2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveIzdati dokument
1. ROP-NPA-23501-CPI-3/2020Jonuz Demirović05.01.2021.god.Doneto rešenje
2.ROP-NPA-13336-CPIH-10/2021Enver Ahmetović22.01.2021.god.Doneto rešenje
3.ROP-NPA-1357-CPIH-5/2021Grad Novi Pazar11.02.2021.god.Doneto rešenje
4.ROP-NPA-27230-CPIH-3/2021Omer Kačar18.02.2021.god.Doneto rešenje
5.ROP-NPA-8418-CPI-9/2021DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar26.02.2021.god.Doneto rešenje
7ROP-NPA-8418-CPIH-10/2021ASA INVEST DOO NOVI PAZAR26.02.2021.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-38460-CPIH-4/2021Sabahudin Hadžikić16.03.2021.god.Doneto rešenje
8ROP-NPA-35835-CPIH-4/2021Rifat Ejupović21.03.2021.god.Doneto rešenje
8.ROP-NPA-30644-CPIH-25/2021DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR21.03.2021.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-38335-CPIH-5/2021Šajin Suljković13.05.2021.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-3359-CPI-3/2021Fadil Društinac13.05.2021.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-2811-CPI-2/2021Grad Novi Pazar18.05.2021.god.Doneto rešenje
12.ROP-NPA-27706-CPIH-6/2021Birsena Bajramović24.05.2021.god.Doneto rešenje
13.ROP-NPA-2474-CPIH-4/2021Yakup Huseyinoglu01.06.2021.god.Doneto rešenje
14.ROP-NPA-6576-CPI-10/2021DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR04.06.2021.god.Doneto rešenje
15.ROP-NPA-2581-CPIH-5/2021Aida Smailović, Džemail Smailović14.06.2021.god.Doneto rešenje
16.ROP-NPA-14777-CPIH-6/2021Edin Beganović14.06.2021.god.Doneto rešenje
17ROP-NPA-14946-CPIH-3/2021DOO FAEK COMPANY, TUTIN21.06.2021.god.Doneto rešenje
18ROP-NPA-8450-CPIH-3/2021Sabina Abdagić28.06.2021.god.Doneto rešenje
19ROP-NPA-273-CPA-20/2021Edib Gilić, Esad Gilić, Husein Avdović, Jusuf Hodžić, Memnuna Gilić, Mesud Gilić, Mirsad Gilić, Nevzat Balkan, Rifat Balkan, DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR28.06.2021.god.Doneto rešenje
20ROP-NPA-4311-CPIH-3/2021DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DACIĆ PROM DOO, NOVI PAZAR06.07.2021.god.Doneto rešenje
21ROP-NPA-13879-CPIH-14/2021Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR06.08.2021.god.Doneto rešenje
22ROP-NPA-3646-CPIH-3/2021MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI MUFTIJSKO SANDŽAČKO10.08.2021.god.Doneto rešenje

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveIzdati dokument
1. ROP-NPA-32591-CPIH-4/2019Smajo Amčović06.01.2020.godDoneto rešenje
2.ROP-NPA-28799-CPI-2/2019Dimitrije Stojanović08.01.2020.godDoneto rešenje
3.ROP-NPA-28524-CPI-4/2019Muharem i Fatima Hamidović10.01.2020.godDoneto rešenje
4.ROP-NPA-39286-CPIH-2/2020Bahrija Kučević17.01.2020.godDoneto rešenje
5.ROP-NPA-22295-CPIH-4/2020Dževad Dautović17.01.2020.godDoneto rešenje
6.ROP-NPA-22603-CPIH-3/2020Feriz Kovačević29.01.2020.godDoneto rešenje
7.ROP-NPA-34371-CPIH-3/2020Nuro Djerekarac30.01.2020.godDoneto rešenje
8.ROP-NPA-16611-CPIH-5/2020Elmas Koničanin03.02.2020.godDoneto rešenje
9.ROP-NPA-4666-CPI-1/2020Emro Arifović02.03.2020.godDoneto rešenje
10.ROP-NPA-5654-CPI-1/2020Senadin i Mejra Plojović10.03.2020.godDoneto rešenje
11.ROP-NPA-4666-CPIH-2/2020Emro Arifović11.03.2020.godDoneto rešenje
12.ROP-NPA-22402-GR-4/2020Mihriha Smajović12.03.2020.godDoneto rešenje
