2020

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-39845-LOC-1/2019OŠ "Rifat Burdžević Tršo"08.01.2020.god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-39666-LOC-1/2019Opština Novi Pazar08.01.2020.god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-39534-LOCH-2/2020NN podnosioc10.01.2020.god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-39072-LOCH-2/2020Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović13.01.2020.god.Donet zaključak
5.ROP-NPA-141-LOC-1/2020Faik Župljanin14.01.2020.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-518-LOC-1/2020LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA17.01.2020.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-629-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.01.2020.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-896-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.01.2020.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-37461-LOCH-2/2019Muratka Grišević21.01.2020.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-782-LOC-1/2020Ifeta Pljakić22.01.2020.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-895-LOC-1/2020Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar22.01.2020.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-820-LOC-1/2020Huzeir Đerlek22.01.2020.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-872-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.01.2020.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-40003-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.01.2020.god.Donet zaključak
15.ROP-NPA-14559-ISAWHA-5/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.01.2020.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-1635-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.01.2020.god.Donet zaključak
17ROP-NPA-67-LOC-1/2020Ismet Hasanović30.01.2020.god.Donet zaključak
18ROP-NPA-31870-LOC-2/2020DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar30.01.2020.god.Donet zaključak
19ROP-NPA-31932-LOCA-2/2020JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)04.02.2020.god.Donet zaključak
20ROP-NPA-1588-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.02.2020.god.Donet zaključak
21ROP-NPA-2876-LOC-1/2020Novi Pazar – put d.o.o.11.02.2020.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-39845-LOCH-2/2020OŠ "Rifat Burdžović-Tršo"12.02.2020.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-872-LOCH-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.02.2020.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-629-LOCH-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar12.02.2020.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-141-LOCH-2/2020Elvis Župljanin14.02.2020.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-3291-LOC-1/2020Opšta bolnica Novi Pazar18.02.2020.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-39072-LOCH-3/2020Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović18.02.2020.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-923-LOC-1/2020Avudlah Smailović19.02.2020.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-3477-LOC-1/2020OSNOVNA ŠKOLA RASTKO NEMANJIĆ DEŽEVA19.02.2020.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-872-LOCH-3/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar19.02.2020.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-3714-LOC-1/2020Senad Paljević20.02.2020.god.Donet zaključak
32ROP-NPA-895-LOCH-2/2020Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Pazar-put Novi Pazar24.02.2020.god.Donet zaključak
33ROP-NPA-2181-LOC-2/2020Nermin Radičević26.02.2020.god.Donet zaključak
34ROP-NPA-39072-LOC-4/2020Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović27.02.2020.god.Donet zaključak
35ROP-NPA-4532-LOC-1/2020Meho Mahmutović27.02.2020.god.Donet zaključak
36ROP-NPA-638-LOC-2/2020Elvis i Dejvis Sali i Begović28.02.2020.god.Donet zaključak
37ROP-NPA-4712-LOC-1/2020Emir Ašćerić03.03.2020.god.Donet zaključak
38ROP-NPA-4834-ISAW-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar03.03.2020.god.Donet zaključak
39ROP-NPA-4859-LOC-1/2020Nihad Mehmedović05.03.2020.god.Donet zaključak
40ROP-NPA-5320-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar05.03.2020.god.Donet zaključak
41ROP-NPA-5548-LOC-1/2020Refik Boljetini06.03.2020.god.Donet zaključak
42ROP-NPA-5614-LOC-1/2020Fatmir Mavrić10.03.2020.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-4712-LOCH-2/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN12.03.2020.god.Donet zaključak
44ROP-NPA-1051-LOC-3/2020Grad Novi Pazar12.03.2020.god.Donet zaključak
45ROP-NPA-6576-LOC-1/2020DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR18.03.2020.god.Donet zaključak
46ROP-NPA-3714-LOCH-2/2020Senad Paljević24.03.2020.god.Donet zaključak
47ROP-NPA-5732-LOC-1/2020Jonuz Demirović24.03.2020.god.Donet zaključak
48ROP-NPA-7334-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar25.03.2020.god.Donet zaključak
49ROP-NPA-7225-LOC-1/2020JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)27.03.2020.god.Donet zaključak
50ROP-NPA-24305-LOC-7/2020Denaba Duštinac i Dževad Škrijelj27.03.2020.god.Donet zaključak
51ROP-NPA-7894-LOC-1/2020Muhamed Memić31.03.2020.god.Donet zaključak
52ROP-NPA-7699-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar31.03.2020.god.Donet zaključak
53ROP-NPA-8395-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.04.2020.god.Donet zaključak
54ROP-NPA-6842-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.04.2020.god.Donet zaključak
55ROP-NPA-7894-LOCH-2/2020Muhamed Memić10.04.2020.god.Donet zaključak
56ROP-NPA-346-LOC-8/2020Ćazim Gegić21.04.2020.god.Donet zaključak
57ROP-NPA-429-LOCA-13/2020MAB GMBH DOO i Suljković Biko21.04.2020.god.Donet zaključak
58ROP-NPA-8920-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.04.2020.god.Donet zaključak
59ROP-NPA-8018-LOC-1/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN23.04.2020.god.Donet zaključak
60ROP-NPA-9103-LOC-1/2020Enes Bajramlić27.04.2020.god.Donet zaključak
61ROP-NPA-7550-LOC-1/2020IMOBILIEN BAU GROUP DOO NOVI PAZAR27.04.2020.god.Donet zaključak
62ROP-NPA-7531-LOC-1/2020Mersad i Murat Jahijagić28.04.2020.god.Donet zaključak
63ROP-NPA-22274-LOC-5/2020Hajruša, Rahima, Faruk, Daut Nurović, Kačapor, Kačapor, Kačapor28.04.2020.god.Donet zaključak
64ROP-NPA-8056-LOC-1/2020Jusuf Halilović30.04.2020.god.Donet zaključak
65ROP-NPA-9297-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.04.2020.god.Donet zaključak
