2017

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. ROP-NPA-28024-LOCH-2/2016 Senad Latifović 17.01.2017.god. Donet zaključak
2. ROP-NPA-4455-LOC-7/2016 Konstantin Jovanović i ostali 17.01.2017.god. Donet zaključak
3. ROP-NPA-600-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.01.2017.god. Donet zaključak
4. ROP-NPA-31840-LOCH-2/2016 Srpska pravoslavna crkvena opština za rašku oblast 27.01.2017.god. Donet zaključak
5. ROP- NPA- 1285-LOC-1/2017 Faris Aljković 31.01.2017.god. Donet zaključak
6. ROP-NPA-34804-LOCH-2/2016 Nusret Smajović 31.01.2017.god. Donet zaključak
7. ROP-NPA-1347-LOC-1/2017 Nevzeta Mavrić 31.01.2017.god. Donet zaključak
8. ROP-NPA-1261-LOC-1/2017 Ćazim Šabanović 31.01.2017.god. Donet zaključak
9. ROP- NPA-1546-LOC-1/2017 Faruk Deljević 02.02.2017.god. Donet zaključak
10. ROP-NPA-1774-LOC-1/2017 Ćazim Šipčanin 02.02.2017.god. Donet zaključak
11. ROP-NPA-600-LOC-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 03.02.2017.god. Donet zaključak
12. ROP-NPA-34629-LOCH-2/2017 Asmir Leković 06.02.2017.god. Donet zaključak
13. ROP-NPA-34913-LOC-2/2017 Mersad Drulovčanin 09.02.2017.god. Donet zaključak
14. ROP-NPA-13215-LOC-5/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 09.02.2017.god. Donet zaključak
15. ROP- NPA-2448-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 14.02.2017.god. Donet zaključak
16. ROP-NPA-2523-LOC-1/2017 VIP MOBILE Beograd 17.02.2017.god. Donet zaključak
17. ROP-NPA-2524-LOC-1/2017 VIP MOBILE Beograd 17.02.2017.god. Donet zaključak
18. ROP-NPA-2753-LOC-1/2017 Telenor doo Beograd 23.02.2017.god. Donet zaključak
19. ROP-NPA-3881-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 01.03.2017.god. Donet zaključak
20. ROP-NPA-30561-LOCH-2/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.03.2017.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-3881-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 17.03.2017.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-5364-LOC-1/2017 Nazif Dragolovčanin 17.03.2017.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-5855-LOC-1/2017 Halil Šabanović 20.03.2017.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-34562-LOC-3/2017 MODERNSTAN INVEST doo Novi Pazar 20.03.2017.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-6688-LOC-1/2017 IKO COMPANY doo Novi Pazar 24.03.2017.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-7043-LOC-1/2017 Clean Energy Solution d.o.o. Beograd 28.03.2017.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-5855-LOC-2/2017 Halil Šabanović 31.03.2017.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-8812-LOC-1/2017 Ćazim Šipčanin 07.04.2017.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-5364-LOCH-2/2017 Nazif Dragolovčanin 25.04.2017.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-11872-LOCA-3/2017 Bajram i Sabiha Karišik 25.04.2017.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-6688-LOCH-2/2017 Iko company doo Novi Pazar 25.04.2017.god. Donet zaključak
32. ROP-NPA-10537-LOC-1/2017 Sabit Lotinac 28.04.2017.god. Donet zaključak
33. ROP-NPA-10908-LOC-1/2017 Pemba Omerović 28.04.2017.god. Donet zaključak