13.ROP-NPA-5791-CPIH-2/2020Ifeta Pljakić18.03.2020.godDoneto rešenje
14.ROP-NPA-2469-CPI-2/2020Muratka Grišević18.03.2020.godDoneto rešenje
15.ROP-NPA-6170-CPI-1/2020Nihad Zahirović19.03.2020.godDoneto rešenje
16.ROP-NPA-5559-CPI-2/2020Ramiz MArukić02.04.2020.godDoneto rešenje
17ROP-NPA-30855-CPI-5/2020Republika Srbija02.04.2020.godDoneto rešenje
18ROP-NPA-18968-CPIH-10/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN, Latif Daca, Izeta Daca, Šukrija Šabanagić, Ismail Raovac, Emir Fetahović, Aladin Fetahovic, Fikrija Fetahović, Rešad Fetahović, Ervin Ramusović, Enis Ramusović, Vezira Rušević, Muamer Halilović10.04.2020.godDoneto rešenje
19ROP-NPA-22351-CPI-4/2020Nedžad Ugljanin14.04.2020.godDoneto rešenje
20ROP-NPA-5607-CPI-2/2020Jusuf Jašarević21.04.2020.godDoneto rešenje
21ROP-NPA-35254-CPIH-4/2020Refik Balić22.04.2020.godDoneto rešenje
22ROP-NPA-5553-CPI-4/2020Salen Džidić27.04.2020.godDoneto rešenje
23ROP-NPA-34952-CPIH-5/2020Šeko Grišević29.04.2020.godDoneto rešenje
24ROP-NPA-37777-CPI-6/2020HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR30.04.2020.godDoneto rešenje
25ROP-NPA-9649-CPI-1/2020PRIVREDNO DRUŠTVO CITY POINT 007 D.O.O. Novi Pazar07.05.2020.godDoneto rešenje
26ROP-NPA-5543-CPIH-3/2020Azra Islamović07.05.2020.godDoneto rešenje
27ROP-NPA-67-CPI-3/2020Ismet Hasanović12.05.2020.godDoneto rešenje
28ROP-NPA-4859-CPI-3/2020Nihad Mehmedović18.05.2020.godDoneto rešenje
29ROP-NPA-5325-CPI-2/2020DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SEA, NOVI PAZAR19.05.2020.godDoneto rešenje
30ROP-NPA-10159-CPIH-2/2020Avdulah Smailović28.05.2020.godDoneto rešenje
31ROP-NPA-31870-CPI-4/2020DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar05.06.2020.godDoneto rešenje
32ROP-NPA-26260-CPI-6/2020Hatidža Bećković08.06.2020.godDoneto rešenje
33ROP-NPA-2181-CPIH-5/2020Nermin Radičević10.06.2020.godDoneto rešenje
34ROP-NPA-7563-CPIH-3/2020Borko Vulović11.06.2020.godDoneto rešenje
35ROP-NPA-33581-CPIH-12/2020HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR03.07.2020.godDoneto rešenje
36ROP-NPA-5528-CPI-3/2020Alija Zulji08.07.2020.godDoneto rešenje
37ROP-NPA-8056-CPI-3/2020Jusuf Halilović13.07.2020.godDoneto rešenje
38ROP-NPA-638-CPIH-5/2020Elvis Sali i Dejvis Begović13.07.2020.godDoneto rešenje
39.ROP-NPA-5614-CPI-6/2020Fatmir Mavrić12.08.2020.godDoneto rešenje
40.ROP-NPA-39072-CPIH-8/2020IKAN 2013 DOO Novi Pazar07.09.2020.godDoneto rešenje
41.ROP-NPA-20153-CPIH-2/2020Mersad i Murat Jahijagić11.09.2020.godDoneto rešenje
42.ROP-NPA-7550-CPI-4/2020IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR16.09.2020.godDoneto rešenje
43.ROP-NPA-40446-CPIH-7/2020ModernStan Invest DOO NOVI PAZAR, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Ljubica Plavšić, Dragiša Plavšić, Dragan Plavšić, Sunčana Šarac24.09.2020.godDoneto rešenje
44.ROP-NPA-21095-CPI-4/2020Ramadan Redžepi24.09.2020.godDoneto rešenje
45.ROP-NPA-9045-CPIH-9/2020Muhamed Memić16.10.2020.godDoneto rešenje
46.ROP-NPA-27276-CPIH-2/2020Emir,Hajruša,Rahima,Faruk i Daut Đondić,Nurović,Kačapor,Kačapor i Kačapor06.10.2020.godDoneto rešenje
47.ROP-NPA-19752-CPIH-3/2020Hiljmija Šehović16.11.2020.godDoneto rešenje
48.ROP-NPA-17188-CPIH-6/2020Safet Zečić17.11.2020.godDoneto rešenje
