2021

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-5364-LOCA-17/2020 Fahrudin,Enes ,Elvira,Ismet i Izet Dragolovčanin,Gašanin,Ćosović i Ćosović 04.01.2021.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-37028-LOCA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.01.2021.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-2189-LOCA-19/2020 AVENIJA-GALENS INVEST DOO NOVI SAD 05.01.2021.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-22578-LOCA-2/2020 Merfaz i drugi Kurtanović i drugi 05.01.2021.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-33260-LOCA-13/2021 ,,SAFETI,, D.O.O. Novi Pazar, ,,IKO COMPANY,, D.O.O. NOVI PAZAR 08.01.2021.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-131-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2021.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-38460-LOC-1/2020 Sabahudin Hadžikić 14.01.2021.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-1054-LOCA-12/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.01.2021.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-501-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 19.01.2021.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-37678-LOC-1/2020 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 20.01.2021.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-273-LOCH-19/2020 DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR 20.01.2021.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-1054-LOCH-13/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 20.01.2021.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-27706-LOCH-3/2020 Birsena Bajramović 22.01.2021.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-1054-LOC-14/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR, Mulić Izet, Mulić Ismail, Mulić Iso, Mulić Safet, Avdović Ćazim 22.01.2021.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-1357-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 26.01.2021.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-14058-LOCA-5/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 29.01.2021.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-20064-LOC-4/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 02.02.2021.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-2155-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 03.02.2021.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-2153-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 05.02.2021.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-2474-LOC-1/2021 Yakup Huseyinoglu 05.02.2021.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-2581-LOC-1/2021 Džemail Smailović 05.02.2021.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-869-LOCA-1/2021 MAB GMBH DOO Novi Pazar i ostali 08.02.2021.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-14058-LOCH-7/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 09.02.2021.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-38335-LOCH-2/2021 Šajin Suljković 12.02.2021.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-22578-LOCH-3/2021 Merfaz i drugi Kurtanović i drugi 12.02.2021.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-8018-LOC-3/2021 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 17.02.2021.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-14058-LOCH-9/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 10.03.2021.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-3359-LOC-1/2021 Fadil Društinac 12.02.2021.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-15923-LOCA-11/2021 Rami Nasrallah 15.02.2021.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-6653-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 19.02.2021.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-24305-LOCA-16/2021 Duštinac i Škrijelj 19.02.2021.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-1578-LOCA-7/2021 Nermin Kolašinac 24.03.2021.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-7285-LOC-1/2021 Sabit Arifović 24.03.2021.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-7164-LOC-1/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 24.03.2021.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-5176-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.03.2021.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-7571-LOC-1/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 29.03.2021.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-5083-LOCH-2/2021 ŠEVO INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad 30.03.2021.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-8325-LOC-1/2021 Bajro Kurtanović 01.04.2021.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-14777-LOC-3/2021 Edin Beganović 01.04.2021.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-38005-LOC-12/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.04.2021.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-9350-LOC-1/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 09.04.2021.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-7571-LOCH-2/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 13.04.2021.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-9647-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.04.2021.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-30644-LOCA-26/2021 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 15.04.2021.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-33581-LOCA-16/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 15.04.2021.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-5724-LOC-1/2021 Enes i Elida Melić 19.04.2021.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-1578-LOCA-8/2021 Nermin Kolašinac 19.04.2021.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-10252-LOC-1/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.04.2021.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-14058-LOC-10/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 19.04.2021.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-3887-LOCA-2/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 20.04.2021.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-10783-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.04.2021.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-15923-LOCA-12/2021 Rami Nasrallah 21.04.2021.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-30644-LOCH-27/2021 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 22.04.2021.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-11408-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.04.2021.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA-38005-LOCH-13/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.04.2021.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-15923-LOCH-13/2021 Rami Nasrallah 05.05.2021.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-10252-LOCH-2/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 05.05.2021.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-33581-LOCH-17/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 10.05.2021.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-13196-LOC-1/2021 Rifat Smajovic 18.05.2021.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA-9350-LOCH-2/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 19.05.2021.god. Donet zaključak
6 ROP-NPA-13008-LOC-1/2021 Adnan Delić 20.05.2021.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-15923-LOCA-14/2021 Rami Nasrallah 20.05.2021.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-13837-LOC-1/2021 Hasib Ljajić 24.05.2021.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-11117-LOC-1/2021 Privredno društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O: Novi Pazar 25.05.2021.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-10252-LOC-3/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.05.2021.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-12185-LOC-1/2021 Munir Koca 31.05.2021.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-14565-LOC-1/2021 Opšta bolnica Novi Pazar 31.05.2021.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-14645-LOC-1/2021 Opšta bolnica Novi Pazar 31.05.2021.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-3887-LOC-3/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 01.06.2021.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA-15332-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 01.06.2021.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-14566-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 01.06.2021.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-1054-LOCA-16/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR, Mulić Izet, Mulić Ismail, Mulić Iso, Avdović Ćazim 02.06.2021.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-10691-LOC-2/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 07.06.2021.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-16035-LOC-1/2021 Muhamed Ziljkić 07.06.2021.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-15875-LOC-1/2021 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 08.06.2021.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-9350-LOC-3/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 08.06.2021.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-17061-LOC-1/2021 Hana Messerle 10.06.2021.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-16994-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.06.2021.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-17373-LOC-1/2021 Refik Dragolovčanin 15.06.2021.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-15332-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 15.06.2021.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-15101-LOC-1/2021 Husein Šehović 17.06.2021.god. Donet zaključak