66ROP-NPA-6667-LOC-1/2020Rešad,Esad,Senad,Muhamed,Adnan,Almir,Zumreta,Dženeta Dolovac,Dolovac,Dolovac,Đerlek,Kurašinović,Kurtašinović,Hamidović,Bošnjak06.05.2020.god.Donet zaključak
67ROP-NPA-10072-LOC-1/2020Sead Krlić12.05.2020.god.Donet zaključak
68ROP-NPA-6576-LOCH-2/2020DELIĆ IZGRADNJA D.O.O. NOVI PAZAR15.05.2020.god.Donet zaključak
69ROP-NPA-5614-LOC-3/2020Fatmir Mavrić15.05.2020.god.Donet zaključak
70ROP-NPA-8418-LOC-1/2020ASA INVEST DOO NOVI PAZAR19.05.2020.god.Donet zaključak
71ROP-NPA-5548-LOCA-3/2020Refik Boljetini27.05.2020.god.Donet zaključak
72ROP-NPA-10777-LOC-1/2020DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar01.06.2020.god.Donet zaključak
73ROP-NPA-5559-LOCA-4/2020Ramiz Marukić01.06.2020.god.Donet zaključak
74ROP-NPA-9045-LOC-3/2020Muhamed Memić08.06.2020.god.Donet zaključak
75ROP-NPA-12972-LOC-1/2020Grad Novi Pazar09.06.2020.god.Donet zaključak
76ROP-NPA-13041-LOC-1/202EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.06.2020.god.Donet zaključak
77ROP-NPA-8920-LOC-3/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.06.2020.god.Donet zaključak
78ROP-NPA-14058-LOC-1/2020Privredno društvo Mušić Invest d.o.o. Novi Pazar20.06.2020.god.Donet zaključak
79ROP-NPA-13785-LOC-1/2020Asim Nikšić20.06.2020.god.Donet zaključak
80ROP-NPA-13879-LOC-1/2020Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR20.06.2020.god.Donet zaključak
81ROP-NPA-11340-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.06.2020.god.Donet zaključak
82ROP-NPA-14894-LOCH-1/2020Enver Ahmetović25.06.2020.god.Donet zaključak
83ROP-NPA-14896-LOC-1/2020Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar01.07.2020.god.Donet zaključak
84ROP-NPA-13336-LOC-5/2020Enver Ahmetović06.07.2020.god.Donet zaključak
85ROP-NPA-13879-LOC-2/2020Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR10.07.2020.god.Donet zaključak
86ROP-NPA-9045-LOCH-4/2020Muhamed Memić14.07.2020.god.Donet zaključak
87ROP-NPA-16796-LOC-1/2020Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd15.07.2020.god.Donet zaključak
88ROP-NPA-17188-LOC-1/2020Safet Zečić17.07.2020.god.Donet zaključak
89ROP-NPA-10072-LOC-2/2020Sead Krlić20.07.2020.god.Donet zaključak
90ROP-NPA-17886-LOC-1/2020Bogdan Inić23.07.2020.god.Donet zaključak
91ROP-NPA-30644-LOCA-17/2020DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca23.07.2020.god.Donet zaključak
92ROP-NPA-14368-LOC-1/2020Elvedin Ljajić23.07.2020.god.Donet zaključak
93ROP-NPA-14368-LOC-1/2020Elvedin Ljajić23.07.2020.god.Donet zaključak
94ROP-NPA-14368-LOC-1/2020Elvedin Ljajić23.07.2020.god.Donet zaključak
95ROP-NPA-14732-LOC-1/2020Fahrudin Javorovac23.07.2020.god.Donet zaključak
96ROP-NPA-14896-LOCH-2/2020Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar27.07.2020.god.Donet zaključak
97ROP-NPA-8418-LOCH-2/2020ASA INVEST DOO NOVI PAZAR30.07.2020.god.Donet zaključak
98ROP-NPA-16527-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar03.08.2020.god.Donet zaključak
99ROP-NPA-8018-LOC-2/2020DOO FAEK COMPANY, TUTIN03.08.2020.god.Donet zaključak
100ROP-NPA-20064-LOC-1/2020DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA07.08.2020.god.Donet zaključak
101.ROP-NPA-13336-LOCH-6/2020Enver Ahmetović10.08.2020.god.Donet zaključak
102.ROP-NPA-14896-LOC-3/2020Fabrika nameštaja NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar12.08.2020.god.Donet zaključak
103.ROP-NPA-21095-LOC-1/2020Ramadan Redžepi14.08.2020.god.Donet zaključak
104.ROP-NPA-18168-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.08.2020.god.Donet zaključak
105.ROP-NPA-16796-LOCH-2/2020Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd17.08.2020.god.Donet zaključak
106.ROP-NPA-30644-LOC-18/2020DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala Daca i Mithad Daca19.08.2020.god.Donet zaključak
107.ROP-NPA-21095-LOCH-2/2020Ramadan Redžepi19.08.2020.god.Donet zaključak
108.ROP-NPA-9430-LOC-2/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.08.2020.god.Donet zaključak
109.ROP-NPA-22197-LOC-1/2020Birsena Bajramović26.08.2020.god.Donet zaključak
110.ROP-NPA-8418-LOCH-3/2020ASA INVEST DOO NOVI PAZAR02.09.2020.god.Donet zaključak
111.ROP-NPA-23501-LOC-1/2020Jonuz Demirović07.09.2020.god.Donet zaključak
112.ROP-NPA-20064-LOCH-2/2020DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IDEA-LUX GNILA08.09.2020.god.Donet zaključak
113.ROP-NPA-10777-LOC-2/2020DEDIĆ D.O.O. Novi Pazar08.09.2020.god.Donet zaključak
114.ROP-NPA-13879-LOC-6/2020Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR10.09.2020.god.Donet zaključak
115.ROP-NPA-20143-LOC-1/2020Nedžad i Nezir Šuntić10.09.2020.god.Donet zaključak
116.ROP-NPA-13336-LOC-7/2020Enver Ahmetović10.09.2020.god.Donet zaključak
117.ROP-NPA-23178-LOC-1/2020EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.09.2020.god.Donet zaključak
118.ROP-NPA-17188-LOC-3/2020Safet Zečić14.09.2020.god.Donet zaključak
119.ROP-NPA-13879-LOC-7/2020Rd izgradnja 2020 D.O.O. NOVI PAZAR15.09.2020.god.Donet zaključak
120.ROP-NPA-24996-LOC-1/2020DEAK INVEST GRADNJA DOO NOVI PAZAR17.09.2020.god.Donet zaključak

2019

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-14137-LOC-3/2019Vasvija Kahrović21.01.2019.god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-976-LOC-1/2019Ervin Džanković23.01.2019.god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-1054-LOC-1/2019Ismail Mulić24.01.2019.god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-35972-LOCH-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar04.02.2019.god.Donet zaključak
5.ROP-NPA-2848-LOC-1/2019Grad Novi Pazar14.02.2019.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-33581-LOC-4/2019Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević18.02.2019.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-33176-LOCH-2/2019Emro Arifović19.02.2019.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-33327-LOC-3/2019Azra Škrijelj19.02.2019.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-33176-LOC-3/2019Emro Arifović25.02.2019.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-4288-LOC-1/2019"Denisstar" doo Novi Pazar05.03.2019.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-4801-LOC-1/2019Nihad Zahirović08.03.2019.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-33581-LOCH-5/2019Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević13.03.2019.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-5331-LOC-1/2019Atif Gudžević i Alida Reč13.03.2019.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-6360-LOC-1/2019Doo Laser internacional21.03.2019.god.Donet zaključak