49ROP-NPA-24305-CPIH-12/2020Danaba Duštinac i Dževad Škrijelj28.12.2020.godDoneto rešenje
50ROP-NPA-14058-CPIH-4/2020Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar29.12.2020.godDoneto rešenje

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveIzdati dokument
1. ROP-NPA-12995-CPIH-6/2018Fahrudin Arslanović04.01.2019.god.Doneto rešenje
2.ROP-NPA-31390-CPI-4/2019Mirsad Đerekarac07.02.2019.god.Doneto rešenje
3.ROP-NPA-40467-CPIH-5/2019Elvad Demirović11.02.2019.god.Doneto rešenje
4.ROP-NPA-1372-CPIH-2/2019Smail Bronja18.02.2019.god.Doneto rešenje
5.ROP-NPA-20908-CPI-2/2019Mesud Islamović18.02.2019.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-685-CPIH-3/2019Dželadin Rušević04.03.2019.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-33873-CPI-3/2019Nusret Dolovac04.03.2019.god.Doneto rešenje
8.ROP-NPA-4142-CPI-1/2019"DACIĆ PROM" doo Novi Pazar05.03.2019.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-4353-CPI-1/2019Ramo Emrović07.03.2019.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-37205-CPIH-4/2019Edib i Fazila Binjoš18.03.2019.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-14124-CPIH-7/2019HAMAM WELLNES & SPA CENTAR DOO26.03.2019.god.Doneto rešenje
12.ROP-NPA-2848-CPI-3/2019Grad Novi Pazar29.03.2019.god.Doneto rešenje
13.ROP-NPA-3136-CPI-3/2019Azra Šrijelj12.04.2019.god.Doneto rešenje
14.ROP-NPA-1054-APEL-5/2019 ASA INVEST doo, Izet, Ismail, Iso, Safet Mulić i Ćazim Avdović25.04.2019.god.Doneto rešenje
15.ROP-NPA-31543-CPI-2/2019Šefćet Kurtanović07.05.2019.god.Doneto rešenje
16.ROP-NPA-33327-CPI-4/2019Rahman Eminović16.05.2019.god.Doneto rešenje
17ROP-NPA-5331-CPI-3/2019Atif Gudžević i Alida Reč20.05.2019.god.Doneto rešenje
18ROP-NPA-9557-CPI-2/2019Sabahudin Džanković18.06.2019.god.Doneto rešenje
19ROP-NPA-21503-CPI-3/2019Tahir Tutić19.06.2019.god.Doneto rešenje
20ROP-NPA-12202-CPI-2/2019Esma Ahmetović25.06.2019.god.Doneto rešenje
21ROP-NPA-15714-CPIH-5/2019Zajim Šabanović04.07.2019.god.Doneto rešenje
22ROP-NPA-6496-CPIH-5/2019Rahim Fehratović05.07.2019.god.Doneto rešenje
23ROP-NPA-6358-CPI-2/2019Munir Hazirović08.07.2019.god.Doneto rešenje
24ROP-NPA-10117-CPIH-4/2019Džemail Jusufović08.07.2019.god.Doneto rešenje
25ROP-NPA-273-CPI-10/2019DONMEZ INŠAAT DOO, Gilić Edib, Gilić Esad, Gilić Memnuna, Gilić Mesud, Gilić Mirsad, Hodžić Jusuf, Avdović Husein, Balkan Nevzeta i Balkan Rifat10.07.2019.god.Doneto rešenje
26ROP-NPA-14137-CPI-5/2019Vasvija Kahrović11.07.2019.god.Doneto rešenje
27ROP-NPA-6526-LOCH-4/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.08.2019.god.Doneto rešenje
28ROP-NPA-10537-CPI-6/2019Mustafa Husović14.08.2019.god.Doneto rešenje
29ROP-NPA-16927-CPI-2/2019Benjamin Balić20.08.2019.god.Doneto rešenje
30ROP-NPA-23269-LOCH-2/2019Taip Bajrović26.08.2019.god.Doneto rešenje
31ROP-NPA-38005-CPIH-4/2019"Green Energy Hadzic" d.o.o. Novi Pazar01.10.2019.god.Doneto rešenje
32ROP-NPA-7957-CPIH-6/2019Mahit Rebronja02.10.2019.god.Doneto rešenje
33ROP-NPA-4779-CPI-3/2019"CASABA IZGRADNJA" DOO04.10.2019.god.Doneto rešenje
34ROP-NPA-29764-CPI-1/2019Radiša Jovanović08.10.2019.god.Doneto rešenje
35ROP-NPA-17089-CPI-7/2019Grad Novi Pazar29.10.2019.god.Doneto rešenje
36ROP-NPA-23291-CPI-3/2019Zineta Hasanović13.11.2019.god.Doneto rešenje