82 ROP-NPA-17886-LOC-1/2021 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 17.06.2021.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-14101-LOC-1/2021 Besim Suljović 17.06.2021.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-11408-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.06.2021.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-10252-LOCH-4/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 21.06.2021.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-15923-LOCH-15/2021 Rami Nasrallah 21.06.2021.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-22578-LOCA-5/2021 Merfaz idrugi Kurtanović i drugi 24.06.2021.god. Donet zaključak
88 ROP-NPA-19058-LOC-1/2021 Slavica Planojević 24.06.2021.god. Donet zaključak
89 ROP-NPA-16035-LOCH-2/2021 Muhamed Ziljkić 24.06.2021.god. Donet zaključak
90 ROP-NPA-18750-LOC-1/2021 Harun Bogućanin 25.06.2021.god. Donet zaključak
91 ROP-NPA-19169-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 25.06.2021.god. Donet zaključak
92 ROP-NPA-19137-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.06.2021.god. Donet zaključak
93 ROP-NPA-19137-LOC-1/2021 Merfaz idrugi Kurtanović i drugi 29.06.2021.god. Donet zaključak
94 ROP-NPA-25744-LOCA-4/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 30.06.2021.god. Donet zaključak
95 ROP-NPA-19398-LOC-1/2021 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 02.07.2021.god. Donet zaključak
96 ROP-NPA-20170-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.07.2021.god. Donet zaključak
97 ROP-NPA-2525-LOCA-7/2021 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 05.07.2021.god. Donet zaključak
98 ROP-NPA-20612-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.07.2021.god. Donet zaključak
99 ROP-NPA-20258-LOC-1/2021 Nasirudin Ljušković 08.07.2021.god. Donet zaključak
100 ROP-NPA-20769-LOC-1/2021 Mirzeta Grišević 09.07.2021.god. Donet zaključak
101 ROP-NPA-21062-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.07.2021.god. Donet zaključak
102 ROP-NPA-20170-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 14.07.2021.god. Donet zaključak
103 ROP-NPA-16994-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.07.2021.god. Donet zaključak
104 ROP-NPA-21925-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Donet zaključak
105 ROP-NPA-13008-LOCH-2/2021 Adnan Delić 19.07.2021.god. Donet zaključak
106 ROP-NPA-16787-LOC-1/2021 Safet Ašćerić 19.07.2021.god. Donet zaključak
107 ROP-NPA-22238-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Donet zaključak
108 ROP-NPA-19169-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 22.07.2021.god. Donet zaključak
109 ROP-NPA-15923-LOCA-16/2021 Rami Nasrallah 23.07.2021.god. Donet zaključak
110 ROP-NPA-33581-LOCA-21/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 23.07.2021.god. Donet zaključak
111 ROP-NPA-20312-LOC-1/2021 Zihnija Selimović 23.07.2021.god. Donet zaključak
112 ROP-NPA-5980-LOC-2/2021 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.07.2021.god. Donet zaključak
113 ROP-NPA-22429-LOC-1/2021 Albin Pejić 26.07.2021.god. Donet zaključak
114 ROP-NPA-15332-LOC-3/2021 Grad Novi Pazar 26.07.2021.god. Donet zaključak
115 ROP-NPA-22672-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.07.2021.god. Donet zaključak
116 ROP-NPA-9350-LOC-5/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 27.07.2021.god. Donet zaključak
117 ROP-NPA-14101-LOCH-2/2021 ROP-NPA-14101-LOCH-2/2021 27.07.2021.god. Donet zaključak
118 ROP-NPA-17382-LOC-1/2021 Taip Mustafić 29.07.2021.god. Donet zaključak
119 ROP-NPA-18154-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.07.2021.god. Donet zaključak
120 ROP-NPA-19692-LOC-1/2021 Esad Avdović 29.07.2021.god. Donet zaključak
121 ROP-NPA-23636-LOC-1/2021 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS NOVI SAD 29.07.2021.god. Donet zaključak
122 ROP-NPA-16035-LOC-3/2021 Muhamed Ziljkić 29.07.2021.god. Donet zaključak
123 ROP-NPA-18900-LOC-1/2021 Mirsad Bukvić 29.07.2021.god. Donet zaključak
124 ROP-NPA-17083-LOC-1/2021 Elvisa Muratović 30.07.2021.god. Donet zaključak
125 ROP-NPA-20612-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.08.2021.god. Donet zaključak
126 ROP-NPA-20064-LOCA-13/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 02.08.2021.god. Donet zaključak
127 ROP-NPA-67-LOCA-5/2021 Ismet Hasanovic 02.08.2021.god. Donet zaključak
128 ROP-NPA-21062-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.08.2021.god. Donet zaključak
129 ROP-NPA-7164-LOC-2/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 03.08.2021.god. Donet zaključak
130 ROP-NPA-16994-LOC-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.08.2021.god. Donet zaključak
131 ROP-NPA-20271-LOC-1/2021 Esad, Ertan, Ensar Bajramlić 10.08.2021.god. Donet zaključak
132 ROP-NPA-25744-LOCA-5/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 11.08.2021.god. Donet zaključak
133 ROP-NPA-25009-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 11.08.2021.god. Donet zaključak
134 ROP-NPA-10252-LOC-5/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 16.08.2021.god. Donet zaključak
135 ROP-NPA-25649-LOC-1/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 17.08.2021.god. Donet zaključak
Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
136 ROP-NPA-26056-LOC-1/2021 Rifat Smajovic 17.08.2021.god. Donet zaključak
1. ROP-NPA-5364-LOCA-17/2020 Fahrudin,Enes ,Elvira,Ismet i Izet Dragolovčanin,Gašanin,Ćosović i Ćosović 04.01.2021.god. Donet zaključak
137 ROP-NPA-24223-LOC-1/2021 Šefko Nurović 24.08.2021.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-37028-LOCA-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.01.2021.god. Donet zaključak
138 ROP-NPA-7164-LOCH-3/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 24.08.2021.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-2189-LOCA-19/2020 AVENIJA-GALENS INVEST DOO NOVI SAD 05.01.2021.god. Donet zaključak
139 ROP-NPA-26528-LOC-1/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 25.08.2021.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-22578-LOCA-2/2020 Merfaz i drugi Kurtanović i drugi 05.01.2021.god. Donet zaključak
140 ROP-NPA-27592-LOC-1/2021 Elvir Reč 26.08.2021.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-33260-LOCA-13/2021 ,,SAFETI,, D.O.O. Novi Pazar, ,,IKO COMPANY,, D.O.O. NOVI PAZAR 08.01.2021.god. Donet zaključak
141 ROP-NPA-27457-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.08.2021.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-131-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.01.2021.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-38460-LOC-1/2020 Sabahudin Hadžikić 14.01.2021.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-1054-LOCA-12/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.01.2021.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-501-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 19.01.2021.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-37678-LOC-1/2020 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 20.01.2021.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-273-LOCH-19/2020 DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR 20.01.2021.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-1054-LOCH-13/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 20.01.2021.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-27706-LOCH-3/2020 Birsena Bajramović 22.01.2021.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-1054-LOC-14/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR, Mulić Izet, Mulić Ismail, Mulić Iso, Mulić Safet, Avdović Ćazim 22.01.2021.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-1357-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 26.01.2021.god. Donet zaključak
142 ROP-NPA-22429-LOCH-2/2021 Albin Pejić 27.08.2021.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-14058-LOCA-5/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 29.01.2021.god. Donet zaključak
143 ROP-NPA-33683-LOC-3/2021 Bajram Nuradinović 30.08.2021.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-20064-LOC-4/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 02.02.2021.god. Donet zaključak
144 ROP-NPA-27720-LOC-1/2021 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 30.08.2021.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-2155-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 03.02.2021.god. Donet zaključak