34. ROP-NPA-11119-LOC-1/2017 Džafer Numanović 04.05.2017.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-12327-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 09.05.2017.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-12307-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 09.05.2017.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-12316-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 09.05.2017.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-11523-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 09.05.2017.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-13184-LOC-1/2017 "ILM" Humanitarna organizacija 12.05.2017.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-6688-LOC-3/2017 Iko company doo Novi Pazar 17.05.2017.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-13211-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 19.05.2017.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-13198-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 19.05.2017.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-6688-LOCH-4/2017 Iko company doo Novi Pazar 24.05.2017.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-13484-LOC-1/2017 Ismet Ugljanin 24.05.2017.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-14336-LOC-1/2017 MILORD NOVI PAZAR 29.05.2017.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-14399-LOC-1/2017 Ertan Arapović 30.05.2017.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-15123-LOC-1/2017 Dženan Hoćanin 06.06.2017.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-11119-LOCH-2/2017 Džafer Numanović 06.06.2017.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-14336-LOCH-2/2017 MILORD NOVI PAZAR 09.06.2017.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-15605-LOC-1/2017 Aladin Đulović i "Đulović i Ru-Com" 09.06.2017.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-30561-ISAW-4/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 13.06.2017.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-11119-LOC-3/2017 Džafer Numanović 13.06.2017.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-10975-LOC-2/2017 Nazim Grišević 13.06.2017.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-7759-LOC-4/2017 Hajro Šehović 19.06.2017.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA- 16821-LOC-1/2017 Jakup Ramović 19.06.2017.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-11119-LOC-4/2017 Džafer Numanović 19.06.2017.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-17100-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 19.06.2017.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-16816-LOC-1/2017 "Delić Izgradnja" D.O.O. 19.06.2017.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-10908-LOC-2/2017 Pemba Omerović 23.06.2017.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA- 17247-LOC-1/2017 Dedić DOO 23.06.2017.god. Donet zaključak
61 ROP-NPA-17761-LOC-1/2017 Milord d.o.o 23.06.2017.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-17808-LOC-1/2017 Amra Ukić 29.06.2017.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-17084-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 04.07.2017.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-18978-LOC-1/2017 "AGRO DEŽEVA" Novi Pazar 05.07.2017.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-19101-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 06.07.2017.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-19123-LOC--1/2017 Dragomir i Dragojlo Roglić, Kristina Obradović i Borislav Martić 06.07.2017.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-19312-LOC-1/2017 Muamer Ajdinović 06.07.2017.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-9270-LOC-2/2017 Rešad Ibrahimović 06.07.2017.