37ROP-NPA-31906-CPIH-3/2019LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA15.11.2019.god.Doneto rešenje
38ROP-NPA-23974-CPIH-4/2019Nazif Dragolovčanin11.12.2019.god.Doneto rešenje
39ROP-NPA-22295-CPI-3/2019Dževad Dautović19.12.2019.god.Doneto rešenje
40ROP-NPA-4779-APEL-5/2019"CASABA IZGRADNJA" DOO20.12.2019.god.Doneto rešenje

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveIzdati dokument
1. ROP-NPA-249-CPI-1/2018Daut Bahtijarević10.01.2018.god.Doneto rešenje
2. ROP-NPA-545-CPI-1/2018Hasim Ćatović17.01.2018.god.Doneto rešenje
3. ROP-NPA-546-CPI-1/2018Hajro Ćatović17.01.2018.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-40446-CPIH-2/2018MODERNSTAN INVEST doo, Vesna Komatina, Suzana Plavšić, Sunčica Šarac, Ljubica Plavšić, Dragoš Plavšić, Dragan Plavšić19.01.2018.god.Doneto rešenje
5.ROP-NPA-35655-CPI-2/2018Muhamed Škrijelj23.01.2018.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-31361-CPIH-9/2018Hanefija Hajdarević26.01.2018.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-283-CPIH-2/2018Muamer Malićević26.01.2018.god.Doneto rešenje
8.ROP-NPA-16816-CPIH-7/2018Delić izgradnja d.o.o. Novi Pazar09.02.2018.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-2594-CPI-1/2018Tahir Tutić09.02.2018.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-29153-CPI-3/2018Grad Novi Pazar01.03.2018.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-38556-CPIH-3/2018Hamid Tataragić15.03.2018.god.Doneto rešenje
12.ROP-NPA-4744-CPIH-2/2018Fuad Mujović15.03.2018.god.Doneto rešenje
13.ROP-NPA-6368-CPI-1/2018Nusret Redžović22.03.2018.god.Doneto rešenje
14.ROP-NPA-33596-CPIH-8/2018Srđan Milanović23.03.2018.god.Doneto rešenje
15.ROP-NPA-30644-CPIH-8/2018DONMEZ INŠAAT, Mersala i Mithad Daca23.03.2018.god.Doneto rešenje
16.ROP-NPA-7658-CPI-1/2018Abid Šemsović02.04.2018.god.Doneto rešenje
17.ROP-NPA-7431-CPIH-2/2018"MILORD" d.o.o.18.04.2018.god.Doneto rešenje
18.ROP-NPA-4455-CPIH-13/2018Konstantin Jovanović i ostali07.05.2018.god.Doneto rešenje
19ROP-NPA-11433-CPIH-2/2018Muhedin Hasanović21.05.2018.god.Doneto rešenje
20ROP-NPA-13073-CPI-1/2018"Delić izgradnja" d.o.o. Novi Pazar25.05.2018.god.Doneto rešenje
21ROP-NPA-33775-CPI-3/2018Islamska zajedinica u Srbiji04.06.2018.god.Doneto rešenje
22ROP-NPA-12857-CPIH-2/2018Nihat Dolovac04.06.2018.god.Doneto rešenje
23ROP-NPA-13491-CPIH-3/2018Binasa Osmanlić05.06.2018.god.Doneto rešenje
24ROP-NPA-13838-CPIH-2/2018Hasib Gegić11.06.2018.god.Doneto rešenje
25ROP-NPA-24586-CPI-4/2018Grad Novi Pazar13.06.2018.god.Doneto rešenje
26ROP-NPA-7431-CPIH-5/2018DOO "MILORD GRADNJA"14.06.2018.god.Doneto rešenje
27ROP-NPA-14307-CPIH-2/2018Nagib Mahmutović18.06.2018.god.Doneto rešenje
28ROP-NPA-16141-CPI-1/2018Hakija Smailagić19.06.2018.god.Doneto rešenje
29ROP-NPA-7585-CPI-8/2018Nazim Suljović20.06.2018.god.Doneto rešenje
30ROP-NPA-9743-CPIH-3/2018Rifat Hukić29.06.2018.god.Doneto rešenje
31ROP-NPA-18465-CPI-1/2018Refik Demić05.07.2018.god.Doneto rešenje
32ROP-NPA-18790-CPI-1/2018Hajro Ćatović13.07.2018.god.Doneto rešenje
33ROP-NPA-18791-CPI-1/2018Hasim Ćatović13.07.2018.god.Doneto rešenje
34ROP-NPA-19507-CPI-1/2018Nasuf Caković17.07.2018.god.Doneto rešenje