145 ROP-NPA-28177-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 03.09.2021.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-2153-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 05.02.2021.god. Donet zaključak
146 ROP-NPA-5980-LOCH-3/2021 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 07.09.2021.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-2474-LOC-1/2021 Yakup Huseyinoglu 05.02.2021.god. Donet zaključak
147 ROP-NPA-29011-LOC-1/2021 Nedžad Džanković 09.09.2021.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-2581-LOC-1/2021 Džemail Smailović 05.02.2021.god. Donet zaključak
148 ROP-NPA-29140-LOC-1/2021 JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA) 14.09.2021.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-869-LOCA-1/2021 MAB GMBH DOO Novi Pazar i ostali 08.02.2021.god. Donet zaključak
149 ROP-NPA-10252-LOCH-6/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 15.09.2021.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-14058-LOCH-7/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 09.02.2021.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-38335-LOCH-2/2021 Šajin Suljković 12.02.2021.god. Donet zaključak
150 ROP-NPA-29871-LOC-1/202 Grad Novi Pazar 17.09.2021.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-22578-LOCH-3/2021 Merfaz i drugi Kurtanović i drugi 12.02.2021.god. Donet zaključak
151 ROP-NPA-25009-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 17.09.2021.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-8018-LOC-3/2021 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 17.02.2021.god. Donet zaključak
152 ROP-NPA-7164-LOC-4/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 20.09.2021.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-14058-LOCH-9/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 10.03.2021.god. Donet zaključak
153 ROP-NPA-22429-LOC-3/2021 Albin Pejić 22.09.2021.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-3359-LOC-1/2021 Fadil Društinac 12.02.2021.god. Donet zaključak
154 ROP-NPA-10252-LOC-7/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 27.09.2021.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-15923-LOCA-11/2021 Rami Nasrallah 15.02.2021.god. Donet zaključak
155 ROP-NPA-26528-LOCH-2/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 29.09.2021.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-6653-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 19.02.2021.god. Donet zaključak
156 ROP-NPA-7164-LOCH-5/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 30.09.2021.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-24305-LOCA-16/2021 Duštinac i Škrijelj 19.02.2021.god. Donet zaključak
157 ROP-NPA-32657-LOC-1/2021 Besim Adilović 04.10.2021.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-1578-LOCA-7/2021 Nermin Kolašinac 24.03.2021.god. Donet zaključak
158 ROP-NPA-32660-LOC-1/2021 Ismail Šabanović 04.10.2021.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-7285-LOC-1/2021 Sabit Arifović 24.03.2021.god. Donet zaključak
159 ROP-NPA-33581-LOCA-25/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 08.10.2021.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-7164-LOC-1/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 24.03.2021.god. Donet zaključak
160 ROP-NPA-33546-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.10.2021.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-5176-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.03.2021.god. Donet zaključak
161 ROP-NPA-34013-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.10.2021.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-7571-LOC-1/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 29.03.2021.god. Donet zaključak
162 ROP-NPA-33585-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.10.2021.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-5083-LOCH-2/2021 ŠEVO INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad 30.03.2021.god. Donet zaključak
163 ROP-NPA-34015-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.10.2021.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-8325-LOC-1/2021 Bajro Kurtanović 01.04.2021.god. Donet zaključak
164 ROP-NPA-36680-LOC-1/2021 Rodoljub Spasović 25.10.2021.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-14777-LOC-3/2021 Edin Beganović 01.04.2021.god. Donet zaključak
165 ROP-NPA-34046-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-38005-LOC-12/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.04.2021.god. Donet zaključak
166 ROP-NPA-34044-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-9350-LOC-1/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 09.04.2021.god. Donet zaključak
167 ROP-NPA-37992-LOC-1/2021 Mahija Tiganj 02.11.2021.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-7571-LOCH-2/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 13.04.2021.god. Donet zaključak
168 ROP-NPA-34045-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-9647-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.04.2021.god. Donet zaključak
169 ROP-NPA-25649-LOCH-2/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 03.11.2021.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-30644-LOCA-26/2021 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 15.04.2021.god. Donet zaključak
170 ROP-NPA-6576-LOC-11/2021 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 05.11.2021.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-33581-LOCA-16/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 15.04.2021.god. Donet zaključak
171 ROP-NPA-38738-LOC-1/2021 Binasa Huseinovic 05.11.2021.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-5724-LOC-1/2021 Enes i Elida Melić 19.04.2021.god. Donet zaključak
172 ROP-NPA-38918-LOC-1/2021 Ernad Zahitović 08.11.2021.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-1578-LOCA-8/2021 Nermin Kolašinac 19.04.2021.god. Donet zaključak
173 ROP-NPA-38737-LOC-1/2021 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 08.11.2021.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-10252-LOC-1/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.04.2021.god. Donet zaključak
174 ROP-NPA-39513-LOC-1/2021 Zoran Čolović 08.11.2021.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-14058-LOC-10/2021 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 19.04.2021.god. Donet zaključak
175 ROP-NPA-39325-LOC-1/2021 Ernad Zahitović 09.11.2021.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-3887-LOCA-2/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 20.04.2021.god. Donet zaključak
176 ROP-NPA-35003-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.11.2021.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-10783-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.04.2021.god. Donet zaključak
177 ROP-NPA-38983-LOC-1/2021 ESSALK DOO Novi Pazar 10.11.2021.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-15923-LOCA-12/2021 Rami Nasrallah 21.04.2021.god. Donet zaključak
178 ROP-NPA-33581-LOCAH-26/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 16.11.2021.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-30644-LOCH-27/2021 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 22.04.2021.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-11408-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.04.2021.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA-38005-LOCH-13/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.04.2021.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-15923-LOCH-13/2021 Rami Nasrallah 05.05.2021.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-10252-LOCH-2/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 05.05.2021.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-33581-LOCH-17/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 10.05.2021.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-13196-LOC-1/2021 Rifat Smajovic 18.05.2021.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA-9350-LOCH-2/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 19.05.2021.god. Donet zaključak