15.ROP-NPA-6526-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.03.2019.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-4779-LOC-1/2019Ćorović Vasvija, Ćorović Jusuf, Alijagić Kenan, Alijagić Amer i Alijagić Mirza28.03.2019.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-33176-LOCH-4/2019Emro Arifović28.03.2019.god.Donet zaključak
18.ROP-NPA-8463-LOC-1/2019Preduzeće za inženjering i proizvodnju tehničkih gasova "KRYOGAS" d.o.o. Beograd08.04.2019.god.Donet zaključak
19.ROP-NPA-5697-LOC-1/2019Džemail Jusufović08.04.2019.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-35972-LOC-3/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.04.2019.god.Donet zaključak
21ROP-NPA-10117-LOC-1/2019Džemail Jusufović25.04.2019.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-8463-LOCH-2/2019Preduzeće za inženjering i proizvodnju tehničkih gasova "KRYOGAS" d.o.o. Beograd25.04.2019.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-10776-LOC-1/2019Telekom Srbija a.d. Beograd07.05.2019.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-10848-LOC-1/2019Bahrija Kučević07.05.2019.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-6496-LOC-2/2019Rahim Fehratović08.05.2019.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-11541-LOC-1/2019ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO STANIVUKOVIĆ I PARTNERI08.05.2019.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-12349-LOC-1/2019Grad Novi Pazar13.05.2019.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-11740-LOC-1/2019Safet Sinanović14.05.2019.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-12224-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2019.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-12415-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2019.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-6526-LOCH-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar14.05.2019.god.Donet zaključak
32ROP-NPA-12001-LOC-1/2019SEA doo Novi Pazar16.05.2019.god.Donet zaključak
33ROP-NPA-9587-LOC-1/2019Hamid Kačapor17.05.2019.god.Donet zaključak
34ROP-NPA-33581-LOCH-8/2019Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević14.05.2019.god.Donet zaključak
35ROP-NPA-35972-LOCH-4/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.05.2019.god.Donet zaključak
36ROP-NPA-33581-LOC-9/2019Kada, Sadetin, Edip-Redžep Saračević27.05.2019.god.Donet zaključak
37ROP-NPA-7957-LOC-2/2019Mahit Rebronja30.05.2019.god.Donet zaključak
38ROP-NPA-14588-LOCH-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.06.2019.god.Donet zaključak
39ROP-NPA-14559-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.06.2019.god.Donet zaključak
40ROP-NPA-14883-LOC-1/2019Zoran Saramandić07.06.2019.god.Donet zaključak
41ROP-NPA-10848-LOCH-2/2019Bahrija Kučević07.06.2019.god.Donet zaključak
42ROP-NPA-14884-LOC-1/2019Edvin Džanković10.06.2019.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-16911-LOC-1/2019Telekom ad Beograd21.06.2019.god.Donet zaključak
44ROP-NPA-16611-LOC-1/2019Elmas Koničanin24.06.2019.god.Donet zaključak
45ROP-NPA-6526-LOC-3/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.06.2019.god.Donet zaključak
46ROP-NPA-13336-LOC-2/2019Enver Ahmetović05.07.2019.god.Donet zaključak
47ROP-NPA-14884-LOCH-2/2019Mahit Rebronja12.07.2019.god.Donet zaključak
48ROP-NPA-20656-LOC-1/2019Edvin Džanković15.07.2019.god.Donet zaključak
49ROP-NPA-20656-LOC-1/2019Telekom ad Beograd24.07.2019.god.Donet zaključak
50ROP-NPA-20656-LOCH-2/2019Telekom ad Beograd30.07.2019.god.Donet zaključak
51ROP-NPA-16911-LOCH-2/2019Telekom ad Beograd02.08.2019.god.Donet zaključak
52ROP-NPA-22274-LOC-1/2019Hajruša Nurović05.08.2019.god.Donet zaključak
53ROP-NPA-22295-LOC-1/2019Dževad Dautović06.08.2019.god.Donet zaključak
54ROP-NPA-22351-LOC-1/2019Nedžad Ugljanin07.08.2019.god.Donet zaključak
55ROP-NPA-13336-LOC-3/2019Enver Ahmetović15.08.2019.god.Donet zaključak
56ROP-NPA-23269-LOC-1/2019Taip Bajrović15.08.2019.god.Donet zaključak
57ROP-NPA-14559-LOC-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.08.2019.god.Donet zaključak
58ROP-NPA-23974-LOC-1/2019Nazif Dragolovčanin20.08.2019.god.Donet zaključak
59ROP-NPA-22274-LOCH-2/2019Hajruša Nurović23.08.2019.god.Donet zaključak
60ROP-NPA-24305-LOC-1/2019Danaba Duštinac23.08.2019.god.Donet zaključak
61ROP-NPA-4801-LOCH-2/2019Nihad Zahirović26.08.2019.god.Donet zaključak
62ROP-NPA-24651-LOC-1/2019Rodoljub Jelesijević28.08.2019.god.Donet zaključak
63ROP-NPA-24862-LOC-1/2019Dragan Petrušić28.08.2019.god.Donet zaključak
64ROP-NPA-24924-LOC-1/2019Grad Novi Pazar28.08.2019.god.Donet zaključak
65ROP-NPA-22534-LOCA-3/2019"NOVA DPI" doo Novi Pazar30.08.2019.god.Donet zaključak
66ROP-NPA-25303-LOC-1/2019Hatidža Bećković30.08.2019.god.Donet zaključak
67ROP-NPA-14884-LOC-3/2019Ervin Džanković04.09.2019.god.Donet zaključak
68ROP-NPA-25730-LOC-1/2019Telekom ad Beograd05.09.2019.god.Donet zaključak
69ROP-NPA-26015-LOC-1/2019Dimitrije Stojanović05.09.2019.god.Donet zaključak
70ROP-NPA-20052-LOC-3/2019Mirsad Alić05.09.2019.god.Donet zaključak
71ROP-NPA-23291-LOC-1/2019Zineta Hasanović06.09.2019.god.Donet zaključak
72ROP-NPA-26015-LOCH-2/2019Dimitrije Stojanović20.09.2019.god.Donet zaključak
73ROP-NPA-24305-LOCH-3/2019Danaba Duštinac i Dževad Škrijelj24.09.2019.god.Donet zaključak
74ROP-NPA-28524-LOC-1/2019Muharem Hamidović24.09.2019.god.Donet zaključak
75ROP-NPA-4801-LOC-3/2019Nihad Zahirović30.09.2019.god.Donet zaključak
76ROP-NPA-27419-LOC-1/2019Rahman Karišik01.10.2019.god.Donet zaključak
77ROP-NPA-29187-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar03.10.2019.god.Donet zaključak
78ROP-NPA-24305-LOC-4/2019Danaba i drugi Dževad Škrijelj04.10.2019.god.Donet zaključak
79ROP-NPA-14884-LOCH-4/2019Edvin Džanković09.10.2019.god.Donet zaključak
80ROP-NPA-14549-LOC-2/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.10.2019.god.Donet zaključak
81ROP-NPA-28587-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.10.2019.god.Donet zaključak
82ROP-NPA-30515-LOC-1/2019Privredno društvo "CITY POINT 007" D.O.O.11.10.2019.god.Donet zaključak
83ROP-NPA-25730-LOCH-2/2019Telekom ad Beograd11.10.2019.god.Donet zaključak
84ROP-NPA-31237-LOC-1/2019Ismet Jusufović16.10.2019.god.Donet zaključak
85ROP-NPA-28063-LOC-1/2019Telekom ad Beograd17.10.2019.god.Donet zaključak
86ROP-NPA-22351-LOC-2/2019Nedžad Ugljanin17.10.2019.god.Donet zaključak