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-19775-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 10.07.2017.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA- 20114-LOC-1/2017 Hazbo Zuković 13.07.2017.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-16816-LOCH-2/2017 Delić Izgradnja doo 14.07.2017.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-20299-LOC-1/2017 Rasim Halilović 17.07.2017.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-20808-LOC-1/2017 MILORD doo Novi Pazar 20.07.2017.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-20838-LOC-1/2017 N&S Invest doo 20.07.2017.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-21120-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 25.07.2017.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-21503-LOC-1/2017 Tahir Tutić 25.07.2017.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-4555-CPI-2/2017 ES-CAPITAL 2013 doo Novi Sad 26.07.2017.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-15923-LOC-4/2017 Nasrallah Rami 26.07.2017.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-20838-LOCH-2/2017 N&S Invest doo 27.07.2017.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-22080-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 27.07.2017.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-21843-LOC-1/2017 Idriz Zukorlić 28.07.2017.god. Donet zaključak
82 ROP-NPA-10908-LOCH-3/2017 Pemba Omerović 28.07.2017.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-21170-LOC-2/2017 Kristina Obradović, Borislav Martić, Dragojlo i Dragomir Roglić 01.08.2017.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-22334-LOC-1/2017 Marin Ivošev 02.08.2017.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-22341-LOC-1/2017 BEDEM PREVOZ PANČEVO 02.08.2017.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-10908-LOCH-4/2017 Pemba Omerović 11.08.2017.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-23562-LOC-1/2017 Bećir Bećiri 11.08.2017.god. Donet zaključak
88 ROP-NPA-23757-LOC-1/2017 Opšta bolnica u Novom Pazaru 11.08.2017.god. Donet zaključak
89 ROP-NPA-20808-LOCH-2/2017 Milord doo Novi Pazar 16.08.2017.god. Donet zaključak
90 ROP-NPA-17808-LOCH-2/2017 Amra Ukić 18.08.2017.god. Donet zaključak
91 ROP-NPA-24803-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 18.08.2017.god. Donet zaključak
92 ROP-NPA-22843-LOC-1 N&S Invest doo Novi Pazar 25.08.2017.god. Donet zaključak
93 ROP-NPA-25539-LOC-1/2017 Elvad Demirović 28.08.2017.god. Donet zaključak
94 ROP-NPA-25600-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.08.2017.god. Donet zaključak
95 ROP-NPA-26042-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 30.08.2017.god. Donet zaključak
96 ROP-NPA-26093-LOC-1/2017 Milenko Nikolić 31.08.2017.god. Donet zaključak
97 ROP-NPA-21843-LOC-3/2017 Idriz Zukorlić 31.08.2017.god. Donet zaključak
98 ROP-NPA-26135-LOC-1/2017 Ramo Numanović 05.09.2017.god. Donet zaključak
99 ROP-NPA-26956-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.09.2017.god. Donet zaključak
100 ROP-NPA-25539-LOCH-2/2017 Elvad Demirović 12.09.2017.god. Donet zaključak
101 ROP-NPA-27732-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.09.2017.god. Donet zaključak
102 ROP-NPA-28057-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 19.09.2017.god. Donet zaključak
103 ROP-NPA-25744-LOC-1/2017 Kristina Obradović, Borislav Martić, Dragojlo i Dragomir Roglić 20.09.2017.god. Donet zaključak