6 ROP-NPA-13008-LOC-1/2021 Adnan Delić 20.05.2021.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-15923-LOCA-14/2021 Rami Nasrallah 20.05.2021.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-13837-LOC-1/2021 Hasib Ljajić 24.05.2021.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-11117-LOC-1/2021 Privredno društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge DAMASS INVEST eksport-import D.O.O: Novi Pazar 25.05.2021.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-10252-LOC-3/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.05.2021.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-12185-LOC-1/2021 Munir Koca 31.05.2021.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-14565-LOC-1/2021 Opšta bolnica Novi Pazar 31.05.2021.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-14645-LOC-1/2021 Opšta bolnica Novi Pazar 31.05.2021.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-3887-LOC-3/2021 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 01.06.2021.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA-15332-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 01.06.2021.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-14566-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 01.06.2021.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-1054-LOCA-16/2021 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR, Mulić Izet, Mulić Ismail, Mulić Iso, Avdović Ćazim 02.06.2021.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-10691-LOC-2/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 07.06.2021.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-16035-LOC-1/2021 Muhamed Ziljkić 07.06.2021.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-15875-LOC-1/2021 PRIVREDNO DRUŠTVO CASABA IZGRADNJA DOO NOVI PAZAR 08.06.2021.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-9350-LOC-3/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 08.06.2021.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-17061-LOC-1/2021 Hana Messerle 10.06.2021.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-16994-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.06.2021.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-17373-LOC-1/2021 Refik Dragolovčanin 15.06.2021.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-15332-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 15.06.2021.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-15101-LOC-1/2021 Husein Šehović 17.06.2021.god. Donet zaključak
82 ROP-NPA-17886-LOC-1/2021 Esad, Ertan i Ensar Bajramlić 17.06.2021.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-14101-LOC-1/2021 Besim Suljović 17.06.2021.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-11408-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.06.2021.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-10252-LOCH-4/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 21.06.2021.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-15923-LOCH-15/2021 Rami Nasrallah 21.06.2021.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-22578-LOCA-5/2021 Merfaz idrugi Kurtanović i drugi 24.06.2021.god. Donet zaključak
88 ROP-NPA-19058-LOC-1/2021 Slavica Planojević 24.06.2021.god. Donet zaključak
89 ROP-NPA-16035-LOCH-2/2021 Muhamed Ziljkić 24.06.2021.god. Donet zaključak
90 ROP-NPA-18750-LOC-1/2021 Harun Bogućanin 25.06.2021.god. Donet zaključak
91 ROP-NPA-19169-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 25.06.2021.god. Donet zaključak
92 ROP-NPA-19137-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.06.2021.god. Donet zaključak
93 ROP-NPA-19137-LOC-1/2021 Merfaz idrugi Kurtanović i drugi 29.06.2021.god. Donet zaključak
94 ROP-NPA-25744-LOCA-4/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 30.06.2021.god. Donet zaključak
95 ROP-NPA-19398-LOC-1/2021 MS.BALIĆ INVEST DOO NOVI PAZAR 02.07.2021.god. Donet zaključak
96 ROP-NPA-20170-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.07.2021.god. Donet zaključak
97 ROP-NPA-2525-LOCA-7/2021 IKAN 2013 DOO Novi Pazar 05.07.2021.god. Donet zaključak
98 ROP-NPA-20612-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.07.2021.god. Donet zaključak
99 ROP-NPA-20258-LOC-1/2021 Nasirudin Ljušković 08.07.2021.god. Donet zaključak
100 ROP-NPA-20769-LOC-1/2021 Mirzeta Grišević 09.07.2021.god. Donet zaključak
101 ROP-NPA-21062-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.07.2021.god. Donet zaključak
102 ROP-NPA-20170-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 14.07.2021.god. Donet zaključak
103 ROP-NPA-16994-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.07.2021.god. Donet zaključak
104 ROP-NPA-21925-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Donet zaključak
105 ROP-NPA-13008-LOCH-2/2021 Adnan Delić 19.07.2021.god. Donet zaključak
106 ROP-NPA-16787-LOC-1/2021 Safet Ašćerić 19.07.2021.god. Donet zaključak
107 ROP-NPA-22238-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.07.2021.god. Donet zaključak
108 ROP-NPA-19169-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 22.07.2021.god. Donet zaključak
109 ROP-NPA-15923-LOCA-16/2021 Rami Nasrallah 23.07.2021.god. Donet zaključak
110 ROP-NPA-33581-LOCA-21/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 23.07.2021.god. Donet zaključak
111 ROP-NPA-20312-LOC-1/2021 Zihnija Selimović 23.07.2021.god. Donet zaključak
112 ROP-NPA-5980-LOC-2/2021 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 26.07.2021.god. Donet zaključak
113 ROP-NPA-22429-LOC-1/2021 Albin Pejić 26.07.2021.god. Donet zaključak
114 ROP-NPA-15332-LOC-3/2021 Grad Novi Pazar 26.07.2021.god. Donet zaključak
115 ROP-NPA-22672-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.07.2021.god. Donet zaključak
116 ROP-NPA-9350-LOC-5/2021 HYGIA PHARM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO NOVI PAZAR 27.07.2021.god. Donet zaključak
117 ROP-NPA-14101-LOCH-2/2021 ROP-NPA-14101-LOCH-2/2021 27.07.2021.god. Donet zaključak
118 ROP-NPA-17382-LOC-1/2021 Taip Mustafić 29.07.2021.god. Donet zaključak
119 ROP-NPA-18154-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.07.2021.god. Donet zaključak
120 ROP-NPA-19692-LOC-1/2021 Esad Avdović 29.07.2021.god. Donet zaključak
121 ROP-NPA-23636-LOC-1/2021 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARKING SERVIS NOVI SAD 29.07.2021.god. Donet zaključak
122 ROP-NPA-16035-LOC-3/2021 Muhamed Ziljkić 29.07.2021.god. Donet zaključak
123 ROP-NPA-18900-LOC-1/2021 Mirsad Bukvić 29.07.2021.god. Donet zaključak
124 ROP-NPA-17083-LOC-1/2021 Elvisa Muratović 30.07.2021.god. Donet zaključak
125 ROP-NPA-20612-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.08.2021.god. Donet zaključak
126 ROP-NPA-20064-LOCA-13/2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 02.08.2021.god. Donet zaključak
127 ROP-NPA-67-LOCA-5/2021 Ismet Hasanovic 02.08.2021.god. Donet zaključak
128 ROP-NPA-21062-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.08.2021.god. Donet zaključak
129 ROP-NPA-7164-LOC-2/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 03.08.2021.god. Donet zaključak
130 ROP-NPA-16994-LOC-3/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.08.2021.god. Donet zaključak
131 ROP-NPA-20271-LOC-1/2021 Esad, Ertan, Ensar Bajramlić 10.08.2021.god. Donet zaključak
132 ROP-NPA-25744-LOCA-5/2021 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 11.08.2021.god. Donet zaključak
133 ROP-NPA-25009-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 11.08.2021.god. Donet zaključak
134 ROP-NPA-10252-LOC-5/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 16.08.2021.god. Donet zaključak
135 ROP-NPA-25649-LOC-1/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 17.08.2021.god. Donet zaključak
136 ROP-NPA-26056-LOC-1/2021 Rifat Smajovic 17.08.2021.god. Donet zaključak
137 ROP-NPA-24223-LOC-1/2021 Šefko Nurović 24.08.2021.god. Donet zaključak
138 ROP-NPA-7164-LOCH-3/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 24.08.2021.god. Donet zaključak
139 ROP-NPA-26528-LOC-1/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 25.08.2021.god. Donet zaključak
140 ROP-NPA-27592-LOC-1/2021 Elvir Reč 26.08.2021.god. Donet zaključak
141 ROP-NPA-27457-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.08.2021.god. Donet zaključak
142 ROP-NPA-22429-LOCH-2/2021 Albin Pejić 27.08.2021.god. Donet zaključak
143 ROP-NPA-33683-LOC-3/2021 Bajram Nuradinović 30.08.2021.god. Donet zaključak
144 ROP-NPA-27720-LOC-1/2021 Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 30.08.2021.god. Donet zaključak
145 ROP-NPA-28177-LOC-1/2021 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 03.09.2021.god. Donet zaključak
146 ROP-NPA-5980-LOCH-3/2021 KOSANČIĆEVA INVEST DOO NOVI PAZAR 07.09.2021.god. Donet zaključak
147 ROP-NPA-29011-LOC-1/2021 Nedžad Džanković 09.09.2021.god. Donet zaključak
148 ROP-NPA-29140-LOC-1/2021 JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA) 14.09.2021.god. Donet zaključak
149 ROP-NPA-10252-LOCH-6/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 15.09.2021.god. Donet zaključak
150 ROP-NPA-29871-LOC-1/202 Grad Novi Pazar 17.09.2021.god. Donet zaključak
151 ROP-NPA-25009-LOCH-2/2021 Grad Novi Pazar 17.09.2021.god. Donet zaključak
152 ROP-NPA-7164-LOC-4/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 20.09.2021.god. Donet zaključak
153 ROP-NPA-22429-LOC-3/2021 Albin Pejić 22.09.2021.god. Donet zaključak
154 ROP-NPA-10252-LOC-7/2021 DUKA INVEST DOO NOVI PAZAR 27.09.2021.god. Donet zaključak
155 ROP-NPA-26528-LOCH-2/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 29.09.2021.god. Donet zaključak
156 ROP-NPA-7164-LOCH-5/2021 DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE CONTO BENE JEANS DOO, NOVI PAZAR 30.09.2021.god. Donet zaključak
157 ROP-NPA-32657-LOC-1/2021 Besim Adilović 04.10.2021.god. Donet zaključak
158 ROP-NPA-32660-LOC-1/2021 Ismail Šabanović 04.10.2021.god. Donet zaključak
159 ROP-NPA-33581-LOCA-25/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 08.10.2021.god. Donet zaključak
160 ROP-NPA-33546-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.10.2021.god. Donet zaključak
161 ROP-NPA-34013-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.10.2021.god. Donet zaključak
162 ROP-NPA-33585-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.10.2021.god. Donet zaključak