35ROP-NPA-18467-CPIH-2/2018Hazbija Čolaković17.07.2018.god.Doneto rešenje
36ROP-NPA-20106-CPI-1/2018Imer Hamidović25.07.2018.god.Doneto rešenje
37ROP-NPA-21843-CPIH-7/2018Idriz Zukorlić25.07.2018.god.Doneto rešenje
38ROP-NPA-7585-CPIH-10/2018Nazim Suljoviću DOO "Suljović GP gradnja"26.07.2018.god.Doneto rešenje
39ROP-NPA-21760-CPIH-2/2018"TRGO KEMO GROUP" d.o.o. Novi Pazar10.08.2018.god.Doneto rešenje
40ROP-NPA-22492-CPI-1/2018Ibrahim Kijevičanin14.08.2018.god.Doneto rešenje
41ROP-NPA-21937-CPIH-2/2018Almedin Fazlić16.08.2018.god.Doneto rešenje
42ROP-NPA-16221-CPIH-3/2018Almir Bejdoni16.08.2018.god.Doneto rešenje
43ROP-NPA-22665-CPIH-2/2018Nermin Kolašinac20.08.2018.god.Doneto rešenje
44ROP-NPA-23432-CPI-1/2018Selim Ujkanović24.08.2018.god.Doneto rešenje
45ROP-NPA-23707-LOC-1/2018Mirzeta Zukorlić03.09.2018.god.Doneto rešenje
46ROP-NPA-24126-CPIH-2/2018Azra Šrijelj06.09.2018.god.Doneto rešenje
47ROP-NPA-429-CPIH-12/2018MAB GMBH doo i Biko Suljković10.09.2018.god.Doneto rešenje
48ROP-NPA-21496-CPIH-3/2018Mejra Bajramlić14.09.2018.god.Doneto rešenje
49ROP-NPA-27094-CPI-1/2018Naser Numanović21.09.2018.god.Doneto rešenje
50ROP-NPA-27109-CPIH-2/2018Senad Bronja27.09.2018.god.Doneto rešenje
51ROP-NPA-25445-CPI-2/2018Nedžmedin Gašanin04.10.2018.god.Doneto rešenje
52ROP-NPA-21111-CPI-4/2018Ismail Hoćanin05.10.2018.god.Doneto rešenje
53ROP-NPA-27840-CPIH-2/2018Nevzeta Hubić i Mesud Brunčević05.10.2018.god.Doneto rešenje
54ROP-NPA-29658-CPI-1/2018Udruženje poljoprivrednika "AGRO-DEŽEVA" Novi Pazar12.10.2018.god.Doneto rešenje
55ROP-NPA-28243-CPIH-2/2018Amdo Prušević16.10.2018.god.Doneto rešenje
56ROP-NPA-2525-CPI-2/2018"Ikan 2013" d.o.o. Novi Pazar16.10.2018.god.Doneto rešenje
57ROP-NPA-22994-CPI-3/2018Clean Energy Solutions d.o.o.05.11.2018.god.Doneto rešenje
58ROP-NPA-23707-CPIH-4/2018Mirzeta Zukorlić09.11.2018.god.Doneto rešenje
59ROP-NPA-16141-CPA-8/2018Hakija Smailagić15.11.2018.god.Doneto rešenje
60ROP-NPA-35485-CPI-1/2018Aljo Hadžić04.12.2018.god.Doneto rešenje
61ROP-NPA-28990-CPI-3/2018Mirza Muminović12.12.2018.god.Doneto rešenje

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveIzdati dokument
1. ROP-NPA-28245-CPIH-4/2017Zaim Suljković12.01.2017.god.Doneto rešenje
2. ROP-NPA-32906-CPIH-2/2017Izet Greslović16.01.2017.god.Doneto rešenje
3. ROP-NPA-491-CPIH-2/2017Nedžat Numanović03.02.2017.god.Doneto rešenje
4. ROP-NPA-556-CPIH-2/2017Nermin Kolašinac03.02.2017.god.Doneto rešenje
5.ROP-NPA-2774-CPIH-1/2017Grad Novi Pazar (OŠ STEFAN NEMANJE)15.02.2017.god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-1819-CPIH-2/2017Grad Novi Pazar (HOTEL ATLESKI STADION)21.02.2017.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-2343-CPIH-2/2017Hajro Šehović27.02.2017.god.Doneto rešenje
8.ROP-NPA-4416-CPI-1/2017Zakira Sellmaier09.03.2017.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-4953-CPI-1/2017Nusret Smajović13.03.2017.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-28024-CPI-4/2017Senat Latifović21.03.2017.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-7539-CPI-2/2017Elvira Hodžović28.03.2017.god.Doneto rešenje
12.ROP-NPA-7038-CPI-1/2017Aleksandar Milošević28.03.2017.god.Doneto rešenje
13.ROP-NPA-32118-CPI-3/2017Senad Brahić29.03.2017.god.Doneto rešenje