104 ROP-NPA-25609-LOC-1/2017 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.09.2017.god. Donet zaključak
105 ROP-NPA-29153-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 27.09.2017.god. Donet zaključak
106 ROP-NPA-28950-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 27.09.2017.god. Donet zaključak
107 ROP-NPA-30244-LOC-1/2017 Smail i Mirsad Asotić 05.10.2017.god. Donet zaključak
108 ROP-NPA-28061-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 06.10.2017.god. Donet zaključak
109 ROP-NPA-30340-LOC-1/2017 Hasan Redžović 11.10.2017.god. Donet zaključak
110 ROP-NPA-30644-LOC-1/2017 DONMEZ INŠAAT DOO 11.10.2017.god. Donet zaključak
111 ROP-NPA-31048-LOC-1/2017 Fuad Mujović 13.10.2017.god. Donet zaključak
112 ROP-NPA-27732-LOCH-2/2017 "NIS" AD Novi Sad 18.10.2017.god. Donet zaključak
113 ROP-NPA-30644-LOCH-2/2017 DOO DONMEZ INŠAAT 23.10.2017.god. Donet zaključak
114 ROP-NPA-31361-LOC-2/2017 Hanefija Hajdarević 03.11.2017.god. Donet zaključak
115 ROP-NPA-33217-LOC-1/2017 Daut Bahtijarević 03.11.2017.god. Donet zaključak
116 ROP-NPA-33775-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 03.11.2017.god. Donet zaključak
117 ROP-NPA-33892-LOC-1/2017 Grad Novi Pazar 07.11.2017.god. Donet zaključak
118 ROP-NPA-31048-LOCH-2/2017 Fuad Mujović 09.11.2017.god. Donet zaključak
119 ROP-NPA-30644-LOC-4/2017 DONMEZ INŠAAT DOO, Mersala i Mithad Daca 24.11.2017.god. Donet zaključak
120 ROP-NPA-33892-LOCH-2/2017 Grad Novi Pazar 24.11.2017.god. Donet zaključak
121 ROP-NPA-37232-LOC-1/2017 Muamer Malićević 05.12.2017.god. Donet zaključak
122 ROP-NPA-30644-LOC-5/2017 DONMEZ INŠAAT DOO, Mesrala i Mithat Daca 14.12.2017.god. Donet zaključak

2016

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 353-417/15 Grad Novi Pazar 08.02.2016 god Donet zaključak
2. 353-418/15 Grad Novi Pazar 08.02.2016 god Donet zaključak
3. 353-419/15 Grad Novi Pazar 08.02.2016 god Donet zaključak
4. 353-420/15 Grad Novi Pazar 08.02.2016 god Donet zaključak
5. ROP-NPA-1010-LOC-1/2016 Meka Hazirović 22.02.2016 god Donet zaključak
6. 353-431/15 Mersad Dragolovčanin 02.03.2016 god Donet zaključak
7. ROP-NPA-1695-LOC-1/2016 Kemal Krlić 08.03.2016 god Donet zaključak
8. ROP-NPA-2493-LOC-1/2016 TELENOR COMMON OPERATION OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 14.03.2016 god Donet zaključak
9. ROP-NPA-2264-LOC-1/2016 Ismail Madžović 14.03.2016 god Donet zaključak
10. ROP-NPA-3930-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.03.2016.god Donet zaključak
11. ROP-NPA-3929-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 31.03.2016.god Donet zaključak
12 ROP-NPA-4455-LOC-1/2016 Konstantin Jovanović 08.04.2016.god. Donet zaključak
13 ROP-NPA-5015-LOC-1/2016 MK2 Corporation doo 11.04.2016.god. Donet zaključak
14 ROP-NPA-5323-LOC-1/2016 FAEK COMPANY d.o.o. 14.04.2016.god. Donet zaključak
15 ROP-NPA-6383-LOC-1/2016 Elvis i Mersiha Spahović 18.04.2016.god. Donet zaključak
16 ROP-NPA-6744-LOC-1/2016 ModernStan Invest doo 25.04.2016.god. Donet zaključak
17 ROP-NPA-6758-LOC-1/2016 Bajram Bibić 29.04.2016.god. Donet zaključak
18 ROP-NPA-9011-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.05.2016.god. Donet zaključak
19 ROP-NPA-9412-LOC-1/2016 Nusret Smajović 23.05.2016.god. Donet zaključak
20 ROP-NPA-4455-LOC-4/2016 Konstantin Jovanović 25.05.2016.god. Donet zaključak
21 ROP-NPA-6758-LOCH-2/2016 Bajram Bibić 25.05.2016.god. Donet zaključak