163 ROP-NPA-34015-LOC-1/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.10.2021.god. Donet zaključak
164 ROP-NPA-36680-LOC-1/2021 Rodoljub Spasović 25.10.2021.god. Donet zaključak
165 ROP-NPA-34046-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Donet zaključak
166 ROP-NPA-34044-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Donet zaključak
167 ROP-NPA-37992-LOC-1/2021 Mahija Tiganj 02.11.2021.god. Donet zaključak
168 ROP-NPA-34045-LOC-1/2021 Grad Novi Pazar 02.11.2021.god. Donet zaključak
169 ROP-NPA-25649-LOCH-2/2021 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 03.11.2021.god. Donet zaključak
170 ROP-NPA-6576-LOC-11/2021 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 05.11.2021.god. Donet zaključak
171 ROP-NPA-38738-LOC-1/2021 Binasa Huseinovic 05.11.2021.god. Donet zaključak
172 ROP-NPA-38918-LOC-1/2021 Ernad Zahitović 08.11.2021.god. Donet zaključak
173 ROP-NPA-38737-LOC-1/2021 PRODINVEST DOO Novi Pazar preduzeće za izgradnju trgovinu prevoz i usluge 08.11.2021.god. Donet zaključak
174 ROP-NPA-39513-LOC-1/2021 Zoran Čolović 08.11.2021.god. Donet zaključak
175 ROP-NPA-39325-LOC-1/2021 Ernad Zahitović 09.11.2021.god. Donet zaključak
176 ROP-NPA-35003-LOCH-2/2021 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.11.2021.god. Donet zaključak
177 ROP-NPA-38983-LOC-1/2021 ESSALK DOO Novi Pazar 10.11.2021.god. Donet zaključak
178 ROP-NPA-33581-LOCAH-26/2021 HS INVEST GRADNJA MAX DOO NOVI PAZAR 16.11.2021.god. Donet zaključak

2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-39845-LOC-1/2019 OŠ "Rifat Burdžević Tršo" 08.01.2020.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-39666-LOC-1/2019 Opština Novi Pazar 08.01.2020.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-39534-LOCH-2/2020 NN podnosioc 10.01.2020.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-39072-LOCH-2/2020 Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović 13.01.2020.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-141-LOC-1/2020 Faik Župljanin 14.01.2020.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-518-LOC-1/2020 LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA 17.01.2020.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-629-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.01.2020.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-896-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.01.2020.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-37461-LOCH-2/2019 Muratka Grišević 21.01.2020.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-782-LOC-1/2020 Ifeta Pljakić 22.01.2020.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-895-LOC-1/2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 22.01.2020.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-820-LOC-1/2020 Huzeir Đerlek 22.01.2020.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-872-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.01.2020.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-40003-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.01.2020.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-14559-ISAWHA-5/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.01.2020.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-1635-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.01.2020.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-67-LOC-1/2020 Ismet Hasanović 30.01.2020.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-31870-LOC-2/2020 DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar 30.01.2020.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-31932-LOCA-2/2020 JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 04.02.2020.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-1588-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.02.2020.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-2876-LOC-1/2020 Novi Pazar – put d.o.o. 11.02.2020.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-39845-LOCH-2/2020 OŠ "Rifat Burdžović-Tršo" 12.02.2020.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-872-LOCH-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.02.2020.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-629-LOCH-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 12.02.2020.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-141-LOCH-2/2020 Elvis Župljanin 14.02.2020.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-3291-LOC-1/2020 Opšta bolnica Novi Pazar 18.02.2020.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-39072-LOCH-3/2020 Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović 18.02.2020.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-923-LOC-1/2020 Avudlah Smailović 19.02.2020.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-3477-LOC-1/2020 OSNOVNA ŠKOLA RASTKO NEMANJIĆ DEŽEVA 19.02.2020.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-872-LOCH-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 19.02.2020.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-3714-LOC-1/2020 Senad Paljević 20.02.2020.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-895-LOCH-2/2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar 24.02.2020.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-2181-LOC-2/2020 Nermin Radičević 26.02.2020.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-39072-LOC-4/2020 Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović 27.02.2020.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-4532-LOC-1/2020 Meho Mahmutović 27.02.2020.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-638-LOC-2/2020 Elvis i Dejvis Sali i Begović 28.02.2020.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-4712-LOC-1/2020 Emir Ašćerić 03.03.2020.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-4834-ISAW-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.03.2020.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-4859-LOC-1/2020 Nihad Mehmedović 05.03.2020.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-5320-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 05.03.2020.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-5548-LOC-1/2020 Refik Boljetini 06.03.2020.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-5614-LOC-1/2020 Fatmir Mavrić 10.03.2020.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-4712-LOCH-2/2020 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 12.03.2020.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-1051-LOC-3/2020 Grad Novi Pazar 12.03.2020.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-6576-LOC-1/2020 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 18.03.2020.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-3714-LOCH-2/2020 Senad Paljević 24.03.2020.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-5732-LOC-1/2020 Jonuz Demirović 24.03.2020.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-7334-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.03.2020.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-7225-LOC-1/2020 JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 27.03.2020.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-24305-LOC-7/2020 Denaba Duštinac i Dževad Škrijelj 27.03.2020.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-7894-LOC-1/2020 Muhamed Memić 31.03.2020.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-7699-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 31.03.2020.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-8395-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.04.2020.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-6842-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.04.2020.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA-7894-LOCH-2/2020 Muhamed Memić 10.04.2020.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-346-LOC-8/2020 Ćazim Gegić 21.04.2020.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-429-LOCA-13/2020 MAB GMBH DOO i Suljković Biko 21.04.2020.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-8920-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.04.2020.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-8018-LOC-1/2020 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 23.04.2020.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA-9103-LOC-1/2020 Enes Bajramlić 27.04.2020.god. Donet zaključak