14ROP-NPA-5852-CPI-2/2017Munevera Ličina31.03.2017.god.Doneto rešenje
15ROP-NPA-196-CPIH-3/2017Nedžad Kolašinac12.04.2017.god.Doneto rešenje
16ROP-NPA-8085-CPIH-2/2017Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast iz Novog Pazara19.04.2017.god.Doneto rešenje
17.ROP-NPA-346-CPIH-5/2017Ćazim Gegić24.04.2017.god.Doneto rešenje
18.ROP-NPA-27098-CPIH-3/2017Salko Mumdžić24.04.2017.god.Doneto rešenje
19.ROP-NPA-9839-CPI-1/2017Mehmed Slezović24.04.2017.god.Doneto rešenje
20.ROP-NPA-34913-CPI-8/2017Mersad Dragulovčanin27.04.2017.god.Doneto rešenje
21.ROP-NPA-33260-CPI-4/2017Trgovinsko-uslužno preduzeće "SAFETY" d.o.o. Novi Pazar04.05.2017.god.Doneto rešenje
22ROP-NPA-11375-CPI-1/2017Faruk Deljević10.05.2017.god.Doneto rešenje
23ROP-NPA-11371-CPIH-2/2017Nevzeta Mavrić16.05.2017.god.Doneto rešenje
24ROP-NPA-11379-CPI-1/2017Haris i Faris Aljković16.05.2017.god.Doneto rešenje
25ROP-NPA-12084-CPIH-1/2017Hajro Šehović17.05.2017.god.Doneto rešenje
26ROP-NPA-13138-CPIH-2/2017MK GROUP 201430.05.2017.god.Doneto rešenje
27ROP-NPA-12327-CPI-5/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA1)05.06.2017.god.Doneto rešenje
28ROP-NPA-12327-CPI-3/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA2)05.06.2017.god.Doneto rešenje
29ROP-NPA-12327-CPI-4/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA3)05.06.2017.god.Doneto rešenje
30ROP-NPA-12327-CPI-6/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA4)05.06.2017.god.Doneto rešenje
31ROP-NPA-12307-CPI-3/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA5)05.06.2017.god.Doneto rešenje
32ROP-NPA-12316-CPI-3/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA6)05.06.2017.god.Doneto rešenje
33ROP-NPA-12316-CPI-4/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA7)05.06.2017.god.Doneto rešenje
34ROP-NPA-12316-CPI-5/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA8)05.06.2017.god.Doneto rešenje
35ROP-NPA-12316-CPI-6/2017Grad Novi Pazar (POSTENJE KUĆA9)05.06.2017.god.Doneto rešenje
36ROP-NPA-13841-CPIH-2/2017Bahtijar Zejnelović05.06.2017.god.Doneto rešenje
37ROP-NPA-13156-CPIH-2/2017Halil Šabanović05.06.2017.god.Doneto rešenje
38ROP-NPA-21612-CPI-3/2017Šerif Vatić23.06.2017.god.Doneto rešenje
39ROP-NPA-21612-CPI-3/2017Bajram Bibić23.06.2017.god.Doneto rešenje
40ROP-NPA-18145-CPI-1/2017Ćazim Šičanin29.06.2017.god.Doneto rešenje
41ROP-NPA-12115-CPIH-4/2017Ismet Spahić11.07.2017.god.Doneto rešenje
42ROP-NPA-13415-CPI-2/2017Hasiba Nuhović11.07.2017.god.Doneto rešenje
43ROP-NPA-19508-CPIH-2/2017Ljubinko Jolović25.07.2017.god.Doneto rešenje
44ROP-NPA-19506-CPIH-2/2017Sabit Lotinac25.07.2017.god.Doneto rešenje
45ROP-NPA-21817-CPI-1/2017Bajram Bibić26.07.2017.god.Doneto rešenje
46ROP-NPA-21586-CPI-1/2017Asmir Leković28.07.2017.god.Doneto rešenje
47ROP-NPA-21618-CPI-1/2017Ertan Arapović28.07.2017.god.Doneto rešenje
48ROP-NPA-21841-CPI-1/2017Sead Mekić28.07.2017.god.Doneto rešenje
49ROP-NPA-20761-CPIH-2/2017Grad Novi Pazar (MOST REKA RAŠKA KOD PC JOŠANICA)02.08.2017.god.Doneto rešenje
50ROP-NPA-27305-CPI-5/2017"NIS" a.d. Novi Sad04.08.2017.god.Doneto rešenje
51ROP-NPA-7759-CPIH-7/2017Hajro Šehović04.08.2017.god.Doneto rešenje
52ROP-NPA-6688-CPI-6/2017IKO COMPANY DOO Novi Pazar17.08.2017.god.Doneto rešenje