22 ROP-NPA-66744-LOCH-2/2016 ModernStan Invest doo 25.05.2016.god. Donet zaključak
23 ROP-NPA-9011-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 02.06.2016.god. Donet zaključak
24 ROP-NPA-11942-LOC-1/2016 Velibor Milosavljević 09.06.2016.god. Donet zaključak
25 ROP-NPA-11872-LOC-1/2016 Bajram Karišik 10.06.2016.god. Donet zaključak
26 ROP-NPA-12184-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 10.06.2016.god. Donet zaključak
27 ROP-NPA-12632-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 15.06.2016.god. Donet zaključak
28 ROP-NPA-12316-LOC-1/2016 Ćazim Šabanović 15.06.2016.god. Donet zaključak
29 ROP-NPA-11942-LOCH-2/2016 Velibor Milosavljević 20.06.2016.god. Donet zaključak
30 ROP-NPA-12744-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.06.2016.god. Donet zaključak
31 ROP-NPA-12989-LOC-1/2016 Ilijaz Maljevac 20.06.2016.god. Donet zaključak
32 ROP-NPA-13215-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.06.2016.god. Donet zaključak
33 ROP-NPA-11016-LOC-1/2016 Bajram Bibić 22.06.2016.god. Donet zaključak
34 ROP-NPA-14003-LOC-1/2016 Rašo Skenderović 27.06.2016.god. Donet zaključak
35 ROP-NPA-4455-LOC-5/2016 Konstantin Jovanović i ostali 27.06.2016.god. Donet zaključak
36 ROP-NPA-9412-LOCH-2/2016 Nusret Smajović 29.06.2016.god. Donet zaključak
37 ROP-NPA-14708-LOC-1/2016 Rešad Đerekarac 01.07.2016.god. Donet zaključak
38 ROP-NPA-14003-LOCH-2/2016 Rašo Skenderović 04.07.2016.god. Donet zaključak
39 ROP-NPA-11942-LOCH-3/2016 Velibor Milosavljević 13.07.2016.god. Donet zaključak
40 ROP-NPA-14003-LOCH-3/2016 Rašo Skenderović 13.07.2016.god. Donet zaključak
41 ROP-NPA-15587-LOC-1/2016 Grad Novi Pazar 15.07.2016.god. Donet zaključak
42 ROP-NPA-16435-LOC-1/2016 Rašo Skenderović 18.07.2016.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-16460-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.07.2016.god. Donet zaključak
43 ROP-NPA-13990-LOC-1/2016 Hajro Šehović 21.07.2016.god. Donet zaključak
44 ROP-NPA-16685-LOC-1/2016 Velibor Milosavljević 21.07.2016.god. Donet zaključak
45 ROP-NPA-14891-LOC-1//2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.07.2016.god. Donet zaključak
46 ROP-NPA-17381-LOC-1/2016 Ljubiša Mitrović 25.07.2016.god. Donet zaključak
47 ROP-NPA-13215-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 28.07.2016.god. Donet zaključak
48 ROP-NPA-19247-LOC-1/2016 Hajro Šehović 10.08.2016.god. Donet zaključak
49 ROP-NPA-19303-LOC-1/2016 Muamer Ramičević 11.08.2016.god. Donet zaključak
50 ROP-NPA-19658-LOC-1/2016 MN Petrol-Company doo 18.08.2016.god. Donet zaključak
51 ROP-NPA-20506-LOC-1/2016 Sabahudin Peci 22.08.2016.god. Donet zaključak
52 ROP-NPA-20463-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 26.08.2016.god. Donet zaključak
53 ROP-NPA-21181-LOC-1/2016 Mesud Hukić 01.09.2016.god. Donet zaključak
54 ROP-NPA-18753-LOC-1/2016 Nermin Kolašinac 01.09.2016.god. Donet zaključak
55 ROP-NPA-1481-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 08.09.2016.god. Donet zaključak
56 ROP-NPA-18630-LOCH-2/2016 Grad Novi Pazar 08.09.2016.god. Donet zaključak
57 ROP-NPA-18483-LOC-2/2016 Adil Bogućanin 08.09.2016.god. Donet zaključak
58 ROP-NPA-22484-LOC-1/2016 Faruk Demirović 09.09.2016.god. Donet zaključak
59 ROP-NPA-13215-LOC-3/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 16.09.2016.god. Donet zaključak
60 ROP-NPA-20085-LOC-1/2016 Nedžat Numanović 19.09.2016.god. Donet zaključak