61 ROP-NPA-7550-LOC-1/2020 IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR 27.04.2020.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-7531-LOC-1/2020 Mersad i Murat Jahijagić 28.04.2020.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-22274-LOC-5/2020 Hajruša, Rahima, Faruk, Daut Nurović, Kačapor, Kačapor, Kačapor 28.04.2020.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-8056-LOC-1/2020 Jusuf Halilović 30.04.2020.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-9297-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.04.2020.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-6667-LOC-1/2020 Rešad,Esad,Senad,Muhamed,Adnan,Almir,Zumreta,Dženeta Dolovac,Dolovac,Dolovac,Đerlek,Kurašinović,Kurtašinović,Hamidović,Bošnjak 06.05.2020.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-10072-LOC-1/2020 Sead Krlić 12.05.2020.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-6576-LOCH-2/2020 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 15.05.2020.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-5614-LOC-3/2020 Fatmir Mavrić 15.05.2020.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA-8418-LOC-1/2020 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 19.05.2020.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-5548-LOCA-3/2020 Refik Boljetini 27.05.2020.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-10777-LOC-1/2020 DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar 01.06.2020.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-5559-LOCA-4/2020 Ramiz Marukić 01.06.2020.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-9045-LOC-3/2020 Muhamed Memić 08.06.2020.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-12972-LOC-1/2020 Grad Novi Pazar 09.06.2020.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-13041-LOC-1/202 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.06.2020.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-8920-LOC-3/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.06.2020.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-14058-LOC-1/2020 Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar 20.06.2020.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-13785-LOC-1/2020 Asim Nikšić 20.06.2020.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-13879-LOC-1/2020 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 20.06.2020.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-11340-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.06.2020.god. Donet zaključak
82 ROP-NPA-14894-LOCH-1/2020 Enver Ahmetović 25.06.2020.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-14896-LOC-1/2020 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 01.07.2020.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-13336-LOC-5/2020 Enver Ahmetović 06.07.2020.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-13879-LOC-2/2020 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 10.07.2020.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-9045-LOCH-4/2020 Muhamed Memić 14.07.2020.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-16796-LOC-1/2020 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 15.07.2020.god. Donet zaključak
88 ROP-NPA-17188-LOC-1/2020 Safet Zečić 17.07.2020.god. Donet zaključak
89 ROP-NPA-10072-LOC-2/2020 Sead Krlić 20.07.2020.god. Donet zaključak
90 ROP-NPA-17886-LOC-1/2020 Bogdan Inić 23.07.2020.god. Donet zaključak
91 ROP-NPA-30644-LOCA-17/2020 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 23.07.2020.god. Donet zaključak
92 ROP-NPA-14368-LOC-1/2020 Elvedin Ljajić 23.07.2020.god. Donet zaključak
93 ROP-NPA-14368-LOC-1/2020 Elvedin Ljajić 23.07.2020.god. Donet zaključak
94 ROP-NPA-14368-LOC-1/2020 Elvedin Ljajić 23.07.2020.god. Donet zaključak
95 ROP-NPA-14732-LOC-1/2020 Fahrudin Javorovac 23.07.2020.god. Donet zaključak
96 ROP-NPA-14896-LOCH-2/2020 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 27.07.2020.god. Donet zaključak
97 ROP-NPA-8418-LOCH-2/2020 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 30.07.2020.god. Donet zaključak
98 ROP-NPA-16527-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.08.2020.god. Donet zaključak
99 ROP-NPA-8018-LOC-2/2020 DOO FAEK COMPANY, TUTIN 03.08.2020.god. Donet zaključak
100 ROP-NPA-20064-LOC-1/2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 07.08.2020.god. Donet zaključak
101. ROP-NPA-13336-LOCH-6/2020 Enver Ahmetović 10.08.2020.god. Donet zaključak
102. ROP-NPA-14896-LOC-3/2020 Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar 12.08.2020.god. Donet zaključak
103. ROP-NPA-21095-LOC-1/2020 Ramadan Redžepi 14.08.2020.god. Donet zaključak
104. ROP-NPA-18168-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.08.2020.god. Donet zaključak
105. ROP-NPA-16796-LOCH-2/2020 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 17.08.2020.god. Donet zaključak
106. ROP-NPA-30644-LOC-18/2020 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca 19.08.2020.god. Donet zaključak
107. ROP-NPA-21095-LOCH-2/2020 Ramadan Redžepi 19.08.2020.god. Donet zaključak
108. ROP-NPA-9430-LOC-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.08.2020.god. Donet zaključak
109. ROP-NPA-22197-LOC-1/2020 Birsena Bajramović 26.08.2020.god. Donet zaključak
110. ROP-NPA-8418-LOCH-3/2020 ASA INVEST DOO NOVI PAZAR 02.09.2020.god. Donet zaključak
111. ROP-NPA-23501-LOC-1/2020 Jonuz Demirović 07.09.2020.god. Donet zaključak
112. ROP-NPA-20064-LOCH-2/2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 08.09.2020.god. Donet zaključak
113. ROP-NPA-10777-LOC-2/2020 DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar 08.09.2020.god. Donet zaključak
114. ROP-NPA-13879-LOC-6/2020 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 10.09.2020.god. Donet zaključak
115. ROP-NPA-20143-LOC-1/2020 Nedžad i Nezir Šuntić 10.09.2020.god. Donet zaključak
116. ROP-NPA-13336-LOC-7/2020 Enver Ahmetović 10.09.2020.god. Donet zaključak
117. ROP-NPA-23178-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.09.2020.god. Donet zaključak
118. ROP-NPA-17188-LOC-3/2020 Safet Zečić 14.09.2020.god. Donet zaključak
119. ROP-NPA-13879-LOC-7/2020 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 15.09.2020.god. Donet zaključak
120. ROP-NPA-24996-LOC-1/2020 DEAK INVEST GRADNJA DOO NOVI PAZAR 17.09.2020.god. Donet zaključak
121. ROP-NPA-13879-LOC-8/2020 Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR 22.09.2020.god. Donet zaključak
122. ROP-NPA-26399-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.09.2020.god. Donet zaključak
123. ROP-NPA-25839-LOC-1/2020 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EDVIN DOO NOVI PAZAR 25.09.2020.god. Donet zaključak
124. ROP-NPA-24906-LOC-2/2020 Nacionalna služba za zapošljavanje 29.09.2020.god. Donet zaključak
125. ROP-NPA-8418-LOCH-4/2020 „DEDIĆ“ d.o.o. i „ASA INVEST“ d.o.o. 29.09.2020.god. Donet zaključak
126. ROP-NPA-38005-LOC-10/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.09.2020.god. Donet zaključak
127. ROP-NPA-1578-LOCA-3/2020 Nermin Kolašinac 01.10.2020.god. Donet zaključak
128. ROP-NPA-27225-LOC-1/2020 ZENO ZENOVIĆ 05.10.2020.god. Donet zaključak
129. ROP-NPA-27946-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.10.2020.god. Donet zaključak
130. ROP-NPA-24996-LOCH-2/2020 DEAK INVEST GRADNJA DOO NOVI PAZAR 09.10.2020.god. Donet zaključak
131. ROP-NPA-6576-LOCA-5/2020 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 14.10.2020.god. Donet zaključak
132. ROP-NPA-24900-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.10.2020.god. Donet zaključak
133. ROP-NPA-24918-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.10.2020.god. Donet zaključak
134. ROP-NPA-24908-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.10.2020.god. Donet zaključak
135. ROP-NPA-29078-LOC-1/2020 Rifat Ejupović 16.10.2020.god. Donet zaključak
136. ROP-NPA-6576-LOCH-6/2020 DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR 19.10.2020.god. Donet zaključak
197. ROP-NPA-273-LOCA-16/2020 DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR 23.10.2020.god. Donet zaključak
138. ROP-NPA-30251-LOC-1/2020 Nermin i Esma Gicić 23.10.2020.god. Donet zaključak
139. ROP-NPA-30217-LOC-1/2020 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 26.10.2020.god. Donet zaključak
140. ROP-NPA-30741-LOC-1/2020 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 28.10.2020.god. Donet zaključak
141. ROP-NPA-31466-LOC-1/2020 Rifat Burdžović Tršo 05.11.2020.god. Donet zaključak
142. ROP-NPA-20064-LOC-3/2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA 06.11.2020.god. Donet zaključak
143. ROP-NPA-3477-LOC-2/2020 OSNOVNA ŠKOLA RASTKO NEMANJIĆ DEŽEVA 06.11.2020.god. Donet zaključak
144. ROP-NPA-29554-LOCA-1/2020 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 10.11.2020.god. Donet zaključak
145. ROP-NPA-30251-LOCH-2/2020 Nermin i Esma Gicić 10.11.2020.god. Donet zaključak
146. ROP-NPA-30895-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.11.2020.god. Donet zaključak
147. ROP-NPA-30741-LOCH-2/2020 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 13.11.2020.god. Donet zaključak
149. ROP-NPA-3477-LOCH-3/2020 OSNOVNA ŠKOLA RASTKO NEMANJIĆ DEŽEVA 17.11.2020.god. Donet zaključak
148. ROP-NPA-33792-LOC-1/2020 NOVA INVESTING DOO NOVI PAZAR 19.11.2020.god. Donet zaključak
150. ROP-NPA-1274-LOCA-2/2020 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 24.11.2020.god. Donet zaključak
151. ROP-NPA-29078-LOCH-2/2020 Rifat Ejupović 30.11.2020.god. Donet zaključak
152. ROP-NPA-7585-LOCA-19/2020 SULJOVIĆ GP GRADNJA DOO Novi Pazar 30.11.2020.god. Donet zaključak
153. ROP-NPA-35146-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.12.2020.god. Donet zaključak
154. ROP-NPA-34970-LOC-2/2020 Nacionalna služba za zapošljavanje 06.12.2020.god. Donet zaključak
155. ROP-NPA-20340-CPI-2/2020 Grad Novi Pazar 06.12.2020.god. Donet zaključak
156. ROP-NPA-30251-LOC-3/2020 Nermin i Esma Gicić 06.12.2020.god. Donet zaključak
157. ROP-NPA-35863-LOC-1/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.12.2020.god. Donet zaključak