87ROP-NPA-13336-LOC-4/2019Enver Ahmetović17.10.2019.god.Donet zaključak
88ROP-NPA-24924-LOCH-2/2019Grad Novi Pazar21.10.2019.god.Donet zaključak
89ROP-NPA-4455-LOC-18/2019Kostantin Jovanović i ostali23.10.2019.god.Donet zaključak
90ROP-NPA-31870-LOC-1/2019Jasmin Dedić23.10.2019.god.Donet zaključak
91OP-NPA-32020-LOC-1/2019Milan i Draško Lešević24.10.2019.god.Donet zaključak
92ROP-NPA-31586-LOCH-2/2019Nenad Jolović25.10.2019.god.Donet zaključak
93ROP-NPA-32591-LOC-1/2019Smajo Amčović28.10.2019.god.Donet zaključak
94ROP-NPA-31586-LOC-3/2019Nenad Jolović31.10.2019.god.Donet zaključak
95ROP-NPA-28524-LOCH-2/2019Muharem i Fatima Hamidović01.11.2019.god.Donet zaključak
96ROP-NPA-34550-LOC-1/2019Muratka Grišević14.11.2019.god.Donet zaključak
97ROP-NPA-30515-LOCH-2/2019PRIVREDNO DRUŠTVO CITY POINT 007 D.O.O. Novi Pazar18.11.2019.god.Donet zaključak
98ROP-NPA-31237-LOCH-2/2019Ismet Jusufović19.11.2019.god.Donet zaključak
99ROP-NPA-35125-LOC-1/2019Mefailj Đukatani19.11.2019.god.Donet zaključak
100ROP-NPA-35250-LOC-1/2019Šefko Nicević21.11.2019.god.Donet zaključak
101ROP-NPA-35835-LOC-1/2019Muratka Gršević22.11.2019.god.Donet zaključak
102ROP-NPA-12857-LOCA-10/2019Nihat Dolovac28.11.2019.god.Donet zaključak
103ROP-NPA-36433-LOC-1/2019Jonuz Demirović28.11.2019.god.Donet zaključak
104ROP-NPA-35835-LOCH-2/2019Muratka Gršević05.12.2019.god.Donet zaključak
105ROP-NPA-36433-LOC-2/2019Jonuz Demirović12.12.2019.god.Donet zaključak
106ROP-NPA-30644-LOCA-15/2019Muratka Gršević12.12.2019.god.Donet zaključak
107ROP-NPA-37777-LOC-1/2019HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR13.12.2019.god.Donet zaključak
108ROP-NPA-37804-LOC-1/2019PRIVREDNO DRUŠTVO 4BR TREF DOO NOVI PAZAR13.12.2019.god.Donet zaključak
109ROP-NPA-38445-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.12.2019.god.Donet zaključak
110ROP-NPA-4455-LOCH-19/2019Konstantin Jovanović, Zoran Jovanović, Ljubodrag Jovanović, Dragan Lekić, Radojka Jaćović, Spomenka Barać, Rusomirka Kovačević, Dragan Kovačević, Zoran Kovačević, Nada Milosavljević i A.D. Ukras20.12.2019.god.Donet zaključak
111ROP-NPA-346-LOC-6/2019Ćazim Gegić24.12.2019.god.Donet zaključak
112ROP-NPA-36036-LOC-1/2019EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar24.12.2019.god.Donet zaključak
113ROP-NPA-37777-LOC-2/2019HIDROMONTAŽA ABCO DOO NOVI PAZAR24.12.2019.god.Donet zaključak
114ROP-NPA-39072-LOC-1/2019Muška,Strahinja,Dušan,Nada,Magda,Verica,Desimir,Rajica,Radomirka Grljević,Aničić,Aničić,Bojović,Janković,Magdelinić,Ilić,Ilić,Veljović27.12.2019.god.Donet zaključak
115ROP-NPA-39534-LOC-1/2019Opšta bolnica Novi Pazar30.12.2019.god.Donet zaključak

2018

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-40467-LOC-1/2017Elvad Demirović05.01.2018.god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-40482-LOC-1/2017Opšta bolnica Novi Pazar08.01.2018.god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-40467-LOC-2/2018Elvad Demirović10.01.2018.god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-429-LOC-1/2018MAB GMBH DOO i Suljković Biko17.01.2018.god.Donet zaključak
5.ROP-NPA-40294-LOC-1/2017Savez za školski sport Novi Pazar25.01.2018.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-429-LOCH-2/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković31.01.2018.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-16816-CPI-6/2018DOO "Delić izgradnja"01.02.2018.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-7585-LOC-4/2018Nazim Suljović06.02.2018.god.Donet zaključak
9.ROP-NPA-2309-LOC-1/2018Hakija Smailagić06.02.2018.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-429-LOC-3/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković08.02.2018.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-2309-LOCH-2/2018Hakija Smailagić08.02.2018.god.Donet zaključak
12ROP-NPA-1578-LOC-1/2018Nermin Kolašinac20.02.2018.god.Donet zaključak
13ROP-NPA-3253-LOC-1/2018Naser Numanović20.02.2018.god.Donet zaključak
14ROP-NPA-3248-LOC-2/2018Muhedin Hasanović02.03.2018.god.Donet zaključak
15ROP-NPA-429-LOCH-4/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković02.03.2018.god.Donet zaključak
16ROP-NPA-2309-LOCH-3/2018Hakija Smailagić06.03.2018.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-6436-LOC-1/2018Hakija Smailagić22.03.2018.god.Donet zaključak
18.ROP-NPA-7071-LOC-1/2018Nihat Dolovac28.03.2018.god.Donet zaključak
19.ROP-NPA-7436-LOCA-1/2018Nermina Cama30.03.2018.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-429-LOC-6/2018MAB GMBH DOO i Biko Suljković05.04.2018.god.Donet zaključak
21.ROP-NPA-8737-LOC-1/2018Laser internacional doo13.04.2018.god.Donet zaključak
22.ROP-NPA-8541-LOC-1/2018Hasib Gegić13.04.2018.god.Donet zaključak
23.ROP-NPA-8583-LOC-1/2018Džemail Ejupović13.04.2018.god.Donet zaključak
24.ROP-NPA-9057-LOC-1/2018Almedin Fazlić16.04.2018.god.Donet zaključak
25.ROP-NPA-10700-LOC-1/2018Selim Ujkanović30.04.2018.god.Donet zaključak
26.ROP-NPA-429-LOCH-7/2018Biko Suljković10.05.2018.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-12678-LOC-1/2018Novi Pazar-put AD18.05.2018.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-12811-LOC-1/2018Hazbija Čolaković23.05.2018.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-429-LOC-8/2018MAB GMBH i Biko SUljković23.05.2018.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-2749-LOC-3/2018Elvir Pepić23.05.2018.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-12955-LOC-1/2018Imer Hamidović24.05.2018.god.Donet zaključak
32ROP-NPA-12995-LOC-1/2018Fahrudin Arslanović24.05.2018.god.Donet zaključak
33ROP-NPA-429-LOCH-9/2018MAB GMBH i Biko SUljković29.05.2018.god.Donet zaključak
34ROP-NPA-13860-LOC-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar30.05.2018.god.Donet zaključak
35ROP-NPA-13965-LOC-1/2018Munir Hazirović31.05.2018.god.Donet zaključak
36ROP-NPA-13858-LOC-1/2018Novi Pazar-put AD31.05.2018.god.Donet zaključak
37ROP-NPA-14124-LOC-1/2018HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR01.06.2018.god.Donet zaključak
38ROP-NPA-14244-LOC-1/2018ERWIN DOO Novi Pazar01.06.2018.god.Donet zaključak
39ROP-NPA-14777-LOC-1/2018Edin Beganović06.06.2018.god.Donet zaključak
40ROP-NPA-14914-LOC-1/2018Grad Novi Pazar07.06.2018.god.Donet zaključak
41ROP-NPA-15714-LOC-1/2018Zajin Šabanović12.06.2018.god.Donet zaključak
42ROP-NPA-15690-LOC-1/2018ND PETROL doo Novi Pazar12.06.2018.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-17191-LOC-1/2018Mejra Bajramlić22.06.2018.god.Donet zaključak