61 ROP-NPA-23600-LOC-1/2016 Šefćet Kurtanović 23.09.2016.god. Donet zaključak
62 ROP-NPA-23767-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 23.09.2016.god. Donet zaključak
63 ROP-NPA-24248-LOC-1/2016 Srpska Pravoslavna Crkvena Opština za Rašku oblast, Novi Pazar 23.09.2016.god. Donet zaključak
64 ROP-NPA-17366-LOC-3/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 29.09.2016.god. Donet zaključak
65 ROP-NPA-24244-LOC-1/2016 Aleksandar Milošević 29.09.2016.god. Donet zaključak
66 ROP-NPA-25690-LOC-1/2016 JVP SRBIJAVODE 06.10.2016.god. Donet zaključak
67 ROP-NPA-13215-LOCH-4/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 11.10.2016.god. Donet zaključak
68 ROP-NPA-26779-LOC-1/2016 Zakira Sellmaier 11.10.2016.god. Donet zaključak
69 ROP-NPA-27279-LOC-1/2016 Biševac doo 19.10.2016.god. Donet zaključak
70 ROP-NPA-27305-LOC-1/2016 NIS a.d 20.10.2016.god. Donet zaključak
71 ROP-NPA-27704-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 20.10.2016.god. Donet zaključak
72 ROP-NPA-23808-LOCH-2/2016 Safet i Senada Muratović 25.10.2016.god. Donet zaključak
73 ROP-NPA-17366-LOCH-4/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 25.10.2016.god. Donet zaključak
74 ROP-NPA-27704-LOCH-2/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 17.11.2016.god. Donet zaključak
75 ROP-NPA-27305-LOCH-2/2016 NIS a.d. Novi Sad 17.11.2016.god. Donet zaključak
76 ROP-NPA-30561-LOC-1/2016 EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak ED Novi Pazar 18.11.2016.god. Donet zaključak
77 ROP-NPA-28024-LOC-1/2016 Senat Latifović 18.11.2016.god. Donet zaključak
78 ROP-NPA-28245-LOC-1/2016 Zaim Suljković 18.11.2016.god. Donet zaključak
79 ROP-NPA-4455-LOC-7/2016 Konstantin Jovanović 23.11.2016.god. Donet zaključak
80 ROP-NPA-28904-LOC-1/2016 Adil Bogućanin 23.11.2016.god. Donet zaključak
81 ROP-NPA-27279-LOC-2/2016 "BIŠEVAC" doo 30.11.2016.god. Donet zaključak
82 ROP- NPA- 31840-LOC-1/2016 SPCO za Rašku oblast u Novom Pazaru 01.12.2016.god. Donet zaključak
83 ROP-NPA-32118-LOC-1/2016 Senad Brahić 07.12.2016.god. Donet zaključak
84 ROP-NPA-30258-LOC-2/2016 Dragica Vukićević, Milan Vukićević, Jovanka Vuksanović i Zejna Mahmutović 15.12.2016.god. Donet zaključak
85 ROP-NPA-33592-LOC-1/2016 Aida Prašević 23.12.2016.god. Donet zaključak
86 ROP-NPA-27305-LOC-3/2016 NIS A.D. 26.12.2016.god. Donet zaključak
87 ROP-NPA-34629-LOC-1/2016 Asmir Leković 29.12.2016.god. Donet zaključak
88 ROP- NPA- 34804-LOC-1/2016 Nusret Smajović 30.12.2016.god. Donet zaključak

2015

Red. broj Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Karton procedure
1. 353-5/15 Haris Ljajić 19.03.2015.god. Pogledaj
2. 353-11/15 Elvira Hodžović 19.03.2015.god. Pogledaj
3. 353-29/15 Mithad Daca 19.03.2015.god. Pogledaj
4. 353-31/15 Nebojša Dobrić, Vladan Dobrić, Bruno Dobrić i Slobodan Milić 19.03.2015.god. Pogledaj
5. 353-33/15 Adnan Saračević 19.03.2015.god. Pogledaj
6. 353-34/15 Nermina Cana 19.03.2015.god. Pogledaj
7. 353-397/15 Ertan Tuzinac 19.03.2015.god. Pogledaj
8. 353-404/15 Bahrija Pejić 19.03.2015.god. Pogledaj
9. 353-56/15 Nebojša Dobrić i ostali 01.04.2015.god. Pogledaj
10. 353-60/15 Adnan Kožar i Mithat Šarukić 01.04.2015.god. Pogledaj
11. 353-66/15 Adnan Kožar 21.04.2015.god. Pogledaj
12. 353-70/15 Nasuf Nezirović 21.04.2015.god. Pogledaj
13. 353-74/15 Delić izgradnja 21.04.2015.god. Pogledaj
14. 353-73/15 Fatima Hodžić 21.04.2015.god. Pogledaj
15. 353-78/15 Nermina Cama 21.04.2015.god. Pogledaj