158. ROP-NPA-29554-LOCH-3/2020 Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge TRGO KEMO GROUP d.o.o. Novi Pazar 10.12.2020.god. Donet zaključak
159. ROP-NPA-36530-LOC-1/2020 Mirsad Nezović 15.12.2020.god. Donet zaključak
160. ROP-NPA-27706-LOCA-2/2020 Birsena Bajramović 15.12.2020.god. Donet zaključak
161. ROP-NPA-35146-LOCH-2/2020 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.12.2020.god. Donet zaključak
162. ROP-NPA-30741-LOCH-3/2020 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22.12.2020.god. Donet zaključak
163. ROP-NPA-35835-LOC-1/2020 Rifat Ejupović 25.12.2020.god. Donet zaključak
164. ROP-NPA-273-LOCA-18/2020 DONMEZ INŠAAT DOO NOVI PAZAR 28.12.2020.god. Donet zaključak
165. ROP-NPA-38335-LOC-1/2020 Šajin Suljković 29.12.2020.god. Donet zaključak

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-14137-LOC-3/2019 Vasvija Kahrović 21.01.2019.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-976-LOC-1/2019 Ervin Džanković 23.01.2019.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-1054-LOC-1/2019 Ismail Mulić 24.01.2019.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-35972-LOCH-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 04.02.2019.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-2848-LOC-1/2019 Grad Novi Pazar 14.02.2019.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-33581-LOC-4/2019 Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević 18.02.2019.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-33176-LOCH-2/2019 Emro Arifović 19.02.2019.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-33327-LOC-3/2019 Azra Škrijelj 19.02.2019.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-33176-LOC-3/2019 Emro Arifović 25.02.2019.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-4288-LOC-1/2019 "Denisstar" doo Novi Pazar 05.03.2019.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-4801-LOC-1/2019 Nihad Zahirović 08.03.2019.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-33581-LOCH-5/2019 Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević 13.03.2019.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-5331-LOC-1/2019 Atif Gudžević i Alida Reč 13.03.2019.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-6360-LOC-1/2019 Doo Laser internacional 21.03.2019.god. Donet zaključak
15. ROP-NPA-6526-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.03.2019.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-4779-LOC-1/2019 Ćorović Vasvija, Ćorović Jusuf, Alijagić Kenan, Alijagić Amer i Alijagić Mirza 28.03.2019.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-33176-LOCH-4/2019 Emro Arifović 28.03.2019.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-8463-LOC-1/2019 Preduzeće za inženjering i proizvodnju tehničkih gasova "KRYOGAS" d.o.o. Beograd 08.04.2019.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-5697-LOC-1/2019 Džemail Jusufović 08.04.2019.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-35972-LOC-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.04.2019.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-10117-LOC-1/2019 Džemail Jusufović 25.04.2019.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-8463-LOCH-2/2019 Preduzeće za inženjering i proizvodnju tehničkih gasova "KRYOGAS" d.o.o. Beograd 25.04.2019.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-10776-LOC-1/2019 Telekom Srbija a.d. Beograd 07.05.2019.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-10848-LOC-1/2019 Bahrija Kučević 07.05.2019.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-6496-LOC-2/2019 Rahim Fehratović 08.05.2019.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-11541-LOC-1/2019 ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO STANIVUKOVIĆ I PARTNERI 08.05.2019.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-12349-LOC-1/2019 Grad Novi Pazar 13.05.2019.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-11740-LOC-1/2019 Safet Sinanović 14.05.2019.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-12224-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2019.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-12415-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2019.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-6526-LOCH-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 14.05.2019.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-12001-LOC-1/2019 SEA doo Novi Pazar 16.05.2019.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-9587-LOC-1/2019 Hamid Kačapor 17.05.2019.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-33581-LOCH-8/2019 Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević 14.05.2019.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-35972-LOCH-4/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.05.2019.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-33581-LOC-9/2019 Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević 27.05.2019.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-7957-LOC-2/2019 Mahit Rebronja 30.05.2019.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-14588-LOCH-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.06.2019.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-14559-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 06.06.2019.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-14883-LOC-1/2019 Zoran Saramandić 07.06.2019.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-10848-LOCH-2/2019 Bahrija Kučević 07.06.2019.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-14884-LOC-1/2019 Edvin Džanković 10.06.2019.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-16911-LOC-1/2019 Telekom ad Beograd 21.06.2019.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-16611-LOC-1/2019 Elmas Koničanin 24.06.2019.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-6526-LOC-3/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.06.2019.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-13336-LOC-2/2019 Enver Ahmetović 05.07.2019.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-14884-LOCH-2/2019 Mahit Rebronja 12.07.2019.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-20656-LOC-1/2019 Edvin Džanković 15.07.2019.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-20656-LOC-1/2019 Telekom ad Beograd 24.07.2019.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-20656-LOCH-2/2019 Telekom ad Beograd 30.07.2019.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-16911-LOCH-2/2019 Telekom ad Beograd 02.08.2019.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-22274-LOC-1/2019 Hajruša Nurović 05.08.2019.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-22295-LOC-1/2019 Dževad Dautović 06.08.2019.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-22351-LOC-1/2019 Nedžad Ugljanin 07.08.2019.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA-13336-LOC-3/2019 Enver Ahmetović 15.08.2019.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-23269-LOC-1/2019 Taip Bajrović 15.08.2019.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-14559-LOC-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.08.2019.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-23974-LOC-1/2019 Nazif Dragolovčanin 20.08.2019.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-22274-LOCH-2/2019 Hajruša Nurović 23.08.2019.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA-24305-LOC-1/2019 Danaba Duštinac 23.08.2019.god. Donet zaključak
61 ROP-NPA-4801-LOCH-2/2019 Nihad Zahirović 26.08.2019.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-24651-LOC-1/2019 Rodoljub Jelesijević 28.08.2019.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-24862-LOC-1/2019 Dragan Petrušić 28.08.2019.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-24924-LOC-1/2019 Grad Novi Pazar 28.08.2019.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-22534-LOCA-3/2019 "NOVA DPI" doo Novi Pazar 30.08.2019.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-25303-LOC-1/2019 Hatidža Bećković 30.08.2019.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-14884-LOC-3/2019 Ervin Džanković 04.09.2019.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-25730-LOC-1/2019 Telekom ad Beograd 05.09.2019.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-26015-LOC-1/2019 Dimitrije Stojanović 05.09.2019.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA-20052-LOC-3/2019 Mirsad Alić 05.09.2019.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-23291-LOC-1/2019 Zineta Hasanović 06.09.2019.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-26015-LOCH-2/2019 Dimitrije Stojanović 20.09.2019.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-24305-LOCH-3/2019 Danaba Duštinac i Dževad Škrijelj 24.09.2019.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-28524-LOC-1/2019 Muharem Hamidović 24.09.2019.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-4801-LOC-3/2019 Nihad Zahirović 30.09.2019.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-27419-LOC-1/2019 Rahman Karišik 01.10.2019.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-29187-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.10.2019.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-24305-LOC-4/2019 Danaba i drugi Dževad Škrijelj 04.10.2019.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-14884-LOCH-4/2019 Edvin Džanković 09.10.2019.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-14549-LOC-2/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.10.2019.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-28587-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.10.2019.god. Donet zaključak