53ROP-NPA-23465-CPIH-2/2017Aladin Đulović i Đulović Ru-Com d.o.o. Novi Pazar17.08.2017.god.Doneto rešenje
54ROP-NPA-11119-CPI-11/2017Džafer Numanović17.08.2017.god.Doneto rešenje
55ROP-NPA-26057-CPI-1/2017Hajro Šehović06.09.2017.god.Doneto rešenje
56ROP-NPA-25490-CPIH-2/2017Šefika Hodžić07.09.2017.god.Doneto rešenje
57ROP-NPA-34913-CPIH-13/2017Mersad Dragulovčanin15.09.2017.god.Doneto rešenje
58ROP-NPA-15123-CPI-5/2017Dženan Hoćanin15.09.2017.god.Doneto rešenje
59ROP-NPA-15923-CPIH-7/2017Rami NasrAllah27.09.2017.god.Doneto rešenje
60ROP-NPA-29038-CPI-1/2017DOO "MODERNSTAN INVEST"28.09.2017.god.Doneto rešenje
61ROP-NPA-27960-CPIH-2/2017Jakup Ramović03.10.2017.god.Doneto rešenje
62ROP-NPA-13545-CPIH-3/2017Zaim Dupljak04.10.2017.god.Doneto rešenje
63ROP-NPA-22484-CPI-3/2017ROP-NPA-22484-CPI-3/201709.10.2017.god.Doneto rešenje
64ROP-NPA-30628-CPI-1/2017Daut Bahtijarević10.10.2017.god.Doneto rešenje
65ROP-NPA-30389-CPI-1/2017MODERNSTAN INVEST doo12.10.2017.god.Doneto rešenje
66ROP-NPA-31198-CPI-1/2017Bećir Bećiri18.10.2017.god.Doneto rešenje
67ROP-NPA-32003-CPI-1/2017Ramo Numanović23.10.2017.god.Doneto rešenje
68ROP-NPA-30868-CPIH-2/2017Milenko Nikolić03.11.2017.god.Doneto rešenje
69ROP-NPA-32634-CPIH-2/2017Velida Sejdović06.11.2017.god.Doneto rešenje
70ROP-NPA-23036-CPI-9/2017"PRODINVEST" D.O.O.10.11.2017.god.Doneto rešenje
71ROP-NPA-34512-CPI-1/2017Hazbo Zuković10.11.2017.god.Doneto rešenje
72ROP-NPA-34825-CPIH-2/2017N&S Invest DOO Novi Pazar24.11.2017.god.Doneto rešenje
73ROP-NPA-36858-CPI-1/2017"Ikan 2013" d.o.o. Novi Pazar01.12.2017.god.Doneto rešenje
74ROP-NPA-24504-CPIH-3/2017Edin Dupljak07.12.2017.god.Doneto rešenje
75ROP-NPA-36781-CPI-2/2017Grad Novi Pazar12.12.2017.god.Doneto rešenje
76ROP-NPA-33076-CPIH-4/2017Sabahudin,Sanel i Safet Karišik25.12.2017.god.Doneto rešenje

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveIzdati dokument
1. 351-538/15 Bahrija Pejić 04.01.2016 god.Pogledaj
2. 351-530/15 Sanija Aljković 11.01.2016 god.Pogledaj
3. 351-539/15 Mirsad Ljajić12.01.2016 god.Pogledaj
4. 351-32/15Meaz Ujkanović25.01.2016 god.Doneto rešenje
5.ROP-NPA-815-CPI-2/2016Mehdija Šonić08.03.2016 god.Doneto rešenje
6.ROP-NPA-4131-CPI-1/2016Mithad Hadrović31.03.2016.god.Doneto rešenje
7.ROP-NPA-4494-CPIH-2/2016Nafilj Nuković21.04.2016.god.Doneto rešenje
8.ROP-NPA-7399-CPIH-2/2016Murat Muratović09.05.2016.god.Doneto rešenje
9.ROP-NPA-9570-CPI-1/2016MK GROUP 2014 DOO25.05.2016.god.Doneto rešenje
10.ROP-NPA-12839-CPI-1/2016Muamer Hasanović22.06.2016.god.Doneto rešenje
11.ROP-NPA-13662-CPI-1/2016Mirsad Gudžević27.06.2016.god.Doneto rešenje
12ROP-NPA-14277-CPI-1/2016Ćamil Salković03.07.2016.god.Doneto rešenje
13ROP-NPA-14673-CPI-1/2016JVP "SRBIJEVODE"04.07.2016.god.Doneto rešenje
14ROP-NPA-14660-CPI-1/2016JVP "SRBIJEVODE"04.07.2016.god.Doneto rešenje
15ROP-NPA-14667-CPI-1/2016JVP "SRBIJEVODE"04.07.2016.god.Doneto rešenje
16ROP-NPA-14620-CPI-1/2016Ismail Madžović08.07.2016.god.Doneto rešenje
17ROP-NPA-10340-CPI-5/2016Feko Feković11.07.2016.god.Doneto rešenje
18ROP-NPA-16492-CPIH-2/2016Elvis i Mersiha Spahović22.07.2016.god.Doneto rešenje
19ROP-NPA-4131-CPI-2/2016Mithat Hadrović22.07.2016.god.Doneto rešenje
20ROP-NPA-19045-CPI-1/2016IKAN 2013 DOO12.08.2016.god.Doneto rešenje