44ROP-NPA-17635-LOC-1/2018Vekoslav Vukićevič29.06.2018.god.Donet zaključak
45ROP-NPA-14137-LOC-1/2018Vasvija Kahrović03.07.2018.god.Donet zaključak
46ROP-NPA-17191-LOC-1/2018Mejra Bajramlić24.06.2018.god.Donet zaključak
47ROP-NPA-20844-LOC-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar27.07.2018.god.Donet zaključak
48ROP-NPA-21111-LOC-1/2018Ismail Hoćanin27.07.2018.god.Donet zaključak
49ROP-NPA-14124-LOC-2/2018HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR02.08.2018.god.Donet zaključak
50ROP-NPA-20844-LOCH-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar07.08.2018.god.Donet zaključak
51ROP-NPA-12995-LOCH-4/2018HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR02.08.2018.god.Donet zaključak
52ROP-NPA-14124-LOCH-3/2018HAMAM WELLNES&SPA CENTAR DOO NOVI PAZAR02.08.2018.god.Donet zaključak
53ROP-NPA-21070-LOC-3/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.08.2018.god.Donet zaključak
54ROP-NPA-22534-LOC-1/2018"NOVA DPI" Novi Pazar30.08.2018.god.Donet zaključak
55ROP-NPA-24599-LOC-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar31.08.2018.god.Donet zaključak
56ROP-NPA-26268-LOC-1/2018Grad Novi Pazar13.09.2018.god.Donet zaključak
57ROP-NPA-17247-LOC-7/2018Dedić doo Novi Pazar19.09.2018.god.Donet zaključak
58ROP-NPA-27035-LOC-1/2018Dacić prom21.09.2018.god.Donet zaključak
59ROP-NPA-27733-LOC-1/2018Grad Novi Pazar25.09.2018.god.Donet zaključak
60ROP-NPA-27441-LOC-1/2018Smail Bronja25.09.2018.god.Donet zaključak
61ROP-NPA-28691-LOC-1/2018AD NOVI PAZAR PUT04.10.2018.god.Donet zaključak
62ROP-NPA-28990-LOC-1/2018Mirza Muminović09.10.2018.god.Donet zaključak
63ROP-NPA-29153-LOC-1/2018Grad Novi Pazar09.10.2018.god.Donet zaključak
64ROP-NPA-13860-LOC-2/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.10.2018.god.Donet zaključak
65ROP-NPA-27035-LOCH-2/2018"DACIĆ PROM"17.10.2018.god.Donet zaključak
66ROP-NPA-27733-LOCH-2/2018Grad Novi Pazar18.10.2018.god.Donet zaključak
67ROP-NPA-30759-LOC-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar19.10.2018.god.Donet zaključak
68ROP-NPA-13860-LOCH-3/2018"Novi Pazar put" doo Novi Pazar24.10.2018.god.Donet zaključak
69ROP-NPA-31152-LOC-1/2018Grad Novi Pazar24.10.2018.god.Donet zaključak
70ROP-NPA-27441-LOCH-2/2018Smail Bronja24.10.2018.god.Donet zaključak
71ROP-NPA-31390-LOC-1/2018Mirsad Đerekarac24.10.2018.god.Donet zaključak
72ROP-NPA-33107-LOC-1/2018Bajram Dolovac09.11.2018.god.Donet zaključak
73ROP-NPA-33176-LOC-1/2018Emro Arifović09.11.2018.god.Donet zaključak
74ROP-NPA-33327-LOC-1/2018Rahman Eminović13.11.2018.god.Donet zaključak
75ROP-NPA-33683-LOCH-1/2018Bajram Nuradinović15.11.2018.god.Donet zaključak
76ROP-NPA-33873-LOC-1/2018Nusret Dolovac18.11.2018.god.Donet zaključak
77ROP-NPA-33683-LOC-2/2018Bajram Nuradinović23.11.2018.god.Donet zaključak
78ROP-NPA-34478-LOC-1/2018DOO Laser Internacional23.11.2018.god.Donet zaključak
79ROP-NPA-28691-LOC-2/2018"NOVI PAZAR PUT" D.O.O. NOVI PAZAR26.11.2018.god.Donet zaključak
80ROP-NPA-13860-LOCH-4/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.11.2018.god.Donet zaključak
81ROP-NPA-35154-LOCH-1/2018Nusret Dolovac29.11.2018.god.Donet zaključak
82ROP-NPA-33581-LOC-2/2018Kada, Sadetin i Edin-Redžep Saračević04.12.2018.god.Donet zaključak
83ROP-NPA-31390-LOCH-2/2018Mirsad Đerekarac04.12.2018.god.Donet zaključak
84ROP-NPA-35972-LOC-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.12.2018.god.Donet zaključak
85ROP-NPA-36006-LOC-1/2018EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar06.12.2018.god.Donet zaključak
86ROP-NPA-36440-LOC-1/2018Edib i Fazila Binjoš12.12.2018.god.Donet zaključak
87ROP-NPA-36684-LOC-1/2018Munir Koca19.12.2018.god.Donet zaključak
88ROP-NPA-33327-LOCH-2/2018Rahman Eminović19.12.2018.god.Donet zaključak
89ROP-NPA-37205-LOC-1/2018Edib i Fazila Binjoš19.12.2018.god.Donet zaključak

2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. ROP-NPA-28024-LOCH-2/2016Senad Latifović17.01.2017.god.Donet zaključak
2. ROP-NPA-4455-LOC-7/2016Konstantin Jovanović i ostali17.01.2017.god.Donet zaključak
3. ROP-NPA-600-LOC-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.01.2017.god.Donet zaključak
4. ROP-NPA-31840-LOCH-2/2016Srpska pravoslavna crkvena opština za rašku oblast27.01.2017.god.Donet zaključak
5.ROP- NPA- 1285-LOC-1/2017Faris Aljković31.01.2017.god.Donet zaključak
6.ROP-NPA-34804-LOCH-2/2016Nusret Smajović31.01.2017.god.Donet zaključak
7.ROP-NPA-1347-LOC-1/2017Nevzeta Mavrić31.01.2017.god.Donet zaključak
8.ROP-NPA-1261-LOC-1/2017Ćazim Šabanović31.01.2017.god.Donet zaključak
9.ROP- NPA-1546-LOC-1/2017Faruk Deljević02.02.2017.god.Donet zaključak
10.ROP-NPA-1774-LOC-1/2017Ćazim Šipčanin02.02.2017.god.Donet zaključak
11.ROP-NPA-600-LOC-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar03.02.2017.god.Donet zaključak
12.ROP-NPA-34629-LOCH-2/2017Asmir Leković06.02.2017.god.Donet zaključak
13.ROP-NPA-34913-LOC-2/2017Mersad Drulovčanin09.02.2017.god.Donet zaključak
14.ROP-NPA-13215-LOC-5/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar09.02.2017.god.Donet zaključak
15.ROP- NPA-2448-LOC-1/2017Grad Novi Pazar14.02.2017.god.Donet zaključak
16.ROP-NPA-2523-LOC-1/2017VIP MOBILE Beograd17.02.2017.god.Donet zaključak
17.ROP-NPA-2524-LOC-1/2017VIP MOBILE Beograd17.02.2017.god.Donet zaključak
18.ROP-NPA-2753-LOC-1/2017Telenor doo Beograd23.02.2017.god.Donet zaključak
19.ROP-NPA-3881-LOC-1/2017Grad Novi Pazar01.03.2017.god.Donet zaključak
20.ROP-NPA-30561-LOCH-2/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar02.03.2017.god.Donet zaključak
21ROP-NPA-3881-LOCH-2/2017Grad Novi Pazar17.03.2017.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-5364-LOC-1/2017Nazif Dragolovčanin17.03.2017.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-5855-LOC-1/2017Halil Šabanović20.03.2017.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-34562-LOC-3/2017MODERNSTAN INVEST doo Novi Pazar20.03.2017.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-6688-LOC-1/2017IKO COMPANY doo Novi Pazar24.03.2017.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-7043-LOC-1/2017Clean Energy Solution d.o.o. Beograd28.03.2017.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-5855-LOC-2/2017Halil Šabanović31.03.2017.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-8812-LOC-1/2017Ćazim Šipčanin07.04.2017.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-5364-LOCH-2/2017Nazif Dragolovčanin25.04.2017.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-11872-LOCA-3/2017Bajram i Sabiha Karišik25.04.2017.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-6688-LOCH-2/2017Iko company doo Novi Pazar25.04.2017.god.Donet zaključak
