROP-NPA-12327-CPI-4/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA3) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
30 ROP-NPA-12327-CPI-6/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA4) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
31 ROP-NPA-12307-CPI-3/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA5) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
32 ROP-NPA-12316-CPI-3/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA6) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
33 ROP-NPA-12316-CPI-4/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA7) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
34 ROP-NPA-12316-CPI-5/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA8) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
35 ROP-NPA-12316-CPI-6/2017 Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA9) 05.06.2017.god. Doneto rešenje
36 ROP-NPA-13841-CPIH-2/2017 Bahtijar Zejnelović 05.06.2017.god. Doneto rešenje
37 ROP-NPA-13156-CPIH-2/2017 Halil Šabanović 05.06.2017.god. Doneto rešenje
38 ROP-NPA-21612-CPI-3/2017 Šerif Vatić 23.06.2017.god. Doneto rešenje
39 ROP-NPA-21612-CPI-3/2017 Bajram Bibić 23.06.2017.god. Doneto rešenje
40 ROP-NPA-18145-CPI-1/2017 Ćazim Šičanin 29.06.2017.god. Doneto rešenje
41 ROP-NPA-12115-CPIH-4/2017 Ismet Spahić 11.07.2017.god. Doneto rešenje
42 ROP-NPA-13415-CPI-2/2017 Hasiba Nuhović 11.07.2017.god. Doneto rešenje
43 ROP-NPA-19508-CPIH-2/2017 Ljubinko Jolović 25.07.2017.god. Doneto rešenje
44 ROP-NPA-19506-CPIH-2/2017 Sabit Lotinac 25.07.2017.god. Doneto rešenje
45 ROP-NPA-21817-CPI-1/2017 Bajram Bibić 26.07.2017.god. Doneto rešenje
46 ROP-NPA-21586-CPI-1/2017 Asmir Leković 28.07.2017.god. Doneto rešenje
47 ROP-NPA-21618-CPI-1/2017 Ertan Arapović 28.07.2017.god. Doneto rešenje
48 ROP-NPA-21841-CPI-1/2017 Sead Mekić 28.07.2017.god. Doneto rešenje
49 ROP-NPA-20761-CPIH-2/2017 Grad Novi Pazar (MOST REKA RAŠKA KOD PC JOŠANICA) 02.08.2017.god. Doneto rešenje
50 ROP-NPA-27305-CPI-5/2017 "NIS" a.d. Novi Sad 04.08.2017.god. Doneto rešenje
51 ROP-NPA-7759-CPIH-7/2017 Hajro Šehović 04.08.2017.god. Doneto rešenje
52 ROP-NPA-6688-CPI-6/2017 IKO COMPANY DOO Novi Pazar 17.08.2017.god. Doneto rešenje
53 ROP-NPA-23465-CPIH-2/2017 Aladin Đulović i Đulović Ru-Com d.o.o. Novi Pazar 17.08.2017.god. Doneto rešenje
54 ROP-NPA-11119-CPI-11/2017 Džafer Numanović 17.08.2017.god. Doneto rešenje
55 ROP-NPA-26057-CPI-1/2017 Hajro Šehović 06.09.2017.god. Doneto rešenje
56 ROP-NPA-25490-CPIH-2/2017 Šefika Hodžić 07.09.2017.god. Doneto rešenje
57 ROP-NPA-34913-CPIH-13/2017 Mersad Dragulovčanin 15.09.2017.god. Doneto rešenje
58 ROP-NPA-15123-CPI-5/2017 Dženan Hoćanin 15.09.2017.god. Doneto rešenje
59 ROP-NPA-15923-CPIH-7/2017 Rami NasrAllah 27.09.2017.god. Doneto rešenje
60 ROP-NPA-29038-CPI-1/2017 DOO "MODERNSTAN INVEST" 28.09.2017.god. Doneto rešenje
61 ROP-NPA-27960-CPIH-2/2017 Jakup Ramović 03.10.2017.god. Doneto rešenje