21ROP-NPA-18111-CPIH-2/2016Humanitarna organizacija "ILM"15.08.2016.god.Doneto rešenje
22ROP-NPA-18968-CPIH-2/2016Faek Company26.08.2016.god.Doneto rešenje
23ROP-NPA-21916-CPIH-2/2016Rašo Skenderović16.09.2016.god.Doneto rešenje
24ROP-NPA-22754-CPI-1/2016Binasa Huseinović16.09.2016.god.Doneto rešenje
25ROP-NPA-23136-CPI-1/2016Rešad Đerekarac22.09.2016.god.Doneto rešenje
26ROP-NPA-23461-CPI-1/2016Velibor Milosavljević22.09.2016.god.Doneto rešenje
27ROP-NPA-25426-CPI-1/2016Sabahudin Peci07.10.2016.god.Doneto rešenje
28ROP-NPA-26844-CPI-1/2016Enes Elfić i Ahmed Bahtijarević18.10.2016.god.Doneto rešenje
29ROP-NPA-13604-CPI-3/2016Redžep, Denis i Emir Ćorović19.10.2016.god.Doneto rešenje
30ROP-NPA-12154-CPIH-3/2016Enver i Izet Dervišhalitović, Zibija Dervišhalitović-Šarenkapić, Safet Metić, Ismet Erović, Hanefija Ragipović i Izet Islamović25.10.2016.god.Doneto rešenje
31ROP-NPA-23973-CPIH-3/2016Haljit Omerović01.11.2016.god.Doneto rešenje
32ROP-NPA-24731-CPIH-4/2016Ismail Trtovac02.11.2016.god.Doneto rešenje
33ROP-NPA-25690-CPI-3/2016JVP „SRBIJAVODE“ Beograd10.11.2016.god.Doneto rešenje
34ROP-NPA-7399-CPI-4/2016Murat Muratović10.11.2016.god.Doneto rešenje
35ROP-NPA-28973-CPIH-2/2016Muamer Ramičević17.11.2016.god.Doneto rešenje
36ROP-NPA-28605-CPIH-2/2016Mesut Hukić17.11.2016.god.Doneto rešenje
37ROP-NPA-30415-CPIH-2/2016Kurtanović Merfaz,Smailović Avdulah,Janković Vojislav,Ćorović Esad,Pulić Zurif,Šarukić Mithat,Šarukić Sead i Vučelj Adnan25.11.2016.god.Doneto rešenje
38ROP-NPA-17806-CPIH-5/2016Šajin Suljković01.12.2016.god.Doneto rešenje

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 351-135/15 Husnija Tutić 06.04.2015.god. Pogledaj
2. 351-160/15 Grad Novi Pazar (OŠ DOJEVIĆE)24.04.2015.god. Pogledaj
3. 351-161/15 Grad Novi Pazar (DEČIJI VRTIĆ DOJEVIĆE)24.04.2015.god. Pogledaj
4. 351-183/15 Avdul Kurtović 08.05.2015.god. Pogledaj
5. 351-195/15 Faruk Jašarević 25.05.2015.god. Pogledaj
6. 351-203/15 Zumreta Šehović i Frank Janssen 02.06.2015.god. Pogledaj
7. 351-211/15 Safet i Senada Muratović 08.06.2015.god. Pogledaj
8. 351-214/15 Momčilo Gvozdenović 10.06.2015.god. Pogledaj
9. 351-244/15 Adnan Saračević 06.07.2015.god. Pogledaj
10. 351-267/15 MN PETROL-COMPANY 15.07.2015.god. Pogledaj
11. 351-278/15 Nermin Kolašinac 30.07.2015.god. Pogledaj
12. 351-323/15 Adnan Kožar i Mithat Šarukić 30.07.2015.god. Pogledaj
13. 351-339/15 Sead Hamzić 03.09.2015.god Pogledaj
14. 351-350/15 Slobodan Milić, Bruno,Vladan, Nebojša Dobrić i drugi 09.09.2015.god Pogledaj
15. 351-378/15 Nedžat Gegić 22.09.2015.god Pogledaj
16. 351-381/15 Nermina Cama 30.09.2015.god Pogledaj
17. 351-389/15 Husejin Husović 01.10.2015.god Pogledaj
18. 351-390/15 Enver Suljić 06.10.2015.god Pogledaj
19. 351-425/15 Grad Novi Pazar (SLUŽBA HITNE POMOĆI)26.10.2015 god. Pogledaj
20. 351-418/15 "Delić izgradnja" d.o.o. 26.10.2015 god. Pogledaj
21. 351-422/15 SPC opština za Rašku oblast u Novom Pazaru 29.10.2015 god. Pogledaj
22. 351-435/15 Bahrija Hasanović 05.11.2015 god. Pogledaj
23. 351-429/15 Nazif Dragolovčanin 09.11.2015 god. Pogledaj
24. 351-457/15 Grad Novi Pazar (MOST PREKO REKE RAŠKE)16.11.2015 god. Pogledaj
25. 351-452/15 BIlmer Numanović 19.11.2015 god. Pogledaj
26. 351-496/15 Bahrija Hasanović 24.11.2015 god. Pogledaj