32.ROP-NPA-10537-LOC-1/2017Sabit Lotinac28.04.2017.god.Donet zaključak
33.ROP-NPA-10908-LOC-1/2017Pemba Omerović28.04.2017.god.Donet zaključak
34.ROP-NPA-11119-LOC-1/2017Džafer Numanović04.05.2017.god.Donet zaključak
35ROP-NPA-12327-LOC-1/2017Grad Novi Pazar09.05.2017.god.Donet zaključak
36ROP-NPA-12307-LOC-1/2017Grad Novi Pazar09.05.2017.god.Donet zaključak
37ROP-NPA-12316-LOC-1/2017Grad Novi Pazar09.05.2017.god.Donet zaključak
38ROP-NPA-11523-LOC-1/2017Grad Novi Pazar09.05.2017.god.Donet zaključak
39ROP-NPA-13184-LOC-1/2017"ILM" Humanitarna organizacija12.05.2017.god.Donet zaključak
40ROP-NPA-6688-LOC-3/2017Iko company doo Novi Pazar17.05.2017.god.Donet zaključak
41ROP-NPA-13211-LOC-1/2017Grad Novi Pazar19.05.2017.god.Donet zaključak
42ROP-NPA-13198-LOC-1/2017Grad Novi Pazar19.05.2017.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-6688-LOCH-4/2017Iko company doo Novi Pazar24.05.2017.god.Donet zaključak
44ROP-NPA-13484-LOC-1/2017Ismet Ugljanin24.05.2017.god.Donet zaključak
45ROP-NPA-14336-LOC-1/2017MILORD NOVI PAZAR29.05.2017.god.Donet zaključak
46ROP-NPA-14399-LOC-1/2017Ertan Arapović30.05.2017.god.Donet zaključak
47ROP-NPA-15123-LOC-1/2017Dženan Hoćanin06.06.2017.god.Donet zaključak
48ROP-NPA-11119-LOCH-2/2017Džafer Numanović06.06.2017.god.Donet zaključak
49ROP-NPA-14336-LOCH-2/2017MILORD NOVI PAZAR09.06.2017.god.Donet zaključak
50ROP-NPA-15605-LOC-1/2017Aladin Đulović i "Đulović i Ru-Com"09.06.2017.god.Donet zaključak
51ROP-NPA-30561-ISAW-4/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar13.06.2017.god.Donet zaključak
52ROP-NPA-11119-LOC-3/2017Džafer Numanović13.06.2017.god.Donet zaključak
53ROP-NPA-10975-LOC-2/2017Nazim Grišević13.06.2017.god.Donet zaključak
54ROP-NPA-7759-LOC-4/2017Hajro Šehović19.06.2017.god.Donet zaključak
55ROP-NPA- 16821-LOC-1/2017Jakup Ramović19.06.2017.god.Donet zaključak
56ROP-NPA-11119-LOC-4/2017Džafer Numanović19.06.2017.god.Donet zaključak
57ROP-NPA-17100-LOC-1/2017Grad Novi Pazar19.06.2017.god.Donet zaključak
58ROP-NPA-16816-LOC-1/2017"Delić Izgradnja" D.O.O.19.06.2017.god.Donet zaključak
59ROP-NPA-10908-LOC-2/2017Pemba Omerović23.06.2017.god.Donet zaključak
60ROP-NPA- 17247-LOC-1/2017Dedić DOO23.06.2017.god.Donet zaključak
61ROP-NPA-17761-LOC-1/2017Milord d.o.o23.06.2017.god.Donet zaključak
62ROP-NPA-17808-LOC-1/2017Amra Ukić29.06.2017.god.Donet zaključak
63ROP-NPA-17084-LOCH-2/2017Grad Novi Pazar04.07.2017.god.Donet zaključak
64ROP-NPA-18978-LOC-1/2017"AGRO DEŽEVA" Novi Pazar05.07.2017.god.Donet zaključak
65ROP-NPA-19101-LOC-1/2017Grad Novi Pazar06.07.2017.god.Donet zaključak
66ROP-NPA-19123-LOC--1/2017Dragomir i Dragojlo Roglić, Kristina Obradović i Borislav Martić06.07.2017.god.Donet zaključak
67ROP-NPA-19312-LOC-1/2017Muamer Ajdinović06.07.2017.god.Donet zaključak
68ROP-NPA-9270-LOC-2/2017Rešad Ibrahimović06.07.2017.god.Donet zaključak
69ROP-NPA-19775-LOC-1/2017Grad Novi Pazar10.07.2017.god.Donet zaključak
70ROP-NPA- 20114-LOC-1/2017Hazbo Zuković13.07.2017.god.Donet zaključak
71ROP-NPA-16816-LOCH-2/2017Delić Izgradnja doo14.07.2017.god.Donet zaključak
72ROP-NPA-20299-LOC-1/2017Rasim Halilović17.07.2017.god.Donet zaključak
73ROP-NPA-20808-LOC-1/2017MILORD doo Novi Pazar20.07.2017.god.Donet zaključak
74ROP-NPA-20838-LOC-1/2017N&S Invest doo20.07.2017.god.Donet zaključak
75ROP-NPA-21120-LOC-1/2017Grad Novi Pazar25.07.2017.god.Donet zaključak
76ROP-NPA-21503-LOC-1/2017Tahir Tutić25.07.2017.god.Donet zaključak
77ROP-NPA-4555-CPI-2/2017ES-CAPITAL 2013 doo Novi Sad26.07.2017.god.Donet zaključak
78ROP-NPA-15923-LOC-4/2017Nasrallah Rami26.07.2017.god.Donet zaključak
79ROP-NPA-20838-LOCH-2/2017N&S Invest doo27.07.2017.god.Donet zaključak
80ROP-NPA-22080-LOC-1/2017Grad Novi Pazar27.07.2017.god.Donet zaključak
81ROP-NPA-21843-LOC-1/2017Idriz Zukorlić28.07.2017.god.Donet zaključak
82ROP-NPA-10908-LOCH-3/2017Pemba Omerović28.07.2017.god.Donet zaključak
83ROP-NPA-21170-LOC-2/2017Kristina Obradović, Borislav Martić, Dragojlo i Dragomir Roglić01.08.2017.god.Donet zaključak
84ROP-NPA-22334-LOC-1/2017Marin Ivošev02.08.2017.god.Donet zaključak
85ROP-NPA-22341-LOC-1/2017BEDEM PREVOZ PANČEVO02.08.2017.god.Donet zaključak
86ROP-NPA-10908-LOCH-4/2017Pemba Omerović11.08.2017.god.Donet zaključak
87ROP-NPA-23562-LOC-1/2017Bećir Bećiri11.08.2017.god.Donet zaključak
88ROP-NPA-23757-LOC-1/2017Opšta bolnica u Novom Pazaru11.08.2017.god.Donet zaključak
89ROP-NPA-20808-LOCH-2/2017Milord doo Novi Pazar16.08.2017.god.Donet zaključak
90ROP-NPA-17808-LOCH-2/2017Amra Ukić18.08.2017.god.Donet zaključak
91ROP-NPA-24803-LOC-1/2017Grad Novi Pazar18.08.2017.god.Donet zaključak
92ROP-NPA-22843-LOC-1N&S Invest doo Novi Pazar25.08.2017.god.Donet zaključak
93ROP-NPA-25539-LOC-1/2017Elvad Demirović28.08.2017.god.Donet zaključak
94ROP-NPA-25600-LOC-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.08.2017.god.Donet zaključak
95ROP-NPA-26042-LOC-1/2017Grad Novi Pazar30.08.2017.god.Donet zaključak
96ROP-NPA-26093-LOC-1/2017Milenko Nikolić31.08.2017.god.Donet zaključak
97ROP-NPA-21843-LOC-3/2017Idriz Zukorlić31.08.2017.god.Donet zaključak
98ROP-NPA-26135-LOC-1/2017Ramo Numanović05.09.2017.god.Donet zaključak
99ROP-NPA-26956-LOC-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.09.2017.god.Donet zaključak
100ROP-NPA-25539-LOCH-2/2017Elvad Demirović12.09.2017.god.Donet zaključak
101ROP-NPA-27732-LOC-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.09.2017.god.Donet zaključak
102ROP-NPA-28057-LOC-1/2017Grad Novi Pazar19.09.2017.god.Donet zaključak
103ROP-NPA-25744-LOC-1/2017Kristina Obradović, Borislav Martić, Dragojlo i Dragomir Roglić20.09.2017.god.Donet zaključak
104ROP-NPA-25609-LOC-1/2017EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.09.2017.god.Donet zaključak
105ROP-NPA-29153-LOC-1/2017Grad Novi Pazar27.09.2017.god.Donet zaključak
106ROP-NPA-28950-LOC-1/2017Grad Novi Pazar27.09.2017.god.Donet zaključak
107ROP-NPA-30244-LOC-1/2017Smail i Mirsad Asotić05.10.2017.god.Donet zaključak
108ROP-NPA-28061-LOC-1/2017Grad Novi Pazar06.10.2017.god.Donet zaključak
109ROP-NPA-30340-LOC-1/2017Hasan Redžović11.10.2017.god.Donet zaključak
110ROP-NPA-30644-LOC-1/2017DONMEZ INŠAAT DOO11.10.2017.god.Donet zaključak
111ROP-NPA-31048-LOC-1/2017Fuad Mujović13.10.2017.god.Donet zaključak