62 ROP-NPA-13545-CPIH-3/2017 Zaim Dupljak 04.10.2017.god. Doneto rešenje
63 ROP-NPA-22484-CPI-3/2017 ROP-NPA-22484-CPI-3/2017 09.10.2017.god. Doneto rešenje
64 ROP-NPA-30628-CPI-1/2017 Daut Bahtijarević 10.10.2017.god. Doneto rešenje
65 ROP-NPA-30389-CPI-1/2017 MODERNSTAN INVEST doo 12.10.2017.god. Doneto rešenje
66 ROP-NPA-31198-CPI-1/2017 Bećir Bećiri 18.10.2017.god. Doneto rešenje
67 ROP-NPA-32003-CPI-1/2017 Ramo Numanović 23.10.2017.god. Doneto rešenje
68 ROP-NPA-30868-CPIH-2/2017 Milenko Nikolić 03.11.2017.god. Doneto rešenje
69 ROP-NPA-32634-CPIH-2/2017 Velida Sejdović 06.11.2017.god. Doneto rešenje
70 ROP-NPA-23036-CPI-9/2017 "PRODINVEST" D.O.O. 10.11.2017.god. Doneto rešenje
71 ROP-NPA-34512-CPI-1/2017 Hazbo Zuković 10.11.2017.god. Doneto rešenje
72 ROP-NPA-34825-CPIH-2/2017 N&S Invest DOO Novi Pazar 24.11.2017.god. Doneto rešenje
73 ROP-NPA-36858-CPI-1/2017 "Ikan 2013" d.o.o. Novi Pazar 01.12.2017.god. Doneto rešenje
74 ROP-NPA-24504-CPIH-3/2017 Edin Dupljak 07.12.2017.god. Doneto rešenje
75 ROP-NPA-36781-CPI-2/2017 Grad Novi Pazar 12.12.2017.god. Doneto rešenje

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Izdati dokument
1. 351-538/15 Bahrija Pejić 04.01.2016 god. Pogledaj
2. 351-530/15 Sanija Aljković 11.01.2016 god. Pogledaj
3. 351-539/15 Mirsad Ljajić 12.01.2016 god. Pogledaj
4. 351-32/15 Meaz Ujkanović 25.01.2016 god. Doneto rešenje
5. ROP-NPA-815-CPI-2/2016 Mehdija Šonić 08.03.2016 god. Doneto rešenje
6. ROP-NPA-4131-CPI-1/2016 Mithad Hadrović 31.03.2016.god. Doneto rešenje
7. ROP-NPA-4494-CPIH-2/2016 Nafilj Nuković 21.04.2016.god. Doneto rešenje
8. ROP-NPA-7399-CPIH-2/2016 Murat Muratović 09.05.2016.god. Doneto rešenje
9. ROP-NPA-9570-CPI-1/2016 MK GROUP 2014 DOO 25.05.2016.god. Doneto rešenje
10. ROP-NPA-12839-CPI-1/2016 Muamer Hasanović 22.06.2016.god. Doneto rešenje
11. ROP-NPA-13662-CPI-1/2016 Mirsad Gudžević 27.06.2016.god. Doneto rešenje
12 ROP-NPA-14277-CPI-1/2016 Ćamil Salković 03.07.2016.god. Doneto rešenje
13 ROP-NPA-14673-CPI-1/2016 JVP "SRBIJEVODE" 04.07.2016.god. Doneto rešenje
14 ROP-NPA-14660-CPI-1/2016 JVP "SRBIJEVODE" 04.07.2016.god. Doneto rešenje
15 ROP-NPA-14667-CPI-1/2016 JVP "SRBIJEVODE" 04.07.2016.god. Doneto rešenje
16 ROP-NPA-14620-CPI-1/2016 Ismail Madžović 08.07.2016.god. Doneto rešenje
17 ROP-NPA-10340-CPI-5/2016 Feko Feković 11.07.2016.god. Doneto rešenje
18 ROP-NPA-16492-CPIH-2/2016 Elvis i Mersiha Spahović 22.07.2016.god. Doneto rešenje
19 ROP-NPA-4131-CPI-2/2016 Mithat Hadrović 22.07.2016.god. Doneto rešenje
20 ROP-NPA-19045-CPI-1/2016 IKAN 2013 DOO 12.08.2016.god. Doneto rešenje
21 ROP-NPA-18111-CPIH-2/2016 Humanitarna organizacija "ILM" 15.08.2016.god. Doneto rešenje
22 ROP-NPA-18968-CPIH-2/2016 Faek Company 26.08.2016.god. Doneto rešenje
23 ROP-NPA-21916-CPIH-2/2016 Rašo Skenderović 16.09.2016.god. Doneto rešenje
24 ROP-NPA-22754-CPI-1/2016 Binasa Huseinović 16.09.2016.god. Doneto rešenje
25 ROP-NPA-23136-CPI-1/2016 Rešad Đerekarac 22.09.2016.god. Doneto rešenje