82 ROP-NPA-30515-LOC-1/2019 Privredno društvo "CITY POINT 007" D.O.O. 11.10.2019.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-25730-LOCH-2/2019 Telekom ad Beograd 11.10.2019.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-31237-LOC-1/2019 Ismet Jusufović 16.10.2019.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-28063-LOC-1/2019 Telekom ad Beograd 17.10.2019.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-22351-LOC-2/2019 Nedžad Ugljanin 17.10.2019.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-13336-LOC-4/2019 Enver Ahmetović 17.10.2019.god. Donet zaključak
88 ROP-NPA-24924-LOCH-2/2019 Grad Novi Pazar 21.10.2019.god. Donet zaključak
89 ROP-NPA-4455-LOC-18/2019 Kostantin Jovanović i ostali 23.10.2019.god. Donet zaključak
90 ROP-NPA-31870-LOC-1/2019 Jasmin Dedić 23.10.2019.god. Donet zaključak
91 OP-NPA-32020-LOC-1/2019 Milan i Draško Lešević 24.10.2019.god. Donet zaključak
92 ROP-NPA-31586-LOCH-2/2019 Nenad Jolović 25.10.2019.god. Donet zaključak
93 ROP-NPA-32591-LOC-1/2019 Smajo Amčović 28.10.2019.god. Donet zaključak
94 ROP-NPA-31586-LOC-3/2019 Nenad Jolović 31.10.2019.god. Donet zaključak
95 ROP-NPA-28524-LOCH-2/2019 Muharem i Fatima Hamidović 01.11.2019.god. Donet zaključak
96 ROP-NPA-34550-LOC-1/2019 Muratka Grišević 14.11.2019.god. Donet zaključak
97 ROP-NPA-30515-LOCH-2/2019 PRIVREDNO DRUŠTVO CITY POINT 007 D.O.O. Novi Pazar 18.11.2019.god. Donet zaključak
98 ROP-NPA-31237-LOCH-2/2019 Ismet Jusufović 19.11.2019.god. Donet zaključak
99 ROP-NPA-35125-LOC-1/2019 Mefailj Đukatani 19.11.2019.god. Donet zaključak
100 ROP-NPA-35250-LOC-1/2019 Šefko Nicević 21.11.2019.god. Donet zaključak
101 ROP-NPA-35835-LOC-1/2019 Muratka Gršević 22.11.2019.god. Donet zaključak
102 ROP-NPA-12857-LOCA-10/2019 Nihat Dolovac 28.11.2019.god. Donet zaključak
103 ROP-NPA-36433-LOC-1/2019 Jonuz Demirović 28.11.2019.god. Donet zaključak
104 ROP-NPA-35835-LOCH-2/2019 Muratka Gršević 05.12.2019.god. Donet zaključak
105 ROP-NPA-36433-LOC-2/2019 Jonuz Demirović 12.12.2019.god. Donet zaključak
106 ROP-NPA-30644-LOCA-15/2019 Muratka Gršević 12.12.2019.god. Donet zaključak
107 ROP-NPA-37777-LOC-1/2019 HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR 13.12.2019.god. Donet zaključak
108 ROP-NPA-37804-LOC-1/2019 PRIVREDNO DRUŠTVO 4BR TREF DOO NOVI PAZAR 13.12.2019.god. Donet zaključak
109 ROP-NPA-38445-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.12.2019.god. Donet zaključak
110 ROP-NPA-4455-LOCH-19/2019 Konstantin Jovanović, Zoran Jovanović, Ljubodrag Jovanović, Dragan Lekić, Radojka Jaćović, Spomenka Barać, Rusomirka Kovačević, Dragan Kovačević, Zoran Kovačević, Nada Milosavljević i A.D. Ukras 20.12.2019.god. Donet zaključak
111 ROP-NPA-346-LOC-6/2019 Ćazim Gegić 24.12.2019.god. Donet zaključak
112 ROP-NPA-36036-LOC-1/2019 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 24.12.2019.god. Donet zaključak
113 ROP-NPA-37777-LOC-2/2019 HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR 24.12.2019.god. Donet zaključak
114 ROP-NPA-39072-LOC-1/2019 Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović 27.12.2019.god. Donet zaključak
115 ROP-NPA-39534-LOC-1/2019 Opšta bolnica Novi Pazar 30.12.2019.god. Donet zaključak

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-40467-LOC-1/2017 Elvad Demirović 05.01.2018.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-40482-LOC-1/2017 Opšta bolnica Novi Pazar 08.01.2018.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-40467-LOC-2/2018 Elvad Demirović 10.01.2018.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-429-LOC-1/2018 MAB GMBH DOO i Suljković Biko 17.01.2018.god. Donet zaključak
5. ROP-NPA-40294-LOC-1/2017 Savez za školski sport Novi Pazar 25.01.2018.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-429-LOCH-2/2018 MAB GMBH DOO i Biko Suljković 31.01.2018.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-16816-CPI-6/2018 DOO "Delić izgradnja" 01.02.2018.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-7585-LOC-4/2018 Nazim Suljović 06.02.2018.god. Donet zaključak
9. ROP-NPA-2309-LOC-1/2018 Hakija Smailagić 06.02.2018.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-429-LOC-3/2018 MAB GMBH DOO i Biko Suljković 08.02.2018.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-2309-LOCH-2/2018 Hakija Smailagić 08.02.2018.god. Donet zaključak
12 ROP-NPA-1578-LOC-1/2018 Nermin Kolašinac 20.02.2018.god. Donet zaključak
13 ROP-NPA-3253-LOC-1/2018 Naser Numanović 20.02.2018.god. Donet zaključak
14 ROP-NPA-3248-LOC-2/2018 Muhedin Hasanović 02.03.2018.god. Donet zaključak
15 ROP-NPA-429-LOCH-4/2018 MAB GMBH DOO i Biko Suljković 02.03.2018.god. Donet zaključak
16 ROP-NPA-2309-LOCH-3/2018 Hakija Smailagić 06.03.2018.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-6436-LOC-1/2018 Hakija Smailagić 22.03.2018.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-7071-LOC-1/2018 Nihat Dolovac 28.03.2018.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-7436-LOCA-1/2018 Nermina Cama 30.03.2018.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-429-LOC-6/2018 MAB GMBH DOO i Biko Suljković 05.04.2018.god. Donet zaključak
21. ROP-NPA-8737-LOC-1/2018 Laser internacional doo 13.04.2018.god. Donet zaključak
22. ROP-NPA-8541-LOC-1/2018 Hasib Gegić 13.04.2018.god. Donet zaključak
23. ROP-NPA-8583-LOC-1/2018 Džemail Ejupović 13.04.2018.god. Donet zaključak
24. ROP-NPA-9057-LOC-1/2018 Almedin Fazlić 16.04.2018.god. Donet zaključak
25. ROP-NPA-10700-LOC-1/2018 Selim Ujkanović 30.04.2018.god. Donet zaključak
26. ROP-NPA-429-LOCH-7/2018 Biko Suljković 10.05.2018.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-12678-LOC-1/2018 Novi Pazar-put AD 18.05.2018.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-12811-LOC-1/2018 Hazbija Čolaković 23.05.2018.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-429-LOC-8/2018 MAB GMBH i Biko SUljković 23.05.2018.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-2749-LOC-3/2018 Elvir Pepić 23.05.2018.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-12955-LOC-1/2018 Imer Hamidović 24.05.2018.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-12995-LOC-1/2018 Fahrudin Arslanović 24.05.2018.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-429-LOCH-9/2018 MAB GMBH i Biko SUljković 29.05.2018.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-13860-LOC-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 30.05.2018.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-13965-LOC-1/2018 Munir Hazirović 31.05.2018.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-13858-LOC-1/2018 Novi Pazar-put AD 31.05.2018.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-14124-LOC-1/2018 HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR 01.06.2018.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-14244-LOC-1/2018 ERWIN DOO Novi Pazar 01.06.2018.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-14777-LOC-1/2018 Edin Beganović 06.06.2018.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-14914-LOC-1/2018 Grad Novi Pazar 07.06.2018.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-15714-LOC-1/2018 Zajin Šabanović 12.06.2018.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-15690-LOC-1/2018 ND PETROL doo Novi Pazar 12.06.2018.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-17191-LOC-1/2018 Mejra Bajramlić 22.06.2018.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-17635-LOC-1/2018 Vekoslav Vukićevič 29.06.2018.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-14137-LOC-1/2018 Vasvija Kahrović 03.07.2018.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-17191-LOC-1/2018 Mejra Bajramlić 24.06.2018.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-20844-LOC-1/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 27.07.2018.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-21111-LOC-1/2018 Ismail Hoćanin 27.07.2018.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-14124-LOC-2/2018 HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR 02.08.2018.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-20844-LOCH-2/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 07.08.2018.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-12995-LOCH-4/2018 HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR 02.08.2018.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-14124-LOCH-3/2018 HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR 02.08.2018.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-21070-LOC-3/2018 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.08.2018.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-22534-LOC-1/2018 "NOVA DPI" Novi Pazar 30.08.2018.god. Donet zaključak
55