112ROP-NPA-27732-LOCH-2/2017"NIS" AD Novi Sad18.10.2017.god.Donet zaključak
113ROP-NPA-30644-LOCH-2/2017DOO DONMEZ INŠAAT23.10.2017.god.Donet zaključak
114ROP-NPA-31361-LOC-2/2017Hanefija Hajdarević03.11.2017.god.Donet zaključak
115ROP-NPA-33217-LOC-1/2017Daut Bahtijarević03.11.2017.god.Donet zaključak
116ROP-NPA-33775-LOC-1/2017Grad Novi Pazar03.11.2017.god.Donet zaključak
117ROP-NPA-33892-LOC-1/2017Grad Novi Pazar07.11.2017.god.Donet zaključak
118ROP-NPA-31048-LOCH-2/2017Fuad Mujović09.11.2017.god.Donet zaključak
119ROP-NPA-30644-LOC-4/2017DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala i Mithad Daca24.11.2017.god.Donet zaključak
120ROP-NPA-33892-LOCH-2/2017Grad Novi Pazar24.11.2017.god.Donet zaključak
121ROP-NPA-37232-LOC-1/2017Muamer Malićević05.12.2017.god.Donet zaključak
122ROP-NPA-30644-LOC-5/2017DONMEZ INŠAAT DOO, Mesrala i Mithat Daca14.12.2017.god.Donet zaključak
123ROP-NPA-17247-LOC-4/2017Jasmin Dedić20.12.2017.god.Donet zaključak
124ROP-NPA-39098-LOC-1/2017Rušid Hajrović20.12.2017.god.Donet zaključak
125ROP-NPA-33820-LOC-2/2017Esmir Lekpek25.12.2017.god.Donet zaključak

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 353-417/15Grad Novi Pazar08.02.2016 godDonet zaključak
2. 353-418/15Grad Novi Pazar08.02.2016 godDonet zaključak
3. 353-419/15Grad Novi Pazar08.02.2016 godDonet zaključak
4. 353-420/15Grad Novi Pazar08.02.2016 godDonet zaključak
5.ROP-NPA-1010-LOC-1/2016Meka Hazirović22.02.2016 godDonet zaključak
6.353-431/15Mersad Dragolovčanin02.03.2016 godDonet zaključak
7.ROP-NPA-1695-LOC-1/2016Kemal Krlić08.03.2016 godDonet zaključak
8.ROP-NPA-2493-LOC-1/2016TELENOR COMMON OPERATION OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD14.03.2016 godDonet zaključak
9.ROP-NPA-2264-LOC-1/2016Ismail Madžović14.03.2016 godDonet zaključak
10.ROP-NPA-3930-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.03.2016.godDonet zaključak
11.ROP-NPA-3929-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar31.03.2016.godDonet zaključak
12ROP-NPA-4455-LOC-1/2016Konstantin Jovanović08.04.2016.god.Donet zaključak
13ROP-NPA-5015-LOC-1/2016MK2 Corporation doo11.04.2016.god.Donet zaključak
14ROP-NPA-5323-LOC-1/2016FAEK COMPANY d.o.o.14.04.2016.god.Donet zaključak
15ROP-NPA-6383-LOC-1/2016Elvis i Mersiha Spahović18.04.2016.god.Donet zaključak
16ROP-NPA-6744-LOC-1/2016ModernStan Invest doo25.04.2016.god.Donet zaključak
17ROP-NPA-6758-LOC-1/2016Bajram Bibić29.04.2016.god.Donet zaključak
18ROP-NPA-9011-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.05.2016.god.Donet zaključak
19ROP-NPA-9412-LOC-1/2016Nusret Smajović23.05.2016.god.Donet zaključak
20ROP-NPA-4455-LOC-4/2016Konstantin Jovanović25.05.2016.god.Donet zaključak
21ROP-NPA-6758-LOCH-2/2016Bajram Bibić25.05.2016.god.Donet zaključak
22ROP-NPA-66744-LOCH-2/2016ModernStan Invest doo25.05.2016.god.Donet zaključak
23ROP-NPA-9011-LOCH-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar02.06.2016.god.Donet zaključak
24ROP-NPA-11942-LOC-1/2016Velibor Milosavljević09.06.2016.god.Donet zaključak
25ROP-NPA-11872-LOC-1/2016Bajram Karišik10.06.2016.god.Donet zaključak
26ROP-NPA-12184-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar10.06.2016.god.Donet zaključak
27ROP-NPA-12632-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar15.06.2016.god.Donet zaključak
28ROP-NPA-12316-LOC-1/2016Ćazim Šabanović15.06.2016.god.Donet zaključak
29ROP-NPA-11942-LOCH-2/2016Velibor Milosavljević20.06.2016.god.Donet zaključak
30ROP-NPA-12744-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.06.2016.god.Donet zaključak
31ROP-NPA-12989-LOC-1/2016Ilijaz Maljevac20.06.2016.god.Donet zaključak
32ROP-NPA-13215-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.06.2016.god.Donet zaključak
33ROP-NPA-11016-LOC-1/2016Bajram Bibić22.06.2016.god.Donet zaključak
34ROP-NPA-14003-LOC-1/2016Rašo Skenderović27.06.2016.god.Donet zaključak
35ROP-NPA-4455-LOC-5/2016Konstantin Jovanović i ostali27.06.2016.god.Donet zaključak
36ROP-NPA-9412-LOCH-2/2016Nusret Smajović29.06.2016.god.Donet zaključak
37ROP-NPA-14708-LOC-1/2016Rešad Đerekarac01.07.2016.god.Donet zaključak
38ROP-NPA-14003-LOCH-2/2016Rašo Skenderović04.07.2016.god.Donet zaključak
39ROP-NPA-11942-LOCH-3/2016Velibor Milosavljević13.07.2016.god.Donet zaključak
40ROP-NPA-14003-LOCH-3/2016Rašo Skenderović13.07.2016.god.Donet zaključak
41ROP-NPA-15587-LOC-1/2016Grad Novi Pazar15.07.2016.god.Donet zaključak
42ROP-NPA-16435-LOC-1/2016Rašo Skenderović18.07.2016.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-16460-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.07.2016.god.Donet zaključak
43ROP-NPA-13990-LOC-1/2016Hajro Šehović21.07.2016.god.Donet zaključak
44ROP-NPA-16685-LOC-1/2016Velibor Milosavljević21.07.2016.god.Donet zaključak
45ROP-NPA-14891-LOC-1//2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar25.07.2016.god.Donet zaključak
46ROP-NPA-17381-LOC-1/2016Ljubiša Mitrović25.07.2016.god.Donet zaključak
47ROP-NPA-13215-LOCH-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar28.07.2016.god.Donet zaključak
48ROP-NPA-19247-LOC-1/2016Hajro Šehović10.08.2016.god.Donet zaključak
49ROP-NPA-19303-LOC-1/2016Muamer Ramičević11.08.2016.god.Donet zaključak
50ROP-NPA-19658-LOC-1/2016MN Petrol-Company doo18.08.2016.god.Donet zaključak
51ROP-NPA-20506-LOC-1/2016Sabahudin Peci22.08.2016.god.Donet zaključak
52ROP-NPA-20463-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar26.08.2016.god.Donet zaključak
53ROP-NPA-21181-LOC-1/2016Mesud Hukić01.09.2016.god.Donet zaključak
54ROP-NPA-18753-LOC-1/2016Nermin Kolašinac01.09.2016.god.Donet zaključak
55ROP-NPA-1481-LOCH-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar08.09.2016.god.Donet zaključak
56ROP-NPA-18630-LOCH-2/2016Grad Novi Pazar08.09.2016.god.Donet zaključak
57ROP-NPA-18483-LOC-2/2016Adil Bogućanin08.09.2016.god.Donet zaključak
58ROP-NPA-22484-LOC-1/2016Faruk Demirović09.09.2016.god.Donet zaključak
59ROP-NPA-13215-LOC-3/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar16.09.2016.god.Donet zaključak
60ROP-NPA-20085-LOC-1/2016Nedžat Numanović19.09.2016.god.Donet zaključak
61ROP-NPA-23600-LOC-1/2016Šefćet Kurtanović23.09.2016.god.Donet zaključak
62ROP-NPA-23767-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar23.09.2016.god.Donet zaključak
63ROP-NPA-24248-LOC-1/2016Srpska Pravoslavna Crkvena Opština za Rašku oblast, Novi Pazar23.09.2016.god.Donet zaključak
64ROP-NPA-17366-LOC-3/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar29.09.2016.god.Donet zaključak