26 ROP-NPA-23461-CPI-1/2016 Velibor Milosavljević 22.09.2016.god. Doneto rešenje
27 ROP-NPA-25426-CPI-1/2016 Sabahudin Peci 07.10.2016.god. Doneto rešenje
28 ROP-NPA-26844-CPI-1/2016 Enes Elfić i Ahmed Bahtijarević 18.10.2016.god. Doneto rešenje
29 ROP-NPA-13604-CPI-3/2016 Redžep, Denis i Emir Ćorović 19.10.2016.god. Doneto rešenje
30 ROP-NPA-12154-CPIH-3/2016 Enver i Izet Dervišhalitović, Zibija Dervišhalitović-Šarenkapić, Safet Metić, Ismet Erović, Hanefija Ragipović i Izet Islamović 25.10.2016.god. Doneto rešenje
31 ROP-NPA-23973-CPIH-3/2016 Haljit Omerović 01.11.2016.god. Doneto rešenje
32 ROP-NPA-24731-CPIH-4/2016 Ismail Trtovac 02.11.2016.god. Doneto rešenje
33 ROP-NPA-25690-CPI-3/2016 JVP „SRBIJAVODE“ Beograd 10.11.2016.god. Doneto rešenje
34 ROP-NPA-7399-CPI-4/2016 Murat Muratović 10.11.2016.god. Doneto rešenje
35 ROP-NPA-28973-CPIH-2/2016 Muamer Ramičević 17.11.2016.god. Doneto rešenje
36 ROP-NPA-28605-CPIH-2/2016 Mesut Hukić 17.11.2016.god. Doneto rešenje
37 ROP-NPA-30415-CPIH-2/2016 Kurtanović Merfaz,Smailović Avdulah,Janković Vojislav,Ćorović Esad,Pulić Zurif,Šarukić Mithat,Šarukić Sead i Vučelj Adnan 25.11.2016.god. Doneto rešenje
38 ROP-NPA-17806-CPIH-5/2016 Šajin Suljković 01.12.2016.god. Doneto rešenje

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 351-135/15 Husnija Tutić 06.04.2015.god. Pogledaj
2. 351-160/15 Grad Novi Pazar (OŠ DOJEVIĆE) 24.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-161/15 Grad Novi Pazar (DEČIJI VRTIĆ DOJEVIĆE) 24.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-183/15 Avdul Kurtović 08.05.2015.god. Pogledaj
5. 351-195/15 Faruk Jašarević 25.05.2015.god. Pogledaj
6. 351-203/15 Zumreta Šehović i Frank Janssen 02.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-211/15 Safet i Senada Muratović 08.06.2015.god. Pogledaj
8. 351-214/15 Momčilo Gvozdenović 10.06.2015.god. Pogledaj
9. 351-244/15 Adnan Saračević 06.07.2015.god. Pogledaj
10. 351-267/15 MN PETROL-COMPANY 15.07.2015.god. Pogledaj
11. 351-278/15 Nermin Kolašinac 30.07.2015.god. Pogledaj
12. 351-323/15 Adnan Kožar i Mithat Šarukić 30.07.2015.god. Pogledaj
13. 351-339/15 Sead Hamzić 03.09.2015.god Pogledaj
14. 351-350/15 Slobodan Milić, Bruno,Vladan, Nebojša Dobrić i drugi 09.09.2015.god Pogledaj
15. 351-378/15 Nedžat Gegić 22.09.2015.god Pogledaj
16. 351-381/15 Nermina Cama 30.09.2015.god Pogledaj
17. 351-389/15 Husejin Husović 01.10.2015.god Pogledaj
18. 351-390/15 Enver Suljić 06.10.2015.god Pogledaj
19. 351-425/15 Grad Novi Pazar (SLUŽBA HITNE POMOĆI) 26.10.2015 god. Pogledaj
20. 351-418/15 "Delić izgradnja" d.o.o. 26.10.2015 god. Pogledaj
21. 351-422/15 SPC opština za Rašku oblast u Novom Pazaru 29.10.2015 god. Pogledaj
22. 351-435/15 Bahrija Hasanović 05.11.2015 god. Pogledaj
23. 351-429/15 Nazif Dragolovčanin 09.11.2015 god. Pogledaj
24. 351-457/15 Grad Novi Pazar (MOST PREKO REKE RAŠKE) 16.11.2015 god. Pogledaj
25. 351-452/15 BIlmer Numanović 19.11.2015 god. Pogledaj
26. 351-496/15 Bahrija Hasanović 24.11.2015 god. Pogledaj