16. 353-81/15 Nasuf Nezirović 26.04.2015.god. Pogledaj
17. 353-88/15 Srpska Pravoslavna Crkvena Opština za Rašku oblast, Novi Pazar 30.04.2015.god. Pogledaj
18. 353-89/15 Edib Hrapović 30.04.2015.god. Pogledaj
19. 389-100/15 Adnan Saračević 07.05.2015.god. Pogledaj
20. 353-101/15 Fatima Hodžić 08.05.2015.god. Pogledaj
21. 353-102/15 Zekija Kolašinac 08.05.2015.god. Pogledaj
22. 353-105/15 Bahrija Pejić 08.05.2015.god. Pogledaj
23. 353-117/15 Nermina Cama 21.05.2015.god. Pogledaj
24. 353-130/15 Bahrija Hasanović 28.05.2015.god. Pogledaj
25. 353-134/15 Bilmer Numanović 29.05.2015.god. Pogledaj
26. 353-141/15 Enver Dervišhalitović 05.06.2015.god. Pogledaj
27. 353-146/15 Nazif Dragolovčanin 10.06.2015.god. Pogledaj
28. 353-157/15 Asmir Ujkanović 11.06.2015.god. Pogledaj
29. 353-155/15 Safet Sinanović 15.06.2015.god. Pogledaj
30. 353-165/15 Suljić Enver 19.06.2015.god. Pogledaj
31. 353-167/15 Grad Novi Pazar 23.06.2015.god. Pogledaj
32. 353-168/15 Meaz Ujkanović 29.06.2015.god. Pogledaj
33. 353-171/15 Enver Suljić 29.06.2015.god. Pogledaj
34. 353-179/15 "Finagro" doo 07.07.2015.god. Pogledaj
35. 353-202/15 Husejin Husović 27.07.2015.god. Pogledaj
36. 353-204/15 Senad Hamidović 29.07.2015.god. Pogledaj
37. 353-201/15 Rafet Etemović 30.07.2015.god. Pogledaj
38. 353-206/15 Ljubiša Mitrović 31.07.2015.god. Pogledaj
39. 353-118/15 Bahrija Pejić 31.07.2015.god. Pogledaj

Zakljucak 2
40. 353-215/15 Husejin Husović 04.08.2015.god. Pogledaj
41. 353-228/15 Ramiz Alić 14.08.2015.god. Pogledaj
42. 353-235/15 VIP Mobile d.o.o. 20.08.2015.god. Pogledaj
43. 353-240/15 Ramiz Alić 20.08.2015.god. Pogledaj
44 353-254/15 VIP Mobile d.o.o. 02.09.2015.god Pogledaj
45. 353-260/15 Nazif Dragolovčanin 07.09.2015.god Pogledaj
46. 353-261/15 Ljutvo Hasanović 07.09.2015.god Pogledaj
47. 353-267/15 VIP mobile d.o.o. 10.09.2015.god Pogledaj
48. 353-265/15 Ramiz Alić 11.09.2015.god Pogledaj
49. 353-283/15 Velibor Milosavljević 01.10.2015.god Pogledaj
50. 353-288/15 LJutvo Hasanović 06.10.2015.god Pogledaj
51. 353-285-15 " Energomontaža" 08.10.2015.god Pogledaj
52. 353-270/15 "Eletrodistribucija Novi Pazar" 12.10.2015.god Pogledaj
53. 353-300/15 Velibor Milosavljević 12.10.2015.god Pogledaj
54. 353-304/15 Mithat Hadrović 12.10.2015.god Pogledaj
55. 353-299/15 Meaz Ujkanović 12.10.2015.god Pogledaj
56. 353-311/15 Dragolovčanin Mersad 15.10.2015.god Pogledaj
57. 353-249/15 Grad Novi Pazar 21.10.2015 god. Pogledaj
58. 353-315/15 Mitrović Ljubiša 22.10.2015 god. Pogledaj
59. 353-351/15 Telenor d.o.o. 26.10.2015 god. Pogledaj
60. 353-328/15 Aleksandar Milošević 29.10.2015 god Pogledaj
61. 353-329/15 Izet Greslović 30.10.2015 god Pogledaj
62. 353-338/15 Elektromontaža 06.11.2015 god Pogledaj
63. 353-345/15 Šerif Šabanović 09.11.2015 god Pogledaj
64. 353-357/15 "EPS Distribucija" 13.11.2015 god Pogledaj
65. 353-355/15 Energomontaža A.D. 16.11.2015 god Pogledaj
66. 353-369/15 Nermin Kolašinac 20.11.2015 god Pogledaj
67. 353-373/15 Mehdija Bećković 27.11.2015 god Pogledaj
68. 353-376/15 Telenor Common Operation 30.11.2015 god Pogledaj
69. 353-377/15 Telenor Common Operation 30.11.2015 god Pogledaj
70. 353-289/15 Kodar inženjering 01.12.2015 god Pogledaj
71. 353-358/15 Ljubiša Mitrović 03.12.2015 god Pogledaj
72. 353-373/15 Mehdija Bećković 17.12.2015 god Pogledaj
73 353-394/15 Sanija Mušić 17.12.2015 god Pogledaj
74. 353-408/15 Muamer Hasanović 21.12.2015 god Pogledaj
75. 353-413/15 Laser Internacional d.o.o. 21.12.2015 god Pogledaj