65ROP-NPA-24244-LOC-1/2016Aleksandar Milošević29.09.2016.god.Donet zaključak
66ROP-NPA-25690-LOC-1/2016JVP SRBIJAVODE06.10.2016.god.Donet zaključak
67ROP-NPA-13215-LOCH-4/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar11.10.2016.god.Donet zaključak
68ROP-NPA-26779-LOC-1/2016Zakira Sellmaier11.10.2016.god.Donet zaključak
69ROP-NPA-27279-LOC-1/2016Biševac doo19.10.2016.god.Donet zaključak
70ROP-NPA-27305-LOC-1/2016NIS a.d20.10.2016.god.Donet zaključak
71ROP-NPA-27704-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar20.10.2016.god.Donet zaključak
72ROP-NPA-23808-LOCH-2/2016Safet i Senada Muratović25.10.2016.god.Donet zaključak
73ROP-NPA-17366-LOCH-4/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar25.10.2016.god.Donet zaključak
74ROP-NPA-27704-LOCH-2/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar17.11.2016.god.Donet zaključak
75ROP-NPA-27305-LOCH-2/2016NIS a.d. Novi Sad17.11.2016.god.Donet zaključak
76ROP-NPA-30561-LOC-1/2016EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar18.11.2016.god.Donet zaključak
77ROP-NPA-28024-LOC-1/2016Senat Latifović18.11.2016.god.Donet zaključak
78ROP-NPA-28245-LOC-1/2016Zaim Suljković18.11.2016.god.Donet zaključak
79ROP-NPA-4455-LOC-7/2016Konstantin Jovanović23.11.2016.god.Donet zaključak
80ROP-NPA-28904-LOC-1/2016Adil Bogućanin23.11.2016.god.Donet zaključak
81ROP-NPA-27279-LOC-2/2016"BIŠEVAC" doo30.11.2016.god.Donet zaključak
82ROP- NPA- 31840-LOC-1/2016SPCO za Rašku oblast u Novom Pazaru01.12.2016.god.Donet zaključak
83ROP-NPA-32118-LOC-1/2016Senad Brahić07.12.2016.god.Donet zaključak
84ROP-NPA-30258-LOC-2/2016Dragica Vukićević, Milan Vukićević, Jovanka Vuksanović i Zejna Mahmutović15.12.2016.god.Donet zaključak
85ROP-NPA-33592-LOC-1/2016Aida Prašević23.12.2016.god.Donet zaključak
86ROP-NPA-27305-LOC-3/2016NIS A.D.26.12.2016.god.Donet zaključak
87ROP-NPA-34629-LOC-1/2016Asmir Leković29.12.2016.god.Donet zaključak
88ROP- NPA- 34804-LOC-1/2016Nusret Smajović30.12.2016.god.Donet zaključak

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objaveKarton procedure
1. 353-5/15 Haris Ljajić 19.03.2015.god. Pogledaj
2. 353-11/15 Elvira Hodžović 19.03.2015.god. Pogledaj
3. 353-29/15 Mithad Daca 19.03.2015.god. Pogledaj
4. 353-31/15 Nebojša Dobrić, Vladan Dobrić, Bruno Dobrić i Slobodan Milić 19.03.2015.god. Pogledaj
5. 353-33/15 Adnan Saračević 19.03.2015.god. Pogledaj
6. 353-34/15 Nermina Cana 19.03.2015.god. Pogledaj
7. 353-397/15 Ertan Tuzinac 19.03.2015.god. Pogledaj
8. 353-404/15 Bahrija Pejić 19.03.2015.god. Pogledaj
9. 353-56/15 Nebojša Dobrić i ostali 01.04.2015.god. Pogledaj
10. 353-60/15 Adnan Kožar i Mithat Šarukić 01.04.2015.god. Pogledaj
11. 353-66/15 Adnan Kožar 21.04.2015.god. Pogledaj
12. 353-70/15 Nasuf Nezirović 21.04.2015.god. Pogledaj
13. 353-74/15 Delić izgradnja 21.04.2015.god. Pogledaj
14. 353-73/15 Fatima Hodžić 21.04.2015.god. Pogledaj
15. 353-78/15 Nermina Cama 21.04.2015.god. Pogledaj
16. 353-81/15 Nasuf Nezirović 26.04.2015.god. Pogledaj
17. 353-88/15 Srpska Pravoslavna Crkvena Opština za Rašku oblast, Novi Pazar 30.04.2015.god. Pogledaj
18. 353-89/15 Edib Hrapović 30.04.2015.god. Pogledaj
19. 389-100/15 Adnan Saračević 07.05.2015.god. Pogledaj
20. 353-101/15 Fatima Hodžić 08.05.2015.god. Pogledaj
21. 353-102/15 Zekija Kolašinac 08.05.2015.god. Pogledaj
22. 353-105/15 Bahrija Pejić 08.05.2015.god. Pogledaj
23. 353-117/15 Nermina Cama 21.05.2015.god. Pogledaj
24. 353-130/15 Bahrija Hasanović 28.05.2015.god. Pogledaj
25. 353-134/15 Bilmer Numanović 29.05.2015.god. Pogledaj
26. 353-141/15 Enver Dervišhalitović 05.06.2015.god. Pogledaj
27. 353-146/15 Nazif Dragolovčanin 10.06.2015.god. Pogledaj
28. 353-157/15 Asmir Ujkanović 11.06.2015.god. Pogledaj
29. 353-155/15 Safet Sinanović 15.06.2015.god. Pogledaj
30. 353-165/15 Suljić Enver 19.06.2015.god. Pogledaj
31. 353-167/15 Grad Novi Pazar 23.06.2015.god. Pogledaj
32. 353-168/15 Meaz Ujkanović 29.06.2015.god. Pogledaj
33. 353-171/15 Enver Suljić 29.06.2015.god. Pogledaj
34. 353-179/15 "Finagro" doo 07.07.2015.god. Pogledaj
35. 353-202/15 Husejin Husović 27.07.2015.god. Pogledaj
36. 353-204/15 Senad Hamidović 29.07.2015.god. Pogledaj
37. 353-201/15 Rafet Etemović 30.07.2015.god. Pogledaj
38. 353-206/15 Ljubiša Mitrović 31.07.2015.god. Pogledaj
39. 353-118/15 Bahrija Pejić 31.07.2015.god. Pogledaj

Zakljucak 2
40. 353-215/15 Husejin Husović 04.08.2015.god. Pogledaj
41. 353-228/15 Ramiz Alić 14.08.2015.god. Pogledaj
42. 353-235/15 VIP Mobile d.o.o. 20.08.2015.god. Pogledaj
43. 353-240/15 Ramiz Alić 20.08.2015.god. Pogledaj
44 353-254/15 VIP Mobile d.o.o. 02.09.2015.god Pogledaj
45. 353-260/15 Nazif Dragolovčanin 07.09.2015.god Pogledaj
46. 353-261/15 Ljutvo Hasanović 07.09.2015.god Pogledaj
47. 353-267/15 VIP mobile d.o.o. 10.09.2015.god Pogledaj
48. 353-265/15 Ramiz Alić 11.09.2015.god Pogledaj
49. 353-283/15 Velibor Milosavljević 01.10.2015.god Pogledaj
50. 353-288/15 LJutvo Hasanović 06.10.2015.god Pogledaj
51. 353-285-15 " Energomontaža" 08.10.2015.god Pogledaj
52. 353-270/15 "Eletrodistribucija Novi Pazar" 12.10.2015.god Pogledaj
53. 353-300/15 Velibor Milosavljević 12.10.2015.god Pogledaj
54. 353-304/15 Mithat Hadrović 12.10.2015.god Pogledaj
55. 353-299/15 Meaz Ujkanović 12.10.2015.god Pogledaj
56. 353-311/15 Dragolovčanin Mersad 15.10.2015.god Pogledaj
57. 353-249/15 Grad Novi Pazar 21.10.2015 god. Pogledaj
58. 353-315/15 Mitrović Ljubiša 22.10.2015 god. Pogledaj
59. 353-351/15 Telenor d.o.o. 26.10.2015 god. Pogledaj
60. 353-328/15 Aleksandar Milošević 29.10.2015 god Pogledaj
61. 353-329/15 Izet Greslović 30.10.2015 god Pogledaj
62. 353-338/15 Elektromontaža 06.11.2015 god Pogledaj
63. 353-345/15 Šerif Šabanović 09.11.2015 god Pogledaj
64. 353-357/15 "EPS Distribucija" 13.11.2015 god Pogledaj
65. 353-355/15 Energomontaža A.D. 16.11.2015 god Pogledaj
66. 353-369/15 Nermin Kolašinac 20.11.2015 god Pogledaj
67. 353-373/15 Mehdija Bećković 27.11.2015 god Pogledaj
68. 353-376/15 Telenor Common Operation 30.11.2015 god Pogledaj
69. 353-377/15 Telenor Common Operation 30.11.2015 god Pogledaj
70. 353-289/15 Kodar inženjering 01.12.2015 god Pogledaj
71. 353-358/15 Ljubiša Mitrović 03.12.2015 god Pogledaj
72. 353-373/15 Mehdija Bećković 17.12.2015 god Pogledaj
73 353-394/15 Sanija Mušić 17.12.2015 god Pogledaj
74. 353-408/15 Muamer Hasanović 21.12.2015 god Pogledaj
75. 353-413/15 Laser Internacional d.o.o. 21.12.2015 god Pogledaj